"il.lustració"

T. 5 La II Guerra Mundial

 

Introducció General
La interpretació dels fets                                                                                                                   catellano/español
Objectius
Avaluació Inicial
Caractetístiques generals del conflicte (la interpretació dels fets)  
L'evolució de les operacions bèl.liques
Redacció del tema La reraguarda en la II Guerra Mundial
Exercicis
Exercici de repàs
Examen
Pel.lícules recomanades i enllaços.
Material de consulta

Introducció General

                    Des de 1919 s'havien assentat les bases del segle XX, la fi de l'hegemonia europea i la divisió del món. Trets que no deixen de crèixer des de llavors. Divisió entre vencedors i vençuts, entre potències colonials i colònies o països dependents, i entre capitalisme i socialisme (però davant d'una URSS encara dèbil). La II Guerra Mundial és la culminació de les tensions entre les potències capitalistes, en part, entre vencedors i vençuts, l'enfrontament entre els imperialismes de les democràcies liberals (USA, Gran Bretanya, França) i els de les dictadures feixistes (Japó, Alemanya, Itàlia). Les altres divisions, que s'accentuaran degut al conflicte bèl.lic, es dirimiran en el període posterior (la Guerra Freda), doncs l’aliança contra natura de les democràcies liberals i el socialisme soviètic és, en tot cas, conjuntural.
                   En aquest sentit podríem considerar que, a nivell internacional, ens trobem davant l'epíleg de l'època dels Imperialismes en la qual la competència entre les grans potències capitalistes es va voler resoldre per la via de les armes, a partir de la II Guerra Mundial, davant de l'enemic comú més poderós al que mai s'havia enfrontat, el socialisme soviètic i el consegüent avanç  de la revolució, el capitalisme aprendrà a competir sense recórrer a l'enfrontament armat intern.

 

Objectius

 • entendre la IIGM com una guerra imperialista.
 • estudiar les fases de les operacions bèl.liques.
 • conèixer la situació a la reraguarda
 • aprendre les conseqüències de la guerra

Avaluació Inicial

 1. Defineix:
  • deportació
  • exili
  • pogroms
  • partisà
  • delació
  • colaboracionista
  • guetto
  • rereguarda
  • camp de concentració
  • camp d'extermini
  • kapo
  • kamikace
  • holocaust
  • la Resistència
  • Govern de Vichy.
 2. Fes un esquema en claus de les causes de la IIGM.

 

Característiques generals del conflicte bèl.lic

Les tensions imperialistes de les potències capitalistes s'havien aguditzat amb la crisis del 29, per motius de defensa de les economies respectives i en part degut a l'exaltació d'un nacionalisme agressiu i xenòfob. Tot això havia creat a partir de 1935 un sistema d'aliances (Berlin-Roma-Tokio, França-G.B, Berlín-Moscou), especialment per la política expansionista d'Alemanya, encara que precari fins els últims mesos (política de concesions de França i Inglaterra), concretament pel que feia a la posició en front l'URSS. Així, en un ambient en què l'opinió pública, al contrari que en La Gran Guerra, no participava de fervor militarista, es van anat establint els blocs bel·ligerants als que es van afegir molts altres països en el transcurs del conflicte, com és el cas de Xina, els de la Commonwealth, i d'Amèrica llatina amb Gran Bretanya, USA i l'URSS, contra Hongria, Eslovàquia, Finlàndia, Croàcia, Romania i Bulgària amb Alemanya, Itàlia i Japó, de manera que molt pocs països van romandre neutrals.

Es va tractar d'una guerra que es deia total perquè totes les grans potències van estar implicades, es va lluitar en tots els continents (excepte Amèrica), es van mobilitzar tots els recursos disponibles i no va haver-hi distinció entre combatents i no combatents (la rereguarda va ser també objectiu militar i, per tant, la població civil), és a dir, toda la població, al front i a la rereguarda, es va veure afectada. Els exèrcits van mobilitzar milions d'homes mentre la dona es va implicar directament en la lluita armada (cas de l'URSS) o en els serveis auxiliars, a més de substituir al homes del front en els seus llocs de treball. La guerra va establir una gran dependència militar respecte a la potencialitat industrial i científica. Les innovacions tècniques van ser espectaculars, des dels projectils autopropulsats, radars, bazzookes, armes automàtiques (metralladores) a la bomba atòmica, per la qual cosa la cavalleria va quedar totalment obsoleta davant la motorització, predominant la guerra de moviments sobre la guerra de posicions.

 

"Ilustració"

 

L'evolució de les operacions bèl.liques

Per l'estudi del desenvolupament del conflicte, aneu a http://historiaglobalonline.com/2009/05/la-segunda-guerra-mundial-origen-y-desarrollo/. Quan trobeu un mapa on diu Descargar presentación multimedia aqui, cliqueu "aquí" per poder accedir a un ppt sobre l'evolució de les operacions bèl.liques.
A continuació teniu un resum de les fases de la guerra:

1938

1939

1940

1941

 

 


1943
1944
1945

Des de 1938 s'accelera l'expansió d'Alemanya amb l’annexió sense resistència d'Àustria, Txecoslovàquia, primer amb els Sudets (Transacció de Munich), i Hongria. A més, practica una política d'imposició d'acords econòmics amb Rumania, Bulgària i Iugoslàvia. Després del pacte de no agressió amb la URSS a l'agost del 1939, en què Finlàndia, gran part dels països bàltics i Besaràbia es van fixar com a zones influència soviètica, Hitler  exigeix a Polònia el "corredor de Dannzig" que li assegurava la sortida al mar, i en no acceptar, envaeix Polònia el 3 de setembre de 1939; dos dies després, G.B. i França, añiades de Polònia, declaren la guerra a Alemanya. S'inicia la primera fase de la II Guerra Mundial: la guerra llampec amb ràpides vistòris d'Alemanya. Al 1940 es signa el pacte tripartit entre Alemanya, Itàlia i Japó. Alemanya ocupa Polònia, Dinamarca (era neutral), Noruega (amb la complicitat del govern feixista de Quisling), Holanda i Bèlgica (neutrals) i gran part de França ja que degut a un armistici el país queda dividit entre la zona ocupada i governada directament per Alemanya i la zona lliure (govern de Vichy del general Pétain). Al Juny Itàlia entra en guerra i l'URSS ocupa part de Finlàndia i altre territoris.

Al 1941 s'inicia la fase anominada la guerra total caracteritzada per l'equilibri de forces. Té lloc la Batalla d'Anglaterra (intent de la conquesta d'Anglaterra) en la que també intervenen tropes de Canadà, Austràlia. Àfrica del Sud i Nova Zelanda. Itàlia protagonitza les campanyes fracassades en Grècia i nord d'Àfrica, el que provoca l'ocupació alemanya de Iugoslàvia i Grècia i el pas de Rommel a l'Àfrica. Però els fets més significatius d'aquest any són, primerament, la ruptura del pacte germano-soviètic per la invasió alemanya de l'URSS (juny) i la consegüent aliança de l'URSS i Anglaterra. Les tropes soviètiques, que oferiran una ferotge resistència, sostindran tot el pes de la guerra fins el 1944 ja que França i GB no accepten l'apertura d'un segon front a Europa fins aquest any. El segon fet és l'entrada en la guerra del Japó i dels USA. L'expansió japonesa, pel sud de Xina (des de 1937) i pel nord d'Indoxina (al juliol 1941) suposava inevitablement el xoc amb l'expansionisme nord-americà i, per tant, mesures econòmiques de càstig per part d'USA que van portar directament a la guerra entre ambdues potències (atac a Pearl Harbour al decembre de 1941).

A partir de 1943 s'entra en la tercera fase, l'ensorrament de l'Eix. Durant els anys 1942 i 1943, progressivament, tindrà lloc la recuperació dels aliats en el Pacífic (des de 1942, per l'exèrcit dels EEUU, destacant la batalla naval de Guadalcanal), en Àfrica (a finals de 1942, per la G.B), en Europa oriental (des de 1943, per l'URSS després de la batalla de Stalingrad, d'agost de 1942 a febrer de 1943, una de les més dramàtiques i significatives de la IIGM), i en Europa Occidental (capitulació d'Itàlia al 1943, i liberació de França i Bèlgica a partir del desembarcament de les tropes angloamericanes a Normandia al juny de 1944).
La primavera 1945 senyala la derrota definitiva de les potències de l'Eix en Europa (l'URSS ocupa tot el front oriental fins Berlín i part del front del sud-oriental -els Balcans-, mentre els anglesos ocupaven part de Grècia).Quan l'abril de 1945 les tropes anglo-americanes arribin a Berlin, el III Reich capitula (al maig). Només restava Japó com a bel·ligerant i en agost les bombes sobre Hiroshima i Nagasaki forcen la seva rendició (al setembre) .

