Bibliografia: Obres generals.

 1. Bransford, J. y otros (1990):"Teaching Thinking and Content Knowledge: Toward an Integrated Approcah", en Jones, B. e Idol, L.: Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction, Hilsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Asso,. pp. 381-413.
 2. Flavell, J. (1976):"Metacognitive aspects of problem solving". en Resnick, L.B.: The Nature of Intelligence.Hillsdale. L.E.A.
 3. Jager, M. (1989):"Thinking Skills Curricula: their Promise and Progress". Educational Psychologist, 24. pp. 25-77.
 4. Lipman, M., Sharp, A. y Oscayan, F. (1980):"Philosophy in the classroom". Filadelfia: Temple University Press.
 5. Maclure, S., y Davies, P. (1994):"Aprender a pensar, pensar en aprender". Barcelona. Ed. Gedisa.
 6. Monereo, C. (1997) Les estratègies d'aprenentatge: qüestions bàsiques per a la seva integració en les programacions didàctiques. En Fundació Pineda. Desenvolupament de capacitats: noves estratègies. Barcelona: Ágora, pp. 99-113.
 7. Monereo, C. (1996) Les estratègies d'aprenentatge: què són, i ... per qui, quan i com s'han d'ensenyar. Perspectiva escolar, núm. 206, pp.2-10.
 8. Monereo, C. y Castelló, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. Como incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: Edebé.
 9. Monereo, C. (coord.) (1992-93):"Aprendo a pensar". Madrid. Ed. Pascal.
 10. Monereo, C. (Coord.), Barberà, E., Castelló, M. y Pérez Cabaní, M.L. (1996) Orientación y tutoría educativa en el ámbito de las estrategias de aprendizaje. En Alvarez, M. y Bisquerra, R. Manual de Orientación y tutoría. Barcelona: Praxis, pp. 2-47
 11. Monereo, C. (comp.) (1993):"Un estudio sobre la formación de profesores estratégicos: consecuencias conceptuales, metodológicas e institucionales". en Las estrategias de aprendizaje: procesos, contenidos e interacción. Barcelona. Ed. Domènech. pp. 149-168.
 12. Monereo, C. i Solé, I. (Coord.) ( 1996) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Editorial.
 13. Monereo, C., Pifarré, M., y Prats, I. (1993):" Pararse a pensar". Cuadernos de Pedagogía, 219. pp. 62-67.
 14. Novak, J.D. y Gowin, B. (1984):"Aprendiendo a aprender". Barcelona. Ed. Martínez Roca (1988).
 15. Yuste, C. (1994):"Los programas de mejora de la inteligencia". Madrid. CEPE.

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 1-1-98