Electrònica Digital. Donar una visió pràctica del principi de funcionament dels diferents circuits que inicia la tecnologia digital. En tots els apartats prima el llenguatge visual i l'experimentació pràctica, envers llargues explicacions teòriques
Oscil·loscopi Virtual Per poder practicar fent mesures d'una ona sinusoïdal simulada virtualment. El senyal teòric mesurat per l'observador, es pot verificar el resultat pitjant el botó corresponent.
Llei d'Ohm Es plantegen una sèrie de circuits típics per poder entendre la llei d'Ohm. En aquests circuits hi ha la possibilitat de ficar els valors segons ens convingui i l'ordinador ens calcularà la resta.
Codi de colors de resistències. Útil aplicació que ens facilita, d'una manera intuïtiva, llegir el codi de colors de les Resistències, molt utilitzat en Electrònica.
Simulació d'un Relé Podem veure com evoluciona el mecanisme intern d'un Relé, a partir del moment que l'activem.
El diode Breu repas interactiu per entendre el principi de funcionament d'aquest element.

Eines Un parell d'útils calculadores per fer ràpidament la conversió del sistema decimal al binari, i viceversa. També tenim una utilitat per poder visualitzar les corbes del tir parabòlic.

 
 
 
 
 

 

.

 

 

 

 

 

Web Master: Celestí Capell