 

La rereguarda

"Il.lustració"

                   En la rereguarda, a més del patiment de la població civil, que va ser considerada objectiu bèl.líc i, per tant, en ser moltes les ciutats que van sofrir bombardeigs, el nombre de civils va arribar a quasi el 50% dels morts causats per la guerra, estudiarem tres fets d'especial interès: els camps de concentració i l'holocaust contra els jueus, el col.laboracionisme i la resistència. Os proposo treballar-los a través d'una sèrie de documents i del llibre i, en acabar de fer aquesta primera activitat de recollida de informació, redactar un tema sobre La reraguarda en la II Guerra Mundial seguint el guió que coneixeu. En l'enllaç http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/segonaguerramundial.htm  trobareu àmplia informació sobre la II Guerra Mundial en general. També utilitzeu els documents següents:

Berlín.- El canciller alemán A. Hitler ha pronunciado un importante discurso radiado: " el judaismo internacional  (es) el enemigo eterno que nos ha obligado a una guerra sin precedentes. La última fuerza motriz es el odio eterno de esta raza maldita que, desde millares de años, es la verdadera plaga que atormenta a las naciones y que, aliada al bolchevismo, amenaza a Europa con  una horda procedente de Asia Central, como en los tiempos de los hunos y de los mongoles. Sólo el esfuerzo de Alemania ha frenado la invasión y, de esta forma, los 542.000 hombres que han muerto, no han muerto en vano. Héroes eternos y precursores de una era mejor vivirán eternamente entre nosostros. Que el Todopoderoso nos preste ayuda para conducir a nuestra  nación a la victoria".

                                                                                                                LA VANGUARDIA, 1 de abril  de 1943

Guetos y deportaciones

Poco después de la invasión de la Unión Soviética (22-VI-1941), los noticiarios cinematográficos "realistas" acerca de la situación reinante en la retaguardia y las crónicas de las supuestas atrocidades perpetradas por los comunistas produjeron una gran impresión en el público alemán. (...) Muchos alemanes (...) culparon a los judíos de ser los que "verdaderamente movían los hilos", circunstancia que a su vez indujo a algunos a exigir "un trato radical de los judíos del Reich". (...) Desde luego en Alemania se sabía que poco después de la invasión de Polonia los judíos de entre 14 y 60 años fueron obligados a trabajar forzosamente durante dos años (...) Los reportajes aparecidos en el principal periódico nazi por esta época describían los guetos del este en unos términos con los que se pretendía justificar lo que estaba pasando con los judíos y fomentar el antisemitismo en Alemania. Los hebreos de los guetos eran calificados de inmundos propagadores de enfermedades, codiciosos acaparadores de riqueza, y estraperlistas. Obligarles a trabajar sin cobrar sólo significaba, se decía, que tendrían que vivir de las provisiones que tenían escondidas. (...) Aunque en esos artículos no se mencionaban para nada los asesinatos en masa, habría resultado muy difícil no imaginar que la persecución de los judíos de Polonia estaba en pleno auge  (...).
            En 1939 la comunidad judía de Alemania había quedado reducida a menos de la mitad debido a las deportaciones forzosas. Ese mismo año, poco después de que estallara la guerra, el número de los judíos de Alemania descendió a 190.000, y en las tres oleadas de deportaciones más de 100.000 judíos de origen alemán fueron enviados al ghetto de Lodz, a Riga y a Minsk, o a los campos de exterminio de Belzec y Auschwitz. En ciudades como Würzburg, en Baja Franconia, donde los judíos fueron obligados a desfilar camino de la estación, todo aquel que daba señales de simpatía hacia ellos o se atrevía a derramar una lágrima era denunciado, llevado ante la policía, y castigado por los Tribunales Especiales. (...)
            En mayo de 1942 se presionó para que los judíos que quedaban fueran deportados. La Gestapo y otras instituciones nazis sometieron a una presión enorme a las parejas que formaban, según su terminología, un "matrimonio mixto" entre judíos y no judíos. El RSHA (dirección general de la Seguridad del Estado) pretendía deportar a todos los judíos, pero ello suponía no pocas complicaciones legales y el Ministerio de Justicia puso objeciones a algunos trámites de divorcio automático.
            La delación tuvo varias consecuencias a la vez. Permitía detectar hasta los signos más leves de crítica, disconformidad o disidencia en la "cuestión judía". Permitía también a la Gestapo localizar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con la política oficial sobre los hebreos.(...) Las delaciones tuvieron además otras consecuencias, por ejemplo que se difundiera los rumores acerca de la vigilancia de la policía, y de ese modo contribuyeron a crear la impresión de que nadie estaba fuera del alcance de los ojos y los oídos de la Gestapo (...) supusieron un gran obstáculo para cuantos hubieran deseado expresar un poco de amabilidad o de solidaridad hacia los judíos. Incluso el hecho de saludar a un judío por la calle se convirtió en una costumbre peligrosa, casi temeraria.Los ciudadanos sabían perfectamente que una persona completamente inocente podía ser acusada, con la más absoluta impunidad para su delator, sobre todo si la acusación tenía que ver con los judíos (o los comunistas) y con sus simpatizantes. Dadas las circunstancias, la mayoría de la población de Alemania decidió evitar los problemas, eludir cualquier contacto con los judíos, y no hablar de las noticias que empezaban a llegar al país acerca de los asesinatos masivos perpetrados en el este.
            Durante los años de la guerra,  los periódicos y los discursos se encargaron de ilustrar la existencia de una supuesta conspiración judía internacional repitiendo sin cesar que los hebreos habían convencido a los países que estaban en guerra con Alemania de que tomaran las armas. Cientos de artículos periodísticos intentaron demostrar la influencia de los judíos en los países enemigos.  (...) Durante la campaña propagandística a favor de la guerra contra la Unión Soviética e incluso después, el tema tratado por la prensa fue el de que los judíos estaban vinculados con los bolcheviques de la Revolución Rusa y con el régimen comunista de Stalin. Al mismo tiempo, siguieron apareciendo numerosas noticias acerca de la supuesta influencia de los judíos sobre el presidente Roosevelt, antes y después de que Hitler declarara la guerra a Estados Unidos. De hecho, se echó la culpa a los judíos de casi todo lo malo que pudiera pasarles a los alemanes o a sus aliados, (...) Se les acusó de los bombardeos sufridos por Alemania y de dirigir las actividades de la resistencia en las zonas ocupadas de Europa (...).
             Los alemanes que escuchaban las radios extranjeras, especialmente la BBC, pudieron tener noticia de los asesinatos en masa de los judíos desde mediados de 1942 como mínimo. Esos programas radiofónicos suministraron algunos detalles acerca de la persecución y los campos de concentración, pero,  el carácter absolutamente sin precedentes del Holocausto hizo que las noticias del mismo transmitidas por las ondas fueran incompletas, y que chocaran con el silencio, la incomprensión y el escepticismo en Gran Bretaña, incluso entre la comunidad judía de este país.
                                                                                                           LA VANGUARDIA 07/04/2002

"Il.lustració"

 

L'aprofitament ecònomic

La gran indústria alemanya estava ben representada a Auschwitz, que era una gran reserva de ma d'obra. Les fàbriques Krupp, Siemmens, Union, pero sobretot la I.G. Faber-industrie, que havia iniciat la construcció d'una fàbrica de cautxú sintetic, s'aprofitaven del treball dels presoners. El lloc havia estat escollit per la gran reserva de ma d'obra disponible i també -es pot ben creure- pel bon preu que tenia. Les empreses pagaven a la SS 6 marcs per dia per cada obrer qualificat i 4 marcs pels no qualificats. El cost del manteniment de cada presoner no arribava a un marc diari.

