L'època d'entreguerres

(1919-1939)

 

i la II Guerra Mundial

 

"il.lustració"
 1. Objectius
 2. Avaluació Inicial
  La interpretació dels fets                                                                                                                  castellano
 3.  Introducció General                                                                           
 4. La crisi d'entreguerres
 5. Exercici de repàs
 6. Examen
 7. Pel.lícules i enllaços
 8. Material d'ampliació

 

Objectius

 • comprendre les característiques de la crisi d'entreguerres (a nivell económic, social, polític i cultural).
 • analitzar la crisis del 29 com una crisi financera i de superproducció, les seves manifestacions i els seus efectes.
 • diferenciar la democracia burgesa, de la dictadura socialista, de la dictadura feixista.
 • entendre les causes de la crisi de la democràcia liberal i de l'ascensió dels feixismes.

Avaluació Inicial

Comproveu si és correcta la taula següent:

característiques de l'Estat

Liberal

Feixista

Comunista

economia

• capitalista

•capitalista

• socialista

 

societat

• classista

• classista
(aspectes d'estamental)

• igualitària (aspectes classistes)

 

sistema polític

• democràcia liberal
• sufragi universal
• divisió de poders
• pluripartidista
• llibertats polítiques
• drets civils

• democràcia feixista
• sufragi universal masculí
• concentració de poders
• partit únic
• llibertats polítiques
• drets civils limitats

• democràcia socialista
• sufragi universal
• concentració de poders
• partit únic
• llibertats polítiques limitades
• drets civils limitats

En acabar, podeu anar a la correcció

 

INTRODUCCIÓ GENERAL A L'ÈPOCA D'ENTREGUERRES (1919-1939)

                                                                                                                                                             castellano

             Segons dèiem en el tema anterior (veure l'apartat les conseqüències de la IGM), els dos fets fonamentals esdevinguts en el període 1914-1918, la IGM i la Revolució soviètica, van suposar la fi de l'hegemonia europea en el món i la divisió, entre vencedors i vençuts i entre capitalisme (encapçalat per USA) i socialisme (encapçalat per l'únic país socialista, la URSS). En aquest període s'havien assegut, doncs, les bases del que serà el segle XX des d'un punt de vista històric (1919-1990), de manera que quan ens referim a aquesta època de manera estricta hauríem de precisar si parlem dels països capitalistes o dels socialistes. La crisi de valors que va portar l'horror de la IGM, va incidir en la ideologia general i també en la terminologia política, de manera que les paraules i conceptes que fins ara eren bastant inequívocs perden significat o es presenten confusos, per això ens veiem en l'obligació de matisar-les i adjetivizar-les, doncs la llibertat, la igualtat, o la democràcia no es presenten com valors clars i de significat universal indiscutible. Així, per exemple, ens podem trobar en els Estats Units amb un demòcrata de tota la vida que no té el menor conflicte ideològic en declarar-se com a tal i acceptar al mateix temps la societat jerarquitzada en blancs i negres en la que es troba, o amb un soviètic convençut que defensa la democràcia socialista com la veritable democràcia enfront de la democràcia burgesa, per a ell, una dictadura dels rics. Només tenint en compte aquesta complexitat, podrem comprendre aquesta època. Per tant, com sempre, hem de saber relativitzar la informació que rebem i comparar diverses fonts i situacions històriques (amb el passat o amb altres països en la mateixa època), i més tenint en compte que determinats temes són d'una profunda controvèrsia entre els mateixos historiadors i aquest és, precisament, el cas en què ens trobarem en estudiar la Unió Soviètica, un dels temes dels que tenim informació i interpretacions més dispars.

            En el pla internacional, els efectes, especialment psicològics, que el triomf de la revolució socialista va comportar, crearien tensions a afegir a la competència existent entre les potències capitalistes, aguditzades per una crisi econòmica sense precedents, que, una vegada més, intentarien resoldre-les  per la força de les armes.

            En un pla més general, l'època d'entreguerres és, doncs, la primera fase d'un període històric en què domina la inseguretat davant unes situacions imprevistes en les que la burgesia es troba cada vegada més amenaçada per forces econòmiques, socials i polítiques que li aboquen a solucions radicals per mantenir el domini. La crisi de la què es parla com a titular és una crisi que fa trontollar les estructures capitalistes i les referències culturals, començant per la crisi dels indiscutibles valors liberals que fins ara s'havien defensat, mentre els nous valors provinents de la classe obrera es desenvolupen lentament. L'enfrontament entre aquestes forces a tots els nivells és el que caracteritzarà el segle XX fins que, finalment, el triomf del capitalisme inaugurarà un nou segle.

 

L'evolució del països capitalistes
Els països capitalistes continuen amb les estructures bàsiques pròpies del capitalisme i evolucionen en el sentit ja percebut en el període immediatament anterior (crisi dels principis liberals). A nivell econòmic, es desenvolupa l'economia industrial capitalista i es consolida el capitalisme monopolista, si bé en una època de recessió econòmica en gran part del període a causa de les dificultats de la recuperació europea, les transformacions econòmiques del capitalisme internacional i el desequilibri constant entre la demanda i l'oferta; tot això conduirà a un creixent intervencionisme de l'Estat en l'economia abandonant pràcticament els principis del liberalisme econòmic. Des d'un punt de vista social s'aprecia una accentuació de les desigualtats socials doncs contínua el domini de l'alta burgesia però hi ha un descens del nivell de vida de les classes mitges i del proletariat, per tant la divisió entre les classes socials s'engrandeix i amb ella s'enfonsen els principis d'una certa harmonia social. L'evolució política incrementa el conservadorisme, en part per la radicalització ideològica de les diferents forces socials a causa dels efectes de la crisi econòmica i social. En la línia ja iniciada en el període anterior, s'intensifiquen el nacionalisme i l'imperialisme i sorgeixen cada vegada més idees antidemocràtiques que soscaven els principis de la feble democràcia liberal tot just inaugurada, donant motiu al naixement i a l'expansió de sistemes dictatoriales feixistes.

L'evolució de la URSS
La Unión Soviètica es troba en una situació extraordinàriament difícil: s'enfronta al desenvolupament de la revolución industrial i, simultàniament, a la implantació de l'economia socialista, enmig d'una crisi econòmica gravíssima, amb una societat en transició de l'efímer període classista cap a un societat igualitària. A nivell polític, després de la guerra civil i amb forces socials i polítiques en clara oposició al projecte comunista, el desafiament és el reforçament d'una dictadura personalitzada en nom de la dictadura del proletariat, i la construcció del primer Estat Socialista. Els reptes que aquesta complexa situació suposava eren, doncs, immensos. Estava en marxa una revolució econòmica, social i política sense precedents en la Història i, segurament, la dificultat d'aquesta empresa explica els encerts i fracassos que va comportar.

 

Les relacions internacionals estan marcades per la política de no intervenció en els assumptes europeus de la primera potència mundial (USA), la inoperància de la Societat de Nacions, el revanchisme dels vençuts, i el nacionalisme exaltat, el que accelera la competència entre els països capitalistes europeus i els aboca a una tensió cada vegada més creixent. El socialisme incipient, aïllat i feble, no suposa, de moment, un perill directe pel bloc capitalista (encara que ideològicament va contribuir a accelerar les tensions), per això l'enfrontament armat arribarà a causa de l'oposició entre les democràcies liberals (USA, Gran Bretanya, França) i les dictadures feixistes (Japó, Alemanya).


La crisi d'entreguerres
"il.lustració"

 

 

L'evolució de la Unió Soviètica

                                                                           castellano

El govern de Lenin 

         Tal com dèiem, al 1921, a pesar de la fi de la guerra civil, la situació a la Unión Soviètica era extraordinàriament difícil, no solament pels efectes de la pròpia guerra, sinó també per les conseqüències negatives del “comunisme de guerra” (veure l'apartat la guerra civil russa del tema anterior) i del cèrcol internacional que la van sotmetre els països capitalistes, perquè no solament no va poder comptar amb inversió de capital o importació de qualsevol tipus de material, si no que va exigir –o va justificar- la conservació de la maquinària de guerra i la rigidesa de la dictadura per a no afeblir la defensa del règim. Les dificultats per a la restauració econòmica eren, doncs, enormes i la greu crisi econòmica no feia sinó incrementar l'oposició de camperols, obrers i soldats al govern bolchevique. Aquesta situació va conduir al maig de 1921 a la denominada Nova Política Econòmica en un intent d'acabar amb la crisi. La NEP suposava una situació d'economia mixta (capitalista-socialista) davant la tornada al lliure comerç interior, la desnacionalització d'empreses industrials de menys de 20 obrers i la possibilitat que capitalistes estrangers poguessin arrendar-les i, en general, un estímul a la iniciativa privada.
Això va comportar un renaixement de les petites i mitjanes empreses i la prosperitat del propietari rural.

Per la seva banda, l'Estat controlava els sectors que seguien nacionalitzats (la gran propietat agrària, el transport, la Banca, el comerç exterior i la gran empresa industrial -indústria pesada-). Aquestes últimes, a pesar de ser empreses estatals comptaven amb certa iniciativa pròpia d'autogestió (de salaris, contractes i acomiadaments) i d'autofinançament (la direcció va passar a mans dels antics dirigents ex burgesos). Amb tot això, l'Estat intentava canalitzar els guanys de l'economia privada cap a la reconstrucció de la indústria estatal. Els resultats immediats de la NEP a nivell econòmic van ser un èxit relatiu ja que va permetre l'augment de la producció agrària i de la producció de béns de consum (amb preus de venda alts), però la indústria pesada es va estancar per falta de capitals, el desequilibri entre els preus agrícoles (molt baixos) i els preus industrials (molt alts) la crisi de les tissores-, va provocar un descens dels intercanvis entre el camp i la ciutat i es va incrementar l'atur. A més, a nivell social, es van accentuar les diferències doncs mentre s'enriquien els Kulaks i els petits i mitjans propietaris industrials, la majoria de la resta de la societat, camperols i obrers, romania en unes condicions de misèria. Ja en 1923 es va fer inevitable l'intervencionisme estatal respecte als preus agrícoles i les subvencions a la indústria pesada. En aquells dies, «els camperols acomodats, tot just del 3 a 4% dels agricultors, posseïen la meitat de les terres conreades, el 60% de les màquines i empraven a uns 5 milions de treballadors agrícoles, dels quals 1,5 milions eren jornalers, pagats gairebé amb menys de la meitat del que rebien abans de la revolució» (Broué, Pierre. Trotsky París. Fayard. p. 459). En aquests anys, la guerra civil, el boicot internacional i la inestabilitat econòmica van consolidar el paper del partit comunista i la línia dictatorial amb un ferm control de les organitzacions sindicalistes (liquidant la influència anarquista) la prohibició de qualsevol oposició dintre i fora del partit i la creació de la policia política (la G.P.O.) que va portar a terme una forta repressió contra els opositors polítics  (l'última vegada que es va veure a Moscou una desfilada d'anarquistes amb la seva bandera va ser durant l'enterrament de l'ideòleg Piotr Kropotkin, el febrer de 1921).
Al 1922 s'havia fundat la Unión Soviètica com una República federal socialista de les Repúbliques de Rússia, Bielorússia, Ucraïna i Transcaucásica –que agrupava Geòrgia, Armènia i Azerbaitjan- (en 1927 s'afegiran Uzbekistan, Turkmenistan i Tadzikistán ), i en aquest mateix any Stalin es va convertir en secretari general del partit. Poc després, Lenin, ja molt malalt i pressentint l'enfrontament entri Trotski i Stalin, va aconsellar el seu cessament com secretari general.

 

L'època de Stalin
"il.lustració"

L'evolució econòmica

              En 1927 la URSS continuava sent un país agrari endarrerit (dels 147 milions d'habitants, 120 eren camperols enfront dels 2,5 milions d'obrers industrials), amb costos de producció que gairebé triplicaven als d'USA o Europa Occidental i una tremenda escassetat de béns de consum. A causa de les dificultats per a la industrialització i el distanciament que suposava la NEP de les metes socialistes, Stalin decideix abandonar-la i a partir de 1928 substituir-la per una política econòmica planificada basada en plans quinquennals. La idea central era la d'industrialitzar l'economia de Rússia, però sense requerir el concurs de capital estranger. La necessitat d'un control social i polític absolut que suposava una empresa d’aquesta magnitud explica, en part, la dictadura personal de Stalin. Es dóna prioritat a la indústria pesada (concentració industrial en truts i combinats), s'elimina el comerç privat i es colectiviza l'agricultura, la mecanització de la qual subministra l'Estat, amb el desenvolupament dels koljoses (granges cooperatives) i dels sovjoses (granges estatals experimentals on els agricultors eren assalariats). El camperol es trobava equiparat en elles a l'obrer de les ciutats, percebent un salari pel seu treball, però la falta d'estímul que això suposava, tan contrari a la mentalitat camperola, va determinar una espectacular fugida del camp a la ciutat. Per altra banda, davant la mesura de nacionalizar la petita propietat, la resistència va ser considerable i abans d'abandonar els seus béns a l'Estat, els kulaks van incendiar les collites i van matar al seu bestiar (1930-32) L'expropiació de la petita i mitjana propietat va comportar una duríssima repressió contra aquest col·lectiu (empresonament i exili) i una situació rural molt convulsa, propera a la guerra civil. En pocs anys, 400.000 famílies de kulaks van ser deportats a Sibèria i abandonats a la seva sort. La total improvisació de l'operació va tenir com a conseqüència una gran mortandad entre els deportats. La fam de 1932-1933 va causar estralls en les terres de blat més riques del país, en particular, a Ucraïna. A fi d'aconseguir els objectius de producció proposats, es van fixar preus agrícoles baixos per als agricultors i alts per als consumidors, el que va permetre la formació d'excedents de capital que van ser invertits en la indústria, però la colectivización agrària, forçosa i precipitada, no va permetre l'increment de la producció als nivells esperats, especialment en el sector ramader. En la indústria es va incentivar la productivitat amb una forta propaganda encoratjant el treball fins i tot en dies de descans i fomentant el màxim rendiment individual mitjançant el sacrifici desinteressat de milers d'obrers entusiasmats per la participació en un projecte que convertiria la URSS en el paradís del proletariat (estajanovisme).

En definitiva, encara que es va mantenir un ritme lent de creixement de la producció agrícola, els resultats del primer pla quinquennal (1928-33) van significar un avanç econòmic notable: la renda nacional es va incrementar en més d'un 50%, es va triplicar l'extracció del petroli i la fabricació d'acer, es van crear grans centres industrials en els Urales i a Sibèria, es van construir canals, carreteres, centrals elèctriques, ferrocarrils i es van començar a construir en sèrie gran nombre de tractors i maquinària agrícola. També va haver un avanç espectacular en el camp de l'Educació Primària, obligatòria, que va reduir substancialment l'analfabetisme (de 43% a 19%, entre 1926 i 1939). En els anys trenta, els nens matriculats en primària van passar de 11 a 30 milions, els estudiants de secundària van passar de 3 a 18 milions i pertot arreu es van multiplicar les escoles de formació per a adults. El nombre d'enginyers va créixer de manera exponencial i la URSS va poder prescindir dels especialistes estrangers (1934). No obstant, en el camp cultural, a partir de 1932 es va emprendre la persecució dels moviments artístics més innovadors, acusats de contrarrevolucionarios i burgesos. En el seu lloc es va erigir com única tendència oficial, el “realisme socialista”, i, en conseqüència, una part significativa dels intel·lectuals russos va emigrar a Paris, i Moscou va deixar de ser centre de l'avantguarda artística.

El segon pla quinquennal (1933-37) va prestar major atenció a la indústria lleugera i alimentària. Aquest pla atorgava una major remuneració als treballadors industrials mentre en el camp es va anar imposant el sistema de koljoses gràcies a les millors condicions atorgades als camperols i es va frenar una mica el ritme de colectivización agrícola (es podien mantenir petites propietats sense mà d'obra assalariada). Al 1934 el 75% de la terra pertanyia a cooperatives o granges. A mitjans del segon pla quinquennal s'aprecia una certa millora del nivell de vida. El Tercer pla quinquennal (1934-42) donava ja l'absoluta prioritat a la indústria bèl·lica. Després de la invasió alemanya a l’estiu de 1941 van ser destruïdes les principal indústries bàsiques i va haver una gran davallada de la producció (al finalitzar la guerra, els plans quinquennals es van reprendre).

En conclusió, a base d'un gran esforç i de sacrificis incalculables de la població en condicions molt dures (en ocasions per fervor idealista i en unes altres per la por a la repressió), els plans quinquennals van aconseguir en poc més de deu anys (1928-37) el que Europa occidental havia fet en cinquanta: la industrialització de l'economia (en 1940, la URSS es troba en el tercer lloc en el rang d'industrialització mundial).

 

NOTA: El miner Stajanov i el seu equip en 1935 extreien en un dia 14 vegades més de carbó del que li exigiria el pla quinquennal. Stajanov s'havia convertit en un heroi nacional i va realitzar gires per tot el país. El «estajanovismo» (produir més, produir amb major rapidesa) es va convertir en la paraula clau de tota la indústria soviètica.
"Il.lustració"

L'evolució social

           El desenvolupament econòmic va afectar a la societat soviètica que es trobava en un procés de transició cap a una societat igualitària la base de la qual era l'abolició de la propietat privada dels mitjans de producció i, per tant, l'absència d'una classe dominant. La classe obrera industrial va passar de 11 a 38 milions de membres entre 1928 i 1933. La urbanització va progressar considerablement: al final del Primer Pla, la població urbana va passar del 18% al 32% (primer de tot per l'emigració incontrolable de 25 milions de camperols expulsats del camp). Les ciutats soviètiques es van poblar de marginals, vagabunds i persones sense llar patint durant anys de falta d'higiene, seguretat, infraestructura i transport públic. La construcció d'habitatges va ser una de les principals preocupacions dels dirigents que van idear els habitatges estatals comunitàries, les kommunalka. D'aquesta manera, una gran part de la població urbana vivia en aquests apartaments col·lectius proporcionats per l'Estat a canvi d'un lloguer molt baix que depenia del sou, on, normalment, hi vivia una família per habitació (que servia com sala d'estar, menjador i dormitori), depenent la seva superfície del nº de membres de la família (uns 9m2 per persona), però compartint bany i cuina amb la resta de les famílies situades en l'apartament.

En aquesta època, l'entusiasme autèntic per la participació en la construcció del socialisme va coexistir amb les resistències o repressions. Mentre alguns grups socials es van beneficiar del progrés aconseguit, com va ser el cas dels membres de la denominada nomenklatura (dirigents de l'administració estatal, de la producció industrial i agrícola, del sistema educatiu i cultural, etc.) que van obtenir privilegis materials derivats de l'execució d'aquestes funcions -cotxe, habitatge privat- que s'heretaven, la major part de la població va viure el somni de construir una societat justa i sense classes socials en un ambient de privacions i desigualtats, encara que, comparat amb la situació anterior a la revolució, el nivell de vida de la població va millorar (el salari industrial quasi es va doblar en el transcurs de cada plan). L'absència d'atur i altres millores de subsidi social també van contribuir (educació primària gratuita, vivenda proporcionada per l'Estat, subsidi de vellesa i malatia). Per altra banda, aquest esforç va atorgar un gran prestigi a la URSS als ulls de molts obrers occidentals que valoraven l'estabilitat i la protecció social dels soviètics, tenint en compte les circumstàncies que vivien a causa de la gran depressió del 29.

En contrapartida, els detractors o historiadors més crítics insisteixen a presentar la imatge d'una època d'escassetat de tot tipus, que va estar acompanyada per una política de repressions massives, iniciada contra els kulaks i els opositors polítics i estesa gradualment a la totalitat del cos social, ja que tot ciutadà podia trobar-se bruscament classificat entre els «enemics del poble», «saboteadores» o «espies de l'imperialisme». Aquesta transformació, assenyalen, va tenir com a resultat un gran nombre de víctimes, un cost social curosament dissimulat pel règim, en un context d'adoctrinament total. Així, es va iniciar un període de terror i delació, marcat especialment per les Grans Purgues i per l'expansió considerable dels camps de treballs forçats del Gulag (institució que controlava els camps de presoners).


L'evolució política

Després de morir Lenin, Stalin, per a enfrontar-se a Trotski amb qui tenia grans divergències ideològiques i de planificació de la construcció del socialisme, es va aliar amb Zinoviez i Kamenev, partidaris com ell de la construcció del socialisme en un sol país davant el fracàs del moviment revolucionari europeu, és a dir, d'una revolució exclusivament nacional com a punt de partida de la mundial i amb la idea que solament la supervivència del socialisme soviètic aconseguiria salvaguardar la revolució socialista futura (de l'èxit de la revolució a Rússia dependria el de la revolució mundial). Després d'acabar amb l'amenaça de Trotski en el IV Congrés de la Komintern a causa del fracàs de la seva tesi (la de la revolució permanent internacional com mitjà d'assegurar el triomf de la revolució soviètica, és a dir, que la Revolució no podria triomfar a Rússia si no rebia suport de moviments anàlegs desenvolupats en tot el món), Stalin es va desfer dels seus aliats a força de processos i judicis sumarísimos, igual que de tota possible oposició gràcies a la utilització dels òrgans del partit i de l'Estat soviètic de recent creació.
Amb la nova constitució de 1924, la primera constitució federal, contínua el control que el partit comunista realitza sobre el poder legislatiu, exercit pel Soviet Suprem o Comitè Central, delegat del Congrés dels Soviets que es convocava anualment i en el qual estan representats els delegats dels soviets urbans, agrícoles i fabrils. El Comitè Central o Soviet Suprem està dividit en dos càmeres: el Soviet de la Unión (1 representant /300.000 habitants) i el Soviet de les Nacionalitats. El segon està integrat per representants de les repúbliques federades i de les repúbliques i territoris autònoms d'aquestes repúbliques. El Soviet Suprem escollia al govern central (el Consell dels Comissaris del Poble) un comitè executiu (Presidium) dirigit per un president que exercia les funcions de cap de l’Estat, i als membres del Tribunal Suprem. El govern de Moscou es reservava com matèries pròpies de la seva jurisdicció els Afers exteriors, el Comerç Exterior, Guerra, Marina i Aviació, Transports i Comunicacions. Cadascuna de les 11 Repúbliques federals podria legislar sobre Justícia, Administració interior, Educació, Higiene i serveis socials, però la direcció política i econòmica era competència del poder central. El rus es declarava idioma oficial de la Unión i el seu coneixement era imprescindible a tot ciutadà. En la Constitució de 1936 es consagra definitivament el Partit Únic i apareixen alguns canvis com són el sufragi universal per a les eleccions (igualtat de vot entre el camp i la ciutat) i la igualtat entre les dues càmeres del Comitè Central. L'immens Estat rus incloïa, a més de les 11 Repúbliques federals, 22 Repúbliques autònomes, 9 Territoris autònoms i 12 Districtes nacionals.

