Bibliografia: Altres aplicacions d'Estratègies.

  1. Pérez Cabaní, M.L. (1993):"Ensenyament de l'ús diferencial d'estratègies d'aprenentatge". Tesi doctoral publicada en microfitxes. Universitat Autònoma de Barcelona.
  2. Pérez Cabaní, M.L. i altres (1993):"Els mapes conceptuals en l'educació infantil: una experiència al parvulari". en la Innovació en l'etapa d'educació Infantil. Barcelona. ICE-UAB. pp. 207-214.
  3. Monereo, C. (1997) Las estrategias en el aprendizaje musical. Eufonía. Didàctica de la música, núm. 7, pp. 17-28.

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98