                                                                                                                      POLIAKOV, L.: AUSCHWITZ

Era el SS Pohl qui s'encarregava [...] de convertir en diners tot allo que havia estat arrabassat als presoners, és a dir, joies, dents d'or, portacigarretes, vestits, rellotges, ulleres, sabotes, etc.

                                                                      Declaració davant el tribunal internacional de Nuremberg el 1947

 

L'organització econòmica d'un camp de concentració

El nombre de béns era limitat: conserves, margarina... i cigarrets, que rebien en els paquests de la Creu Roja. Els no fumadors també volien el tabac per poder-lo canviar. Inicialment els preus relatius no estaven ben definitis; un sol presoner va començar amb una llauna de formatge i cinc cigarrets i, després de fer diversos intercanvis va acabar amb tot un paquet de la Creu Roja.
            Amb el temps, els preus s'estabilitzaren i es definiren en relació als cigarrets; tothom acceptava aquest mitjà de pagament i es va convertir en diner de forma espontània, sense que cap autoritat ho manés. (...) Però hi havia problemes amb aquest sistema monetari. Hi havia vegades que el suministrament no arribava, el diner s'anava fumant i es feia cada cop més escàs. (...) D'altra banda, si arribaven milers de cigarrets també era un problema. El sistema monetari sols funcionava bé si es mantenia un equilibri entre els béns i la quantitat de diner.
                             
                                               L. A. Radford. L'Organització econòmica d'un camp. Econòmica (novembre 1945)

 

Declaración de Rudolf Hoess

Nuremberg, 15. - Ayer compareció ante el tribunal que juzga a los criminales de guerra nazis Rudolf Hoess, jefe del campo de exterminio de Auschwitz.  (...) A preguntas del abogado, Hoess confesó que mientras estuvo al mando del campo de extermino de Auschwitz, fueron exterminados dos millones de judíos, hombres, mujeres y niños.
Según detalló, llegaban al campo de dos a tres trenes diarios con unas 2.000 personas cada uno. Allí, los guardianes seleccionaban a los que eran aptos para trabajar.
Los demás, pasaban a manos de los encargados de la ejecución. Llegado este punto, el abogado inquirió: "¿Tenían que desnudarse completamente las víctimas y entregar sus objetos de valor?".
Testigo: "Sí".
Abogado: "¿Sabían estas personas lo que les esperaba?".
Testigo: "La mayoría no. Se habían tomado medidas para que les quedase la duda".
El abogado terminó su interrogatorio preguntando a Rudolph Hoess si acaso no sentía repugnancia al desempeñar tan indigna tarea. A lo que el testigo respondió: "Sí, ciertamente. Solamente había un argumento decisivo que disipaba todas las dudas: eran órdenes que había dado el jefe de las S.S. Himler"

                                                                                                    La Vanguardia  16 de abril de 1946

 

Llegiu l'entrevista de Lluis Amiguet a DAVID BANKIER que dirige el centro de investigación del holocausto [ Tengo 59 años. Nací en un campo de refugiados en Alemania. Estoy casado, tres hijos. Soy judío, pero no practicante: creo que la razón nos dota de moral, exista Dios o no exista. Soy un socialdemócrata a la antigua. Soy el director del Centro de Investigación de Yad Vashem (Museo del Holocausto de Israel): seguimos buscando los porqués"]

                                                Con Hitler, Alemania vivía muy bien"

- Qué se puede decir sobre el holocausto que no se haya dicho?
- Que aún no hemos dirimido todas las responsabilidades.
- ¿Y...?
- Se sostuvo durante mucho tiempo que la decisión genocida se tomó en la cúpula nazi, que la dictaba a los funcionarios de su aparato policial-militar, quienes, a su vez, obedecían sin rechistar las órdenes de Berlín hasta la puerta del horno crematorio.
- ¿Y no era así?
- Si aceptamos esa tesis, al final resultaría que sólo hubo unos pocos culpables que tramaron todo el holocausto.
- Un puñado de monstruos nazis.
- De ese modo, el resto de los genocidas, se limitaban a "cumplir órdenes".
- Cumplimiento debido, podría argüirse.
- Si aceptáramos esa tesis, concluiríamos que los burócratas del sistema nazi en Alemania y los países ocupados seguirían, como autómatas, las órdenes de Berlín resumidas en una: llevar a cabo el genocidio de forma rápida y eficaz, pero no eran responsables.
- Eso nos han contado muchas veces.
- En esa línea se llegó a enunciar, como hizo Arendt en los años 50, la pintoresca teoría de la banalidad del mal...¡Y se impuso!
- El mal será banal para quien no lo sufre.
- Esa es exactamente nuestra objeción. Arendt sostenía que, en un régimen totalitario como el nazi, el terror impone la obediencia ciega y, de ese modo, los ejecutores de los crímenes pierden la noción de responsabilidad personal y ya no saben distinguir entre el bien y el mal. No son responsables
- Suena a exculpatorio.
- Lo es. Pero los hechos que hemos documentado estos años desacreditan esa teoría.
- ¿Un verdugo es un asesino o un mandado?
- Para empezar: si esos burócratas se limitaban a cumplir las órdenes de Berlín, entonces, ¿por qué eliminaban u ocultaban sistemáticamente las pruebas de lo que estaban haciendo? Si ellos no eran conscientes de su propia culpa, ¿por qué ocultar los rastros?
- ¿?
- Y, ¿por qué en tantas ocasiones empieza el genocidio antes de que lo ordene Berlín?
- ¿Y cómo dice usted que fue realmente?
- Hemos documentado fielmente que, en la mayoría de las ocasiones, fueron los de abajo, esos autómatas,quienes, desde la periferia, se adelantaban a las órdenes genocidas de Berlín y comenzaban a deportar judíos, gitanos o enfermos. Esa iniciativa periférica para acelerar el holocausto se hizo muy evidente tras las invasiones de Polonia y Rusia.
- ¿Por qué querían entonces esos mandados iniciar el genocidio por su cuenta?
- Para quedarse con las propiedades de los deportados. Los nuevos administradores del imperio nazi querían lucrarse enseguida y para eso debían deshacerse de los propietarios. Lo ha documentado a fondo Frank Bajour.
- ¿Cómo llegaron a la idea del exterminio?
- Existía, desde luego, un racismo preexistente, pero sobre todo se apoderó de esos funcionarios la avaricia colonialista y el desprecio del colonizador por los colonizados.
- ¿Quiénes eran esos funcionarios?
- Miembros de los servicios de inteligencia o de la administración nazi en los países ocupados o de las jerarquías de los partidos hermanos en las nuevas colonias.
- Pero, ¿y el resto de Alemania? ¿Y los ciudadanos que no simpatizaban con los nazis?
- Un historiador alemán, Goetz Aly, dedica un libro impresionante a contestar exactamente a esa pregunta clave: "¿Por qué Hitler y su régimen tenían tanto apoyo popular?"
- ¿Es que eran todos autómatas?
- Creemos que no. Recuerde que Hitler fue elegido democráticamente y que en su propio país no fue tan necesario el terror para mantener la adhesión de la población, una adhesión muy bien documentada.
- Entonces...
- De nuevo la respuesta es dinero, comodidades y ventajas. El nuevo imperio nazi proporcionó a la ciudadanía alemana un alto nivel de vida gracias a la explotación de los pueblos conquistados. Esas ventajas engrasaron la fidelidad nazi de los alemanes hasta el final. Todos sabían que, con Hitler, todos los alemanes que se quedaron, vivían muy bien.
- ¿Puede ser más concreto?
- Le daré de entrada un solo dato: pese a los gigantescos gastos de la guerra universal, el régimen nazi nunca subió impuestos.
- Revelador.
- Y, a diferencia de los países aliados, que enviaron a sus mujeres a las fábricas, en Alemania el trabajo de los deportados...
- Trabajadores invitados les llamaban.
-... Permitió mantener la fantasía hitleriana de la familia aria unida y un clima de normalidad en casa, pese a la guerra en marcha.
- ¿Y los caídos en el frente?
- Cumplían su destino y recibían todos los honores y su familia, una pensión. Y luego todo seguía igual que si la guerra no existiera.
- ¿Hubo otros paganos de esas ventajas?
- Una vez en marcha fue fácil extender el genocidio: gitanos, homosexuales y otras minorías o desviados ideológicos...
- Como los republicanos españoles.
-... O los enfermos mentales. Convertirse en deportado fue una cuestión económica: ¿Sabe cuántas eutanasias se llevaron a cabo durante la Alemania nazi?
- ¿?
- Doscientos mil enfermos terminales, mentales o crónicos de todo tipo fueron enviados al exterminio desde el convencimiento higienista por puro economicismo.
- ¿También por ahorrar?
- Por reservar camas para los heridos del frente. Esos enfermos comían sin producir en guerra, eran nocivos y fueron eliminados.

