ZOOLOGIA

 
ELS INICIS DE LA ZOOLOGIA

L'home primitiu de fa 300.000 anys era caçador i, per tant, tenia un ampli coneixement de les plantes i sobretot dels animals. Per a ell era important conèixer bé els animals que formaven part del seu hàbitat, tant per poder caçar-los com per defensar-se'n. D'aquí ve la necessitat d'explicar els coneixements que es tenia sobre els animals, fent pintures que reflectien les escenes de cacera o bé simplement amb dibuixos dels animals més freqüents del seu entorn.
 

"Sala de bisons" de la cova d'Altamira, a Cantàbria. Les pintures i gravats daten del paleolític superior. Les pintures tenen uns 15.000 anys d'antiguitat.


 

Des de fa molt de temps, l'home ha domesticat alguns animals per al seu ús personal, com ho testifica aquest fris assiri del palau d'Assurbanipal, a Nínive (segle VII a C).

Els animals tenen un paper destacat en tots els ritus i cultes de l'antic Egipte. A la tomba de l'artesà Inherkha, a Luxor, apareix la pintura d'una garsa amb atributs divins.

 

 
L'ESTUDI DELS ANIMALS
La zoologia, o ciència de l'estudi dels animals, s'engloba dins de l'ampli camps de la biologia, o ciència de la vida. No obstant això, té entitat pròpia, igual que la botànica, i ha estat tractada com a tal des de l'antiguitat.
La zoologia comparteix amb la biologia moltes de les seves disciplines. A més, les lleis generals vigents en la biologia continuen tenint validesa en al zoologia, com passa amb la resta de disciplines que tracten de la naturalesa. No obstant això, hi ha certs aspectes que són propis de la zoologia i vénen donats per la mateixa naturalesa dels animals, com és el cas del comportament, que és objecte d'estudi d'una ciència relativament moderna, l'etologia.
Dintre de la zoologia, per consegüent, podem distingir diverses disciplines, moltes de les quals són comunes a les ciències biològiques. Així, en la citologia, o estudi de la cèl·lula animal, ens endinsem en el camp de la biologia, encara que en el cas de la histologia, o estudi dels teixits, els animals presenten un desenvolupament molt superior a la resta d'organismes. L'anatomia i la morfologia comparteixen els mètodes generals, però l'enfocament és diferent. La fisiologia animal també és més complexa que la dels organismes vegetals, i el mateix passa amb la bioquímica. La genètica, en canvi, es regeix per les mateixes lleis i principis aplicables a la resta d'organismes. La paleontologia i l'evolució dels animals s'han d'emmarcar dintre del context general de l'evolució de la vida. L'ecologia i la zoogeografia, encara que se les relacioni amb els animals, són, en realitat, disciplines de la ciència ecològica 1, per tant, s'estudien dintre d'aquest marc.

PÀGINA PRINCIPAL