Des de 1929 Stalin governarà el país, sense ocupar cap càrrec de govern, a través de la secretaria general del PCUS, disposant, en la pràctica, de tots els poders i envoltant-se d'un creixent culte a la personalitat (l'admiració exagerada, gairebé a nivell religiós, d'un líder en la societat o la política). En contra de l'opinió de Trotski que concebia el Partit com una organització oberta en la qual tinguessin cabuda diverses corrents d'opinió, Stalin va imposar les seves directrius i totes les decisions del partit es prenien segons el principi de “centralisme democràtic” que suposava la subordinació de la minoria a la majoria, l'obediència escrupolosa a les ordres dels òrgans dirigents i, en definitiva, una estricta disciplina dintre del partit en el qual quedaven prohibides les possibles disensiones.

 

  La política exterior mapa URSS

Fins als anys trenta, la política exterior de Stalin va estar dominada per la idea de protegir la revolució socialista a l'URSS tement una nova intervenció armada de les potències capitalistes. Amb aquesta finalitat, les directrius del Komintern als partits comunistes afiliats eren les de subordinació absoluta a aquell objectiu reconeixent el compliment obligatori de les decisions de la III Internacional, donant suport incondicional a la política soviètica, la ruptura total amb els socialdemòcrates, anarquistes, trotskistes i amb II Internacional Socialista, i fomentant moviments revolucionaris de caràcter comunista a tot el món. Recordem que l'acceptació o no d'aquestes condicions havia portat, al començament dels anys 20, a la secessió dels partits socialistes entre una majoria que van continuar amb els principis socialdemòcrates reformistes (els Partits Socialistes) i una minoria que va abandonar el partit socialista al qual fins ara havia pertangut, encara que amb diversitat d'opinions, per formar nous partits, els Partits Comunistes, subordinats a les orientacions del PCUS.
Però amb l'ascensió del nazisme a Alemanya i el seu acèrrim anticomunisme, la política del Komintern canvia i es promou l'aliança amb totes les forces antifeixistes, fins i tot de la petita burgesia, i es posposa impulsar la revolució, sempre amb el constant objectiu de defensar el socialisme soviètic. Aquestes mateixes circumstàncies històriques van portar a l'abandonament del setge internacional contra la URSS i al 1933 ja estava reconeguda la Unió Soviètica pel Japó, Estats Units, Bèlgica i Espanya, i al 1934 entrava en la Societat de Nacions com a membre permanent. Des d'un punt de vista de les democràcies capitalistes, la Unió Soviètica venia a significar un contrapès enfront del nacionalsocialisme que s'alçava amenaçador a Alemanya. Des del punt de vista soviètic, la idea era la d'allunyar al màxim la guerra europea i, mentrestant, preparar-se per la confrontació inevitable reforçant les seves forces armades. D'aquí el pacte de no agressió germanosoviètic l'agost de 1939, després dels acords dels governs d'Anglaterra i França a Munic al setembre de 1938.

 


"Il.lustració"
      «El humo de las chimeneas es el aliento de la Rusia soviética»
            Exercicis

• Estudieu la informació del llibre sobre l'època de Lenin i de Stalin fins 1939.

• Responeu les qüestions sobre el text següent:

          Mediante la Revolución de Octubre la clase trabajadora había esperado lograr su emancipación. Pero el resultado ha sido una mayor esclavización de los seres humanos. El poder de la monarquía, con su policía y su gendarmería, ha pasado a manos de los usurpadores comunistas, que han dado al pueblo no la libertad sino el constante temor de ser torturados en la Checa (...).
           A través del control estatal de los sindicatos han encadenado a los trabajadores a sus máquinas. (...) A las protestas de los campesinos, expresadas en alzamientos espontáneos, y a las de los obreros, cuyas condiciones de vida les han empujado a la huelga, han respondido con ejecuciones en masa y un derramamiento de sangre que excede incluso al de los generales zaristas. La Rusia de los trabajadores, la primera que levantó la roja bandera de la liberación, está empapada en sangre
 
  Declaración de los marineros sublevados de
  Kronstadt, 1921

 1. Situeu el context històric del document.
 2. Quina és la idea o idees fonamentals que dedueixes de la lectura?
 3. Quines eren les causes?
 4. Quines conseqüències va comportar?
 5. Quina ideologia devien tenir els sublevats?

• Comenteu el text següent

Estamos tan arruinados, tan agobiados por el peso de la guerra, que no podemos entregar al campesino los productos industriales como contrapartida al trigo que necesitamos (...) La miseria y la ruina son  tan grandes que nos impiden restablecer de entrada la gran producción socialista, las grandes fábricas estatales (...). Por consiguiente, debemos ayudar en cierta medida al restablecimiento de la pequeña industria (...). ¿Qué ocurre con ello?. Que, de la mano de una cierta libertad de comercio, reaparecen la burguesía y el capitalismo (...). El capitalismo privado puede ser utilizado para favorecer la instauración del socialismo.                                    
                                                                                                                      Lenin. Obras escogidas

 

• Comenteu la taula següent sobre els resultats de la NEP

 

1913

1921

1924

1926

Producció industrial
(milions de rubles)

10.251

1.410

4.660

11.083

Carbó
(milions de tones)

29,0

8,9

16,1

27,6

Electricitat
(milions de quilowatts per hora)

1.945

520

1.562

3.508

Lingots de ferro
(milers de tones)

4.216

116

755

2.441

Acer
(milers de tones)

4.231

183

1.140

3.141

Superfície conreada
(milions d’hectàrees)

150

90,3

98,1

110,3

Collita de cereals
(milers de tones)

80,1

37,6

51,4

76,8

Font: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-2-la-revolucio-russa-i-l%e2%80%99evolucio-de-la-urss/page/2/

 


• Llegiu l'entrevista de JOAQUÍN LUIS ORTEGA a Robert Service, biógraf de Lenin:

Lenin se convirtió en su mito para los soviéticos, ayudado en buena medida por la escasez de conocimiento sobre su persona. "Lenin, una biografía" responde a la necesidad que un gran especialista en la historia soviética como es Robert Service ha tenido por desmitificarlo, algo a lo que contribuyó la apertura de los archivos del Kremlin tras la caída del comunismo. El historiador británico da cuenta en la siguiente entrevista de los nuevos datos que se poseen sobre el revolucionario bolchevique. (...)
-¿Qué ha sido lo más sorprendente que ha encontrado hasta la fecha en los legajos de la ex URSS?
-Hay muchas sorpresas en los archivos soviéticos. Algunas son sensacionales, como el telegrama que Lenin enviaba a los comunistas de Penza exigiéndoles que ahorcaran a decenas de kulaks y sacerdotes; "Esa gente debe temblar", decía. (...)
-¿Cómo es posible que Lenin, desconocido para los obreros y campesinos de su propio país a causa de su exilio, llegara a convertirse en el líder de millones de trabajadores en todo el mundo?
-Lenin se convirtió en un mito. Su nombre se asoció con la mejora de las condiciones de los trabajadores, aunque también hizo mucho por incrementar su opresión. La falta de conocimientos sobre su persona le ayudó.
-En Rusia todavía pervive el mito...
-Fíjese en que ningún poder lo ha quitado del mausoleo. Mi biografía intenta desmitificarlo, pero los historiadores no pueden hacer más porque los cultos tienen su momento sociológico. (...)
-¿Qué circunstancias personales marcaron más al líder de la revolución?
-Fueron varias las circunstancias: el ambiente económico y político de Rusia, una familia que le educó en la tradición ilustrada, la Primera Guerra Mundial y... suerte. Lenin tuvo suerte, pero supo cómo hacerla valer.
-No obstante, la revolución socialista europea fracasó. ¿Fue un error de Lenin en sus previsiones?
-Por supuesto, aunque entonces el fracaso no era tan obvio. Hubo disturbios y huelgas en toda Europa durante la Primera Guerra Mundial, pero fue advertido por bolcheviques y mencheviques de que sería un error forzar la situación revolucionaria.
-¿Existió un Lenin ideólogo revolucionario y otro pragmático capaz de firmar la paz con Alemania en 1918 y dar más tarde un giro capitalista a su política económica con la NEP en el año 1921?
-(...) El avance del comunismo fue siempre el objetivo de Lenin; además, recuerde que tanto la NEP como el acuerdo de Brest-Litovsk fueron meras decisiones estratégicas.
-Entonces tampoco habría tenido ningún problema en firmar un pacto de no agresión con la Alemania nazi, como hizo Stalin.
-Lenin odiaba el capitalismo, pero firmaba acuerdos con cualquier Estado capitalista con el fin de asegurar la pervivencia de la URSS. Tal y como muestro en la biografía, si firmó un tratado con Alemania en 1920, en principio también lo habría hecho con Hitler. Para Lenin y Stalin todos los capitalistas, liberales o fascistas, eran igual de repugnantes. (...)
-Y como ideología, ¿qué herencia deja el leninismo en el siglo XXI?
-El leninismo nos deja la invención de un Estado basado en un partido e ideología únicos que copiaron tanto la derecha como la izquierda. Sus ideales de "paz y libertad" no son propiedad exclusiva del comunismo. Lo más importante que conocemos es que esta aventura termina en una terrible opresión; por lo tanto, sabemos aquello que debemos evitar en un futuro, aunque seguimos sin saber cómo construir una socialdemocracia factible en el siglo XXI ni tampoco cómo restringir los excesos del capitalismo global.
-En cualquier caso, ¿el leninismo es definitivamente incompatible con la democracia y los derechos humanos?
-¡Por supuesto! Lea el libro. Lenin odiaba la democracia, era hostil a ella. Él no era un libertario, creía en la dictadura como el camino para llegar al final de la historia y al comunismo. Se removería en su urna si oyera que a menudo todavía se le malinterpreta.
-Antes mencionaba los excesos del capitalismo globalizado. ¿Puede usted imaginarse hoy en día una especie de Lenin como líder de la antiglobalización?
-Lenin cogió a todo el mundo por sorpresa en 1917. No podemos desestimar la posibilidad de que un Lenin poscomunista pueda aparecer un día del mismo modo.                              

                                                                                                                               La Vanguardia  07/09/2001


•Comenteu el gràfic següent:

gràfic

Font: http://es.scribd.com/doc/90036228/La-Urss-Bajo-La-Dictadura-de-Stalin


• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:  

                                                      El estatuto de un koljós de Turkmenistán, 1939
            Los miembros del koljós se comprometen a engrandecer su empresa, trabajar honradamente, ejecutar cuidadosamente sus obligaciones respecto al Estado, repartirse los beneficios del koljós según el trabajo realizado, velar por la propiedad común, cuidar del ganado, aumentar sistemáticamente el nivel de producción mediante la amplia utilización de la ciencia zootécnica... asegurar la máxima producción de las tierras pertenecientes al koljós y, por tanto, convertirlo en una explotación de alto rendimiento alcanzando sus miembros una situación satisfactoria.
            Los hogares koljosianos en los que todos los miembros aptos para trabajar cubren la cantidad mínima anual de jornadas de trabajo impuestas poseen parcelas individuales de 0,20 ha de superficie.
            Se considera propiedad privada de un hogar koljosiano la vivienda,  el ganado (siempre que no infrinja la norma establecida en el siguiente artículo), las aves de corral y las edificaciones anexas destinadas a albergar el ganado privado.
            Cada hogar puede poseer en régimen privado una vaca y dos terneros o una camella y su cachorro, veinticinco cabras u ovejas, una cerda y su cría, un asno, aves y conejos en número ilimitado y un máximo de diez colmenas.
            El koljós planifica anualmente las superficies destinadas a la siembra y recolección y el aumento de la cabaña  de la producción ganadera; esta planificación está en función del plan al que está sujeta en cuanto al suministro y ventas obligatorias al Estado...
            Bajo decisión de la asamblea general, el koljós crea un fondo de subvención para los inválidos, ancianos y enfermos temporales...dicho fondo representa el 1% de la producción total.
            Una asamblea de delegados se ocupa de las gestiones del koljós y en los períodos intermedios  a las asambleas éstas eligen los cuadros directivos. Por medio de un baremo se fija la cantidad de trabajo que debe prestar cada persona: 300 dias para los varones entre I5 y 50 años y I50 para las mujeres entre las mismas edades con más de un hijo menor de siete años.
            Inicialmente, el koljós se presentó como una forma opuesta al régimen de salarios, sin embargo, era imposible obtener una considerable producción sin un estímulo, por lo que se implantó el trudodien, jornada de trabajo a destajo calculada en función de las labores realizadas y que sirve de base para el reparto del beneficio neto de Ia explotación al finalizar la campaña...            

                                                                                                    J. le Coz: Las reformas agrarias

 1. Defineix koljós.
 2. De què tracta el text?
 3. Amb quina política econòmica el relaciones?
 4. Quines conseqüències va comportar la seva implantació?.


•  Comenteu el gràfic següent:

gràfic

 

• Observeu les dades de la taula següent i contesteu les qüestions:

.Evolució de la producció industrial a l’URSS (1928-1940)

Indicadors                             1928    1932    1937    1940
Població (milions)                  150,5   163,0   163,6   170,6
Electricitat(milers de milions Kw/h)   5,0      13,5    35,0     48,3
Carbó (milers de tones)           35,5    64,4     127,3   166,0
Acer (milions de tones)             4,3    5,9       17,5     18,3
Fosa (milions de tones)          3,3       6,2       14,5     14,9
Petroli (milions de tones)       11,6     21,4     27,8     31,1
Gas (milers de milions de m3)        0,3      —        —        3,4
Ciment (milions de tones)         1,8       3,5       —        5,7
Tractors (milers)                     1,3       —        —        31,6
Camions (milers)                    0,8       23,7     82,4   145,0
Maquinària i eines (milers)      2,0           —       —     58,4
Adobs minerals (milions de tones) 0,1       —       —          3,2
Sabates (milions de parells)   58,0       —        —     211,0
Teixits (milers de milions de metres)3,0       3,0       3,5       4,5

Font: sèrie 2 PAAU. Logse. Curs 1999-2000 Història del món contemporani

 1. Descriviu la informació que proporcionen aquestes dades i situeu-les en el seu context històric, assenyalant el significat dels anys de referència dels indicadors econòmics. [1,5 p]
 2. Expliqueu les característiques de l’organització de l’economia de l’URSS en el període 1928-1940 i els objectius principals dels plans quinquennals en l’agricultura i la indústria. [2 p]
 3. Descriviu l’arribada al poder de Stalin i resumiu les característiques del sistema polític que va implantar. [1,5 p]
"Il.lustració"

"Il.lustració"

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

De acuerdo con otra estimación, muy ilustrativa de la deriva de la economía soviética, el volumen de producción de la industria pesada se multiplicó nada menos que por catorce en el periodo que media entre 1928 y 1940; en la misma etapa la generación de bienes de consumo creció cuatro veces, en tanto la producción agraria ni siquiera llegaba a duplicarse. Como consecuencia de todo lo anterior se alteró bruscamente la configuración estructural de la economía soviética: la agricultura, claramente dominante antes del primer plan quinquenal, pasó a generar tan sólo una cuarta parte de la riqueza total, y ello a pesar de dar trabajo, en 1940, a más de la mitad de la población activa; en ese mismo año la industria corría a cargo ya del 63% de la producción, aun cuando tan sólo emplease a algo menos del 30% de la fuerza de trabajo. En otras palabras, la importancia relativa de uno y otro sector se había invertido n poco más de un decenio, creando las condiciones para una formidable transformación ocupacional bien identificable con un solo dato: si a mediados de los veinte las tres cuartas partes de la población eran campesinos, en los años cincuenta el porcentaje correspondiente había quedado reducido a una tercera parte, con un incremento sustancial en el número de «cuellos blancos»: un 4,5% en el primer momento, por un 18% en el segundo.
El espectacular despegue industrial no debe inducir a pensar que el proceso correspondiente estaba exento de problemas. La abusiva centralización en que la industrialización se apoyó, y los propios caprichos de Stalin, no eran el procedimiento más adecuado para atender a las demandas de una economía cuya complejidad iba en ascenso; la nueva dirección económica demostró, en particular, que su conocimiento de la realidad era fragmentario, lo cual no impidió que -con un sinfín de recursos a su alcance y una población sometida a una rígida disciplina- diera satisfacción a muchos de sus objetivos. Los equipos productivos no eran utilizados con la eficiencia requerida, las redes de suministros exhibían notables imperfecciones, apenas se habían registrado inversiones de relieve en los sistemas de transporte y, en general, la cualificación profesional de los nuevos gestores dejaba mucho que desear. Más allá de estos datos, las decisiones económicas no tomaron en consideración tres aspectos decisivos: el ya citado desfase entre una industria pesada que crecía espectacularmente y los restantes sectores económicos, y en especial los relacionados con el bienestar de la población; el visible agotamiento de recursos -fundamentalmente materias primas- que con el paso del tiempo se demostraron manifiestamente escasos y reclamaron inversiones crecientes, y, por último, la puesta en marcha de gigantescas agresiones medioambientales cuyos efectos han llegado hasta nuestros días. Estos tres procesos se agregaron a un cuarto, tanto más traumático, que ha ocupado nuestra atención unas páginas atrás: la colectivización forzosa de la agricultura. El precio de la industrialización fue, en una sola palabra, exorbitante (...).

                                                        Carlos Taibo. La Unión Soviética. El espacio ruso-soviético en el siglo XX.
                                                          Págs. 91-94. Editorial Síntesis. Madrid 1999.

 1. Feu un balanç del procés d'industrialització que va viure la Unió Soviética en la primera meitat del segle XX.
 2. Compareu-lo amb el procés seguit per l'Europa Occidental en el segle XIX.

• Observeu la taula següent i responeu les qüestions:

Producto per cápita (en dólares internacionales de 1990)

 

1870

1913

1928

1937

España

1.207

2.056

2.584

      2.583 (1)

Europa occidental

1.960

3.458

4.013

4.317

Estados Unidos

2.445

5.301

6.569

6.430

Rusia-URSS

   943

1.488

1.370

2.156

 

 

 

 

 

(1) Corresponde a 1935

 

 

 

 

 

Fuente: Maddison, A. (2003), The World Economy: historical statistics, OCDE, Paris.

 1. De què tracta?
 2. En quin percentatge s'incrementa el producte per càpita de Rússia entre 1870 i 1913?. Com era l'economia llavors?
 3. a) Contextualitza el període1913-1928 per a Rússia-URSS..
  b)
  Com evoluciona el producte per càpita en aquest període?. Analitza les causes.
 4. En quin percentatge s'incrementa el producte per càpita de Rússia entre 1928-1937?. Com era l'economia llavors?. Analitza les causes.

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

“Tras 1931, la Unión Soviética se hallaba virtualmente en estado de guerra. El pueblo había sudado, sangrado, llorado. Millones de mujeres y niños habían muerto de frío y hambre. Millares de hombres habían pasado por las cortes marciales, habían sido asesinados en las campañas de colectivización o industrialización (…) Lanzado en plena batalla en Magnitogorsk, Siberia occidental, yo formaba parte del frente del hierro y el acero. Decenas de millares de hombres soportaron allí las mayores penalidades para construir los altos hornos. En 1939, en las tiendas de Magnitogorsk no se podían encontrar cigarrillos, se podía obtener de vez en cuando vodka, los zapatos y vestidos habían desaparecido totalmente. En 1940, las cartillas de racionamiento de pan fueron restablecidas.”

                                                                             John Scott, Más allá de los Urales (1942)

 1. Enquadra el text en el seu context històric.
 2. Resumeix el text.
 3. Quina és la postura de l'autor davant els fets que explica?
 4. Quina política econòmica industrial va aplicar Stalin en aquest període?.
 5. Penses que hi ha alguna relació entre la política econòmica aplicada amb els consegüents costos socials i la construcció de la dictadura totalitària a l'URSS? Explica la teva resposta.
 6. Coneixes algun altre procés d'industrialització en què els treballadors passessin penalitats? Quin? 

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

El salario sigue unas pautas para su composición: a un salario mínimo, se le añaden primas por rendimiento cuando el trabajador supera la norma fijada, ya sea por una mayor calidad o cantidad de los productos; estas primas están muy bien remuneradas, hasta el punto de que un trabajador duplica el sueldo, si se mejoran las previsiones en un 10 %, y se triplica si se supera en un 20 %. También se conceden primas cuando se mejora la calidad de los productos. También existen primas por antigüedad que aumentan el salario en un 15 % en un periodo de 5 años y un 30 % para un periodo de 15 años; si los beneficios superan los esperados, el superávit obtenido se reparte, en parte, entre los obreros.
Adoptando el índice 100 para el salario del peón peor pagado, el obrero gana de 100 a 370, el contramaestre de 150 a 400, el joven ingeniero de 200 a 600, el ingeniero experimentado de 300 a 1000, el director de una pequeña empresa de 500 a 1000 y el de una gran empresa de 800 a 2000; los científicos e ingenieros que trabajan en los laboratorios disfrutan de buenos salarios y de la posibilidad de recibir primas por sus patentes de invención, por ello sus salarios oscilan de entre 400 a 2500, los altos funcionarios y generales pueden llegar también a 2500 y algunos funcionarios privilegiados o técnicos muy sobresalientes pueden llegar a 3000.

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#.22
         La_Crisis_de_la_Tijera.22   (los salarios)

 1. A la URSS no tothom cobrava el mateix. D'aquesta desigualtat salarial parla el text. Això suposava que la societat soviètica era una societat jerarquitzada en classes?. Raona la resposta.
 2. Consideres que els membres de la denominada nomenklatura constituïen la classe dominant?. Raona la resposta.
 3. La societat soviètica presentava aspectes d'una societat igualitària?. Raona la resposta.
"Il.lustració"

•Llegiu el fragment següent de la Constitució de 1936:
Capítulo I                                
Art. 1. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es un Estado socialista de obreros y campesinos.
Art 3. Todo el poder pertenece en la URSS a los trabajadores de la ciudad y del campo, representados por los Soviets de diputados de los trabajadores.
Art 4. La base económica de la URSS son el sistema socialista de economía y la propiedad socialista de los instrumentos y medios de producción, afirmados como resultado de la supresión del sistema capitalista de economía, de la abolición de la propiedad privada de los instrumentos y medios de producción y de la anulación de la explotación del hombre por el hombre.
Art 10.La ley protege el derecho de los ciudadanos a la propiedad personal de los ingresos y ahorros procedentes de su trabajo, la vivienda y la hacienda doméstica auxiliar, los objetos de uso doméstico, de consumo y de comodidad personal, así como el derecho de herencia de la propiedad personal de los ciudadanos.
Capítulo XI                        
Art 134. Todos los Soviets de diputados de los trabajadores  son elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.
Art 135. Las elecciones de diputados se hacen por sufragio universal: tienen derecho a participar en ellas todos los ciudadanos de la URSS que hayan alcanzado la edad de 18 años, independientemente de la raza y la nacionalidad a que pertenezcan, de su sexo, religión, grado de instrucción, residencia, origen social, situación económica (...).

 • Quin tipus d'Estat estableix aquesta constitució?
 • Correspon a la idea que t'havies format de la URSS?. Raona la resposta i explica per què es així.