                                                                                                                L. AMIGUET La Vanguardia10/12/2005

 

Observeu les fotografies d'aquest enllaç: http://www.elmundo.es/fotografia/2005/01/auschwitz/08.html, una de les quals és la següent:

nens d'un camp ensenyant el tatuatge del braç

 


El mundo grita "nunca más" al evocar los horrores de Auschwitz

La comunidad internacional dirigió ayer su mirada de horror al campo de concentración de Auschwitz, lugar donde los nazis ejecutaron a cerca de un millón y medio de presos, la mayoría de ellos judíos. Jefes de Estado, monarcas, presidentes y representantes de organizaciones internacionales se encontraron con supervivientes del genocidio y exsoldados del Ejército soviético que liberó el campo, hace ya 60 años. El acto de ayer, mientras caía la nieve y las temperaturas no superaban los cinco grados bajo cero, fue también una ceremonia emotiva, que dejó en el aire un grito: "Nunca más".
Auschwitz era el principal engranaje de una maquinaria de matar de gran precisión. Se trataba de eliminar con métodos industriales a los enemigos políticos y a las minorías étnicas condenadas por los nazis.
"SERES INFERIORES" Tras la bienvenida dada a los participantes por el ministro de Cultura polaco, Waldemar Dabrowski, hizo uso de la palabra el antiguo preso de Auschwitz Wladyslaw Bartoszewski. "Los rusos y los polacos eran tratados por los nazis como seres inferiores, pero los judíos eran tratados como bichos a exterminar", afirmó.
"No permitáis que se repita la tragedia, que vuelvan a funcionar campos de exterminio como los de Auschwitz, Majdanek y Treblinka" proclamó, conmovido, Anatoli Shapiro, jefe de las unidades del Ejército Rojo que entraron en el campo el 27 de enero de 1945.
La ceremonia se inició con el silbido de un tren, que electrizó a los presentes, porque simbolizaba el momento en que los deportados llegaban desde la Europa ocupada.
"El Holocausto, símbolo del mal y de la destrucción del espíritu humano, es parte de la tradición cultural universal... y toda la humanidad, sobre todo los europeos, debe sacar de él un mensaje positivo de compromiso con los valores humanos y con la paz", había dicho por la mañana Avner Shalev, presidente de Yad Vashem (Un monumento y un nombre), el memorial de Jerusalén dedicado a las víctimas del Holocausto.
El presidente polaco, Aleksander Kwasniewski, dijo que Auschwitz fue un "horrible capítulo en la historia" y lo comparó con el establecimiento "del infierno en la tierra". Europa se hizo representar por el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, quien dijo que Auschwitz permanece como un "símbolo de tragedia humana para el mundo del siglo XXI".
El presidente israelí, Moshe Katzav, criticó a los aliados "que no hicieron nada para evitar la masacre de Auschwitz. Hubiese bastado con bombardear las vías ferroviarias para contener la matanza", dijo. Durante su discurso en Auschwitz, Katzav afirmó que estar frente a las ruinas de los hornos crematorios y las cámaras de gas "es como escuchar los gritos de los muertos".
Por su parte, el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, parafraseó al presidente de EEUU, George Bush y afirmó: "Llegará el día en que habrán desaparecido los testigos de aquella tragedia, pero la conciencia nos obliga a mantener vivo el recuerdo de aquella tragedia".
El cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, leyó un mensaje de Juan Pablo II en el que pidió que "nadie ignore el Holocausto" y subrayó que Auschwitz es "el trágico fruto del odio programado". "En estos días --añadió el Papa-- debemos recordar a los millones de personas inocentes que soportaron sufrimientos inhumanos".
El presidente alemán, Horst Köhler, llamó a mantener vivo el recuerdo y a combatir al ultraderechismo "para evitar que Auschwitz vuelva a tener lugar", mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, reflexionó en voz alta: "Hoy no sólo debemos pensar en la historia, tenemos que estar atentos a los peligros del mundo moderno".

                                                              Gonzalo Cáceres. Auschwitz / enviado especial de El Periódico 1/28/2005

 

Los nazis mataron entre 4 y 6 millones de personas en Auschwitz, según el KGB

Moscú. (EFE).- Entre cuatro y seis millones de personas fueron exterminados en el campo de concentración nazi de Auschwitz, según documentos de archivo revelados hoy por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, ex KGB de la URSS).

"Los fascistas no lograron destruir toda la documentación sobre Auschwitz. La Comisión Extraordinaria que interrogó a testigos y verdugos llegó a la conclusión de que en Auschwitz murieron más de cuatro millones de personas", explicó el historiador ruso Vladímir Makárov, experto del Archivo Central del FSB, a la agencia Interfax.
Al tiempo, el obrero polaco Anton Honkish, obligado por los nazis a trabajar en la construcción de Auschwitz, testificó que "en este campo durante su funcionamiento fueron exterminados como mínimo seis millones de personas, incluidos niños, mujeres y ancianos".
Polonia conmemora el 27 de enero el 65 aniversario de la liberación por el Ejército Soviético del campo de exterminio de Auschwitz, que en 1947 fue convertido en museo y treinta años más tarde declarado por la UNESCO patrimonio de la Humanidad.Según los historiadores, el 90 por ciento de las víctimas de Auschwitz, a las que los nazis asesinaban con gas Zyklon B e incineraban sus cuerpos, eran judíos procedentes de toda Europa y el resto partisanos polacos, gitanos, homosexuales y presos soviéticos.
El 26 de enero de 2007 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que condenaba la negación del Holocausto y proclamó el 27 de enero como Día internacional de recuerdo de las víctimas del Holocausto.Makárov indicó que, según los archivos del FSB, a Auschwitz, desde su creación en 1940, llegaban de los países ocupados por los nazis una media diaria de diez convoyes ferroviarios con presos.
Cada tren contenía entre 40 y 50 vagones, en cada uno de los cuales había entre cincuenta y cien personas.El 70 por ciento de los recién llegados eran exterminados inmediatamente, y solo a los físicamente más fuertes les aplazaban provisionalmente la muerte para que trabajaran en fábricas militares nazis o bien fueran usados en macabros experimentos médicos.
La Comisión Extraordinaria soviética que investigó los crímenes de Auschwitz, constató que desde 1940 y hasta enero de 1945 en este campo "funcionaron cinco crematorios con una capacidad de incineración de unos 270.000 cadáveres al mes".Según cálculos de los historiadores, en estos cinco crematorios pudieron haber sido incinerados los cadáveres de más de cinco millones de presos muertos.
Cada crematorio disponía de una cámara de gas propia, pero la "productividad" de éstas era considerablemente superior, por lo que los cadáveres eran también incinerados en enormes fogatas, de 60 por 40 metros, que ardían permanentemente.Además, funcionaban otras dos cámaras de gas con una capacidad conjunta de 150.000 personas envenenadas cada mes.
La Comisión Extraordinaria soviética constató que en Auschwitz los nazis habían organizado "un enorme combinado de exterminio en masa".En 2005, el entonces presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió en Polonia, junto a los mandatarios de otros cuarenta países, a los actos organizados con motivo del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz.
También esta vez el presidente polaco, Lech Kaczynski, invitó a la conmemoración a su colega ruso, Dmitri Medvédev, si bien el Kremlin no ha confirmado su asistencia.

