Títol del Taller :
Construcció de jocs de taula amb el Word
Responsable/s:
Carme Real Cerezo
e-mail:
creal1@pie.xtec.es
Centre de treball:
CEE Sant Joan de la Creu
Població:
Barcelona
Nivell educatiu:
x
Internivells
Primària
Secundària
Àrea:
Tipus de NEE:
Deficients Auditius
Deficients Visuals
Deficients Motòrics
Deficients Psíquics
Educació Compensatòria
Tipus informació:
x
Curricular
General
Tècnica
Fa referència a:
Equipament
x
Programari
Descripció:

Construcció de jocs de taula amb el Word http://www.xtec.es/ed_esp/satieee/2002/sessio3/joc_taula.htm
 

A partir d'una idea de la Montse Quijo, amb les aportacions dels logopèdes dels CREDA i lí ajuda de la Rosa Vilardell.

Els jocs de taula
Els jocs de taula són una activitat educativa que ens permeten treballar la praxis de diferents objectius didàctics, segons el plantejament que en fem. 
Els principals avantatges de la seva utilització són que:

1.Els alumnes els accepten com un joc, ja que hi valoren la part lúdica 

2.els podem repetir tantes vegades com vulguem, la qual cosa afavoreix l'adquisició dels objectius que ens hem proposat. 

3.Quan els alumnes coneixen les regles del joc el podem utilitzar fàcilment amb uns altres continguts. Així, per exemple, una estructura com el quinto pot ser utilitzada per a l'aprenentatge de lèxic, de la lectura o de les taules de multiplicar, entre altres.

En els jocs de taula es treballen aspectes actitudinals que estan molt relacionats amb la comunicació i la participació social. Cal incidir especialment en actituds, com són: 

·Esperar el torn 

·Saber perdre i guanyar 

·Seguir les normes del joc 

·Poder expressar els sentiments que sorgeixen al voltant del joc d'una manera correcta 

Els alumnes han de comprendre que en els jocs de taula no només intervenen les habilitats dels participants, sinó que l'atzar hi té un paper important.
Utilitzar els jocs de taula amb objectius didàctics requereix una metodologia concreta. 

1.cal utilitzar unes regles del joc ajustades als objectius treballats que no són les del joc tradicional 

2.els alumnes les han d'entendre i utilitzar correctament 

3.el mestre no es pot limitar a enumerar les normes de joc o només fer una partida de prova, sinó que ha de participar com un jugador més comentant les normes quan ho cregui necessari 

4.el mestre ha de ser jutge de la partida, donant models de com jugar i exigint als altres jugadors que segueixin la norma. 

Per exemple, si s'ha plantejat un dòmino per a treballar un lèxic, cal exigir als alumnes que anomenin els diferents objectes que van aparellant, ja que si ho fan sense parlar només s'estaria fent un aparellament d'iguals, sense incidir en els objectius que el mestre s'havia proposat.

En resum, aprofitant la motivació que els alumnes tenen per jugar podem incidir en diversos objectius didàctics. 

Aquesta premissa és vàlida en alumnes petits i en alumnes grans, i és especialment remarcable en alumnes amb dificultats d'aprenentatge, ja que ens permet plantejar-los treballs que, d'una altra manera rebutjarien.

Procés de construcció del Joc

Per cada a joc s'ha construït una o diverses plantilles Word amb les peces del joc per omplir i un document exemple amb el joc acabat. En total es tracta de 5 plantilles fitxers DOT empaquetats que queden instal·lats amb al resta de plantilles del Word.

Es poden utilitzar des de les icones instal·lades a Inicio | Programes | Aplicacions PIE | Plantilles de Jocs o bé des del propi Word en el menú Archivo |Nuevo triant la carpeta Jocs i la plantilla corresponent.

Les plantilles contenen Taules on agrupant les caselles s'han preparat les cartes, les peces de dòmino...

S'ha procurat que les peces del joc siguin a mida real, adequades per jugar i de deixant espais en blanc per poder retallar les peces.

Joc
nom de la plantilla
peces per pàgina
Mida
Dòmino 1
DOMINO.DOT
10 fitxes
4.4cm x 9cm
Dòmino 2
DOMINO1.DOT
6 fitxes
5.5cm x 13.5cm
Cartes
CARTES.DOT
8 cartes
6.3cm x 9cm
Loto
LOTO.DOT
12 fitxes
6cm x 6cm
Dau
DAU.DOT
1 dau
6.3cm de costat
A cada casella de la taula hi podeu posar dos tipus d'elements 

·text, que s'escriurà amb el teclat, o 

·imatges, que s'haurà d'inserir dins la casella 

Planificació del joc

Un cop seleccionat el joc, l'objectiu de l'activitat i la manera de jugar, per exemple un dòmino, per treballar la lectura on s'aparellaran imatges amb el seu nom cal

  1. Seleccionar els continguts del joc, en aquest cas un vocabulari adequat 
  2. Crear una carpeta on endreçar les imatges i altres fitxers, per exemple C:\Els meus documents \ Jocs 
  3. Trobar i seleccionar les imatges que ens interessen i guarda-les dins la carpeta. 