• Observeu el cartell de la dreta i relacioneu els textos següents amb el culte a la personalitat:

¡Oh, Gran Stalin, oh Jefe de los pueblos,
Tú que haces nacer al hombre
Tú que fecundas la tierra
Tú que rejuveneces los siglos
Tú que haces florecer la primavera
Tú que haces vibrar las cuerdas musicales
Tú eres la flor de mi primavera
Un Sol reflejado por millones de corazones humanos.

                 Rashimov, poema publicado en el diario
                 Pravda, el 28-08- 1936.

"il.lustració"

Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestro heroísmo, nuestra vida. Todo es tuyo, cógelos, ¡Oh, Gran Stalin! Todo te pertenece, ¡Oh, líder de la patria! Ordena a tus hijos, son capaces de desplazarse en el aire y en la tierra, en el agua y en la estratosfera. Los seres humanos de todas las épocas y de todas las naciones dirán que tu nombre es el más glorioso, el más fuerte, el más sabio, el más bello de todos.

                                                                                         Gaceta Roja de Leningrado (San Petersburgo), 1935

 

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

 “Quisiera repetir que soy totalmente culpable. Soy culpable de haber sido el organizador, siguiendo a Trotsky, de ese grupo cuyo objetivo era el asesinato de Stalin. Fue el principal organizador del asesinato de Kirov. El partido vio hacia donde nos dirigíamos y nos avisó, Stalin nos avisó múltiples veces, pero no hicimos caso de sus advertencias. Nos unimos en alianza con Trotsky.”
                                                                        Gregori Zinoviev, discurso durante su proceso. Agosto de 1936

“Yo, Kamenev, junto a Zinoviev y Trotsky, organicé y dirigí esta conspiración. ¿Mis motivos? Me convencí que que el partido- la política de Stalin- tenía éxito e iba a triunfar. Nosotros, la oposición, contábamos con una división del partido, pero esta esperanza era infundada (…) actuamos por odio y afán de poder.”
                                                                       Lev Kámenev, discurso durante su proceso. Agosto de 1936

 1. Qui eren els personatges que apareixen en els documents?
 2. Comenta les diferències polítiques entre Stalin i Trotsky.
 3. De quins delictes són imputats els acusats?
 4. Com es presenta la figura de Stalin en aquests documents?
 5. Creus que hi havia alguna finalitat en la manera en què els processats accepten la culpabilitat?
 6. Van ser aquests els únics judicis polítics dels anys trenta?. Raona la resposta
 7. Quines eren les causes?.
 8. Solament hi havia judicis per motius estrictament polítics?. Raona la resposta.
 9. A quin tipus d'Estat corresponen aquests processos?
 10. Creus que el sistema polítc stalinista estava justificat?. Raona la resposta.

 


• Comenteu el gràfic:

                                                           Evolución del nº de prisioneros en los campos de trabajo

gràfic a http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica_(1927-1953)

                    Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica_(1927-1953)

 

"Il.lustració"

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

                Capítulo X       DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS

Artículo 118. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo (…) 
Art 119. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al descanso. Garantizan el derecho al descanso la jornada laboral de siete horas para los obreros y empleados y su reducción a seis horas para las profesiones cuyas condiciones de trabajo son difíciles, y a cuatro horas en las secciones en que dichas condiciones son especialmente difíciles; las vacaciones anuales pagadas para los obreros y empleados, y la existencia de una extensa red de sanatorios, casas de descanso y clubs, puestos a disposición de los trabajadores.
Art 120. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la asistencia económica en la vejez, así como en caso de enfermedad y de pérdida de la capacidad de trabajo.
Art 121. Los ciudadanos de la URSS tienen derecho a la instrucción. Garantizan este derecho la enseñanza general y obligatoria de ocho grados, (…) la gratuidad de toda clase de enseñanza y el sistema de becas del Estado.
Art 122. La mujer tiene en la URSS iguales derechos que el hombre (...) [el Estado garantiza] la ayuda a las madres de prole numerosa y a las madres solas; la concesión a la mujer de vacaciones pagadas en caso de embarazo, y una extensa red de casas de maternidad, casas-cuna y jardines de la infancia.
Art 124. A fin de garantizar a los ciudadanos la libertad de conciencia, la Iglesia en la URSS está separada del Estado, y la escuela, de la Iglesia. Se reconoce a todos los ciudadanos la libertad de culto y la libertad de propaganda antirreligiosa.
Art 125. De conformidad con los intereses de los trabajadores y a fin de consolidar el régimen socialista, la ley garantiza a los ciudadanos de la URSS:
a) la libertad de palabra;
b) la libertad de imprenta;
c) la libertad de reunión y de mítines;
d) la libertad de desfiles y manifestaciones en las calles.
Art 126. (…) se garantiza a los ciudadanos de la URSS el derecho de agruparse en sindicatos (...)
Art 127. Los ciudadanos de la URSS tienen garantizada la inviolabilidad personal. Nadie puede ser detenido sino por decisión del tribunal o con sanción del fiscal.
Artí 128. La ley protege la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos y el secreto de la correspondencia.

                                                                                                                                        Constitución de 1936

 1. Classifica (en laborals, socials  i polítics) els drets establerts en la constitució
 2. El fet de què uns drets estiguin reconeguts, vol dir que es compleixen en la pràctica?.
 3. En tot cas, indica si hi havia drets que no es respectaven i identifica'ls. Explica en què te basses per considerar-lo així i les raons que ho podrien justificar (o no).
 4. a) Els drets establerts en aquesta constitució estan reconeguts actualment a Espanya?.
  b) Des de quan?.
  c) Es compleixen en la pràctica?. Raona la resposta (en tot cas, indica quins no es respecten i posa exemples).                                      

• Comenteu la imatge:

"Il.lustració"

• Llegiu el text següent:
                                                                  Stalin, ¿héroe o villano?

Este 5 de marzo se cumple medio siglo de la muerte de Joseph Stalin. Aunque unos le adoran porque salvó a su país del nazismo y otros creen que convirtió la revolución de octubre en una dictadura personal, sigue siendo para muchos rusos el principal personaje de su historia.
Una encuesta de la Fundación de la Opinión Pública, realizada el pasado 22 de febrero, explica que el 36% de los rusos cree que Stalin aportó más beneficios que perjuicios al país.
 Tras la muerte de Vladimir Ilich Lenin, en 1924, se convirtió en el máximo líder de la Unión Soviética. Los que todavía siguen defendiendo su papel en la historia aseguran que gracias a él la Unión Soviética se convirtió en la única potencia que podía competir con Estados Unidos y opinan que fue él quien salvó al pueblo soviético de la gran amenaza de entonces: el fascismo alemán. Muchos, incluso, aseguran que la liberación de Europa se produjo gracias a la URSS y no a EE.UU.
 (...)  los que no le conocieron personalmente lo tienen como a un ser divino. Yelena Rasdviscenza, bibliotecaria de 56 años, dice: “Es la persona más importante del mundo después de Lenin. La más justa, la más honrada, la que ha hecho de Rusia una gran potencia. Lo peor de todo fue cuando murió; yo tenía sólo seis años, pero lloré con todo el pueblo”.
En el lado contrario están quienes nunca podrán perdonar a Stalin. “Se convirtió en un fascista que llegó a ser enemigo de Rusia. Tanto era así que incluso creía que tenía enemigos a su alrededor”, dice Galiena Nizotseva, que trabaja como secretaria y tenía 14 años cuando murió Stalin. pero es que ella habla con motivo de causa. Su padre y su tía fueron arrestados en 1937, cuando comenzó la represión stalinista. Su abuela, Tatiana Slovatinskaia, había sido amiga íntima de Stalin y le había ayudado en tiempos de la clandestinidad, antes de ser deportado por el zar Nicolás II a Siberia y durante su cautiverio. Incomprensiblemente para Nizotseva, su abuela, la madre de los detenidos, nunca habló mal de Stalin. “Fue terrible. Mi padre estuvo detenido durante tres años en la ciudad de Svoboda . Mi tía pasó allí nueve años.”  

                                                                                   GONZALO ARAGONÉS -La Vanguardia 02/03/2003

 

mapa de la URSS

 

L'evolució dels països capitalistes

                                     La postguerra (1919-29)                                  castellano

L'evolució econòmica, demogràfica i social


                     Acabada la guerra, en els països capitalistes europeus de seguida va quedar en evidència les dificultats per a la reconstrucció econòmica ja que la IGM havia suposat per a Europa, tal com hem vist al tema anterior, pèrdues humanes comptabilitzades entre 9-13 milions de persones, la destrucció d'un 25% de la riquesa nacional (comunicacions, mines, fàbriques i camps de conreu), l'endeutament i la consegüent disminució de les inversions a l'estranger. A tot això cal afegir, a més, la inflació produïda per l'emissió de bitllets durant el conflicte i el desequilibri entre les importacions i les exportacions. El dèficit de la producció europea va repercutir a nivell mundial provocant transformacions en el comerç internacional en què des de la contesa concursen cada vegada més països no europeus (USA, Canadà, Argentina, Japó). Aquestes transformacions es van deure també a les fluctuacions monetàries (en la conferència de Gènova (1922) es va revisar el sistema del patró or i es va acordar la utilització del dòlar i la lliure, amb l'or, per donar suport als billets dels bancs nacionals) però, davant la inflació sense precedentes, finalment es van devaluar diverses monedes (el 1923 es va devaluar el marc, any en què una barra de pa valia 201.000 milions de marcs), el que va provocar una important pèrdua de la influència europea en el comerç mundial (USA controla el mercat americà i Japó l'asiàtic). A resultes de tots aquests canvis, es va anar imposant l'autarquia mentre s'anava abandonant el comerç multilateral pel tipus bilateral (només es compra el país que et compra i per quantitats equivalents).
                     Per a resoldre definitivament el problema econòmic i financer derivat de la Gran Guerra, el 1924, es va aprovar el Pla Dawes  (concessió de crèdits)  aconseguint  un cert retorn a la normalitat econòmica ("els feliços 20") amb l'augment de la producció agrícola i industrial als nivells anteriors a 1914 (especialment a Alemanya). Aquest increment en la producció d'aliments a Europa, juntament amb la producció extra europea va comportar una caiguda dels preus que va obligar a la intervenció de l'Estat (amb impostos duaners, subsidis i control de producció) i a una creixent especialització. La reconstrucció industrial europea va ser possible gràcies a una contínua concentració empresarial (trusts, càrtels, monopolis) que va permetre la difusió de les innovacions tecnològiques de la segona fase de la industrialització i dels nous mètodes de treball (racionalització de la producció, divisió tècnica, treball en cadena, taylorisme, producció en sèrie, standarización) i va reforçar el capitalisme monopolista. L'increment de la producció industrial va exigir incrementar les necessitats del consumidor i per augmentar la demanda es van poder en marxa els recursos de la publicitat i la compra a terminis. Però la recuperació industrial de les potències europees no podia competir amb l'economia USA que gairebé monopolitzava la producció mundial (primer productor de petroli, d'acer, de producció d'automòbils ...) per la seva gran capacitat tècnica, financera, demogràfica i de consum. Convençuts del seu èxit econòmic i de la superioritat de la vida americana, es van exalçar els WASP (blancs, anglosaxons, protestants) com els grans triomfadors de l'estil de vida americana ("american way of life"), precursora de la societat de consum actual, mentre augmentava el racisme (contra els negres, jueus, catòlics, immigrants) i la persecució d'anarquistes i comunistes. La intolerància va ser també moral i les organitzacions més conservadores van aconseguir la prohibició del alcohol ("llei seca"), o l'ensenyament de l'evolucionisme en les escoles d'alguns estats.
                 Aquest panorama econòmic es podria resumir amb la idea que l'època d'entreguerres va ser per al món capitalista una època de recessió econòmica gairebé constant (excepte el curt període 1924-1929), amb atur crònic a Europa, estancament del comerç internacional i la necessitat d'un creixent nacionalisme econòmic (proteccionisme duaner i intervencionisme estatal) davant l'evidència d'un mercat limitat (l'interior i el de les àrees d'influència). Però, simultàniament, el desenvolupament industrial dels països extraeuropeus, que amplien la seva capacitat de producció, exigeix ​​augmentar les necessitats de consum. Aquest desequilibri entre una capacitat productiva creixent i un mercat cada vegada més limitat aguditza la competitivitat entre les potències capitalistes sense possibilitat de noves conquestes colonials, el que implicava, novament, un altre repartiment de l'àrea de influència económica.


               L'augment demogràfic contínua (segueix baixant la taxa de mortalitat), encara que a un ritme menor que en el segle passat ja que en els països desenvolupats el control de la natalitat, a causa de l'emancipació de la dona i la millora del nivell de vida, el frena. Les polítiques migratòries restrictives (USA posa obstacles a la immigració, mentre Itàlia els posa a l'emigració) fa disminuir les migracions transcontinentals tradicionals del XIX, però augmenten els moviments de població a causa de migracions forçoses per qüestions polítiques (emigració balcànica, dels jueus expulsats a l'Europa Central, dels republicans espanyols).L'evolució social

El procés econòmic viscut entre 1919-29 ha repercutit en l'enriquiment de l'alta burgesia industrial i financera i la seva creixent allunyament de la petita burgesia abocada a una creixent proletarització (pèrdua de gran nombre de petites i mitjanes empreses a causa de la concentració industrial ). L'accentuació de les desigualtats socials i l'empobriment de les classes mitjanes es va traduir en una radicalització ideològica. La incorporació de la dona al treball remunerat, sobretot durant la IGM per substituir els homes que eren al front, va facilitar l'accés al vot en bastants països. El moviment feminista va seguir tenint com a objectius la millora de l'educació, la capacitació professional i l'equiparació de sexes en la família com a mitjà d'evitar la subordinació de la dona.

Obtención del derecho al voto de las mujeres de algunos países*


Nueva Zelanda

          1893

Australia

          1901

Finlandia 

          1906

Noruega

          1913

Dinamarca

         1915

Reino Unido

  1918 (+30 años)

Alemania

         1918

Países Bajos

         1918

Polonia

         1918

Rusia

         1918

Austria

         1918

Bélgica

         1919

Estados Unidos

         1920

República Checa

         1920

Eslovaquia

         1920

Suecia 

         1921

España

         1931

Francia

         1945

Italia

         1945

Grecia

         1952

Suiza

         1974

    *NOTA: las fechas son indicativas ya que a menudo en el proceso de obtención de los
    derechos políticos de las mujeres hubo avances y retrocesos (como  el caso de España).

Fuente: http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/triunsufrag.htm

 

 

L'evolució política

Anàlisi de les forces polítiques

El bloc conservador

La revolució d'Octubre, l'increment de l'actuació obrera i la crisi econòmica de la postguerra han contribuït al reforçament del bloc conservador (liberalisme, nacionalisme, imperialisme) on s'aprecia una tendència a defensar actituds repressives de caràcter preventiu o dissuasori, un enfortiment del poder executiu enfront del legislatiu (molts governs democràtics promulguen decrets-lleis que, posteriorment, seran refrendats per la majoria parlamentària), i un abandonament dels mètodes tradicionals de poder acceptant amb certa simpatia la ideologia feixista que es presenta com a alternativa al comunisme (també reneix el racisme, l'antisemitisme en el cas d'Europa o l'antinegrisme en USA -el Ku Klux Klan-). En definitiva, ideològicament, en el pensament conservador s'observa un retrocés dels principis del liberalisme i una afirmació creixent del nacionalisme i l'imperialisme. El sentiment nacionalista té  en cada país els seus motius d'orgull o reivindicacions a defensar:

 • Als Estats Units, la satisfacció de ser els "alliberadors d'Europa" i l'orgull del seu tranquil aïllament enfront dels conflictes europeus.
 • A Alemanya, el revengisme i els desitjos d'anul · lar el Tractat de Versalles.
 • A França, l'orgull de la victòria.
 • A Gran Bretanya predomina aquest mateix sentiment d'orgull nacional.
 • A Itàlia, el sentiment dolorós d'una victòria frustrada.
 • En els nous Estats europeus, l'animadversió cap als nous veïns.

La nova ideologia que acabarà imposant-se en la majoria dels països europeus, el feixisme, presenta una sèrie de característiques comunes:

 • Defensa del capitalisme, disposat a perdre llibertat econòmica a canvi que l'Estat intervingui per protegir l'economia nacional enfront de la competència exterior (realitzant grans inversions estatals, afavorint la concentració industrial i les obres públiques, donant prioritats a determinats sectors productius, controlant l'efectivitat empresarial, les inversions i els crèdits). La postura d'anti-liberalisme econòmic es podria resumir en la idea: el lliure joc de les forces econòmiques, no produeix més que catàstrofes, i en la crítica al capitalisme ociós, especulatiu i multinacional. Per això, la política econòmica que es defensarà per lluitar contra la crisi econòmica serà la d'un dirigisme creixent per part de l'Estat, un proteccionisme estricte i la consecució de l'autarquia, que fa necessari conquerir mercats i matèries primeres, és a dir, un espai vital per tal que l'economia es desenvolupi. La plena ocupació (eliminació de l'atur gràcies a la ocupació creada per les obres públiques) i un sistema d'assegurances socials eficaç assegurarà la producció i el mercat interior.
 • El sentiment nacionalista frustrat, que se sent víctima de l'agressió estrangera, desemboca, prescisament, en una potent exaltació del sentiment nacional que té com a objectiu crear una Pàtria forta i gran que asseguri, no només la impossibilitat de noves agressions o humiliacions, sinó el domini i la conquesta dels enemics. La política exterior serà imperialista: la lluita és fonamental per a la supervivència. S'ha de viure perillosament per provar la superioritat. I si no hi ha un present gloriós, es torna al passat: "Itàlia ha de tenir un primer pla en el món com a continuadora de la grandesa romana" (Mussolini). I, en aquest sentit, la guerra imperialista no seria un assot o una maledicció, sinó un ideal, en canvi, el pacifisme és una mostra de debilitat i covardia. L'esperit militarista, les banderes i tot tipus de símbols patriòtics s'utilitzen per recordar la importància de la nació i el deure del soldat davant la pàtria.
 • El sentiment d'inseguretat, resentiment i de por generat en la petita burgesia com a classe amenaçada (davant l'empobriment a causa de la crisi econòmica o per l'amenaça de pèrdua del seu estatus davant la possibilitat del triomf d'una revolució social) fa que la petita burgesia-classe mitjana sigui un important suport social a la doctrina feixista.
 • El sentiment de classe dominant amenaçada que té part de l'alta burgesia, davant la possibilitat del triomf d'una revolució social o per la competència del capitalisme internacional, farà que estigui predisposada a cedir poder polític  i a sacrificar llibertats per tal d'assegurar la fi del moviment revolucionari o del competidor capitalista.
 • La desconfiança cap als dirigents polítics elegits del moment, als quals es veu incapaços de defensar els seus interessos davant l'empobriment i la inseguretat, fa que un sector de la població (camperols, obrers) estigui disposat a sacrificar la democràcia de la qual no espera solució als seus problemes.
 • Enfront de la lluita de classes marxista, es defensa la unitat nacional amb idees de cooperació social i, especialment, de subordinació dels interessos individuals als de l'Estat (l'individu no compta). Igualment, el feixista s'oposa a idees d'igualtat social justificant una estructura anti-igualitària, fortament jerarquitzada realment, ja que la seva concepció social es basa en l'existència d'éssers superiors, unes elits escollides per la naturalesa que seran les dirigents de la raça superior, mentre que la resta de la societat forma part de la massa destinada a obeir. "Tot el que la humanitat ha assolit, ha estat a causa del treball de la raça ària" (Hitler). En el cas del nazisme, la creença en la superioritat de la raça s'utilitzava tant per justificar el dret del poble alemany a imposar-se sobre éssers inferiors, com els eslaus ( raça d'esclaus), o els degenerats francesos, com el dret dels nazis, que eren els representants de l'elit, de governar sobre el poble alemany. La massa no té necessitat de pensar, de fet, formes part d'ella perquè no ets capaç de pensar adequadament, perquè la teva naturalesa t'ha fet curt de mires, d'ambició, de coratge i de força i estàs convençut que l'intel · lecte o la raó són perillosos (el líder ja pensa per tu), que, pel teu benestar i el de tots, és millor fer el que et manen, creure el que et diuen els millors, els elegits, que són els que saben què cal fer en tot moment. "L'instint ho domina tot i de l'instint neix la fe (...) mentre la gent senzilla de mentalitat sana estreta instintivament les seves files per formar una comunitat de poble, els intel · lectuals segueixen la seva pròpia ruta com gallina en un galliner. Amb ells és impossible fer història. No es poden utilitzar com a element de suport d'una comunitat. " (Hitler). Per això no hi ha homes o dones, patrons o obrers, camperols o terratinents, hi ha alemanys, espanyols o italians que, units, formen part d'un destí que els permetrà formar part de la grandesa que els espera: “Unidos por un pensamiento y una disciplina común, los españoles todos han de ocupar su puesto en la gran tarea” (Franco).
 • En aquesta societat desigual, l'home i la dona no són, obviament, iguals, cadascun té papers determinats a exercir: l'home com a obrer i soldat que treballa i lluita per la Pàtria; la dona, supeditada al marit, com la mare de futurs obrers i soldats. S'exalta la força física com a mitjà de demostrar la superioritat de l'home (persecució als homosexuals, exaltació de la virilitat masculina), el qual, si cal, ha d'utilitzar la violència per imposar-se als febles.
 • En els discursos s'empra una terminologia confusa (apropiant-se de termes com el de camarada, afirmant els alemanys som una raça de proletaris o proclamant-se anticapitalistes i defensors de l'autèntic socialisme), i un llenguatge exaltat (¡mort als impurs!), expressament grandiloqüent i igualment equívoc: "Els feixistes tenim el valor de rebutjar totes les teories polítiques tradicionals, som aristòcrates i demòcrates, revolucionaris i reaccionaris, proletaris i anti proletaris, pacifistes i anti pacifistes. En tenim prou amb tenir un punt de partida: la nació "(Mussolini). “El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un anti-partido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas (…)” (José Antonio)
 • El Partit és un partit de masses, encara que la multitud que és congregada al voltant del líder només serveix per demostrar la força social que té el Partit, reduint la seva participació a eslògans establerts (¡¡¡Franco, Franco, Franco!!!), que és la manera de manifestar la veritable voluntat de la nació perquè no en té d'opinió política pròpia (per això no se la consulta): "les eleccions mai representen la voluntat popular" (Franco).
 • El seu totalitarisme polític, enfront de la democràcia liberal, es basa en la idea que l'Estat té supremacia sobre l'individu i per això ha de vetllar i controlar tota acció que, fins i tot inconscientment, pugui perjudicar els interessos nacionals. Un Estat on només les elits han de governar, i, més concretament, el cap carismàtic, el líder, el Führer, el Caudillo, al qual s'ha d'obeir cegament: "Mussolini sempre té raó" es podia llegir en els murs dels carrers de Roma, o "Mana, Führer, nosaltres t'obeirem" deien les directrius del Partit Nacional-Socialista alemany. En la dictadura feixista la concentració de poder és total, el cap del Partit és el cap de l'Estat i del govern (acostuma a ser un militar) que té el poder executiu i el legislatiu, signa sentències i nomena jutges i altres magistrats del poder judicial. Sobre el seu cabdillatge, el feixisme va establir una societat basada en els principis de l’ordre, l’obediència i l’autoritat indiscutible del que era considerat un home excepcional. El totalitarisme feixista aspirava fins a controlar la forma de pensar,  per això va posar en marxa  l’adoctrinament dels més joves. A Itàlia i  a Alemanya els nens formaven part de les organitzacions juvenils controlades pel partit on s’intentava crear un “nou home” basat en les virtuts militars de la disciplina i la submissió.
 • El sufragi universal és només la llei del nombre que prevaleix sobre la qualitat, per això no hi haurà eleccions i només restarà un únic partit, el partit feixista, quedant prohibits la resta. Les multituds congregades en els mítings feixistes són ja una prova indiscutible de la voluntat popular. L'oposició no es permet i es crea un aparell para-militar fortament repressiu. La censura i les delacions asseguren el control dels opositors. “Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del nuevo Estado español, nacido por otra parte bajo el signo de la unidad y la grandeza de la Patria, exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles. Esta verdad, tan claramente percibida por el buen sentido del pueblo español, es incompatible con la existencia de partidos y organizaciones políticas, que [...] gastan sus mejores energías en la lucha por el predominio de sus estilos peculiares, o, lo que es peor, en cuestiones de tipo personalista  [...]” (Franco)
 • Les llibertats individuals no són drets, sinó concessions que fa l'Estat sempre que no siguin perjudicials, per això molts drets civils, socials i polítics són suprimits en nom dels interessos de la nació que ha protegir-se de l'enemic exterior, però també d'un enemic interior, molt més perillós, que està infiltrat en el si de la societat i que només pretén fer mal, colpejar al bon alemany i lluitar contra la grandesa nacional. Poden ser jueus, negres o immigrants, comunistes disfressats en moltes ocasions, que utilitzen tota mena d'arguments i accions per aconseguir-ho. De fet, són els culpables de la situació de penúria i atur, dels problemes econòmics que hi ha. Per això han de ser apartats perquè no contaminin els bons alemanys i, si cal, eliminats d'arrel (els jueus són la nostra desgràcia). La necessitat d'un boc expiatori a qui culpabilitzar és imprescindible per convèncer que, suprimit, tots els problemes es resoldran Són els enemics interns i externs els que amb la seva conducta intolerable obliguen a adoptar mesures dràstiques d'autodefensa: "Estava convençut que l'estat d'Àustria sempre obstruïa a tots els grans Alemanys ... i donaria suport tot el que estigués en contra d'Alemanya ... Jo odiava aquella barreja de txecs, polonesos, hongaresos, serbis, croats i sobretot als sempre presents jueus "(Hitler).