                                                                            http://www.lavanguardia.mobi/slowdevice/noticia/53878042354/index.html

 

"il.lustració"

El, molt sovint, llarg trajecte entre el lloc d'origen i Auschwitz el feien els presoners en vagons de mercaderies tancats. Mentre durava el trajecte no rebien cap mena de menjar i, a més, eren privats de qualsevol  instal·lació sanitària [...]. Un cop descarregats els vagons, els passatgers desfilaven davant un metge de la SS, que decidia en que podia treballar aquella persona (els que no eren aptes pel treball anaven directament a les cambres de gas).
Després els tallaven els cabells i anaven als banys, on se'ls remullava amb aigua bullent o aigua gelada i més endavant, sense tenir en compte l'estació de l'any, els feien sortir despullats al pati. Allí els donaven els uniformes del camp. A continuació els censaven. Un cop s'havia pres nota de les dades personals d'aquestes persones se'ls assignava un nombre, que els tatuaven al braç esquerre. A més, també portaven un triangle invertit que era d'un color diferent segons la causa per la qual havien estat detinguts: vermell, per als presos polítics; verd, per als presos comuns, groc, per als jueus, rosa pels homosexuals, negre, pels asocials ( lesbianes, prostitutes, disminuïts mentals), marró, pels gitans. A més del còdig de colors, alguns grups tenien una lletra en el centre del triàngle per indicar el país d'origen (els republicans espanyols duien una S dins del triangle vermell).
                                                                                                 

vagón de deportación
Solicitud de examen de la cabeza de un niño de 12 años
uniforme y zuecos
datos personales de una prisionera
distintivos de los judios

El dia començava amb la revista al pati per controlar el nombre de presos que hi havia (a vegades, la revista podia durar hores). [...] Al camp de les dones, moltes vegades les preses havien d'estar de genolls i amb els braços aixecats. [...] Després començava la jornada laboral a les feines de les obres del camp, agrícoles, mineres o industrials. [...] Es feien tres apats al dia. L'esmorzar consistia en mig litre de cafe o una infusió. El dinar era una sopa amb, en teoria, patates, col, naps i un tros petit de carn o greix. Per sopar hi havia mig litre de cafe o una infusió, un tros de pa i una mica d'embotit. Un cop acabada la feina es tornava a passar revista i després els presoners podien descansar (més o menys) en uns barracons; a cada llitera hi dormien 3 o 4 persones, la qual cosa els obligava a estar sempre de costat. (...) Hi havia celles de càstig on els presoners no rebien ni menjar ni beure (solien morir al cap d'uns dotze dies); altres castigs eren les tortures, una de les més emprades era fuetejar el presoner amb 25 cops que havia de comptar ell mateix en veu alta i en alemany, si s'equivocova es tornava a començar. (...)

                                                                                                              Reelaboració a partir de diverses fonts

prisioneras trabajando contrato de trabajo prisioneros haciendo cola para recibir la sopa prisioneras en las literas informe de un castigo

Vaig comandar el camp d'Auschwitz des de 1'1 de setembre de 1943 i calculo que, com a mínim, dos milions i mig de persones van ser mortes a la cambra de gas i que mig milió més va morir de gana i de malaltia. [...] Aquesta xifra representa del 78 al 80% de totes les persones que hi van ser destinades. [...] El comandant de Treblinka [...] feia servir gas monoxid, pero no estava gaire satisfet del resultat. Per aixo em vaig decidir pel Zyklon B, que introduíem a les cambres per una petita obertura. Les víctimes trigaven de cinc a quinze minuts a morir. Sabíem que estaven mortes quan deixaven de cridar. [...] Una altra millora respecte a Treblinka era que nosaltres varem construir unes cambres de gas en les quals podíem entaforar fins a 2.000 persones alhora.

                                                                    Declaracions de l'excomandant d'Auschwitz, R. Hoss, a Nuremberg

 

La cambra de gas era, en aparença, una inofensiva sala de dutxes: trespol de mosaic, parets amb un fris de rajola vidriada i unes bombetes blanques molt potents penjades al sostre. D'un engraellat de tubs eixien a intervals regulars les peres de la dutxa. La porta era massissa i tancava a pressió contra un bastiment acautxat A través d'un finestró. es podia observar de fora el que passava dintre. Un cop tancada la porta de la cambra, els pressoners esperaven en va que ragés l'aigua. De les peres en comptes d'aigua en sortia gas, que aviat saturava l'aire.

                                                                                                              J. Amat Piniella. R.L. Reich, 1981

 

Entrevista de Ima Sanchís a ARNO LUSTIGER [historiador y sobreviviente de Auschwitz: Tengo 77 años. Nací en Bedzin, Polonia, y vivo en Francfort. Fui comerciante y ahora soy historiador. Estoy casado, tengo dos hijas y dos nietos. En política pienso que solamente aquel que cambia permanece fiel a sí mismo. Soy judío no practicante. Publico "¡Shalom libertad!, judíos en la guerra civil española", ed. Flor del Viento]

                                                         "Pensé que yo era el último judío vivo"

-Tenía 15 años cuanto Hitler ocupó Bedzin. Mis padres, mi hermano y mis tres hermanas fueron enviados cada uno a un campo de concentración diferente.
-¿Y usted?
-Estuve en cinco campos de concentración. Sobreviví a las marchas de la muerte en Auschwitz y Buchenwald. Verá, sufro un bloqueo a la hora de escribir sobre mis experiencias, pero intentaré contarle algo.
-Dígame por qué los judíos no fueron más rebeldes.
-Gracias, me ha preguntado sobre el tema de mi vida, he escrito mucho sobre eso. Yo coincidí en los campos de concentración con la elite de lo que fue la resistencia judía de Europa. Les oí miles de historias.
-¿Quiere contarme una?
-Compartí barracón con un brigadista internacional, el judío alemán Bruno Schwarz.Por él supe que en la guerra civil española habían luchado muchísimos judíos.
-¿Qué fue de él?
-Durante la marcha de la muerte que emprendimos desde Auschwitz-Blechhammer hasta el campo de concentración de Gross Rosen, Bruno enfermó de diarrea. Intenté acarrearlo hasta que yo también caí enfermo y lo mataron, como a todos los que no podían proseguir la marcha. Fue un héroe que luchó hasta la muerte por la libertad. ¿Quiere que le cuente un pequeño episodio?
-Intuyo que es importante.
-Je, je, mucho. Del campo de concentración a la fábrica distaban seis kilómetros. Había un vigilante de las SS cada diez metros, uno de ellos era un joven muy parlanchín.
-¿Qué le dijo aquel día?
-"Seguramente tú no vas a sobrevivir, pero aunque lo consiguieras y contaras lo ocurrido nadie te creería." Fue de las cosas que más fortalecieron mi voluntad. Se me metió en la cabeza sobrevivir para poder contarlo.
-La muerte le ha seguido muy de cerca.
-En Buchenwald trabajábamos construyendo túneles y la esperanza de vida era de cinco semanas. Cuando llegó el Ejército aliado los nazis decidieron matarnos a todos.
-¿La marcha de la muerte?
-Sí. Caminábamos de noche. Ocho logramos escapar, pero nos cogieron. Al amanecer, cuando nos iban a fusilar, yo empecé a correr, pensé: "Total, me van a matar igual!".
-Pero aquí está.
-Sí, no me dieron. Luego me encontró una patrulla americana tirado en la nieve y me llevaron a un hospital militar.
-En el que murieron muchísimos judíos.
-...Más de 15.000, porque tras muchos días de ayuno les dieron de comer. Yo tuve la suerte de que me tocó un médico que sabía lo que hacía y en dos semanas me recuperé.
-¿Y qué hizo?
-Alistarme en el Ejército norteamericano. Me dieron un uniforme y una pistola, y fue el mayor regalo de mi vida. Estaba en Alemania Oriental y durante aquellos meses no vi a ningún judío, llegué a pensar que yo era el último sobre la Tierra. Luego viajé por toda Europa en busca de mi familia y encontré a mis tres hermanas y a mi madre en un pueblo de Polonia. Yo soy ateo, pero le aseguro que fue un milagro que de siete sobreviviéramos cinco.
-¿Ya eran otras?
-Sí, eran cuatro esqueletos.
-¿Por qué volvieron a Alemania?
-Yo quería quedarme en Polonia, allí teníamos casa, pero de nuevo tuve la suerte de intimar con dos oficiales soviéticos que me contaron la verdad del socialismo. Me abrieron los ojos y decidí marcharme de allí. Nos quedamos en Alemania, en un campo de refugiados durante tres años. Creía que era la mejor opción para poder viajar a EE.UU.
-Pero no lo hicieron.
-Dos de mis hermanas lo consiguieron, pero mi madre y mi otra hermana estaban muy enfermas y no podían viajar. No me hubiera quedado en Alemania ni media hora.
-¿Cómo alimentó a su familia?
-Me convertí en fabricante de moda femenina y a los 60 años tuve un ataque cardiaco durante un congreso en Jerusalén. Toda mi vida me pasó como una película, las conversaciones en los barracones... Y me prometí: "Si no muero, escribiré la historia de los combatientes judíos en la guerra civil española".
-Y se convirtió en un historiador reputado. ¿Cómo se explica el holocausto?
-He estudiado muchísimo sobre eso, y cuanto más sé, menos lo entiendo.
-¿Qué siente ahora por los alemanes?
-No estoy capacitado para odiar en abstracto. Los alemanes han sido los que más crímenes han cometido, pero al mismo tiempo son los que más han investigado sobre el nazismo. Yo escribo de eso en los periódicos más importantes.
-¿Qué ha aprendido del ser humano?
-Que las personas somos demasiado influenciables, para el bien y para el mal.
-¿Por qué es tan importante para usted la guerra civil española?
-Por primera vez se juntaron personas de más de cincuenta nacionalidades para defender a un país del fascismo, entre ellos 6.000 judíos, y eso me llega al corazón.
-¿Por qué vinieron?
-El fascismo era la idea política que más se estaba desarrollando en toda Europa. Los éxitos de Hitler y Mussolini entusiasmaron a toda una serie de pequeños Hitler en todas partes: en Rumania, Bulgaria, Inglaterra, y los judíos sabían que esto significaba su fin.
-Perdieron...
-Se podría jugar con la idea de no haber perdido la Guerra Civil: Hitler no se hubiera atrevido a iniciar otra. Mi tesis es que la Segunda Guerra Mundial empezó en España.
                                                             
