Nau Romana

Els romans, gràcies a la seva expansió territorial van assolir el control del comerç a tota la Mediterrània, tot establint un intens intercanvi de productes entre Roma i les diferents províncies de l'imperi. Els vaixells anaven i venien dels ports carregats de matèries primeres, metalls, cereals, productes manufacturats, salaó de peix i d'àmfores que contenien tota mena de productes agrícoles com l'oli i el vi.