 

El bloc reformista

El procés de concentració empresarial i la crisi econòmica han proletarizat a gran part de les classes mitjanes i creat un fort sentiment de por i d'inseguretat, accentuat pels efectes psicològics de la revolució soviètica i la seva idea d'igualitarisme que equiparava a la petita burgesia amb l'obrer en moltes ocasions menyspreat internament per aquesta última; tot això va comportar l'escissió ideològica del reformisme, dels demòcrates republicans fins ara units enfront del liberalisme conservador i del marxisme revolucionari. L'ala dreta s'uneix al bloc conservador, abandonant la política reformista liberal tendent a mitigar les desigualtats socials i els abusos del gran capitalisme, i passa a engrossir les files dels partits liberals o, més aviat, dels partits feixistes (dels que arribarà a constituir la seva base social majoritària).
L'ala esquerra manté la seva fe en la necessitat de reformes i propugna una aliança amb sectors republicans més radicals (socialistes i fins i tot comunistes) davant l'amenaça de l'ascensió feixista (Fronts Populars a França o Espanya).

El moviment obrer es troba debilitat per la deserció de sectors del proletariat i de la pagesia cap a les files feixistes i la divisió i l'enfrontament entre socialistes i comunistes (i anarquistes en el cas d'Espanya). La política dels partits socialdemòcrates, afiliats a la II Internacional, va continuar amb la defensa d'un programa reformista i de la democràcia parlamentària.


L'esquerra revolucionària

L'esquerra revolucionària està constituïda pels partits comunistes de recent creació, afiliats a la III Internacional o Komintern, en certa manera febles després del fracàs dels brots revolucionaris a l'Europa Central però, simultàniament, amb una gran força moral provinent de la simpatia i il · lusió que en molts obrers desperta la revolució russa. La crisi econòmica, d'altra banda, condueix a molts obrers a buscar solució en la revolució social. La línia d'actuació dels partits comunistes afiliats al Komintern ve marcada pel PCUS i l'objectiu fonamental és el de suport i la defensa del socialisme soviètic, a més de la preparació de la revolució socialista en les seves respectives àrees territorials, el que porta a l'enfrontament amb la socialdemocràcia i els partits reformistes de la petita burgesia. Aquest programa, però, va canviar a l'inici dels anys trenta, en què, davant l'ascensió del feixisme, s'abandona la lluita revolucionària i s'imposa una aliança o si més no un acostament de tots els sectors antifeixistes. A partir de llavors, a Europa Occidental quedaran només sectors molt minoritaris del comunisme (trotskistas) o l'anarquisme espanyol per seguir defensant la revolució proletària.L'evolució política interna

             La pressió de la classe obrera revolucionària, l'exemple de la revolució russa, la competència econòmica internacional i la recessió econòmica crònica, el control de l'opinió pública a través de la premsa i la ràdio i l'organització dels partits centralitzada i jerarquitzada (amb la consegüent pèrdua d'actuació política del militant de base) contribuiran al domini polític de les forces conservadores. L'alta burgesia posa en dubte que el sistema democràtic asseguri la defensa dels seus interessos i, entre 1919-29, en els països en què es manté el sistema democràtic, els conservadors ocupen el poder (als EUA, França, Gran Bretanya) i es reforça el poder executiu en detriment del legislatiu, mentre en molts estats europeus s'implanten dictadures de tall feixista (i a tot el món creixen les organitzacions d'aquests tipus, és a dir, anti liberals, anti democràtiques, anticomunistes, militaristes, nacionalistes, racistes ....) :

 • 1919 Hongria
 • 1922 Itàlia
 • 1923 Espanya
 • 1923 Bulgària
 • 1924 Turquia
 • 1925 Albània
 • 1926 Polònia
 • 1928 Portugal
 • 1929 Iugoslàvia

 

               Internacionalment, tal com dèiem més amunt, el socialisme incipient, aïllat i encara feble, no suposa, de moment, un perill directe pel bloc capitalista (encara que ideològicament va contribuir a accelerar les tensions), per això l'enfrontament armat arribarà a causa de l'oposició entre els imperialismes de les democràcies liberals (USA, Gran Bretanya, França) i els de les dictadures feixistes (Japó, Alemanya): la II Guerra Mundial.

 

"Il.lustració"

exercicis
(la posguerra 1919-1929)

 

Estudieu l'evolució econòmica, social i política dels països de l'Europa Occidental i dels EEUU entre 1919-1929.

• Busca informació sobre els acords de Locarno i explica què van representar en les relacions internacionals europees.

• Llegiu els textos següents i contesteu les qüestions:

Text 1
Fa uns quants anys jo acostumava a dir: «Deixeu les dones que trobin la seva pròpia salvació». Bé, senyors, elles l’han trobat durant la guerra. Com hauríem estat capaços de tirar endavant sense el seu esforç? En totes les direccions en què mirava es podien veure dones fent feines que tres anys enrere hauríem qualificat de «treballs masculins». Quan la guerra s’ha acabat es planteja el problema del treball de les dones i de la seva funció social en el nou ordre de coses. En aquesta nova situació serà impossible negar el poder a les dones i el seu dret a fer-se escoltar directament.
                                                            Discurs de l’exprimer ministre britànic Herbert H. Asquith (1917)

Text 2
Hi ha tres estadis en l’emancipació de les dones. El primer va ser la llarga campanya de propaganda i organització de les dones sostinguda de forma pacient, incansable i sempre amb gran optimisme per la senyora Millicent Fawcett. El segon van ser les accions de les militants sufragistes. I la tercera va ser la guerra. [...]
Si no hi hagués hagut les campanyes de les militants sufragistes i no hi hagués hagut la guerra, l’emancipació hauria arribat, encara que molt més lentament. Però sense la tasca d’adobament de la terra, duta a terme durant molts anys per la senyora Millicent Fawcett i les seves col·legues, ni les grans manifestacions ni la guerra haurien produït totes soles cap gran collita.

                       Article aparegut a The Guardian amb motiu de la mort de Millicent Fawcett (6 d’agost de 1929)

 1. Resumiu el contingut dels dos textos, situeu-los en el seu context històric i valoreu els canvis produïts pels efectes de la Primera Guerra Mundial en la condició social i política de les dones. [1,5 punts]
 2. Els textos parlen del sufragisme britànic. Expliqueu el que sapigueu d’aquest moviment i de l’extensió del vot femení a altres països d’Europa. [1,5 punts]
 3. La consecució de la igualtat legal i política va ser la reivindicació central del primer feminisme. Expliqueu les desigualtats que patia la dona i indiqueu altres reivindicacions del feminisme durant els segles XIX i XX. Valoreu quins aspectes de la igualtat entre sexes reivindicats per les dones al llarg dels segles XIX i XX s’han
  assolit i quins encara no. [2 p]
                         Fotn: SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs 1998-99 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
"Il.lustració"

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

La hiperinflación en Alemania (1923)
 “Pedí la cuenta. Cuando la trajeron, estaba cuidadosamente detallada y sumaba 790.650.000.000 de marcos. Muy serviciales, habían calculado al cambio especial de 31 dólares con 63. (…)
- ¿De dónde ha sacado este Kurs?  (Tipo de cambio del marco respecto al dólar.) Usted sabe muy bien que a las dos eran veintiséis mil millones.
- ¡Pero ahora son las dos de la madrugada, Herr Baron! Tenemos que defendernos…
- ¿E inventan por ello un nuevo Kurs? ¿El Kurs nocturno del Adlon? (…)
- Herr Baron, tenemos que defendernos –dijo el gerente.
- ¿Cómo sabremos cuál será el Kurs cuando depositemos el dinero mañana por la mañana –pregunto el cajero. Era un joven pálido, colérico, de piel enfermiza y gafas de cristales gruesos. Vestía un traje raído. Parecía cansado.
- ¡Usted está cobrando en dólares, ¡hombre! –dijo Christoph en tono de plaza de armas. ¡Mañana por la mañana valdrán más!”
                                                       Arthur R. G. Solmssen, “Una princesa en Berlín”, Tusquets, 1982

 1. Definiu inflació i expliqueu posibles causes d'una situació inflacionista.
 2. Situeu el context històric del document.
 3. Segons el text, quants dòlars valia un marc quan el van porta el compte?.
 4. Destaca la idea fonamental.
 5. Explica les causes concretes d'aquesta situació.
 6. Comenta les conseqüències.

 

• Comenteu el  següent document:

 

La barra de pan vale
140 mil millones de marcos


Berlín: la inflacción llega a su punto culminante. El dólar que en julio de 1914
se cotizaba a 4,2 marcos, alcanza en estas fechas los 4,2 millones de marcos.

 

Diaris de l'època, 6 de novembre de 1923. Citat a La Vanguardia,1 de decembre de 1986

 

 

Comenteu la taula estadística:


PIB per capita de países seleccionados en 1913 y 1924
Dólares internacionales de 1990

 

1913

1924

 

1913

1924

Austria

3.465

3.163

Bulgaria

1.534

909

Bélgica

4.220

4.638

Checoslovaquia

2.096

2.353

Dinamarca

3.912

4.528

Hungría

2.098

1.912

Finlandia

2.111

2.224

Yugoslavia

1.057

1.158

Francia

3.485

4.179

Argentina

3.797

4.055

Alemania

3.648

3.199

Brasil

811

1.024

Italia

2.564

2.765

Chile

2.653

2.880

Holanda

4.049

4.895

Colombia

1.236

1.255

Noruega

2.501

2.796

México

1.732

1.825

Suecia

3.096

3.130

Perú

1.037

1.318

Suiza

4.266

5.039

Uruguay

3.310

3.397

Reino Unido

4.921

4.921

Venezuela

1.104

1.630

Irlanda

2.736

2.569

India

673

697

Grecia

1.592

2.057

Indonesia

904

988

Portugal

1.250

1.401

Japón

1.387

1.836

España

2.056

2.331

Corea del Sur

820

1.025

Australia

5.157

5.417

Taiwán

747

1.025

Nueva Zelanda

5.152

5.143

Malasia

900

1.060

Canadá

4.447

3.977

Sri Lanka

1.234

1.128

Estados Unidos

5.301

6.233

Turquía

1.213

846

Fuente: Datos tomados de Maddison (2003).

  1. Quins països habien lograt superar en 1924 el producte per càpita anterior a la Primera Guerra Mundial?
  2. Quins no ho havien lograt?
  3. Trobes algunes característiques comuns en uns i altres?
  4. Quins eren els països més rics del món a mitjans de la dècada de 1920?
  5. Hi ha algun que et sorprén?

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

                   Esta era de las catástrofes conoció un claro retroceso del liberalismo político, que se aceleró notablemente cuando Adolf Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania en 1933. Considerando el mundo en su conjunto, en 1920 había treinta y cinco o más gobiernos constitucionales y elegidos (según como se califique a algunas repúblicas latinoamericanas), en 1938, diecisiete, y en 1944, aproximadamente una docena. La tendencia mundial era clara.
(...) no todas las fuerzas que derrocaron regímenes liberales eran fascistas... el fascismo, primero en su forma italiana original y luego en la versión alemana del nacionalsocialismo, inspiró a otras fuerzas antiliberales, las apoyó y dio a la derecha internacional una confianza histórica. En los años treinta parecía la fuerza del futuro.

                                                                                                           Eric J. Hobsbawm La caída del liberalismo

 1. Situa la cronologia del document i indica en què t'has basat per deduir-la.
 2. Com es diu? Per què  la denomina d'aquesta manera?
 3. Quina és la idea fonamental?
 4. Explica les causes de la caiguda del liberalisme.
 5. Comenta les característiques del feixisme.

• Feu el comentari del text següent:


            Vimos como surgía de la Gran Guerra un régimen nuevo, bolchevique, en Rusia. Si exceptuamos los meses transcurridos entre marzo y noviembre de 1917, Rusia no conoció nunca la democracia liberal de tipo occidental. Pasó de la autocracia zarista a la "dictadura del proletariado". Entre estos dos regímenes no hay más que un punto en común, pero de gran importancia: la libertad individual se sacrifica a intereses superiores, a una razón de Estado. Después de muchas vacilaciones, los comunistas acabarán por adoptar la expresión "democracia". No se trata de "democracia liberal" sino de "democracia popular".
            Entre "democracia liberal" y  "democracia popular" la contradicción es total. La primera niega a la segunda el derecho a llamarse democracia, ya que para los liberales, la democracia es el régimen que se esfuerza en asegurar la libertad y la igualdad; la democracia debe basarse, pues, en la voluntad popular, surgida del sufragio universal. Y la libertad del sufragio es la garantía de que la voluntad popular será realmente expresada. En consecuencia, el sufragio debe ser secreto y la pluralidad de partidos y de candidaturas debe permitir que se manifiesten todas las tendencia y todas las oposiciones. En la democracia popular tan sólo el partido comunista presenta candidatos, o bien se trata de una coalición de comunistas y sus partidarios. El elector no tiene facultad de elegir entre varias tendencias. En general, su voto no es secreto (...)Semejante elección parece a los ojos del liberal como enorme artificio cuya finalidad consiste en asegurar a esta minoría todopoderosa la apariencia de un apoyo popular unánime. El partidario de la democracia popular denuncia inversamente a la democracia liberal como un régimen de clase en el que la burguesía detenta la parte esencial del poder. (...)El fenómeno esencial de entreguerras es en plano de la estructura interior de los estados fue que a los regímenes liberales i al régimen de la URSS, se añadió progresivamente un tercer tipo de regímenes llamados con el denominador común de fascistas. El fascismo es un tendencia hostil a la democracia, a la que juzga corrompida, ineficaz y remisa a recordar los verdaderos valores. Los verdaderos valores son el Estado y la nación, a la que debe sacrificarse todo, incluso la libertad y la vida de los ciudadanos. El fascismo es, pues, más que una doctrina, una doctrina en favor de un nacionalismo exacerbado, rehabilitador de las nociones de violencia y de guerra.
            Los elementos comunes entre fascismo y comunismo soviético son el partido único y la poca importancia concebida a las libertades individuales. Los liberales tienen una palabra para designar a ambos: totalitarios. Para los comunistas, los elementos comunes entre democracias liberales y regímenes fascistas son el ser unos y otros emanaciones del capitalismo, más o menos virulentas, pero igualmente enemigas del proletariado.

                                                                                            J.B. Duroselle: Europa de 1815 a nuestros días

 

• Comenteu el gràfic següent sobre els  resultats electorals parlamentaris en la República de Weimar

gràfic sobre els resultats electorals a la República de Weimar

 

partidos
KPD (Partido Comunista)
USPD (Partido Socialista independiente)
SPD (Partido Socialdemócrata)
DDP (Partido Demócrata)
Zentrum (Partido Católico) Liberal moderado
DVP (Partido Liberal conservador)
DNVP (Partido Liberal -derecha- )
NSDAP (Partido Nazi)  ultraderecha


• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

                                                                               “La Síntesi”
Si discuteixen de política, feixista i socialista són presoners del laberint viciós de les frases, de les afirmacions, de les raons, de les objeccions. Esforços inútils del feixista per fer que el socialista entengui la força de les seves argumentacions; obstinació tancada del socialista en no voler entendre. Cervell àgil i sense prejudicis del feixista enfrontat al cervell bloquejat i pesant del socialista. Impossibilitat d’arribar a cap mena d’objectiu per mitjà de les paraules. Llavors, el feixista colpeja el cap del socialista i li introdueix amb la força les seves conviccions. És un estalvi de temps i un èxit garantit. És la virtut de la síntesi aguda i penetrant. El puny és la síntesi.

                                                                                                      Article publicat en Il Fascio, el 20 de novembre de 1920

Font:  http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-4-els-totalitarismes-feixisme-i-nazisme/

 1. Contextualitza el document.
 2. Indica quina característica del feixisme reflexa el document.
 3. Comenta les diferències entre la ideologia feixista i la socialista.
 4. El feixisme es declara, fonamentalment, anticomunista. Analitza per què no era així en aquest document.

• Llegiu el text següent i contesteu les qüestions:

 1. Exigim la unió de tots els alemanys per constituir una gran Alemanya fundada en el dret a
  la independència de què gaudeixen les nacions.
 2. Exigim (...) I'abolició dels Tractats de Versalles i de Saint-Germain.
 3. Exigim espai i territori per a l’alimentació del nostre poble i per establir-hi el nostre excés de població.
 4. Ningú, llevat dels membres de la nació, no podrà ser ciutadà de l’Estat. Ningú, llevat d’aquells per les venes dels quals circula sang alemanya, sigui quin sigui el seu credo religiós, no podrà ser membre de la nació. Per consegüent, cap jueu no serà membre de la nació.
 5. Qui no sigui ciutadà de l’Estat només residirà a Alemanya com a hoste i serà considerat
  subjecte a lleis estrangeres.
 6. Exigim la nacionalització de tots els negocis que s'han organitzat fins avui en grans companyies. (...)
  [...]
 7. Cal impedir tota la immigració no alemanya. Exigim que s’obligui a tot no ari arribat a
  Alemanya a partir del 2 d’agost de 1914 a abandonar immediatament el territori nacional.

                           [Extracte dels 25 punts del]   Programa nacionalsocialista. Munic, 24 de febrer de 1920
 1. Resumiu les idees principals del text i situeu-lo en el seu context històric. [1 punt]
 2. Indiqueu quins punts del programa nacionalsocialista esmentats en aquest text fan referència a la política expansionista i antisemita i expliqueu quines conseqüències van comportar. [2 punts]
 3. Expliqueu les causes de l’ascens del nazisme a Alemanya. [2 punts]
                      Font: SÈRIE 1 PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

En acabar, podeu consultar la correcció.

 

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

Text 1
El primer manifiesto-programa, aprobado en la reunión del 23 de marzo de 1919, reivindicaba el espíritu "revolucionario" del movimiento e incluía medidas políticas radicales (proclamación de la República, abolición del Senado, derecho de voto para las mujeres), propuestas sociales y económicas avanzadas (abolición de las distinciones sociales, mejoras de todas las formas de asistencia social, supresión de bancos y bolsas, confiscación de bienes eclesiásticos y de los beneficios de guerra, impuesto extraordinario sobre el capital) y afirmaciones de exaltación de Italia en el mundo.

                                                                              font: http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/3079.htm

Text 2
Extracte dels programa del Partit Nacional Feixista, publicat a Il Popolo d’Italia el 27 de desembre de 1921:

 1. Principis de la política interior: l’Estat ha de ser el guardià zelós, el defensor i el propagador de la tradició nacional, del sentiment nacional, de la voluntat nacional.
 2. Principis de la política exterior: Itàlia ha de recuperar la funció de baluard de la civilització llatina al Mediterrani i imposar l’imperi de la llei sobre els pobles de nacionalitat diferent lligats a Itàlia.
 3. Principis de la política social: el feixisme reconeix la funció social de la propietat privada, que és alhora un dret i un deure [...]. El Partit Nacional Feixista s’esforçarà a disciplinar les lluites [...] entre les diferents classes, i a sancionar i fer respectar [...] la prohibició de la vaga dels serveis públics.

Qüestions:

 1. Compara i estableix les diferències entre el primer-manifest (text 1) i el programa de 1921 (text 2).
 2. Creus que hi ha alguna contradicció entre : "abolición de las distinciones sociales i (...) impuesto extraordinario sobre el capital"?
 3. Quin sistema econòmic es defensa en el text 2?
 4. A què atribueixes aquestes  diferències?.
 5. a) Què vol dir el principi 2?.
  b) Com es va materialitzar?

 

• Observeu la taula següent:

ORIGEN SOCIAL DE LA MILITÀNCIA FEIXISTA A ITÀLIA (1922)

Treballadors de la terra

24,4%

Professions liberals

16%

Obrers

15,4%

Estudiants

13%

Agricultors

12%

Comerciants i artesans

9,2%

Funcionaris

4,8%

Industrials

2,8%

Ensenyants

1,1%

Mariners

1%

fuente: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-4-els-totalitarismes-feixisme-i-nazisme/page/2/

Qüestions

 1. Situeu el context històric que correspon a la taula.
 2. Classifiqueu els grups socials que apareixen en propietaris, classes mitjanes, proletariat.
 3. Comenteu les causes per les quals podrien ser seguidors del partit feixista.
 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

"El fascismo italiano no ha sido tan solo una revuelta política contra los gobiernos débiles e incapaces que habían dejado perder la autoridad del Estado y amenazaban detener a Italia en el camino de su mayor desarrollo, sino que ha sido una revolución espiritual contra todas las viejas ideologías que corrompían los sagrados principios de la religión, de la Patria y de la Familia. Como revuelta espiritual, el  Fascismo ha sido expresión directa del pueblo".

