TEMARI DE SEGON DE BATXILLERAT

1. EL SEGLE XVIII(La guerra de Successió Espanyola)

2. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM  A   ESPANYA

3. L'ÈPOCA DEL LIBERALISME

4. L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ
(1874-1931)

5. LA SEGONA REPÚBLICA

6. LA GUERRA CIVIL

7. EL FRANQUISME (1939-1975)


8. LA TRANSICIÓ (1975-1995)

Tornar a l'Index General