"Altres Web's sobre Aprendre a Aprendre"

http://info.queensu.ca/stserv/ls.htm "Learning Strategies and Resources"

Pàgina del Servei de Consell a l'estudiant de Canadà. Ofereix ajuts per a millorar les habilitats d'aprenentatge: (de la lectura, la presa d'apunts, la resolució de problemas matemàtics i científics, organització delt temps, preparació d'examens...)


http://www.ozemail.com.au/~pjgrant/ "For Science Teachers and Students"

Pàgina personal australiana d'en Peter Grant que ofereix Recursos i Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge per a professors i estudiants de Ciències: (Física, Química, Biologia, Geologia i Estudis Ambientals i Sanitaris)


http://la-lrc.rutgers.edu/LRC/Ads/learning_a.html "Learning Resources Centers"

Centres d'assistència a l'aprenentatge. Especialistes en aquest camp realitzen programes individualitzats d'auto-millora acadèmica, mitjançant grups de treball.


http://www.xtec.es/~jmaguire/ "Introducció a la PNL (Programació Neuro-Linguística) i aplicació a l'ensenyament d'idiomes"

Pàgina personal d'en Tom Maguire al PIE. La PNL és l'estudi de la percepció/aprenentatge i pot ajudar-nos a entendre com d'altres perceben/aprenen. En educació podem utilitzar aquesta informació per a disenyar activitats de classe que incloguin una gran diversitat de formes d'aprendre. .


http://www.johnco.cc.ks.us/acad/communications/lrnstrat/ "Learning Estrategies:"

Curs sobre Estratègies d'aprenentatge del Johnson County Community College, basat en un programa d'innovació desenvolupat a l'Universitat de Kansas.


http://www.ipcs.shizuoka.ac.jp/~eanaoki/LD/LLE/indexE.html "Learning Learning"

Revista electrònica japonesa que dona una selecció d'articles, reportatges i llibres sobre el tema.


Tècniques d'estudi http://www.redestb.es/personal/vyt/index.htm
Pàgina personal d'en Victorino Palacios que com a Professor i Llicenciat en Pedagogia treballa les tècniques d'estudi i temes relacionats.


Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98