Carles.gif
CARLES DORADO PEREA
cdorado@pie.xtec.es

TITULACIONS:
· Docotr en Pedadogia per la UAB .
· Psicòleg de l'Educació. UAB. 1994.
·
Professor d'EGB. 1977.
· Postgrau: Especialista en processos d'ensenyament-aprenentatge per ordinador. EPEAO. UAB 1995.
· Master en Disseny i Desenvolupament de Sistemes Interactius Multimèdia. DIDSI-M. FPC. 95-97

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
· Professor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1978.
. Professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
· Director de Projectes Educatius amb l' I.C.E. de la U.P.C.
· Director del Projecte "La ràdio a l'escola". 1982-90.
· Disenyador Instruccional i Director de producció de software educatiu multimèdia
· Col.laborador i assessor expert en Multimèdia i Educación de la UOC.
· Promotor i creador de espais, recursos i programes de aprofitament didàctic al voltant dels MASS-MEDIA (Ràdio, Video i TV escolars).
· Experiència en programació de WEB's, llenguatges d'autor, tractament d'audio i video digital.
· Experiència en Formació del Professorat sobre Estratègias d'Aprenentatge.

Director del Web:
Aprendre a Aprendre:
Estratègies i Tècniques

www.xtec.es/~cdorado

Master en Educació i Multimèdia (MEM)

www.blues.uab.es/mem

· Coordinador General i Professor del Máster semipresencial a distància, en Educació i Multimèdia. UAB-UNIACC.

Web docent

dewey.uab.es/cdorado

- Web docent i de recerca