OBJECTIUS DEL PROJECTE ESTRATEG:


1.- Que l'usuari pugui conèixer, treballar i desenvolupar diferents procediments d'estudi en funció de diferents condicionants personals, en funció de la demanda i els seus objectius i en relació a factors externs.

2.- Que l'usuari pugui preveure procediments estratègics d'ordre superior en funció de l'analisi i discussió de casos, de la imitació de models i de mecanismes d'interrogació.

3- Que l'usuari prengui consciència dels seus propis processos cognitius, abans, durant i després de la realització d'una tasca.

3.1.- Això implica que aprengui a reflexionar sobre els seus raonaments, donant un significat més personal i profund a allò que treballa.

3.2.- Això implica aprendre a planificar, regular i controlar, i també valorar els seus pensaments, amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment.

4.- Que l'usuari aprengui a treballar i organitzar unes determinades dades i desenvolupi amb això diferents tipus d'habilitats metacognitives. (Observació, comparació, classificació, representació, retenció i recuperació, interpretació inferència i transferència, i avaluació).

5.- Posar en contacte a l'usuari amb les noves tecnologies multimèdia de la informació, aprofitant els recursos i avantatges pedagògiques que proporciona.

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98