                                                                                                                                           (Mussolini, 5/1/1923)

  1. Quins eren els considerats governs dèbils?
  2. Quines eren les velles ideologíes?. Argumenta la resposta.
  3. Com entenia l'autor que "el  Fascismo ha sido expresión directa del pueblo"?
  4. Resumeix  les característiques ideològiques del feixisme.
  5. Estableix els trets diferencials del feixisme respecte a la dreta conservadora clàssica.
  6. Explica els rituals col.lectius habituals del feixisme.

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

És l’encarnació suprema del poder executiu; elegeix els seus ministres, que són responsables davant del rei, però també davant d’ell; ell decideix el nombre de ministeris i pot assumir personalment diverses carteres ministerials; forma part del consell de tutela dels membres de la família reial i exerceix les funcions de camarlenc de la corona; les cambres no poden abordar cap qüestió sense el seu consentiment previ; transcorregut un termini de tres mesos, té el dret de tornar a presentar un projecte de llei prèviament rebutjat per una de les dues cambres [...].
Qualsevol persona que ofengui amb actes o paraules el cap de govern serà castigat amb una pena de reclusió de sis a trenta mesos.

                                                                                                       Llei feixista de 24 de desembre de 1925

  1. Qui era el cap de govern?. I el cap de l'Estat?
  2. Com van aconseguir aquests nomenaments?
  3. A quin sistema polític correspon aquesta llei?. Raona la resposta indicant en quines idees del document et bases.


"IL.lustració"

• Responeu el qüestionari sobre els textos següents:

Text 1
   En sus orígenes encontramos los siguientes elementos, que observamos también en Alemania: existencia de un régimen democrático inestable, falto de autoridad; existencia de poderosos partidos de izquierda, en especial el comunista; existencia de un grupo importante de ultranacionalistas (los "arditi") que consideraban que su país había sido tratado injustamente;  desarrollo de una grave crisis económica; cristalización, en la persona de un dirigente de masas de sentimientos nacionales y sociales.
   El fascismo nació a causa de la necesidad de autoridad y del ultranacionalismo, muy extendido entre los excombatientes y en la pequeña burguesía (...). Los "arditi" multiplicaron las manifestaciones nacionalistas. Pero este movimiento, en un principio espontáneo, se organizó después, ya que la miseria aumentó la exasperación. Benito Mussolini creó, el 21 de marzo de 1919, en Milán, el "fascio milanés e combate" con un programa de reformas sociales...y la voluntad de crear un gobierno fuerte, para eliminar a los partidos, responsables de todos los males (...).
Los "fascios" eran activistas, es decir, que actuaban por la violencia, en especial contra los comunistas, los socialistas y los sindicatos. Se manifiestan en expediciones de castigo, incendios de locales, destrucción de las imprentas de periódicos de izquierda, represalias individuales (...), pero también comenten asesinatos (...). al demostrar así su vitalidad, los fascios atraían partidarios en el ejército, en la clase media e incluso entre los obreros (...)
(...) La crisis económica mundial que se desencadenó en octubre de 1929 en los Estados Unidos es determinante en la ascensión del nazismo, lo mismo que la crisis de 1920-21 lo fue para la ascensión del fascismo (...). En las elecciones de 1930, los partidos del centro, incapaces de yugular la crisis, fueron los grande perdedores. El movimiento se acentuó en 1932; los nazis pasaron a ocupar 230 escaños de un total de 607 diputados (...). Toda esta evolución, en un país que contaba con seis millones de parados, estuvo acompañada por grandes transtornos. Las batallas entre "camisas pardas" (nazis) y comunistas eran cotidianas, a menudo con efusión de sangre: el activismo es uno de los rasgos comunes entre fascismo y nazismo.
Otro rasgo común es el carácter progresivo de la evolución hacia la dictadura. Simplemente, el movimiento fue más rápido en Alemania que en Italia. Una vez canciller, Hitler constituyó un gabinete de coalición, eliminó al partido comunista, reformó la constitución y adoptó la bandera negra, blanca y roja con la cruz gamada. En las subsiguientes semanas desaparecieron los otros partidos. Hitler era el Führer de Alemania. Pero hubo que esperar la sangrienta depuración del propio partido nazi (30 de Junio de 1934), para que Hitler, que disponía de todos los poderes, acabase de establecer en Alemania su férrea y sangrienta dictadura.

                                                                                       J.B. Duroselle: Europa de 1815 a nuestros días

Text 2
             El objetivo del Estado fascista fue el de subordinar el indiviuo al régimen. Esta empresa se desarrolló en varios planos, de acuerdo con una evolución que vino a parar, en vísperas de la segunda guerra mundial, en la exacerbación del culto al Duce. La adhesión de las masas fue formalmente conseguida por medio del aparato coercitivo de las leyes de excepción, que permitían privar de su empleo a todo elemento sospechoso (...).  La posesión del carnet del partido fue prácticamente indispensable para todos los que vivían de su trabajo, y la progresión de inscritos, de los que el poder sacaba argumentos para demostrar su pujanza, perdió, de hecho gran parte de su significado.  
                       
                                                                                                 P. Guichonnet. Mussolini y el fascismo

Text 3
             Por medio de una alianza con el fascismo la clase capitalista espera restablecer el estado fuerte, subordinar a la clase obrera y ampliar su "espacio vital" a costa de las potencias imperialistas rivales. Esta es la razón de  los subsidios financieros con que los capitalistas apoyan el movimiento fascista (...). Sin embargo, no debe suponerse que los capitalistas esten totalmente satisfechos con el ascenso del fascismo. Es incuestionable que preferirían resolver sus problemas a su modo, si ello fuera posible. Pero su impotencia les obliga a reforzar el fascismo y cuando al fin las condiciones del país se vuelven del todo intolerables y una nueva situación revolucionaria asoma en el horizonte, los capitalistas, desde sus posiciones dentro de la ciudadela del poder del Estado, abren las puertas y dan entrada a las legiones fascistas.      
                                                                                                             Sweezy: Teoría y desarrollo capitalista

Text 4   
          Partidos y sindicatos se prohiben; los nazis están presentes en todas partes (...) es imposible reunirse sin que el Estado nacional-socialista esté presente, para cazar, para pescar, para cantar. Todo debe estar sometido al Estado. El individuo no existe sino es para servir al Estado: por ello son eliminadas todas las libertades (...), todos aquellos que se oponen son arrestados o enviados a los campos de concentración. El control de la población está asegurado por la Gestapo (policía política) y por las organizaciones  nazis (como las juveniles hitlerianas). (...). El Estado está sometido a la voluntad de un hombre, el Führer (el jefe). Hitler interpreta el pensamiento y la voluntad del pueblo alemán; su poder no tiene límites: él dirige el Estado, dicta las leyes, y debe ser obedecido (...). El racismo justifica la exaltación de la fuerza y de la guerra, despreciando a los "inferiores" reducidos a la esclavitud y al exterminio. En 1941, los nazis iniciaron la sistemática exterminación de los judíos.

                                                                                                D. François y otros. L'époque contemporaine

1. Resumiu els factors determinants de la toma del poder del feixisme.
2. Comenteu els trets de l'antiliberalisme feixista.
3. A qui consideran els feixistes com el seu  principal enemic ideològic i polític?.
4. Comenteu el segon paràgraf del text de Sweezy.
5. Expliqueu què s'enten per "totalitarisme".

 

• Comenteu el text següent:

La nova doctrina de la humanitat [...] també va encunyar, ja cap a l’any 1740, la frase-impacte política dels últims 150 anys, “Llibertat, Igualtat, Fraternitat”, i va crear la caòtica democràcia, desintegradora de pobles [...]. Gràcies a la prèdica de l’humanitarisme i a la doctrina de la igualtat, qualsevol jueu, negre i mulat va poder arribar a ser ciutadà de ple dret en un Estat europeu; gràcies a la preocupació humanitària per l’individu, als Estats europeus proliferen institucions de luxe per a malalts incurables i bojos.

                                                                                                                Alfred Rossenberg El mite del segle XX

 

• Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

La demagogia de los simplismos

       Los analistas coinciden en poner en relieve las razones de carácter económico que explican la creciente -y por eso mismo preocupante- aceptación social del discurso ultraderechista. También se comenta, a menudo, que junto a estos motivos cabe hacer referencia a una cierta crisis de las ideologías e incluso del sistema de representación política.
   (...) De sobra es sabido lo mucho que conviene fijarse en el líder: en lo que dice y también en cómo se mueve; además de leer sus discursos, hay que oirle y apreciar sus entonaciones; hay que verle la cara, la disposición de sus rasgos, sus gestos...y después hay que analizar atentamente su discurso. Su demagogia es siempre, en gran parte, demagogia de la clasificación, de las contraposiciones fáciles, del maniqueismo de buenos y malos, del nosotros y los demás, del compatriotas frente a extranjeros...exhortación a defenderse del enemigo exterior. La demagogia del simplismo es una lògica de los eslóganes, las consignas y los tópicos más burdos. Su raiz se asienta en una  preocupante  tesis de fondo: no hace falta pensar. Porque el gran enemigo de las tiranías y de los totalitarismos de todos los tiempos ha sido el pensamiento.  Por desgracia, esta falta de reflexión no sólo es promovida hoy por los líderes totalitarios. Si la enorme proliferación de los "mass media" amarillos resulta especialmente preocupante, lo es por este motivo: en ningún caso estimulan o incitan precisamente a la reflexión ni al pensamiento crítico.
        Después del holocausto nazi, Hannah Arendt reflexionó a fondo sobre el fenómeno totalitario y escribió su importante obra "Los orígenes del totalitarismo", en la que hace ver que, para su implantación y consolidación, el totalitarismo requiere una sociedad masificada, y esto, en el más sentido literal: o sea, moldeable, manipulable, amasable. Ahora bien, no hay una sociedad más masificada que aquella en la que cada vez son más extraños el pensamiento libre y la acción responsable de los ciudadanos. Al totalitarismo le interesa una sociedad de gente superficial, banal, frívola.  La banalidad -la superficialidad-, incluso la estupidez, son amigas de los simplismos y de los maniqueismos fanáticos; evitan el esfuerzo, la complejidad y los mil matices de modulaciones del pensamiento. Un pensamiento menguado se corresponde siempre con un lenguaje pobre. El pensar sitúa a las personas ante la complejidad; pensar conlleva descubrir las muchas tonalidades que existen entre el blanco y el negro, distinguir y hacerse cargo de las ambiguedades, las paradojas, incluso las contradicciones que impregnan la vida humana, y lo muy difícil que se hace, a menudo, marcar diferencias y límites precisos.
         Hace unas semanas, una alumna de la facultad me enseñó uno de esos papeles que son fotocopias de fotocopias, en el que ya no figuraba ni el autor ni la fuente. Era un texto breve, escrito de forma muy singular. El autor utilizaba el género epistolar para dirigirse a los grups neonazis, al genérico "cabeza rapada". Empezaba diciendo: "Yo escribirte con palabras fáciles, para que tu poder comprender. Yo leer en periódico que tu ser bestia, pero yo no creer, yo creer que tu ser ignorante e ignorante ser gran problema para todos, también para mí. Porque ignorante ser persona débil y persona débil tener miedo y el que tener miedo ser persona que hacerse mala y agresiva y hacer bonk  con bastón sobre persona de hombre pobre". Y más adelante, en un tono más terapéutico, se lee: "Si tú empezar a hacer preguntas, tú empezar a vencer. Preguntas ser como llave de coche, basta una para encender el motor y llegar lejos."
        La ignorancia suele ir de la mano con la debilidad y la inseguridad. A menudo, la agresividad y la violencia nacen de la debilidad y de la impotencia. Contra lo que a veces se cree, la violencia no procede tanto de un temperamento duro, fuerte y seguro, como de la debilidad, la inseguridad y la frustración.

                 Josep M. Esquirol, profesor de Ética y Filosofía Política de  la U.B.. La Vanguardia,  abril de 1997

 1. Definitu
  • demagogia
  • totalitarisme
  • ultradretà
  • lider
  • holocaust
  • "mass media"
  • neonazi
 2. Quan situeu el text?. On? De què tracta?
 3. A quina ideologia es refereix l'autor com "discurso ultraderechista"?
 4. Explica a què es refereix l'autor quan diu que es parla d'una "cierta crisis de las ideologías",  de crisis "del sistema de representación política" i dels "mass media amarillos".
 5. Quina considera l'autor que es la característica més perillosa del totalitarisme?
 6. Què en penses de tot això?.

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

Text 1

               Daniel, 10 anys, nascut a Frankfurt (Alemanya) al 1962, segueix l'escolaritat normal de tots els nens alemanys. Els seus pares són espanyols i han decidit quedar-se a viure a Alemanya. Malgrat els problemes cada cop  més freqüents per als emigrants. Una tarda, en tornar Daniel de l'escola plorant, li diu al seu pare que ell vol ser alemany. El pare intenta consolar-lo de totes les maneres possibles i al capdavall ho aconsegueix fent-li creure que és un veritable alemany. Però al cap d'uns quants dies l'escena es repeteix; al nen li han dit que torni al seu país i reclama al seu pare un nom alemany, ja no vol dir-se Daniel.
                                                                                                          M. García i altres. Sepharad

Text 2

              En la madrugada de ayer,  15 de Junio de 1997, un grupo de jóvenes entraron en una churrería de Cornellá  en la que trabajaban dos trabajadores magrebíes. Después de agredirlos e insultarlos, destrozaron el local i pronunciaron amenazas  ("te vamos a cortar el cuello, moro de mierda").  Poco después continuaron su incursión por las calles de Cornellà, agrediendo a algún joven más, hasta que otro grupo  de jóvenes se encararon con ellos y  finalmente fueron detenidos por la policía.

                                                                                                                    La Vanguardia, 16 de julio 1997

 1. Dedueix la ideologia del grup de joves protagonistes dels fets.
 2. A quina conclusió arribes després de llegir els textos?
 3. a) Explica què significa el terme "fatxa".
  b) Es podria aplicar a aquests joves?. Raona la resposta.
 4. a) Avui dia, hi ha persones que pensen que  a la nostra societat hi ha gent que triomfa i d'altres, en canvi, "no són ningú" i que els triomfadors, "els millors", són superiors a la resta de la societat, és a dir, que valen més. Podries dir la característica fonamental que tenen aquests  que es considera que són els que triomfen a la nostra societat?.
  b) Creus que els que pensen així són racistes?. Raona la resposta.
  c) Creus que els que pensen així són classistes?. Raona la resposta.
 5. Creus que una persona de mentalitat classista  facilment pot  arribar  a ser racista?. Raona la resposta.
 6. Creus que una persona racista, facilment pot arribar a ser feixista?. Raona la resposta.Fotografia de M. Bourke-White, 1937

La crisi del 29

                                                                                                                                                                             castellano
Antecedents i causes immediates

                  Acabada la guerra, va continuar el ritme de producció dels països proveïdors (USA, Japó, Canadà, Argentina, entre d'altres) als bel · ligerants, donada la lenta recuperació de l'economia europea i la necessitat de seguir proveint als seus mercats. Però a partir del moment en què Europa torna a nivells de producció creixents (1924) aquells no van disminuir la seva capacitat productiva. Aquest increment en la producció va començar a manifestar signes de desequilibri entre oferta i demanda afectant especialment a determinats sectors. Aquest va ser el cas de l'agricultura nord-americana que va experimentar un important descens dels preus (accelerat per excel · lents bones collites) que es va traduir en dificultats de molts agricultors per poder vendre, per poder comprar i per poder pagar els seus crèdits i deutes. Aquesta situació va ser afectant altres sectors productius (la indústria tèxtil, per exemple).
                  Simultàniament, el creixement econòmic dels "feliços anys 20" havia creat unes expectatives de consum a amplis sectors de la població nord-americana (alta burgesia, classes mitjanes i fins i tot mà d'obra qualificada) que la publicitat i les facilitats de crèdit permetre (el 1929 , el 96% de les màquines de cosir i rentadores, el 80% dels aparells de ràdio i neveres, el 70% del mobiliari i el 60% dels automòbils, es compraven a terminis). Aquest increment de la demanda va portar extraordinaris beneficis reinvertits en el sector de béns de consum i en la Borsa. Perquè finalment, un altre factor intervindria en la gestació de la profunda crisi del 29, l'alça contínua dels preus de les accions de Wall Street va contribuir a que aquells mateixos sectors de la població es decidissin per l'especulació borsària comprant accions, alguns amb els estalvis de tota la vida i fins i tot a crèdit, i reinvertint els dividends en noves compres, amb la idea d'aconseguir beneficis ràpids i immediats encara que ningú venia les seves accions pensant que l'endemà encara valdrien més, i tot i que, cada vegada en major mesura, l'alça de les accions no corresponia al creixement real de les empreses (si en 1924 l'índex estava en 110 punts, a la fi de 1925 ja era de 181 punts. Al començament de l'any 1927, l'índex arribava fins a 245 punts, gairebé un 125% de pujada en poc menys de 3 anys). Tota aquesta eufòria s'aprofitava en política per a assolir vots i així el candidat Herbet Hoover va aconseguir ser President de 1929 a 1933 en part gràcies a la seva campanya en la qual anunciava que amb ell continuaria la prosperitat. Després d'aquelles eleccions, la Borsa va pujar fins als 331 punts.
Quan la crisi de superproducció va arribar a un determinat punt, la crisi agrícola va incidir en el descens de la demanda de productes per part dels agricultors i altres sectors afectats costat de la dificultat de pagar els crèdits sol · licitats. La crisi es va anar estenent. D'aquesta manera, un important sector d'accionistes va necessitar liquiditat, incapaç de pagar els seus deutes per les dificultats dels seus negocis, i va començar a vendre les seves accions per aconseguir diners en efectiu però, llavors, es va produir el pànic (el 24 d'octubre de 1929 “dijous negre”, antecedent del "dimarts negre") quan més de 13.000.000 de títols es van posar a la venda i tothom volia vendre i ningú comprava, i el valor de les accions es va enfonsar a la borsa de Nova York, que era el centre financer internacional. En pocs dies la Borsa nord-americana havia perdut un 25% del seu valor, en tot el mes següent passaria de 415 a 224 punts (i, després de continus descensos, al juny de 1932 arribaria als 58 punts). L'enfonsament de Wall Street va provocar tal desvalorització en les accions que els grans empresaris i accionistes, després de treure els seus diners del banc (com van fer milions de persones a la vegada, provocant la fallida de milers de bancs), repatriar els capitals invertits en tothom, es van tallar els crèdits que USA havia donat fins ara i es va internacionalitzar la crisi (en 1931 la fallida dels grans bancs havia arribat a Europa).Manifestacions de la crisi

            La crisi de superproducció unida a la crisi financera van produir entre 1929-32 una violenta contracció de la producció industrial mundial (que el 1932 era un 38% inferior al nivell de 1929), disminució de la producció agrícola als països exportadors, una acusada reducció dels preus, pertorbacions en el sistema monetari, enfonsament del comerç internacional, tancament de fàbriques (més de 30.000 en USA), fallida de bancs (més de 5.000 en aquest mateix pais), augment de l'atur (que va arribar al 35% de la població activa d'USA, al 43% de la d'Alemanya i al 23% de la de Gran Bretanya) , reducció de la taxa de beneficis i descens salarial.


Conseqüències
              A nivell econòmic, les primeres mesures que es van dur a terme pels diferents governs de lluita contra la crisi van ser les ja conegudes (reducció de la despesa pública, limitació del crèdit, proteccionisme, congelació salarial), però, ja el 1931 es va comprovar que eren inútils doncs va continuar l'augment del deute exterior i l'atur, la disminució dels preus, de les exportacions i de les reserves d'or. D'altra banda, l'abandonament del patró or per part dels EUA (1933) va suposar la fi del sistema monetari basat en el patró or i va provocar grans dificultats en el comerç internacional.
Finalment, les economies industrialitzades es van anar recuperant a partir de 1935, en gran part pel rearmament davant la possibilitat d'una nova guerra i les despeses públiques. En el cas d'Alemanya, es va posar en marxa el programa econòmic del partit nazi, ja comentat en general, mitjançant plans quatrienals. El primer durà de 1933 fins 1936. L'objetiu era convertir Alemanya en una nació autosuficient. Es va aconseguir reduir l'atur substancialment i va haver progressos en el sector industrial (encara que no en l'agrícola), però el factor que més va influir en aquesta recuperació industrial va ser l'increment del pressupost de l'Estat destinat a la indústria bèl·lica (en 1933 Alemanya va invertir 1.900 milions de Reichsmark en la Wehrmacht, en 1939 aquesta despesa va ascendir als 18.400 milions, o, el que és el mateix, dos terços del pressupost estatal alemany estaven invertits en la fabricació d'armament.
En el cas dels EUA, la política econòmica del nou president Roosevelt (1932), el primer que no segueix una política netament liberal, també va contribuir a la sortida de la crisi malgrat la desconfiança empresarial. Roosevelt, seguint la teoria econòmica de Keynes, amb l'anomenat New Deal va dur a terme un pla d'extenses obres públiques tendents a crear ocupació tot i que augmentessin les despeses de l'Estat i el dèficit públic. La reforma financera, que va incloure la devaluació del dòlar i el control de la Banca, va aconseguir facilitar el crèdit a empreses i particulars. La política agrícola, que subvencionava la reducció de la producció i l'espai conreat, va permetre una recuperació dels preus agrícoles, i, pel que fa al sector industrial, a més dels crèdits a les empreses, es va reduir l'horari laboral, es va establir un sou mínim i es va crear la seguretat social de vellesa, atur i invalidesa (garantint per part del govern federal uns ingressos mínims), permetent l'increment dels preus industrials i de la demanda en general.

A més llarg termini, la crisi econòmica va suposar la crisi definitiva del liberalisme econòmic a causa de la necessitat, per protegir el sistema capitalista, de la intervenció de l'Estat amb una política de direcció o planificació de l'economia: en la majoria de països es va intensificar el proteccionisme, un cert control de preus i salaris, es van desenvolupar programes d'obres públiques, més reglamentació de la producció i del comerç i, en alguns, la nacionalització dels sectors no rendibles. Una altra conseqüència de la crisi va ser l'enfortiment del capitalisme monopolista (les empreses concentrades no es van veure tan afectades).


