(logo de la web) Aplicacions i Recursos de Física i Química


EL JOC DEL SIMON

El joc consisteix en observar com de forma aleatòria, es van iŀluminant els quadrants de colors alhora que emeten un so característic. Després d'esperar, l'usuari ha d'anar introduint la seqüència observada, en l'ordre correcte, ajudant-se de la seva memòria visual i sonora. Si ho aconsegueix, el joc respondrà amb una seqüència més llarga, i així successivament. Si es falla, l'usuari ha de tornar a començar. La Dificultat fixa el nombre màxim de colors que creiem ser capaços de memoritzar.

Tornar a la pàgina principal