                                                                                                            La Contra. La Vanguardia 02/01/2002

 

 

Entrevista de Ima Samchís a  NEUS CATALÀ [Nací en Els Guiamets (Tarragona) en 1915, en una familia de campesinos. Mi primer marido murió en los campos de la muerte nazis; el segundo, hace un año. Tengo dos hijos. Mi lucha es siempre de izquierdas, pero todas las personas con sentimientos humanos son mis amigos. No creo en Dios. Recojo información de las mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial; ya tengo más de 350 combatientes, mujeres abandonadas por sus gobiernos. Viví en un campo de exterminio.]

                                                                "Dante no pudo ni imaginar el infierno nazi"

Neus Català fue una de las pocas supervivientes de Ravensbrück, uno de los campos de concentración más inhumanos. A sus 87 años sigue pidiendo justicia con más fuerza que nunca. ¿Por qué ahora?
"Porque me queda poco tiempo y porque andan sueltos por el mundo muchos émulos del fascismo y millones de nostálgicos de un pasado que los pueblos civilizados creían debilitados para siempre. Porque cantidades fabulosas de recursos que podrían acabar con los azotes que sufre la humanidad caen en el abismo sin fondo de la fabricación de artefactos bélicos."
¿Qué quiere usted?
Yo quisiera conseguir que la gente despertara. A mí me dicen quienes no lo vivieron: "Aquello ya pasó..." No: no pasó. Está presente, en África, en la miseria de los miserables del primer mundo, en los líderes belicistas que bombardean inocentes. Los que hemos pasado el problema de la deportación sabemos cuán bajo puede llegar un ser humano.
¿Nunca lo imaginó?
No, nunca. Llegué a Ravensbrück el 3 de febrero de 1944. Éramos 1.000 mujeres procedentes de todas las cárceles y campos de Francia. La temperatura era de 22º bajo cero. Las calles estaban invadidas por cuervos atraídos por el olor a carne quemada y a cadaverina que salía a llamaradas por las chimeneas de los cuatro hornos crematorios que no daban abasto. El suelo de las calles de aquel campo de muerte, que aplanaban con una apisonadora de 900 kilos arrastrada por seis moribundas, estaba compuesto por tierra, cemento, sangre y piel. Era asqueroso.
¿Por qué estaba usted allí?
Cuando estalló la Guerra Civil yo tenía 20 años. Fui miembro fundadora del PSUC. Era enfermera y me nombraron jefe sanitario de una colonia de 180 niños que estaba en Premià de Dalt.
¿Cruzó la frontera con todos esos niños?
Sí; en las primera semanas de exilio, en la más completa miseria y abandono, niños, enfermos, heridos de guerra y ancianos (más de 15.000 personas) morían. Poco después empezaba la Segunda Guerra Mundial y fui una de las organizadoras de la lucha guerrillera en las montañas. El día de mi boda, el 29 de diciembre del 42, ocultamos a los dos primeros guerrilleros de lo que fue el famoso maquis de Turnac, y al cabo de diez meses ya había 40. Fueron meses de lucha apasionada hasta que un miliciano nos denunció. Nunca más volví a ver a mi marido.
¿Fue usted torturada?
Sí, recibí muchas palizas, pero a mi compañera de celda se le volvió el pelo blanco en una noche al ser obligada a presenciar las torturas que llevaron a la muerte a su marido; yo no tuve que pasar por eso. Dos meses después me metieron en un vagón de ganado rumbo a Ravens- brück: amontonada, sin aire, sin comer y sin beber durante tres días, y con un cubo por persona para hacer nuestras necesidades. Muchas fueron sacadas muertas.
Barracón 22...
Acababa de ser vaciado de un grupo de cíngaras a las que directamente exterminaban, no las querían ni para trabajar. Dormíamos dos mujeres por camastro, pero en mi caso éramos cuatro en ochenta centímetros de ancho porque dos compañeras tenían la litera llena de nieve: el techo de papel alquitranado se derrumbaba. Fuera, se oían de repente en medio de la noche gritos desgarradores de mujeres y los ladridos y gruñidos de los perros lobos mientras las devoraban. Si te aventurabas a ir al aseo debías pasar por encima de las muertas de la noche. En los primeros ocho días y sin haber salido a las calles del campo vi morir a más de ocho amigas.
¿Estaban ustedes unidas?
Sí, nos apoyábamos, nos ayudábamos. La amistad que entablé con una baronesa francesa de 69 años fue intensa aunque sólo durara tres días, porque a las más viejecitas, bocas inútiles, las gaseaban o las mataban a palos. La baronesa me hizo comprender la verdad más absoluta y es que alguien que no piensa como tú puede ser mejor que tú. El destino de las mujeres hermosas también se dilucidaba enseguida. Recuerdo a aquella bella cantante de ópera belga que fue destinada al prostíbulo y como tantas otras se suicidó. Allí había de todo: burguesas, intelectuales... pero sobre todo obreras y campesinas.
¿Usted fue destinada a la enfermería?
No les dije que era enfermera. El quirófano estaba bien dotado, pero servía casi exclusivamente para hacer experimentos. La mayoría los practicaba el doctor SS Gebhardt. Por sus manos vi pasar a un grupo de muchachas polacas a las que llamaban "kaninchen" (conejillos de indias). Les extraían los músculos, los huesos... y deambulaban por el campo con sus horribles mutilaciones. A las operadas se les anestesiaba lo justo, sólo para el tiempo que duraba la operación. Acabada ésta, de un empujón se las tiraba de la mesa. A los recién nacidos los ahogaban en un cubo ante su madre.
A todo le llamaban muerte natural.
Sí, al hambre, la disentería, el tifus, las torturas, las inyecciones de bencina en el corazón o en las venas -que provocaban dolores horribles-, los fusilamientos, las que morían destrozadas por los perros, ahorcadas, a palos, aplastadas por los vagones de mercancías o la apisonadora, ahogadas en las letrinas. Durante mis primeros días en el campo vi como se vertía un bidón de sopa. Un grupo de presas, esqueletos con ojos, se tiraron al suelo para lamer esa sopa. Los palos caían indiscriminadamente. Pocas quedaron con vida. El promedio de muerte era de 1.000 mujeres por semana.
¿Cuál fue su trabajo?
A las cuatro de la mañana estábamos formadas en la plaza, a 22º bajo cero. Si no tenías destino de trabajo te quedabas allí hasta las nueve, inmóvil durante cinco horas en camisa, sin apenas respirar, sin llorar porque las lágrimas se te congelaban y te podías quedar ciega. Siempre moría alguna. A los ocho días de estar allí vi cómo dos kapos arrastraban un cadáver de mujer y cómo una feroz mujer SS insultaba a la muerta y la azotaba con una rabia que no conocía. Mi primer trabajo consistió en desplazar un enorme montón de arena de la derecha hacia la izquierda, y al revés.