               A nivell sociopolític, la crisi va suposar una redistribució de la renda nacional mantenint els nivells de l'alta burgesia (com a classe, les pèrdues van ser provisionals ia partir de 1935 va recuperar els nivells de renda), mentre les classes mitjanes i la petita burgesia van veure baixar el poder adquisitiu (empresaris de petites i mitjanes indústries amb utillatge antiquat, poc competitives davant la gran empresa, clientela empobrida) i la classe obrera va conèixer un descens acusat del seu nivell de vida (reduccions salarials i manteniment d'un cert nivell d'atur a Tot i la recuperació).
L'accentuació de les desigualtats socials semblar provocar en els primers anys de la crisi l'accentuació de la radicalització ideològica mentre les forces centristes (reformistes) disminuïen, però, a més llarg termini, es va reforçar el conservadorisme de les classes dirigents per la por a unes llibertats polítiques excessives en mans de les masses empobrides, que juntament amb la inseguretat que la situació de les classes mitjanes-petita burgesia comportar l'expansió de les dictadures feixistes (Àustria, Romania, Bulgària, Grècia). Per la seva banda, el sector revolucionari que provocava aquesta por, amb el consegüent creixement dels partits comunistes, va quedar aviat eclipsat per aquest mateix ascens feixista que va determinar, a partir de 1935, l'ajornament de la revolució i l'aliança de tots els antifeixistes - republicans reformistes, socialdemòcrates i comunistes-, amb un programa de defensa de les democràcies liberals i de reformisme social, en aquells països en què la dictadura no els va eliminar d'arrel. En els països en què es va mantenir el sistema democràtic, es va produir un debilitament del parlamentarisme a causa de l'ampliació del poder executiu (que governa amb decrets-llei).


             L'augment de les tensions internacionals va ser una altra de les conseqüències de la crisi, doncs, al marge de l'enfrontament polític i ideològic entre democràcia i feixisme, Alemanya, Itàlia i Japó es veien abocades a una economia autàrquica però es trobaven amb el handicap de no tenir recursos naturals (les primeres no tenien colònies i el creixement econòmic japonès no tenia prou amb l'expansionisme realitzat fins aleshores-Formosa, Manxúria-), mentre l'accés a les matèries primeres i mercats estava cada vegada més impossibilitat per la política proteccionista dels altres estats. Tot això, contribuiria a l'esclat de la IIGM.

                 En definitiva, la crisi del 29 incidia en una tensió creixent perquè mentre la difusió de les innovacions de la segona revolució industrial permetia un gran increment de la capacitat de producció, la limitació dels mercats internacionals incrementava la competència, especialment per part dels països que no tenien mercats exteriors o colonials.

 

fotografia de M. Bourke-White sobre els efectes de la crisi

Exercicis

(Crisi del 29)

fotografia de M. Bourke-White sobre els efectes de la crisi

 

•Estudieu la información del libre sobre la crisi del 29 (causes, manifestacions, conseqüències).

• Feu un esquema de les causes de la crisi del 29.

• Comenteu la fotografia de Margaret Bourke-White (1937)

fotografia de M. Bourke-White sobre els efectes de la crisi


• Llegiu els textos 1, 2 i 3   següents:

Text 1
                                                                       AQUEL AÑO 1928
El año vivía el apogeo de los “felices veinte”. Se habían restañado las heridas de la Primera Guerra Mundial y el porvenir no podía ser más áureo.  Hoover había sido elegido presidente de EE. UU. y su primer mensaje difundía la confianza en que se estaba viviendo “en el mejor de los mundos”. Un invento reciente –la radiodifusión– se había convertido en la gran atracción, tanto más cuanto que, aquel año, se perfeccionó el altavoz que permitía la audición colectiva, y la transmisión de mensajes a grandes masas de individuos.
La Unión Soviética había puesto en marcha su primer plan quinquenal, que iba a industrializar aquella inmensidad y sacarla del atraso. Aquel año se estrenó “Octubre”, de Eisenstein, muestra de un cine soviético destinado a asombrar.
Un investigador británico, Alexander Fleming, llevó a cabo uno de los descubrimientos más importantes, en el campo de la bacteriología: la penicilina. En Estados Unidos, que era el centro de la economía mundial, se registraba una fiebre especulativa de vértigo. Las compras a plazos habían disparado el consumo. Los créditos se otorgaban hasta para la compra de acciones. Wall Street era una máquina de hacer dinero. En un solo día –16 de noviembre– se habían negociado 6 millones de dólares en acciones. A finales de año, el precio medio de los valores de la Bolsa de Nueva York había subido el 30 por ciento.
La “prosperity” parecía no tener fin. Algunos economistas avisaban sobre unos riesgos que podían acarrear el mayor “crack” de la historia. A todos ellos vino a tranquilizarlos el presidente Hoover, quien, saliendo al paso de los agoreros, vaticinó: “No hay motivos para la alarma. Nuestra economía está en perfecto estado de salud”.

                                                                              R. Abella. La Vanguardia,  Sábado 15 de febrero 2003

Text 2
   "Estaban siendo buenos aquellos años para el capital. En 1929, año del crac, se produjo una cifra de coches en USA que no se logró rebasar hasta  24 años después, en 1953. Aquella era también la época del nuevo descubrimiento de Florida, cuando los ciudadanos de Nueva York, Detroit, Chicago, Boston, huyendo de un frío horrible en invierno, descubrieron que podían ser propietarios de parcelas de terrenos, más o menos cercanos a la playa, puestos en venta por un sinfín de especuladores que duplicaban y triplicaban en pocos meses el precio de las parcelas.
            En ese ambiente, de inversión fácil y de mercado en alza, J. Raskob podía escribir un artículo en un semanario famoso con el título de "Todo el mundo debería ser rico" (él ofrecía la fórmula de llegar a poseer 80.000 dólares en veinte años con la simple inversión de 5 dólares al mes y con la condición de no comerse los dividendos)". 
            
                                                                                                   font: "La Calle", 29 de octubre de  1979


Text 3
       En 1929 cerraron en Estados Unidos 642 bancos; en 1930 la cifra aumentó a 1.345, y en 1931 quebraron otros 2.298. Como consecuencia de estos cierres, la ya frágil situación financiera de las empresas industriales y comerciales se vino abajo y en sólo dos meses de 1929 cerraron 23.000 empresas norteamericanas, a las que se sumaron las 26.000 quiebras de 1930 y otras 60.000 en los dos años siguientes. Sólo las pocas empresas que pudieron absorber sus cuantiosas pérdidas hasta el final de la crisis sobrevivieron. Un estudi efectuado sobre las 758 mayores empresas mostraba que los beneficios globales de 2.897 millones de dólares en 1929 se habían convertido en unas pérdidas de 10 millones de dólares tres años más tarde.
            La bola de nieve había empezado a rodar, y antes de un  año desde el inicio de la gran depresión tocaba de lleno a Europa. En 1931 cierra el mayor banco austríaco, y dos meses más tarde lo hacen todos los alemanes. La Banca inglesa es la que sufre las más graves consecuencias, mientras la francesa queda más protegida por su menor vinculación con Estados Unidos.

 

• Observeu el gràfic següent i contesteu les qüestions que l'acompanyen.


Índex de les cotitzacions de la borsa de Nova York
gràfic
Ch. KINDLEBERGER, La crisis económica, 1929-1939, Barcelona, 1985

  1. Descriviu aquest gràfic i situeu-lo en el seu context històric. [1 punt]
  2. Expliqueu els efectes de la crisi borsària de 1929 sobre l'economia dels Estats Units en el període 1929-1932. [2 p]
  3. Indiqueu les mesures de política econòmica emprades per canviar la trajectòria de l'economia nord-americana a partir de 1932. [2 punts]

                                           Font: SÈRIE 6 PAAU. LOGSE. Curs 1999-2000 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

En acabar, podeu consultar la correcció.

 


• Observeu el gràfic següent i contesteu les qüestions:


LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL I L’ATUR MUNDIAL, 1929-1934

gràfic
J. BOUILLON i altres, Histoire: le monde contemporaine (1914-1945), 1980

  1. Descriviu l’evolució de les dues variables representades en el gràfic i situeu-les en el seu context històric. [1,5 punts]
  2. El gràfic mostra alguns dels mecanismes de la crisi de 1929. Expliqueu-ne els trets més rellevants. [2 punts]
  3. Quines repercussions socials i polítiques va tenir l’alt nombre d’aturats i la consegüent situació de pobresa que
   afectà àmplies capes de la societat durant la dècada dels anys trenta? [1,5 p)

                                        Font: SÈRIE 5 PAAU. LOGSE. Curs 1998-99 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

 

 

• Responeu les qüestions sobre els gràfics següents:

anys

    Producción industrial
    ( índex 100 al 1929)                

                                 Atur
         (en % de la població activa)           

 

Alemanya

EUA

Regne Unit

Alemanya

EUA

Regne Unit

1929

100

100

100

4

4,2

6

1932

57

65

82

17

22

15

1935

90

80

101

7

14

10

1938

125

92

120

2

12

8

 

anys

Valor del comerç mundial
exportacions

(en milions de dolars)
importacions

1929

32000

35000

1930

25000

29000

1931

18000

20000

1932

10000

11000

 

  1. Descriviu l’evolució de les dues variables representades en els quadres de l'esquerra i situeu-les en el seu context històric.
  2. Els quadres mostren alguns dels mecanismes de la crisi de 1929. Expliqueu-ne els trets més rellevants.
  3. Quines repercussions socials i polítiques va tenir l’alt nombre d’aturats i la consegüent situació de pobresa que afectà àmplies capes de la societat durant la dècada dels anys trenta?
  4. Feu un esuqema de les conseqüències de la crisi del 29.

 

 

Observeu la taula de dades i contesteu les qüestions:

                 Evolució dels preus mundials

                        Cereals             Carn     Productes         Productes
                                                              agrícoles       industrials
            1925     112                  108                  115                  107
            1926     102                  105                  100                  114
            1927     100                  87                    98                    93
            1928     96                    95                    97                    90
            1929     90                    103                  89                    96
            1930     67                    93                    67                    81
            1931     44                    67                    48                    61
            1932     40                    47                    37                    49
            1933     33                    49                    35                    47
            1934     31                    50                    33                    44

  1. Des del punt de vista de l'anàlisi dels  preus, ¿hi ha algun senyal que anuncii o expliqui la crisi del 1929?
  2. Per què a partir de l’any 1925 s'invertí en Borsa en comptes de fer-ho a la indústria?
  3. Quines són les consequencies de l’evolució del preus?

 


• Observeu les dades següents, llegiu el text i contesteu les qüestions:


EVOLUCIÓ ECONÒMICA D’ALEMANYA

taula de dades

                                       1 1928 = índex 100                      2 milions

Text:
També es conciliaven amb els objectius de la gran burgesia, que tenia la necessitat d’un estat alemany fort, tant a l’interior com a l’exterior, i per a qui la reconstrucció del poder militar d’Alemanya hauria de ser no només una font directa de beneficis –per la posada en moviment de la indústria pesada–, sinó també un mitjà directe d’acció per reconquerir els mercats exteriors que l’economia alemanya necessitava urgentment.

                                                       Ch. BETTELHEIM, La economía alemana bajo el nazismo, 1972

Qüestions

 1. Descriviu i interpreteu la informació que proporciona la taula de dades i indiqueu la idea principal del text. Situeu la taula i el text en el context històric a què fan referència. [1,5 punts]
 2. Expliqueu els eixos fonamentals de la política econòmica desenvolupada pel partit nazi. [2 p]
 3. El programa del partit nazi va comptar amb un ampli suport electoral de les classes mitjanes i d’alguns sectors obrers, i també amb el suport econòmic de molts industrials i banquers. Expliqueu els motius pels quals cadascun d’aquests sectors socials va donar suport a la política hitleriana. [1,5 punts]
                         Font: SÈRIE 5 PAAU. LOGSE HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1998

 


• Analitzeu el gràfic següent i contesteu les qüestions:

                               L’ATUR I EL CREIXEMENT DEL NACIONALSOCIALISME (1925-1933)

gràfic
  J. C. RÖHL, From Bismarck to Hitler, Londres, 1970

 

  1. Descriviu la informació que proporciona el gràfic i comenteu la relació que es pot establir entre les variables representades. [1,5 punts]
  2. Expliqueu els trets fonamentals de la política econòmica, social i cultural del partit nazi. [1,5 punts]
  3. Expliqueu els factors que van provocar la crisi de les institucions democràtiques i el triomf de règims totalitaris i antidemocràtics. Descriviu la situació internacional en els anys previs a la Segona Guerra Mundial. [2 punts]

 

Comenteu la taula de dades següent:


                    Taxa d'atur als Estats Units (en milions)
            1927     1,5
            1928     2,0
            1929     1,5
            1930     4,3
            1931     8,0
            1932     12,1
            1934     11,4
            1935     10,6

 

•  Qüestions sobre els textos següents:

Text 1  
Milers de nois i un nombre limitat de noies es desplacen  a través dels Estats Units, alguns no tenen cap llar, però la major part han abandonat les seves cases a causa de l'atur, que les feia insuportables. La majoria deuen tenir entre setze i vint-i-un Anys, encara que n'hi ha de molt més joves (...) Alguns s'han escapat de casa, d'altres han estat aconsellats de marxar pels seus propis pares. alguns d'aquests nois erren per les carreteres des de fa un any i mig sense haver trobat feina i no han rebut enlloc l'autorització per romandre-hi més de vint-i-quatre hores. Alguns d'aquests nois han fet diverses vegades la travessa de tot el continent. agafen en marxa els vagons de mercaderies. els directors de les companyies ferroviàries ordenen als nois que baixin, però cada ciutat o vila, per protegir-se d'un allau de joves afamats, ha instituït una autorització de residència que no ultrapassa mai les quaranta-vuit hores. Un dia hom va trobar un jove llegint aquesta carta enviada per sa mare: "La mina està tancada i romandrà tancada. El pare no por trobar feina. Jo intento trobar una ocupació a la fàbrica de bruses. La Margaret també. Queda't de moment on siguis. T'estimo. Mamà." "Quedar-me on sóc -esclatà entre plors-. No saben pas que és això. He fet set vegades l'anada i el retorn entre San Francisco i Nova Orleans perquè no puc fer cap altra cosa. Cada cop que m'aturo a una ciutat la policia ve i em diu que l'abandoni al dia següent".
            Algunes ciutats mantenen asils de nit per atendre aquests joves. Afamats, sovint mig malats, desmoralitzats, se'ls proporciona una alimentació mediocre i dormen al damunt del ciment. 

                                              J.M.Williams: Aspectes humans de la desocupació  i la beneficència (1933)

Text 2 
                        Pancarta d'una manifestació de professors (1933)

                       Calendari dels ensenyants: Maig, sense sou: sorpresa;
                       Juny, sense sou: estupor; Juliol, sense sou:consternació;
                       Agost, sense sou: desastre; Setembre, sense sou: no hi ha
                       recursos; Octubre, sense sou: mendicitat (1).                                    
                                                                                                       
(1)  A Chicago, l'any 1933, l'Ajuntament havia acumulat els retards en  el pagament dels sous dels professors.

                                                                                                                                      J.Heffer: La gran depressió

 1. Descriu les conseqüències de la depressió que s'esmenten en aquests documents i procura establir-ne les causes.
 2. a)A  les crisis actuals del capitalisme, ¿s'han produït fenòmens com aquests?.
  b) Quines diferències et sembla observar entre les conseqüències socials de les crisis actuals i les de la crisi del 1929?.
  c) A què es deuen?.

 

•  Observeu els gràfics i contesteu les qüestions següents:

                                              Gràfic 1                                                                    Gràfic 2
                                        Producció, estocs i preus
                                de les matèries primeres en el món     Producció industrial i atur en el món                                            gràfics
                                                     Histoire. Le commentaire de documents. París: Hachette, 1989

Qüestions

 1. Descriviu l’evolució de les diferents corbes de les gràfiques. Quins mecanismes de la crisi de 1929 evidencien les relacions entre les corbes? Expliqueu el significat de «base 100 el 1929» [2 punts]
 2. Expliqueu els trets bàsics de la crisi de 1929 i de la Gran Depressió. [1,5 punts]
 3. La crisi de 1929 es va deixar sentir amb molta força als Estats Units. Per tal de rellançar l’economia, el president Roosevelt va endegar el New Deal. Expliqueu el que en sapigueu. [1,5 punts]
                                                     Font: SÈRIE 5 PAAU. LOGSE HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1998

 

• Llegiu el següent document  i redacteu un text del quadre sinòptic que explica els mecanismes del sistema Keynesià. Després, responeu les qüestions.

               ¿Cómo poner en marcha nuevamente la economía?. La mayoría de los gobiernos, acérrimos defensores del liberalismo económico, eran poco partidarios de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la magnitud y, sobre todo, la duración de la crisis hicieron inevitable la actuación estatal.
            En USA, el gobierno, a través de un conjunto de medidas (New Deal), apoyó a las empresas, fijó las cantidades que se debían producir, equilibró los precios excesivamente bajos de los productos agrícolas, e inició una amplia política de obras públicas (construcción de presas, repoblación forestal, extensión de la red de carreteras, etc) a fin de estimular la producción industrial y la creación de puestos de trabajo.
            En los países con regímenes dictatoriales (Italia, Alemania a partir de 1933, o Japón), el Estado puso bajo su control toda la actividad económica y se esforzó por evitar las compras al extranjero (autarquía). La crisis favoreció en estos países un espíritu nacionalista agresivo que buscó  la solución de los problemas en la expansión territorial y la conquista militar.
           La industria de guerra será, en todos los países, uno de los principales estímulos de la recuperación económica.

Els mecanismes del sistema Keinesià

quadre sinòptic

Qüestions:

 1. Comenta el context històric que correspon ls documents.
 2. Què significa la frase “inversión de l’estat finançada per dèficit pressupostari” del quadre?.
 3. Quina idea representa l'augment de la demanda?. Era important aquest augment?. Raona la resposta.
 4. Per què les inversions de l’Estat eren una peça clau de la recuperació econòmica proposada per Keynes?.
 5. Quins fets van motivar el model keynesià?.
 6. Per què es diu que l’aplicació del sistema keynesià va significar el final del capitalisme liberal?.
 7. Comenta aquesta idea: " L'economía keynesiana ha estat considerada com una pràctica sustancial del populisme".


• Llegiu els textos següents i contesteu les qüestions:

Text 1
La nostra tasca prioritària és fer que la gent torni a treballar. Això és possible d’aconseguir-ho, en part, mitjançant la contractació directa per part del Govern, com en cas de guerra, però al mateix temps orientant aquestes noves contractacions cap als treballs més necessaris per estimular i reorganitzar l’ús dels nostres recursos naturals. Paral·lelament a aquesta acció, hem de reconèixer que els nostres centres industrials estan superpoblats i, tot comprometent-nos a una nova distribució del cos social, esforçar-nos perquè es faci un millor ús de la terra per part
dels que són més aptes per fer-ho. [...]
Nosaltres podem facilitar la realització d’aquest objectiu augmentant els preus dels productes agrícoles, amb la qual cosa augmentarà el poder de compra dels agricultors i es podrà absorbir la producció de les nostres ciutats.
                                                 
                                                        Discurs inaugural del president F. D. Roosevelt (4 de març de 1933)

Text 2
Vaig refusar una planificació destinada a fer competir l’Estat amb els seus propis ciutadans en matèria econòmica: això hauria estat una herència de les idees de Marx. Vaig oposar-me a la idea d’una recuperació econòmica que comportés unes grans despeses a l’Estat i també als propòsits de fer pujar els preus, ja que això hauria suposat la ruïna dels qui tenien dipòsits a caixes d’estalvi i un robatori als treballadors. Vaig oposar-me a tot això perquè no tan sols hauria retardat la recuperació econòmica, sinó perquè hauria significat a la llarga una cadena per als ciutadans lliures d’aquest país.
                                                Declaracions de l’expresident dels Estats Units Herbert Hoover, octubre de 1936

 1. Resumiu les idees principals dels dos textos i situeu breument els seus autors.[1,5 punts]
 2. Els textos se situen en l’època de la Gran Depressió. Expliqueu les principals característiques econòmiques i socials d’aquest període. [1,5 punts]
 3. Roosevelt va inspirar un programa de recuperació econòmica per als EUA. Amb quin nom se’l coneix? Expliqueu-ne les directrius més importants i valoreu-ne elsresultats. [2 punts]

                                 Font: SÈRIE 2 PAAU. LOGSE. Curs 1998-99 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

 

•  Redacteu el tema La crisi del 29 (recordeu la tècnica).

 

Exercicis sobre les conseqüències socials i polítiques de la crisi.

•Observeu la fotografia de la dreta que està situada a Berlin, cap al març o abril de 1933, i en la que es veu un grup d'homes de les SA que porten cartells en els que està escrit:: "Alemanys! ¡Defenseu-vos! ¡No compreu als jueus!"

Qüestions sobre la imatge:
1. Situeu el context històric.
2. Qui eren les SA?
3. Qui eren els jueus?
4. En els cartells, quins són considerats víctimes, els jueus o els alemanys?. Raona la resposta i comenta les causes de per què era considerat així.

fotografia

• Llegiu el document següent i responeu les qüestions:

Casi no hubo resistencia organizada contra el régimen de Hitler en el período comprendido entre su nombramiento como canciller en enero de 1933 y la crisis de Checoslovaquia en 1938. En julio 1933 todos los demás partidos políticos y los sindicatos se habían suprimido, la prensa y la radio se encontraban bajo control estatal, y la mayoría de los elementos de la sociedad civil estaban neutralizados. El Concordato entre Alemania y la Santa Sede de julio de 1933 acabó con cualquier posibilidad de resistencia sistemática por la Iglesia Católica. La más grande Iglesia protestante, la Iglesia Evangélica Alemana, fue generalmente pro-nazi, a pesar de una tendencia minoritaria se opuso a esta posición. La ruptura del poder de la SA en "la Noche de los cuchillos largos" en julio de 1934 acabó con cualquier posibilidad de un desafío del ala "socialista" del Partido Nazi, y provocó también una alianza más estrecha con el régimen por parte del Ejército.
Todas las fuentes coinciden en que el régimen de Hitler fue abrumadoramente popular entre el pueblo alemán durante este período. Los fracasos de la República de Weimar habían desacreditado a la democracia a los ojos de la mayoría de los alemanes. El aparente éxito de Hitler para restaurar el pleno empleo después de los estragos de la Gran Depresión (que se logra principalmente a través de la reintroducción del servicio militar, una política para que las mujeres se queden en casa cuidando a los hijos, el programa de rearmamento, y la eliminación gradual de los judíos en sus puestos de trabajo para que fueron ofrecidos a los gentiles), y sus éxitos sin derramamiento de sangre de la política exterior, tales como la reocupación de la Renania en 1936 y la anexión de Austria en 1938, lo llevó la aclamación casi universal.
Durante este período, el SPD y el KPD habían logrado mantener las redes de oposición, aunque no fueron capaces de cooperar. Estas redes se infiltraron con frecuencia en la Gestapo y la tasa de arrestos y ejecuciones de activistas del SPD y el KPD fue alta, pero la oposición sigue siendo incapaz de reclutar a nuevos miembros de la clase obrera industrial. La dirección exiliada del SPD en Praga fue incapaz de recibir y publicar informes precisos de los acontecimientos dentro de Alemania. Pero más allá de mantener su existencia y de fomentar la agitación laboral, a veces dando lugar a huelgas de corta duración, estas redes fueron capaces de lograr algo.
Quedaba, sin embargo, una importante base para la oposición al régimen de Hitler. Instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, los servicios de inteligencia y, sobre todo, el Ejército, mantuvo cierto grado de independencia, mientras que exteriormente representaba al nuevo régimen (aunque la independencia del Ejército se erosionó en 1938, cuando tanto el ministro de la Guerra y el Jefe del Ejército, el general fueron reemplazados de sus cargos). El centro más importante de la oposición al régimen dentro del aparato del Estado estaba en los servicios de inteligencia. La figura clave fue el coronel Hans Oster, jefe de la Oficina de Inteligencia Militar de 1938,  que fue capaz de construir una extensa red clandestina de opositores potenciales en el Ejército y los servicios de inteligencia.
El problema de estos grupos es que era imposible cualquier tipo de resistencia política abierta. Esto no era, como se establece a veces, porque el aparato represivo del régimen era tan omnipresente que la protesta pública era imposible - como se demostró cuando los católicos protestaron contra la retirada de los crucifijos de las escuelas de Baviera en 1941, y el régimen dio marcha atrás. Más bien fue por el apoyo masivo a Hitler por parte del pueblo alemán. Si bien los movimientos de resistencia en los países ocupados podían movilizar el sentimiento patriótico en contra de la ocupación alemana, en Alemania la resistencia corría el riesgo de ser vistos como antipatriotas, sobre todo en tiempos de guerra. Incluso muchos oficiales del Ejército y funcionarios que detestaba a Hitler tenía una profunda aversión a la participación en actos "subversivos" o "traición" contra el gobierno.
(…) La oposición también se vio afectada por la falta de acuerdo sobre sus objetivos (…) En estas circunstancias, la oposición fue incapaz de formar un movimiento unido, o de enviar un mensaje coherente a los potenciales aliados fuera de Alemania. En 1936, gracias a un informante, las redadas de la Gestapo diezmaron grupos anarco-sindicalistas en toda Alemania, dando como resultado la detención de 89 personas. La mayoría terminaron encarcelados o asesinados por el régimen. Los grupos habían alentado  la acción colectiva (como las huelgas), impresión y distribución de propaganda anti-nazi y la gente de reclutamiento para luchar contra los aliados fascistas de los nazis durante la Guerra Civil Española.

