ESQUERRA

Interface per descobriment de zones actives

DRETA

La zona de l'esquerra de l'habitació és el lloc on poder incidir en els Procediments i Tècniques d'aprenentatge classificades segons diferents habilitats cognitives de treball.

Cada habilitat inclou diferents subhabilitats específiques i implica també altres conceptes similars.

Si vols aprofundir mira aquest INTERACTIU

habili.gif (22270 bytes)

Necessita tenir instal.lat el Plug-in Shockwave de Macromedia Authorware La zona de la dreta de l'habitació és el lloc on es poden treballar diferents situacions típiques d'aprenentge utilitzant-ne diverses estratègies.

Cada situació d'aprenentatge inclou diferents models estratègics i el treball de determinades habilitats i procediments d'aprenentatge relacionats

Aquesta és la interface general d'accés a les diferents zones del CD-Rom.

Es troba limitada per raons òbvies d'espai i velocitat de transferència de dades en la xarxa.

No obstant dóna una mostra del tractament gràfic i de navegació emprat.