¿Con qué finalidad?
La muerte por agotamiento era una forma de valorar nuestras fuerzas. Otro trabajo de mi grupo fue desecar el pantanal. Con el agua helada hasta los tobillos abríamos zanjas de desagüe. Pero lo peor era quedarte en la plaza como disponible y ser utilizada para ahorcar a otras presas. Esta fue mi obsesión constante; todas las del barracón juramos que jamás lo haríamos. Para regresar al campo teníamos que pasar por delante de la perrera; 200 perros lobo, furiosos al percibir nuestro olor. Siempre pasé ese trecho sin respirar. La vida en aquel antro de muerte era amada con pasión. Vivir era nuestra rebeldía.
¿No había ninguna celadora que tuviera compasión?
Las SS no tenían nada de humano. Estábamos allí para morir. Mientras podíamos trabajar aguantábamos, pero como no nos daban de comer la vida era corta. Otro de sus objetivos era deshumanizarnos, que no tuviéramos principios; nos querían convertir en bestias. Guardo intacto el recuerdo de terror y de vergüenza que sufríamos desfilando desnudas ante los médicos de las SS. Las que tenían dentadura de oro, eran demasiado ancianas o tenían una enfermedad crónica, eran destinadas al horno crematorio.
¿Ni un momento de paz?
No, todo lo que nos envolvía era terror. Aquel olor a carne quemada y a podrido; aquel incesante rumor, ruido inimitable, mezcla de quejidos, susurros, aullidos, gritos, chasquidos, jadeos, ladridos.
¿No se volvían locas?
Los hornos crematorios, de día y de noche, eran alimentados por muertas y por vivas. Cuando no daban más de sí, abrían una zanja en el suelo, rociaban a la gente con gasolina y le prendían fuego. Así murieron un gran número de niños gitanos o judíos. Las SS los hacían bajar a la zanja con un caramelo en la mano diciéndoles que iba a haber un bombardeo, y les prendían fuego. Lo hacían tan cerca del campo que sus madres oían sus alaridos y se volvían locas. Gritaban tanto que las encerraban en un barracón sin comer, sin beber, sin manta y sin aseo, hasta que se desgarraban unas a otras. Luego las exterminaban.
¿Usted nunca flaqueó?
Estoy aquí. Si flaqueabas morías de sentimiento, pero no lo permitíamos, éramos hermanas; si una se hundía todas se volcaban. Nos impusimos la norma de recurrir a la cultura para no bestializarnos, para mantener la dignidad. Después de 16 horas de trabajos forzados, cada día, aunque fueran 20 minutos, recitábamos, cantábamos, contábamos historias y también, en cuanto podíamos, hacíamos sabotaje.
¿Cómo?
Cuarenta de nosotras fuimos seleccionadas y enviadas a Hollesischen, un pequeño campo que dependía de Flossenburg, categoría 3; es decir, de los peores, donde estaba prohibido cantar, hablar o reír y donde cada noche nos recordaban: "Todas seréis ahorcadas". Allí nos dedicábamos a fabricar obuses, pero nos enteramos de que si mezclabas la pólvora con cualquier pequeña cosa ajena quedaban inutilizados. Así que organizamos una caza de moscas y en nueve meses saboteamos diez millones de obuses.
¿No las pillaron?
Realizar sabotaje era el más alto crimen de traición. El castigo consistía en ser colgada en un gancho de carnicero por debajo de las mandíbulas, una muerte lenta y atroz porque no te desangrabas; lo mejor que podías hacer era moverte sin parar para que el gancho fuera subiendo hasta encontrar el cerebro. De este modo fueron ejecutadas Mimi de Pau, su cuñada Elena, François y una mujer soviética.
¿Nunca vio debilidad en los nazis?
No; fueron insensatos y crueles hasta el último momento. Al final ya ni nos daban de comer. El día que decidieron huir nos encerraron en los barracones y minaron el campo para que estallara a las 12, pero a las 11.30 llegó un grupo de guerrilleros a liberarnos.
¿Qué sintió ese día?
Para mí la liberación no significó nada porque sabía que España no había sido liberada. Tenía miedo al regreso, no sabía lo que había sido de mi marido ni de mis padres. Al pasar por Nuremberg lloré por primera vez al ver unos bombarderos americanos que hacían ostentación de su potencia militar. En aquel momento supe que inevitablemente en algún rincón de la tierra la guerra seguía matando inocentes.
Seguían muriendo en Indochina.
Sí, y yo moría con ellos; estaba derrotada. Cuando llegué a casa añoraba a las pocas compañeras que sobrevivieron. Todavía tengo sentimiento de culpabilidad por todas las que murieron. Es muy difícil de explicar pero no dejas de preguntarte por qué les tocó a ellas y a ti no. El hecho de verlas morir sin poder hacer nada te tatúa un sentimiento de impotencia, de culpa secreta.
Pero resistieron hasta el final.
Es cierto, incluso en una ocasión hicimos una huelga de hambre y en otra les tiramos a la cara el dinero que pretendían darnos por los trabajos forzados para que nos lo gastáramos en agua y pan. Era una cuestión de principios.
¿Cómo se supera algo así?
No se supera, hay quien aprende a vivir con ello. Yo sé cosas que usted no imagina, sé que morir torturada es terrible, pero que morir de hambre es también una tortura horrible; una tortura que se practica a diario negligentemente. Pocas semanas antes de liberarnos nuestro comando heredó a la jefa del campamento de Auschwitz, un monstruo al que no puedo definir; todavía hoy me pregunto de qué está hecho el ser humano. Encuentras a personas magníficas, otras insensibles o con una capacidad de maldad increíble. Me sorprende que la gente que lucha contra las injusticias no tenga más espacios en las televisiones.
¿Cómo rehízo su vida?
Como pude. Los ayuntamientos franceses nos daban comida. A mi segundo marido lo conocí a los 32 años en una casa de reposo. Murió hace un año; había sido un gran combatiente, comisario general de las guerrillas españolas. Sufrió mucho. Pese a que los nazis experimentaron conmigo una vacuna para esterilizar a las mujeres, tuvimos dos hijos y durante muchos años he tenido la pesadilla de que eran ellos los que estaban en el campo. Soñaba que la destrucción y el terror, la deshumanización volvían; tal vez era un sueño premonitorio.
¿Ha sido feliz?
Sí, lo he sido y lo soy cada vez que encuentro a una persona buena, cuando tuve a mis hijos, cuando encuentro a mis compañeros y compañeras de antaño. Cuando veo una mirada humana y abierta posarse sobre mí entiendo que ha merecido la pena luchar por la libertad.

                                                                                           LA VANGUARDIA 27/10/2002

 

