El guepard és un felí que viu a les grans estepes i sabanes d'Àfrica i Àsia. Té el cap petit, amb unes orelles rodones i els ulls grossos. Les seves potes són llargues i fortes amb el tronc esbelt i l'abdomen enfonsat. El pelatge és  de color groc ocre amb petites taques negres. Totes aquestes característiques fan aque sigui un dels animals terrestres que pugui arribar a majors velocitats.

 
CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS

 
Una primera característica important dels animals és que les seves cèl·lules són nues, és a dir, no tenen una paret cel·lular més o menys rígida com la que presenten les cèl·lules vegetals.
 
 

Una cèl·lula animal pot distingir-se d'una altra de vegetal per l'absènica d'una paret cel·lular i de cloroplasts

Les cèl·lules vegetals tenen un gran vacúol, en el qual s'emmagatzemen aigua i sals minerals.

Els animals són heteròtrofs, ja que han de consumir la matèria orgànica ja elaborada a causa de la incapacitat de produir-la pel seu compte. Per aquest motiu, dintre d'un ecosistema se'ls designa com a consumidors (a diferència de les plantes que són els productors primaris). Alguns s'alimenten directament de la matèria vegetal (els fitòfags en general), i altres, d'animals, els anomenats predadors (que són carnívors).
Ingereixen l'aliment directament com el troben, sense que estigui dissolt en aigua, com fan les plantes, sotmetent-lo a un tractament mecànic i químic a l'interior del cos, en les diferents cavitats de l'aparell digestiu.
Eliminen els productes residuals del metabolisme en forma d'aigua, diòxid de carboni i diferents compostos, però sobretot nitrogenats (urea, etc.).
La majoria d'animals estan dotats de la capacitat de desplaçament actiu, llevat d'algunes espècies que són sèssils i resten fixes en un substrat (per exemple els musclos). Aquesta propietat és la conseqüència lògica de la seva manera d'alimentar-se, ja que han de trobar aliments que ja estiguin preparats, tant en les plantes del sòl com en d'altres animals (que intentaran no ser capturats).
A diferència de les plantes (que creixen de manera il·limitada), els animals tenen un determinat període de creixement, que ocupa només una fase del seu cicle vital, i unes dimensions limitades, característiques de cada espècie.
Els teixits animals presenten una gran diferència: teixit nerviós, circulatori, muscular, esquelètic, etc. A més, s'agrupen formant òrgans i aquests, al seu tron, es reuneixen en una unitat superior que es coneix amb el nom de sistema orgànic.
Per últim, els animals presenten un sistema nerviós (inexistent en les plantes) que, depenent del seu nivell evolutiu, pot condicionar una sèrie d'accions complexa que coneixem com a conducta i que en els grups més evolucionats, entre els quals es troba l'home, aconsegueix un desenvolupament molt notable. 

 
 
 
 
 
PÀGINA PRINCIPAL