Projecte Estrateg:


  1. Reflexió introductòria sobre aprendre a aprendre.

  2. Marc Tèoric de referència.

  3. Objectius d'Estrateg.

  4. Descripció del programa.

  5. Organització de la informació.

  6. Disseny de la interface i Navegació.

  7. Fases de desenvolupament d'Estrateg.

Tornar a Pàg. Principal
Tornar
Teories
Teories
Bibliografia
Bibliografia
Free Zone
Free Zone
Agenda
Agenda
Altres Web's
Altres Web's

Per a suggerències o consultes:Correu electrònic cdorado@pie.xtec.es

© 1996 Carles Dorado Perea

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-12-96