                                                                            font: http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_alemana_al_nazismo

Qüestions:

 1. Definiu Concordat
 2. Expliqueu el que sabeu sobre:
   • La Gestapo
   • "la Noche de los cuchillos largos"
   • la República de Weimar
   • la reocupació de la Renània en 1936
   • l'anexió d'Austria en 1938
   • la Guerra Civil Espanyola.
 3. Per què, segons el text, quasi no va haver oposició a Hitler?

 

• Llegiu el document següent:

"Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó.
Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde".
                                                                                              (atribuido a Bertolt Brecht)

 1. Expliqueu què volia comunicar l'autor.
 2. Quina va ser la postura de la majoria de la població alemanya davant la pèrdua de drets o la persecució a jueus, socialistes, comunistes, homosexuals i d'altres grups abans de 1939? . Per què?
 3. Quan es parla de la repressió nazi contra els seus opositors o els considerats enemics al règim es troba abundant material i referències a l'actuació contra els jueus (i, encara que molt menys, contra altres minories com els gitanos, els homoxesuals, o els deficients mentals), però, en canvi, no hi ha molta informació sobre l'actuació contra els opositiors polítics com els socialistes i comunistes, pressoners també en els camps de concentració. Per què creus que és així?.
 4. Comenteu si va haver algun tipus d'oposició organitzada al nazisme en Alemanya a partir de la presa del poder.
"il.lustració"
"il.lustració"

• Llegiu el text següent i feu un esquema sobre les conseqüències socials de la crisi:

El paro constituye la primera y más terrible consecuencia de la gran depresión. En1932 había en el mundo 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos, puedediferenciarse el paro total y el paro parcial: el primero va acompañado de mendicidad,enfermedad y hacinamiento en la Ciudades de lata (llamadas Hoovervilles irónicamenteen Estados Unidos) y en los arrabales de las grandes ciudades; el paro parcial, aunquemenos dramático también afectó a la vida diaria. En los Estados Unidos se calcula queel 63 por 100 de los trabajadores industriales estaban contratados a tiempo parcial, conlo que los salarios, ya de por sí bajos, se convertían en salarios de hambre. La juventudsufrió con mayor dureza aún esta situación, pues la búsqueda de un primer empleo séhacia totalmente inútil y los centros docentes no podían soportar la prolongación de laescolaridad.
Descenso demográfico se produce por la disminución de la nupcialidad, la natalidad y las migraciones, unida al aumento de la mortalidad infantil y senil. Los distintosregímenes políticos establecieron distintas medidas demográficas para afrontar la crisis; las democracias liberales tendieron a restringir la natalidad para paliar los efectos sociales de la crisis (paro), mientras que los regímenes totalitarios, sobre todo el alemán, fomentaron el crecimiento de la población por razones ideológicas. En cuanto a las migraciones, los Estados Unidos se negaron a la entrada de emigrantes.
La crisis acentuó las desigualdades sociales, pues aunque se produjeron importantes quiebras en sus negocios, los patrimonios personalesde los ricos no mermaron mucho, mientras que la depresión afectó de lleno a las clases medias y bajas. Sobre todo la burguesía media sufrió la crisis hasta tal punto que acabó proletarizándose. Muchos buscaron la solución en los fascismos. Pero sobre quien más recayó el peso de la crisis fue sobre el proletariado, que incluso llegó a subdividirse en estratos diferentes según fuera industrial, rural, parado, semiparado o con trabajo fijo.

                                                                font: http://es.scribd.com/doc/14873249/La-Crisis-o-El-Crack-de-1929

 

• Llegiu els textos següents i contesteu les qüestions.

Text 1
La concepció racista no creu de cap manera en la igualtat de les races, ans al contrari, reconeix la seva diversitat i la seva menor o major valua. Aquest coneixement li confereix l'obligació d'afavorir la victoria del millor i del més fort i d'exigir la subordinació dels més debils i inferiors. Els aris han estat els únics capaços de fundar una humanitat superior i de crear una gran civilització.
Una petita fracció, encara que molt forta, de la població mundial ha escollit el parasitisme. Ha buscat establir-se entre els pobles sedentaris i ha fingit intel ligentment assimilar-se per poder privar-los del fruit del seu treball amb astúcies mercantils, i, tot minant perfidament el seu esperit, prendre ella mateixa tot el poder. L'especie més coneguda i més perillosa d'aquesta raça són els jueus.
                                                          
                                                                                                                Adolf HITER, La meva lluita, 1925

Text 2
Art. 1. Queden prohibits els matrimonis entre jueus i persones de sang alemanya o assimilada [ ]
Art. 2. Queden probibides les relacions extramatrimonials entre jueus i persones de sang alemanya o assimilada [...].
Art. 3. Queda prohibit que els jueus contractin com a empleades de la llar dones de sang alemanya o assimilada, de
            menys de 45 anys.
Art. 4. Queda prohibit que els jueus enarborin o engalanin amb colors nacionals [...].
                                                                                 
                                                                                                                           Lleis de Nuremberg, 1935

1. Resumiu les idees principals dels dos textos i situeu-los en el seu context historic.
2. Resumiu la política racial i “arianitzadora” de l'estat nazi i indiqueu les diferents fases de la persecució dels jueus.
3. Exposeu els principis ideologics del nazisme i indiqueu els factors que van afavorir el seu ascens al poder.

                                        font:    SERiE 3 PAU. LOGSE. Curs 2002-2003 HiSTORiA DEL MÓN CONTEMPORANi

 

• Comenteu el quadre següent:

ORÍGEN SOCIAL DE LA MILITÀNCIA DEL PARTIT NAZI (1930)

Obrers

28,1%

Empleats

25,5%

Pagesos independents

14,1%

Artesans

9,1%

Funcionaris

8,3%

Comerciants

8,2%

Empleats domèstics

3,6%

Professions liberals

3%

font: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-4-els-totalitarismes-feixisme-i-nazisme/page/2/


• Observeu el cartell i comenteu el quadre següent:

1930 1932 (VII) 1932 (XI)
Vots Escons Vots Escons Vots Escons
KPD 13% 77 14,3% 89 16,9% 100
SPD 24,5% 143 21,6% 133 20,4 121
Zentrum 11,8% 68 12,5% 75 11,9% 70
DVP 4,5% 30 1,2% 7 1,9% 11
DNVP 7% 41 6% 37 8,3% 52
BVP 3% 19 3% 22 3% 20
NSDAP 18,3% 103 37,3% 230 33% 196
Participació 82% 84,1% 80,6%
partits
KPD (Partido Comunista)
SPD (Partido Socialdemócrata)
Zentrum (Partido Católico) Liberal moderado
DVP (Partido Liberal conservador)
DNVP (Partido Liberal -derecha- )
 
NSDAP (Partido Nazi)  ultraderecha

font: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-4-els-totalitarismes-feixisme-i-nazisme/page/2/

 

• Llegiu el document següent:

Mi madre nos contaba que Alemania había perdido la guerra aunque sus soldados habían sido los más valientes, y que una paz infame había llevado la derrota del país. La economía nacional se había derrumbado a causa de las indemnizaciones de guerra, el pago de las cuales nuestros enemigos no paraban de reclamar (...) Se veía como los adultos se indignaban ante las rencillas que tenían lugar en el Parlamento y no se comprendía que este desorden fuera provocado por los partidos que dividían los alemanes (...) Además, en medio de estas miserias de las que se lamentaban los adultos, había el paro (...). Los promotores del nacionalsocialismo prometieron suprimir el paro y la miseria de seis millones de habitantes y yo les creí. Creí que llevarían a cabo la unión política del pueblo alemán y que remontarían las dificultades resultantes del Tratado de Versalles.

                                                             Memorias de Melita Maschmann, afiliada a las Juventudes Hitlerianas

Questions:

1. Creus que es pot manipular fàcilment la gent?. Raona la resposta.
2. Quines són les causes, segons el text, que van possibilitar l'ascens dels nazis al poder?:

a. El Tractat de Versalles considerat com un tractat injust i humiliant per a Alemanya
b. La crisi econòmica que provocava un alt índex d'atur
c. L'oposició a la política dels socialdemòcrates.
d. La política imperialista que buscava conquerir més colònies
d. La política exterior expansionista que volia annexionar-se els països bàltics
f. Dominar les rutes comercials amb Àsia i Amèrica
g. El ressentiment per la derrota de la Primera Guerra Mundial
h. La pèrdua de credibilitat dels partits polítics tradicionals
i. La voluntat de reconstruir l'antic imperi Austro-Hongarès
j. Buscar una sortida al mar Mediterrani per a la flota alemanya.
k. L'obediència cega en un líder.


•Comenteu el text següent:

La violència no és immoral i, fins i tot, de vegades és moral. Nosaltres neguem als nostres enemics el dret de protestar contra la nostra violència. Comparada a la violència que es va exercir els anys 1919 i 1920, o la que van exercir els bolxevics a Rússia, on dos milions de persones van ser executades i dos milions més van ser empresonades, la nostra violència és un joc de criatures.
D’altra banda, la violència és eficaç. L’estiu del 1922, quaranta-vuit hores de violència sistemàtica [la Marxa sobre Roma] ens van permetre obtenir el que no hauríem obtingut en quaranta-vuit anys de propaganda. Així doncs, la violència que esvaeixi una situació gangrenosa és violència necessària, santa i sagrada.
No té sentit governar les nacions sense una mà d’acer i sense una voluntat de ferro. Els homes estan cansats de la llibertat perquè n'han fet una orgia. Per a la joventut intrèpida, inquieta, rude, que s’aixeca en el crepuscle matinal de la història nova, altres paraules exerceixen una fascinació més gran, i aquestes paraules es redueixen a tres: ordre, jerarquia i disciplina.

                                                                                                                                           Mussolini, 1934

 

• Observeu novament la taula ja treballada i responeu les noves qüestions:

Producto per cápita (en dólares internacionales de 1990)

 

1870

1913

1928

1937

España

1.207

2.056

2.584

      2.583 (1)

Europa occidental

1.960

3.458

4.013

4.317

Estados Unidos

2.445

5.301

6.569

6.430

Rusia-URSS

   943

1.488

1.370

2.156

 

 

 

 

 

(1) Corresponde a 1935

 

 

 

 

 

Fuente: Maddison, A. The World Economy: historical statistics, OCDE, Paris. (2003)

 1. Contextualitza el període1913-1928 per als països capitalistes.
 2. a) Com evoluciona el producte per càpita d'aquests països?. Pots fer alguna classificació?
  b) Analitza les causes de la divisió.
 3. A quina conclusió has arribat?
 4. Compara el període 1928-1937 en tots els casos.
 5. A quina conclusió has arribat?

 

• Llegiu el text següent i contesteu les qüestions:

¡Camisas negras de la revolución! ¡Hombres y mujeres de toda Italia! ¡Italianos, habitantes de todas las regiones del mundo, más allá de las montañas y los océanos! ¡Escuchad!
Una hora solemne en la historia de la patria está a punto de sonar. Veinte millones de italianos están en estos momentos reunidos en las plazas de Italia. Es la más grande manifestación de toda la historia del género humano. Veinte millones de italianos, pero un único corazón, una única voluntad, una sola decisión. Esta manifestación demuestra que la identidad de Italia y el fascismo es perfecta, absoluta e inalterable. Sólo cerebros reblandecidos en ilusiones pueriles o aturdidos por la profunda de las ignorancias pueden pensar lo contrario, porque ignoran lo que es la Italia fascista de 1935.
En la Sociedad de Naciones, en vez de reconocer el justo derecho de Italia, se atreven a hablar de sanciones. (...) Hasta que no se demuestre lo contrario, me niego a creer que el pueblo de Gran Bretaña, el verdadero, quiera verter su sangre y empujar a Europa por la vía de la catástrofe, por defender a un país africano, universalmente reconocido como bárbaro e indigno de figurar entre los pueblos civilizados.
Sin embargo, no podemos fingir ignorar las eventualidades del mañana. A las sanciones económicas, nosotros responderemos con nuestra disciplina, con nuestra sobriedad, con nuestro espíritu de sacrificio.

                                                                             Discurso de Mussolini difundido por radio el 2 de octubre de 1935
  1. A quin pais africà es refereix Mussolini?.
  2. A quin "justo derecho de Italia" es refereix?.
  3. Quina política exterior practicava Mussolini?. Per què? Quines conseqüències va tenir?

 

• Llegiu el text següent i contesteu les qüestions: 

          L'Estat totalitari ha de ser un Estat de responsabilitat total. Requereix de cadascú l'acompliment total del seu deure envers la nacio. L'acompliment d'aquest deure suprimeix el caracter privat de l'existencia individual. Tant en la seva acció pública com en ltambie de la familia o de la comunitat domestica, cada individu és responsable del desti de la naco.
            És només amb una orientació tant a l'Oest com a l'Est que podem trobar l'avenir de la nostra politica exterior, però solament devers I'Est en el sentit de l'adquisició de la terra necessària per al nostre poble alemany. [...]          
                                                          
                                                                                           Adolf Hitler: La meva lluita (Mein Kampf), 1925.

 1. Per què anomena Hitler  "teoria de  l'espai vital"   la seva política expansionista?.
 2. Amb quins arguments defensa Hitler aquesta teoria?
 3. Cap a on creu Hitler que ha de crèixer la nació alemanya?.
 4. Va mantenir Hitler aquesta idea quan va prendre el poder?
 5. Quines conseqüències va comportar a les nacions europees aquesta política?.
 6. És una de les causes de la II Guerra Mundial aquesta teoria? De quin tipus?
 7. Podries dir altres causes de la guerra?
 8. El poble alemany, en general, recolzava aquestes idees de Hitler? (Raona la resposta). • Llegiu el text següent i contesteu les qüestions:

FRAGMENTS D’UN MEMORÀNDUM SECRET D’ADOLF HITLER SOBRE EL PLA QUADRIENNAL (agost de 1936)

Enfront del bolxevisme, Europa només compta amb dos estats sòlids: Alemanya i Itàlia. Els altres països estan descompostos per la democràcia, infectats pel marxisme i propers a l’enfonsament. [...] Estic convençut que l’enfrontament amb el bolxevisme no tardarà gaire i que Alemanya té el deure de defensar-se amb tots els seus mitjans. Una victòria del bolxevisme significaria la destrucció definitiva del poble alemany, i l’extensió d’una catàstrofe com aquesta, no la vull ni imaginar [...]. Si nosaltres no aconseguim en un breu termini de temps organitzar un nou exèrcit, ensinistrar-lo i dotar-lo d’un bon armament per convertir-lo en el millor exèrcit del món, Alemanya estarà perduda. [...]
Alemanya està superpoblada i no podem alimentar-nos amb els nostres propis recursos. La solució definitiva es troba en l’engrandiment del seu «espai vital» per poder-se aprovisionar de les bases alimentàries, de les matèries primeres i dels recursos que necessitem. La realització d’aquestes tasques comporta un pla d’acció de diversos anys que ens farà econòmicament independents de l’estranger. [...]
En conseqüència, ens proposem els objectius següents:
a) En quatre anys l’exèrcit alemany ha d’estar preparat per combatre.
b) En quatre anys l’economia alemanya ha d’estar preparada per mantenir una guerra.

Qüestions
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-les en el seu context històric. [1,5 punts]
2. Expliqueu les expressions del text en negreta. Per què es fa referència a Itàlia? Quins elements del text fan pensar que Hitler veia la guerra com a inevitable? [2 punts]
3. Expliqueu els fets més rellevants de la política exterior de l’Alemanya nazi i les aliances que van conduir cap a la Segona Guerra Mundial. [1,5 punts].

                                                         Font: SÈRIE 6 PAAU. LOGSE HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Altres qüestions:

 1. Expliqueu què eren els plans quadriennals.
 2. Per què es van programar?
 3. Quins van ser els resultats?
 4. Què volia dir "espai vital"?

 

• Llegiu el text següent:

P ¿Cuál es el significado del nombre Duce?
R. Duce viene del latín dux que deriva de duco y significa «el que conduce».
P ¿Quién es el Duce?
R. El Duce, Benito Mussolini, es el creador del fascismo, el renovador de la sociedad civil, el jefe del pueblo italiano, el fundador del imperio.
P ¿Por qué el Duce es el creador del Fascismo?
R. Porque fundó el Fascio de Combate y porque se debe a él la Revolución Fascista y la doctrina del fascismo.
P ¿Qué quiere el Duce para el pueblo italiano?
R. Quiere mejorarlo moralmente y materialmente, garantizándole el máximo de trabajo y bienestar; y quiere que a través de la educación y la organización política, sindical, deportiva y moral del fascismo, seamos siempre conscientes de sus fines y su misión en el mundo.
P ¿Cuál es la diferencia entre el Duce y los jefes de gobierno liberales y demócratas?
R. En el régimen liberal y democrático, el jefe del gobierno es el exponente de los intereses de un partido y está sujeto al beneplácito del Parlamento, que puede ocasionar su caída; por el contrario, el Duce representa, como jefe del Gobierno, a la nación entera, que está a sus órdenes en la disciplina fascista y en la de la Patria.
P ¿Cuáles son las atribuciones del Duce?
R. El Duce es presidente del Gran Consejo del Fascismo, jefe del Gobierno, jefe del PNF, Primer Mariscal del Imperio, Comandante general de la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional.  
P ¿Por qué el Duce es el fundador del Imperio?
R. Porque conduce y vence, contra una coalición de 52 Estados, la más grande guerra colonial de la historia, guerra para aumentar el prestigio, la grandeza y la vida de la Patria fascista. A través de esta guerra y la conquista de Etiopía, Italia ha tenido su Imperio.

                                                                                       Il primo libro del fascista. Roma PNF. 1938.
                                                                                      en http://www.historiasiglo20.org/HM/textos4.htm

 • Troba en aquest "primer llibre del feixista", les següents característiques d'aquesta ideologia:
  • lider carismàtic
  • Guerra imperialista
  • llenguatge confús
  • destí de grandesa
  • política de plena ocupació
  • anti-liberal
  • antidemocràtic
  • unitat nacional
  • concentración de poders
  • política exterior imperialista
  • nacionalisme

 

•Observeu la fotografia següent i llegiu el text que l'acompanya:

fotografia

El que cantaven els nens abans de l'àpat:
¡Fürher, mi Fürher, concedido a mí por el Señor,
¡Protégeme y resguárdame mientras viva!
Tú has salvado a Alemania de la más profunda aflicción.
Hoy de doy gracias por mi pan cotidiano.
Estate mucho tiempo junto a mí, no me desampares.
¡Fürher, mi Fürher, mi fe y mi luz!
Heil, mein Fürher.

El que cantaven els nens després de dinar:
Gracias a ti por esta generosa comida.
¡Protector de la juventud y de los ancianos!
Sé que tienes desvelos, pero no te inquietudes.
Estoy contigo día y noche, descansa tu cabeza en mi regazo.
¡Ten, mi Führer, la seguridad de que eres grande!
¡Heil, mein Führer!
font: http://carolinavela.blogspot.com/2009/06/plegaria-la-lider-carismatico-fuhrer.html

•  Expliqueu les característiques del racisme basant-vos en el document següent:

            No se puede consentir que el alemán viva bajo el mismo techo que los judíos, raza marcada de asesinos, de criminales, de enemigos mortales del pueblo alemán. Por consiguiente, los judíos deben ser expulsados de nuestras casas y de nuestros barrios y deben estar alojados en calles y en casas donde estén juntos y tengan el menor contacto posible con los alemanes. Es preciso estigmatizarles y quitarles el derecho de poseer en Alemania casas e inmuebles, pues no es conveniente que un alemán dependa de un propietario judío y que le alimente con su trabajo.
            Una vez que viva en un aislamiento completo, este pueblo de parásitos se empobrecerá, pues no puede, ni quiere trabajar por sí mismo. Caerán todos en la criminalidad como consecuencia de la propensión de su raza. Pero nadie crea que en este caso nosotros observaremos tranquilamente tal evolución. El pueblo alemán no tiene ganas de tolerar en su territorio a centenares de miles de criminales que sólo mediante el crimen quieren asegurar su existencia.
            Menos aún tenemos ganas de soportar a estos centenares de miles de judíos depravados, una guarida de bolchevismos y un refugio para el desecho criminal que, mediante un proceso natural de eliminación, se extienda a nuestro propio pueblo.
                                                                 Das Schwarze Korps (periódico nazi), 24 de noviembre de 1938

 

• Llegiu els textos següents i responeu les qüestions:

Text 1
               "Yo creo que en la historia de la Humanidad hay muchas situaciones en las que la gente está en dificultades, desesperada después de la derrota. Después de la desgracia, de alguna u otra forma, necesitan a alguien que los vuelva a unir. Eso es lo que ocurrió en la  Alemania de 1918. Opino que queda perfectamente claro que Hitler pudo haber vivido como un chiflado al que nadie hubiera tomado en serio, como un hombre aburrido, pero en ese momento la situación era distinta y el pueblo se encontró con un hombre capaz de coger las riendas. (...) Era como si no utilizara palabras. Parecía que las emociones llegaban casi sin hablar. Nadie ha tenido jamás tanto poder para conmover al público. Y  no sólo al hombre corriente, sino que muchos intelectuales alemanes quedaron cautivados por su capacidad de persuasión y se conmovieron con la extraordinaria confianza en sí mismo que tenía ese hombre. No es lo que decía, sino cómo lo decía".
                                                                                                                                 Bullock

Text 2  
             Ilse Mendel era una asistenta social que durante la depresión trabajaba con los parados de los barrios bajos berlineses. En 1932 la producción alemana había descendido casi a la mitad. "La desesperación y la pobreza eran tan terribles que no puedo describirlas (...) Los partidos políticos democráticos no ofrecían ninguna solución. Para millones de alemanes la única esperanza era Adolf Hitler. Apoyé a Hitler porque era el único que después de haber visto tanta depravación y tanta pobreza podía traer justicia social. La dictadura, y eso que no me gusta, parecía la única manera de salir de Aquella confusión. Por eso pensé que era bueno que se dejaran de bobadas e hicieran algo, algo de verdad. Hitler lo hizo y se metió a Alemania en un bosillo."