Propostes de joc

El dòmino

El joc del dòmino permet fer dos tipus de presentacions:

·dòmino convencional (on els diferents elements estan aparellats tenint en compte totes les possibilitats: 1-0, 1-1, 1-2, 1-3,...), 

·dòmino simplificat tipus "tren" on cada element només es pot relacionar amb un altre, és a dir, només hi ha dos dibuixos iguals en dues peces diferents i cal aparellar-los 

Propostes pedagògiques a treballar amb el dòmino 

Presentació
objectius de treball
Imatge-paraula
aprenentatge de la lectura
Imatges (generalment d'una mateixa categoria: eines, accions...)
Fer definicions
Imatges (normalment d'un mateix camp semàntic)
Aprenentatge de lèxic
Imatges (oposats fonològics que cal aparellar. Per exemple: ós-os, dos-tos...)
Reconeixement de fonemes (discriminar auditivament sons similars)
Lletres-imatges
Aprenentatge del codi escrit (discriminació auditiva)
Lletres-paraules
Aprenentatge del codi escrit
Números i operacions
Automatització de les operacions (taules de multiplicar...)
Números i quantitats d'objectes
Aprenentatge de la numeració
Paraules
Aprenentatge de la lectura
Les cartes

El tipus de baralla a confeccionar dependrà del joc de cartes que es vulgui jugar ja que els elements que intervenen han de permetre fer unes agrupacions o unes altres. 
Al mercat trobem dos tipus de jocs de cartes

·les de pòquer o les de la baralla espanyola estan agrupades en quatre famílies dins les quals hi ha una escala de l'u al dotze 

·cartes de famílies joc per a nens on les cartes també són famílies formades per diferents membres (pare, mare, avi, àvia, fill, filla) d'una mateixa "ètnia" (bantu, tirolès, xinès...). 

Proposem dos jocs com a més senzills per a realitzar amb els alumnes: el burro i la mona. En ambdós casos es tracta que els alumnes facin parelles, per tant la presentació de les cartes ha de permetre formar-ne. 

Presentació
objectius de treball
Paraules i imatges
aprenentatge de la lectura
Números repetits
Aprenentatge de la numeració
Objectes presentats en diferent quantitat i números
Aprenentatge de la numeració
Paraules i lletres
Aprenentatge del codi escrit
Números en el cartró de joc i operacions en les fitxes que es van cantant
Automatització de les operacions (taules de multiplicar...)
Operacions i resultats
Automatització de les operacions 
Imatges d'objectes que van aparellats en el seu ús (per exemple: llapis i goma, forquilla i ganivet...)
Treball de lèxic i de lògica
Imatges repetides (normalment d'un mateix camp semàntic) 
Treball de lèxic
Imatges (oposats fonològics. Per exemple: ós-os, dos-tos...)
Treball fonològic (discriminar auditivament sons similars)
El dau

El dau és un element de joc molt senzill que ens permet presentar sis variables. També podem jugar amb dos daus, la qual cosa dóna més possibilitats de joc.
Amb 1 dau

Presentació
objectius de treball
Accions
Treball de lèxic (l'alumne les ha d'executar)
Imatges (normalment d'un mateix camp semàntic)
Treball de lèxic (l'alumne les ha d'anomenar)
Lletres
Aprenentatge del codi escrit (l'alumne les ha d'anomenar, ha de dir paraules que comencin per)
Números
Aprenentatge de la numeració
Objectes presentats en diferent quantitat
Aprenentatge de la numeració (l'alumne ha de contar-los)
Paraules
Aprenentatge de la lectura 
Amb 2 daus
Presentació
objectius de treball
Accions
Treball de sintaxi (l'alumne ha d'ordenar als companys que realitzin les dues accions. Per exemple: salteu i piqueu de mans)
Imatges 2 objectes o un objecte i 1 acció
Treball de sintaxi (l'alumne ha de fer una frase amb les dues paraules)
Lletres
Aprenentatge del codi escrit (pensar paraules que tinguin les dues lletres, combinar-les per veure si formen una paraula...
Números
Automatització de les operacions (taules de multiplicar...)
Paraules
Aprenentatge de la lectura i treball de sintaxi