Estudi de la porta "OR"  
           
 
       
  Taula de veritat Esquema elèctric   Funció de sortida