Text 3
               El escritor e historiador Alfonsheck perteneció a las juventudes hitlerianas "A las edad de diez años mi vida tomó un giro decisivo. Yo fui uno de los 82.000 chicos de la juventudes hitlerianas formados en el campo Zeppelin. Estábamos en primera fila y cuando Hitler empezaba a hablar temblábamos de nerviosismo porque al fin veíamos a nuestro Dios. Cuando aparecía sobre el podium tenía miedo de mirar a mi vecino porque no quería que me viera con lágrimas en los ojos. Me temblaban las rodillas. Hitler nos trasmitía su mensaje y nos tranquilizaba levantando sus manos varias veces. Cuando empezaba a hablar lo hacía en un tono de conversación, de padre a hijo. Nos decía que éramos muy afortunados por vivir en esa nueva era y que a partir de entonces no deberíamos temer a las diferencias de clase, porque nosotros formábamos la única clase. Se apoyaba en le podium y sé que me miraba a los ojos fijamente y decía: "Vosotros, hijos míos, la juventud de Alemania, vivís en una época afortunada porque sois los que aportáis el estandarte del movimiento. Vosotros heredareis  lo que hemos creado. Un día dirigiréis el mundo". Y desde aquel momento, sin lugar a dudas pertenecía a Hitler, hasta mucho después de nuestra derrota. Quería crear un  mundo mejor y cuando murió sentí que perdía a mi padre."

 1. Comenteu les causes de l'ascens del nazisme.
 2. Expliqueu les conseqüències polítiques immediates tras les eleccions de 1933.
 3. Què va significar l'incendi del Reichstag?

 

• Observeu les fotos referides a les  concentracions nazis   i comenteu-ne alguna.

 

• Llegiu els següents textos i comenteu el primer:

Text 1
Profundamente convencido de que la preservación de la sangre alemana es la condición primera de la supervivencia del pueblo alemán y animado de la irreductible voluntad de asegurar definitivamente el porvenir de la nación alemana, el Reichstag ha adoptado por unanimidad y promulga la siguiente ley:

Artículo 7: Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y súbditos de sangre alemana o asimiladas. Los matrimonios concertados a pesar de esta prohibición son nulos de todo derecho, incluso si, para burlar la ley, hubiesen sido contraídos en el extranjero.
Artículo 2: Quedan asimismo prohibidas las relaciones extraconyugales entre judíos y súbditos de sangre alemana o asimilada.
Artículo 3: Queda prohibido que los judíos contraten como empleadas de hogar a mujeres de sangre alemana o asimilada, de menos de 45 años.

Nuremberg, 15 de septiembre de 1935 en el Congreso
de la Libertad del Partido Nacionalsocialista.              
El Führer y Canciller del Reich

"il.lustració"

Text 2
Sobre la base del artículo III de la Ley de Ciudadanía del Reich del  15 de Septiembre de 1935, lo siguiente es decretado por el presente.
(…) Un abuelo será considerado judío si él o ella pertenece a la comunidad religiosa judía.
Artículo 3.
1. Sólo los ciudadanos del Reich, como portadores de derechos políticos completos, ejercen el derecho de votar en asuntos políticos o tener puestos públicos.  (…)
Artículo 4.
1. Un judío no puede ser ciudadano del Reich. No tiene derecho a votar en asuntos políticos y no puede ocupar puestos públicos.
2. Los funcionarios públicos judíos deberán retirarse al 31 de Diciembre de 1935. Si esos funcionarios sirvieron en el frente en la guerra mundial, por Alemania o sus aliados, ellos recibirán como pensión, y hasta que alcancen el límite de edad, la pensión a la cual tenían derecho de acuerdo al último salario que recibieron.
4. Las condiciones de servicio de los profesores en las escuelas públicas judías permanecerán sin cambio hasta que regulaciones nuevas para el sistema escolar judío sean promulgadas.
Artículo 5.
1. Judío es el que desciende de al menos tres abuelos que son racialmente judíos completos.
2. Judío es también el que desciende de dos padres completamente judíos si: (a). Pertenece a la comunidad religiosa judía al día en que esta Ley es promulgada, o se une después a la comunidad; (b). Está casado con un(a) judío(a) al momento en que esta Ley es promulgada, o se casa con uno subsecuentemente. (c). Es la descendencia del casamiento con un judío, en el sentido de la Sección I, si el matrimonio fue contraído después de que la Ley para la Protección de la Sangre alemana y el Honor alemán fue promulgada. (d). Es la descendencia de una relación extramarital con un judío, de acuerdo a la Sección I, y nació extramatrimonialmente después del 31 de julio de 1936.
Artículo 7.
El Führer y Canciller del Reich podrá eximir a cualquiera de las regulaciones de estos decretos administrativos.

                                               Ley de ciudadanía del Reich: Primera regulación. Berlín, 14 de noviembre 1935.
                                               El Führer y Canciller del Reich, Adolf Hitler.

                                               Font: http://www.zweiterweltkrieg.org/phpBB2/viewtopic.php?t=808


• Comenteu el gràfic:

Resultats Partit Nazi (el nº del quadrat en vermell correspon al nombre d'escons en el Reichstag)

gràfic

• Comenteu el text següent:


         El pasado 30 de octubre se celebraba en Berlín  un acto solemne para bautizar la Judenstrasse (la calle de los Judíos) que no se llamaba así desde 1938 cuando los nazis impusieron un nuevo nombre .....y en ese momento del discurso [se oyó:] "hicieron muy bien", que fue el grito que desató el incidente. El discurso del presidente de la comunidad judía de Berlín se vio interrumpido por proclamas antisemitas, proferidas sin reparo por algunos de los presentes. No eran cabezas rapadas, sino ciudadanos normales. Entre ellos, la encargada de un comercio que gritó consignas teóricamente olvidadas: "¡Fuera los judíos, ellos mataron a Jesucristo!". El incidente ha sido recibido con la lógica inquietud.  Pero aún muchos, en Alemania y fuera de ella, insisten en quitar hierro, alegando que fue una protesta aislada, que sólo gritaron unos cuantos. Es un error: lo importante no es si fueron muchos o pocos, su impunidad, y sobre todo la apatía del resto.
            Ante el terrible recuerdo de las atrocidades del fascismo, que posibilitó que hombres como nosotros decretaran y organizaran la muerte de 11 millones de judíos, incluyendo niños, durante la II Guerra Mundial, la única opción saludable es intentar olvidar su existencia. Pero actitudes como la de estos berlineses desmemoriados nos impiden pasar página.
            En todo tiempo y lugar hay locos, y los locos llevarían las riendas si la mayoría cuerda no se lo impidiera. Así pues, el nazismo no se impuso por la obstinación de Hitler y unos "cuantos", sino por el gregarismo de un grupo más amplio que llegó a deshumanizarse hasta aceptar el crimen colectivo, y sobretodo por la tolerancia de esa masa indolente que se convierte en rebaño, inactivo pero al fin obediente. Todo un aviso.                                                     
                                                                                                                     LA VANGUARDIA 09/11/2002

 

             exercici de repàs

• Responeu el qüestionari :

 1. Una de les bases ideològiques del feixisme és la justificació de la violència. Quines raons la justifiquen?.
 2. "los conservadores no podían gobernar el país; eran muy débiles" comenta aquesta idea de l'ndustrial alemany Krupp.
 3. Explica el que sàpigues sobre "el exterminio de los judíos"(raons ideològiques, causes històriques, mitjans emprats, conseqüències). Van ser els únics perseguts pel nazisme?. Raona la resposta.
 4. Comenta les bases socials del feixisme.
 5. Resumeix  les característiques ideològiques del feixisme.
 6. Estableix els trets diferencials del feixisme respecte a la dreta conservadora clàssica.
 7. Explica els rituals col.lectius habituals del feixisme.
 8. Indica les di iferencies entre els dos tipus de feixisme: l'Italia i l'Alemany.
 9. Digues el que sàpigues (màxim dues linees) sobre:
  • La NEP
  • Hitler
   Els Plans Quinquennals
  • El New Deal
  • La República de Weimar
  • La Marcha sobre Roma
  • Keynes
 10. Amb quina ideologia relaciones el text de la imatge de la dreta?. Què volia significar?

 

• Respon el qüestionari següent:

 1. Los acuerdos de Locarno por los que Alemania y los antiguos aliados reconocían las fronteras que se habian fijado en los Tratados de Vesalles se realizaron en:
  a.- l.920  
  b- 1 923           
  c.- 1.925      
  d.- 1.927
 2. Hiller se convirtió en jefe de Estado en el año:
  a . - 1931 
  b - 1933
   c . - 1934  
  d.-  1935
 3. E1 "Putsch de la cerveceria" se produjo en:
  a .- 1.921
  b.- 1.922
  c.- 1.924
  d.- 1.925
 4. La invasión de Etiopía por los italianos se produjo en:
  a . - 1925
   b.- 1927 
  c . - 1935      
  d. - 1937
 5. Entre las causas de la aparición del fascismo en Italia se pueden citar:
  a.- El escaso arraigo de la democracia en Italia.
  b.- El sentimiento de nacionalismo humillado.
  c .- La pérdida de la guerra.
  d.- El miedo del proletariado a los Partidos de izquierda .
 6. Los franceses ocuparon el Ruhr en el otoño de l.922 para:
  a.- Anexionarse la parte de territorio alemán que se les había atribuido en el Tratado de Versalles.
   b.- Impedir la remilitarización de la zona.
   c . Garantizar las entregas de carbón   alemanas .
  d. Ahogar económicamente a Alemania.
 7. el paro estructural en USA durante los años veinte se debió a:
  a. la crisis de la imnediata posguerra
  b. la inmensa cantidad de jóvenes que fueron desmovilizados después de la guerra.
  c. la superproducción
  d.- el aumento de la productividad  debido a la racionalización del trabajo en las empresas.
 8. Los fascismos suponían:
  a. una dosctrina antisocialista y antimarxista.
  b.- un intelectualismo exacerbado y culto a la violencia.
  c. una concepción antiigualitaria de la sociedad.
  d. la creación de una democracia de partido único.
 9. ¿Qué hecho permitió a Hitler poner fuera de la ley al partido comunista?
  a . - el  putch de la cervecería;
  b.- las leyes de Nuremberg,
  C.- la creación de la Gestapo;
  d.- el incendio del Reichstag.
 10. La "Noche de los cristales rotos" supuso:
  a.- Un paso más en la persecución de los judios;
  b.- la eliminación de los jefes de las S.A.
  c.- el incendio de libros en las universidades;
  d - el inicio de la invasión de Polonia.
 11. La especulación en la bolsa de Nueva York se debió a:
  a. - la fal ta de relación entre la cotización de las acciones y la marcha real de la economía;
  b.- la subida continuada debido a la fuerte demanda;
  c - las declaraciones optimistas de políticos y empresarios:
  d.- la facilidad para la compra de acciones recurriendo al crédito.
 12. Las primeras víctimas en Europa de la crisis del 29 fueron:
  a.- Gran Bretaña y Francia;
  b.- Bélgica y Holanda;
  c .- Alemania y Austria
  d.- Italia y Francia.
 13. El Anschluss se llevó a cabo por:
  a.- la presión de Alemania;
  b . - la petición de los nazis austríacos
   c.- el apoyo de Francia y Gran Bretaña;
   d.- el acuerdo con la Sociedad de Naciones.
 14. Las teorías de Keynes favorecían:
  a- la continuación del capitalismo;
  b - el fin de la no interverción del Estado en la economia;
  c. - una cierta planificación de 1a economia;
  d.- La introducción de una  economía socializada.
 15. La respuesta a la crisis en los países fascistas:
  a. - condujo a una politica economica autarquica ;
  b. - llevó a Ia const.uccion de grandes obras públicas;
  c .  no se tradujo en medidas especiales;
  d. condujo a una economía controlada por el Estado.

 

• Indica a qué concepto o hecho histórico se refieren las definiciones siguientes:

 1. En los regímenes fascistas sistema que pretendia superar La lucha de clases y crear un nuevo régimen de organización economicia y social que armonizara los intereses de los trabajadores y los patronos
 2. Acuerdo entre los aliados y Alemania celebrado en 1924 por el que se reducían y escalonaban las reparaciones de guerra
 3. Forma de Estado en la que se exige una total sumisión al mismo y a la ideología que lo sustenta
 4. Desequílibrio económico caractelrizado por un alza general de los precios causada por el exceso del poder de compra de la masa de consumídores respecto de la masa de bienes y servicios que están a su disposición
 5. Nombre de una región de Checoslovaquia incorporada al Reich en la Conferencia de Munich (29-9-1.938)
 6. doctrina econòmica basada en el lliure mercat i la circulació de capitals.
 7. fallida general del sistema economic i de la borsa, per culpa de l'especulació, l’abus dels credits i la sobreproducció.
 8. Doctrina economica basada en les doctrines de Marx.
 9. Periode que va des de 1918 a 1939, entre la I Guerra Mundial i la II Guerra Mundial.
 10. Sistema politic on una persona o un petit grup exerceix el poder sense control del parlament.
 11. Terme que en un principi tan sols servia per un determinat periode en la política italiana Despres es va utilitzar per definir aquells regims o sistemes politics que anavan en contra dels principis basics de la democracia i la igualta de drets de tots els cintadans.
 12. Sistema polític que té les següents característiques: nacionalista, imperialista. racista, autarquia, anticomunista, masclista, militarista, antiparlamentari.
 13. Quin régim proposa un programa demagógico-populista, un cap carismàtic i una pràctica plebiscitària?

 

• Qüestions generals:

 1. a) Explica què era la NEP i les seves característiques.
  b) Quines causes van influir en l'abandó de la NEP?
  c) Què la va substituir?.
 2. Comenta les conseqüències socials i econòmiques de la col.lectivizació rusa.
 3. Explica les causes de la crisi del 29 en USA i en Europa.
 4. Com es diu l'economista que en els anys 30 va presentar un programa per solucionar la crisi i en què consistia?
 5. Comenta el programa del New Deal.
 6. Explica els factors que van contribuir a l'ascensió del feixisme a Europa.
 7. Comenta l'antiliberalisme feixista (a nivell econòmic, social i polític).
 8. Què era el Komintern? ¿quins objetius tenía fins els anys trenta? I a partir dels anys trenta?
 9. Quins grups socials recolçaven la socialdemocracia? Comenta el programa socialdemòcrata de l'època d'entreguerres.
 10. Explica la política económica del Estado fascista.
 11. Analitza les conseqüències polítiques de la crisi del 29.

   

• Qüestionari sobre el feixisme italià i el nazisme:

 1. Quines característiques té el feixisme en el terreny de les relacions polítiques internacionals?:
 2. Quina característica tindrà l'Estat en un règim feixista?
 3. Quan i qui va crear el Partit Feixista italià?
 4. Quan i en quin esdeveniment va arribar al poder el feixisme a ltàlia?
 5. Quines característiques tenia la política econòmica del govern feixista a Itàlia?
 6. Amb I'abdícació del Kaiser Guillem II, l'any 1918, quin règim el substituïa?
 7. Qui el dirigí en un començament?
 8. Quina formació paramilitar tenia el partit nazi? Qui la dirigia?
 9. En quin llibre de Hitler s'exposa les seves idees i el seu projecte politic?
 10. Quan intenta Hitler el seu primer assalt al poder?
 11. De qui rebrà importants ajudes el partit de Hitler?
 12. Quan i com puja al poder Hitler?
 13. Quin fet serveix per a imposar la dictadura del Partit Nacionalsocialista a Alemanya?
 14. Què fou la "nit deIs ganivets llargs"?
 15. En nom de quin ideal es perseguia als jueus?
 16. Comenta la idea hitleriana de l'espai vital.
 17. Quina fon la prioritat de la política econòmica dels nazis?
 18. Quines són les bases ideològiques i socials del règim nacionalsocialista?

Examen

Sobre l'època d'entreguerres

A) Responeu les qüestons sobre el quadre de dades:


       Xifres demogràfiques i econòmiques a l’URSS
                                                          1913        1928      1932   
Població total (en milions)                               170,9           150,8         163,0         
Població urbana (en milions)                 24,6            27,3         35,5
Cereals (milions de quintars)               687,0           733,0         698,0
Bovins (milions de caps)                         31,9         60 a 70            40,7
Carbó (milions de tones)                           35,9             36,4               64,9
Petroli (milions de tones)                            9,2              11,6               21,4
Fosa de ferro (milions de iones)                   8,6                 7,6               12,1
Acer (milions en tones)                               4,6                 4,3                  5,9
Electricital (milions de kw/h)                    -                        5,0                13,5
Tractors (unitats)                                            -         1800            50800
Camions (unitats)                                                        700           23700
Maquinària i eines (milers)                      -                         2,0              50,0
Teixits (milers de milions de metres)       -                          3,0                3,2

                                                       René GiRAULT i Marc FERRO. De la Russie á l`URSS. 1974

 1. Situeu el contex històric del quadre i descriu-lo.(1,5 p.)
 2. Què reflecteixen les dades demogràfiques del quadre? Quins elements incidiren en l’evolució  de la població entre 1913  i 1932? (1p)
 3. Observa l’evolució  de les produccions agricoles  i industrials i diguesquins factors determinaren aquests resultats (1p) 
 4. Què expressen les dades referents als teixits?. Quines conseqüències van comportar? (1p)

 

B) Responeu les qüestions sobre els textos següents:

Text 1
         El 5 o 10% de la población, la élite, debe mandar, el resto debe obedecer y trabajar (...). La selección de la nueva aristocracia está asegurada por las SS eliminando a todos los inferiores biológico-raciales y por la eliminación de todos los adversarios políticos, aquellos que refutan el aceptar el Estado nacional-socialista. Este camino nos permitirá dictar a Europa la ley de Adolfo Hitler, y afirmar la verdadera comunidad de los pueblos, y, a su cabeza, Alemania.

                                                                                             Declaraciones de un SS (1933).

1.  Explica quines idees defensa l'autor del text  indicant en què et bases . (1p)
2.  Qui eren considerats els principals  "adversarios políticos". (0,5p)
 3. Comenta quins eren els seguidors d'aquestes idees i les raons de ser-ho.  (1,5p)

1. Feu un resum del document. (1 p)
2.  Comenteu el significat polític del Decret. (1p)
3. Expliqueu les circumstàncies històriques que vivia Alemanya en la data del text. (1 p.)
4. Qui eren considerats els "adversarios políticos". (0,5p)
5. A què es refereix l'autor amb l'última idea del text?. (0,5 p)
6. Si no hagués nascut A.Hitler, hauria canviat el curs dels esdeveniments històrics? (és a dir, hauria estat diferent aquesta època històrica)?. (1p)


Text 2 
         Sobre la base del article 48, paràgraf 2, de la Constitució del Reich, nosaltres decretem, per a la defensa contra la violència comunista, perillosa per a l'Estat, això que segueix: els articles 114, 115,117,118,123,124  i 153 de la Constitució del Reich queden suspesos fins a nova ordre.
         Així mateix s'autoritzen, fins i tot, més enllà dels límits habitualment fixats per la llei, les restriccions de la llibertat individual, del dret de lliure expressió d'opinions, així com de la llibertat de premsa, del dret de reunió i d'organització; les violacions del secret de la correspondència, del telègraf i del telèfon; les ordres d'escorcoll i de requisa, com també les restriccions de la propietat.

                                                   HINDENBURG: Decret per a la protecció del poble i de l'Estat, 28-feb.-33

1.  Indiqueu la idea fonamental del Decret i comenteu què significa. (1p) 
2.  A qui afectava  aquest Decret?. Raoneu la resposta (0,5 p)
3. Quin objectiu perseguia? (0,5 p)
3. Expliqueu breument les circumstàncies econòmiques i  polítiques que vivia Alemanya en l'època dels textos (0,5 p.)

 

Examen sobre la crisi del 29
"Il.lustració"

1. Observeu el gràfic i responeu les qüestions:

gràfic

1. Situeu el context històric del gràfic i descriviu-lo (1punt).
2. Expliqueu els factors que van determinar aquesta evolució de la producció manufacturera (2p).
3. Comenteu les conseqüències generals de la crisi del 29. (2p)

 

2. Observeu el quadre i responeu les qüestions:
                                                                                             Eleccions al Reichstag

 

20-5-28

14-11-30

31-7-32

6-11-32

 

escons

escons

escons

escons

P.Comunista

54

77

89

100

P.Socialdemòcrata

153

143

133

121

Centre Catòlic

62

68

75

70

P.Nacionalsocialista

12

107

230

196

 

 

 

 

 

Qüestions:

 1. Descriviu la informació que proporciona el quadre (1punt).
 2. Expliqueu en un esquema les causes econòmiques i socials que van fer possible l'evolució del vot. (2 punts)
 3. Creieu que actualment podria repetirse el resultat de l'any 33?. Raoneu la resposta utilitzant arguments històrics i no simples opinions personals (2 punts).

 

En acabar, podeu anar a la correcció


pel.lícules i enllaços

"il.lustració"
 • C. Chaplin Tiempos Modernos, 1936 (especialment fins la detenció de Charlot com a líder comunista, 20' primers)
  • Qüestionari:
   • tema històric amb el que relaciones la pel.lícula.
   • fes un resum argumental
   • comenta algunes escenes o seqüències significatives: la del ramat d'ovelles inicial; com presenta l'amo de la fàbrica; manera de treballar a la fàbrica; la seqüència de la màquina "menjadora"; l'accident de Charlot en la maquinària; tot el que li passa després de sortir de l'hospital fisn que es detingut.
   • comenta la frase que encapçala la pel.lícula: "Una història sobre la indústria,  la iniciativa  individual, la croada de la humanitat a la recerca de la felicitat".
   • resumeix en una sola frase la idea central de la pel.lícula.
   • quina ha estat la intenció del director en fer la pel.lícula? (o sigui, la  posició ideològica del film davant els fets que presenta).

 • .C. Chaplin. El gran dictador, 1940. En acabar, podeu fer el comentari.
 • John Ford. Las uvas de la ira, 1940 ( la crisis del 29 als EEUU)
 • Bob Fosse. Cabaret, 1972   ( l'ascensió del nazisme).

   


"il.ustració"Enllaços d'interès

Tornar a l'índex de Primer de Bat                          Tornar a l'Index General                                 Anar a la II Guerra Mundial