Rossini "La gazza ladra" (anunci) "7 Simfonia Beethoven "
"La vida es bella" (pel.lícula) "Les noces de Figaro" TVMajoria absoluta
"Aria de la Reina de la nit" "Concert dc Brandenburg núm 2 J.S. Bach
"Volver" " j'attendrai"
"Imagine" "The entertainer d'Scott Joplin" El jazz
"Johnny" (anunci) "la barcarola"
"Els beatles" "Anunci Honda Civic" La veu(altres utilitzacions)
"Tears In Heaven" Eric Clapton "?"
"El danubi blau ". L'orquestra. "?"
"Beethoven" "?"