Activitat 4: Diagnòstic de la situació al nostre IES

En aquesta activitat fareu una recollida de dades per veure quina és la percepció que teniu com a grup de la situació al vostre IES:

1. Imprimiu un exemplar del qüestionari anònim per a cada alumne i contesteu-lo individualment. Intenteu ser sincers, només us enganyarieu a vosaltres mateixos.

2. Doneu el qüestionari al vostre professor o professora que els guardarà tots junts per valorar-los a la propera activitat.

3. Ara, tot el grup classe i utilitzant la tècnica de la Pluja d'idees proposareu idees per generar mesures i estratègies aplicables al vostre IES per aturar les situacions de bullying i prevenir-les.

4. Haureu de fer propostes sobre les coses que es poden fer per millorar la convivència a l'IES. Tingueu en compte a tothom i penseu en:

- coses per millorar els patis

- coses que pot fer el professorat

- coses que pot fer l'alumnat

i tot allò que cregueu que és intereessant per al tema.

5. Anoteu en un full la llista de les propostes que han quedat després d'esporgar i de triar i guardeu-la per a la propera activitat.

Torneu a la pàgina Procés