Activitat 2: Què en sabem del bullying?

En l'activitat anterior hem mirat enfora, ara mirarem endins:

1. Formeu els mateixos grups que en l'activitat anterior. Prepareu el vostre anglès; haureu de veure i escoltar Webisodis de la pàgina Stop Bullying Now. Si no enteneu ben bé què diuen podeu clicar sobre el quadrat del racó inferior de la dreta de la imatge (CC) i el text apareix sobreimpresionat. Si malgrat tot no enteneu què diuen no us hi amoïneu, fixeu-vos bé en les coses que passen. Al final apareixen unes preguntes, si us sembla les llegiu i les comenteu. Però no us hi entretingueu gaire que se us gira feina.

2. Desfareu els grups inicials i formareu els grups d'experts. Aquí teniu la feina:

Els 1 treballareu sobre les definicions que han fet diversos autors sobre el bullying. Intentareu resaltar els elements i les característiques del fenomen. No us demanem que feu una definició gramaticalment correcta (ja n'hi ha), sinó que apunteu els elements que vosaltres considereu més importants per entendre què és i què no és bullying. Esmenteu al menys tres característiques.

Els 2 treballareu sobre les conductes que constitueixen el bullying. Expliqueu-vos exemples de cada una per verificar que tots enteneu de què estem parlant.

Els 3 treballareu sobre com intervenen els adults. Expliqueu-vos situacions que heu viscut personalment o els vostres companys i reflexioneu sobre com han intervingut els adults (pares, professorat, etc.) què han fet i què penseu que podien haver fet, què ha ajudat i què no ha ajudat a resoldre satisfactòriament la situació.

Els 4 treballareu sobre el rol dels alumnes en una situació de bullying. Respondreu a la pregunta: qui fa què? i comenceu a pensar: Per què passa?

Els 5 treballareu sobre on passa. Penseu els llocs de l'IES on hi ha més probabilitats que passin aquestes coses (pati, aules, passadís, lavabos...) i comenceu a pensar què ho fa, a què és degut.

3. Amb la informació que heu recopilat torneu als grups inicials i poseu-la en comú. Ompliu la Fitxa de treball 3.

4. Finalment, cada grup entregarà la fitxa que ha elaborat al professor. Les utilitzarem en la propera activitat.

Torneu a la pàgina Procés.