La Redada del Velódromo de Invierno

Tras la invasión alemana en el verano de 1940, Francia queda dividida en dos mitades: la zona norte (incluyendo París, las principales ciudades y los centros industriales) en manos del ejército invasor, y la zona sur, con capital en Vichy, donde se forma un gobierno colaboracionista de inspiración fascista, presidido por el general Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial.
Las medidas antisemitas no se hacen esperar: en octubre de 1940, Pétain firma un decreto excluyendo a los judíos del ejercicio de ciertas profesiones (la Administración, el ejército, la enseñanza, los medios de comunicación) y autorizando el internamiento en campos especiales de los judíos de origen extranjero.
Antes de unos meses, ya ascienden a 40.000 los judíos internados en condiciones  humanas. Al mismo tiempo se lleva a cabo un censo, que se revelará más tarde una herramienta decisiva en el mecanismo de la persecución. Más de 55.000 judíos de origen extranjero (refugiados procedentes de Alemania, Rusia, Polonia y otros países centroeuropeos) son censados en París y sus alrededores.
La persecución no sólo afecta a los judíos; se extiende también a comunistas, masones, miembros de la resistencia, republicanos españoles exiliados… Muchos de ellos acabarán en campos de concentración alemanes. En poco tiempo la escalada de medidas se precipita: en mayo de 1941 se producen las primeras redadas de judíos extranjeros en zona ocupada. En junio de ese mismo año se promulga el segundo estatuto de los judíos, que endurece el primero con nuevas exclusiones (numerus clausus en la universidad y las profesiones liberales; arianización de negocios).
La discriminación es recibida por la población con indiferencia cuando no con aprobación. Como en el resto de Europa, el antisemitismo en Francia está muy extendido y tiene raíces profundas. No faltan escritores de renombre, como Céline, que publican panfletos alentando la persecución y el exterminio. No nos engañemos: el genocidio no fue obra tan sólo de unos pocos fanáticos; sin un vasto apoyo popular, nunca habría podido llevarse a cabo.
El punto de no retorno se sitúa en enero de 1942: las máximas autoridades policiales alemanas se reúnen en la villa de Wannsee, en Berlín, y deciden y planifican la Solución final al problema judío. La suerte de los judíos europeos está echada; Francia se halla incluida en la futura masacre. (…) El 7 de junio de 1942 se implanta la obligatoriedad de portar la estrella amarilla para todos los judíos de la zona ocupada. Se preparan 110.000 estrellas, se presentaron a recogerlas 83.000 judíos.
En el curso de los meses de mayo y junio de 1942, las reuniones entre las autoridades policiales alemanas y francesas se suceden. Para preservar una apariencia de soberanía, los franceses aceptan hacerse cargo en exclusiva de toda la operación, que llevará el nombre en clave de Vent printanier (“Viento primaveral”). Por similares razones de imagen, el gobierno de Vichy logra restringir la redada a los judíos de origen extranjero, dejando al margen a los judíos de nacionalidad francesa. A cambio, la policía francesa se compromete a deportar a 10.000 judíos foráneos de la zona no ocupada (…)
4.115 niños, desde los dos años, fueron apresados del 16 al 20 de julio sólo en París y alrededores. Era la primera vez que una redada los incluía. Tras su paso por el infierno del Velódromo de Invierno, todos serían evacuados, junto con sus madres, a los no menos terribles campos de internamiento de Beaune-la- Rolande y Pithiviers.  A fines de julio, las madres serán separadas de sus hijos en escenas desgarradoras, para ser enviadas a Auschwitz y gaseadas de inmediato.
Los niños, de 2 a 12 años, permanecerían solos, abandonados a su suerte en condiciones atroces (enfermos, desnutridos, sucios, comidos de parásitos). A partir de mediados de agosto, serán transferidos a Drancy; desde allí, hacinados en vagones de ganado, como antes lo fueron sus padres, sin apenas agua ni provisiones y bajo un calor espantoso, viajarán hasta Auschwitz y, nada más bajar del tren, hacia la cámara de gas. Ninguno sobrevivió.

           Font:   http://www.lecturasdelholocausto.com/uploads/1/0/9/6/10969104/gua_veldromo_de_invierno.pdf

 

Los 70 años pasados desde entonces han servido para dar la medida exacta de unos hechos silenciados durante décadas. Solo en 1995, un discurso de Jacques Chirac reconoció la responsabilidad de Francia en la suerte de los judíos exterminados. En 2000, un decreto concedió las primeras indemnizaciones a los huérfanos de víctimas del antisemitismo.
La recuperación más reciente es, en parte, fruto de una investigación de 15 años realizada por el ayuntamiento y las asociaciones judías en las escuelas y liceos de la capital. “Cada distrito ha intentado devolver a los niños deportados un nombre, un recuerdo, su dignidad”, explica en el catálogo el alcalde socialista, Bertrand Delanoë.
(...)   A finales de los años noventa, los antiguos alumnos de un colegio del distrito 20 comenzaron a moverse y resucitaron las historias de los compañeros que acabaron en las cámaras de gas. Algunas escuelas de París se quedaron vacías durante la guerra. Las exposiciones recuerdan que las razzias fueron el acto final de una cadena demencial y sistemática: censo de adultos y de niños, campañas mediáticas antisemitas, leyes raciales, prohibición de participar en la vida pública, en la universidad, e incluso de entrar en los parques; arrestos y exterminio.
La regidora de la memoria, Catherine Vieu-Charier, justifica así la inacción de tantos: “El trauma gigantesco de ver a Hitler arengando a las tropas alemanas en Trocadero dejó a los parisinos sin reacción”, dice. “Nadie hizo nada cuando (en junio del 42) ordenaron poner las estrellas en la ropa de los judíos, pero la redada del velódromo supuso la toma de conciencia del París rebelde y revolucionario. Ahí fue cuando muchos se dieron cuenta de que era un acto criminal, y profesores, porteros y ciudadanos empezaron a esconder a niños y adultos”.

                Font: Miguel Mora. http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/26/actualidad/1340734326_542670.html

 

Entrevista de IMA SANCHÍS a HELGA SCHNEIDER, escritora, hija de una celadora de las SS.

Defíname a su madre.
–Mi madre  era una SS, guardiana de un campo de exterminio de mujeres y niños (Auschwitz) . Una mujer fanática, egoísta y cruel.
–¿Los nazis eran sádicos enfermos?
–Hay que distinguir entre nazis y SS. Si te enrolabas en las SS, sabías lo que se esperaba de ti. Eran personas predispuestas al sadismo y la crueldad.
(...)
–¿Así somos los seres humanos?
–Si en el momento adecuado aparece el instigador capaz de sacar de nuestro interior la parte oscura, esa crueldad resurgirá.
–¿Usted ha visto su parte oscura?
–Cuando tenía cinco o seis años, a la puerta del colegio un grupo de personas estaban golpeando a un hombre y a una mujer. Uno de los agresores nos gritó: “¡Echadnos una mano, niños!”. Una agresividad primordial, un odio contagioso se apoderó de nosotros.
–¿Participó?
–Sí. La mujer estaba en el suelo y me lancé sobre ella gritándole: “¡Judía asquerosa!”. Ella me miró espantada, nunca olvidaré aquella mirada.

                                                                                                                           LA VANGUARDIA 18/01/2003

 

Las fosas Ardeantinas

Herbert Kappler (1907-1978) es un perfecto representante de los oficiales de las SS. Durante su estancia en Roma, ciudad a la que arribó en 1939, llegó a ser jefe de la Gestapo en la capital italiana.  Kappler, en compañía de Pietro Caruso, jefe de la policía italiana, (fue el que) seleccionó personalmente a las 335 personas que fueron fusiladas en las Cuevas Ardeantinas, como represalia por la bomba que los partisanos colocaron al paso de una columna de infantería en la Via Rasella el 23 de marzo de 1944.  (También) planeó la detención y deportación de los judíos que residían en Roma. La operación se llevó a cabo en la noche del 15 al 16 de octubre de 1943. Aquella trágica jornada, 1.259 judíos fueron detenidos, despojados de todas sus pertenencias y enviados a campos de concentración. Dos días después, el 18 de octubre, 1.007 de estas víctimas fueron llevadas a Auschwitz. Tan sólo diez de ellos sobrevivieron.

                                                                                                                       La Vanguardia 23/07/2000

 

Desconocimiento del holocausto

Una encuesta del semanario "Die Zeit" desvela un alarmante desconocimiento por parte de la juventud alemana del holocausto. El 65,4% de los interrogados entre 14 y 17 años no supo definirlo. Es sorprendente si se tiene en cuenta lo vivo que está en Alemania, en el ámbito intelectual, el recuerdo sobre los horrores de su historia reciente.

                                                                                                                             La Vanguardia 10/08/2000

Negacionismo del holocausto

Richard Williamson declaró a la prensa alemana que no tiene intenciones de retractarse de su negación del Holocausto.
El clérigo radicado en Argentina sólo renunciará a su tesis sobre lo ocurrido en los campos de concentración nazis cuando conozca pruebas históricas: "Cuando encuentre esas pruebas, entonces me corregiré, pero para eso se necesita tiempo", dijo el religioso en una entrevista que publica "Der Spiegel" en su última edición.
Éstas son las primeras declaraciones públicas de Williamson, que pertenece a la cuestionada Fraternidad Sacerdotal San Pío X, desde que se desató el escándalo. (…)
En una entrevista con la televisión sueca, Williamson, (…) había afirmado que los hechos históricos niegan la existencia de las cámaras de gas nazis. Además, en su opinión, no fueron seis millones los asesinados en los campos de concentración, sino "apenas 200.000 o 300.000", y ninguno en las cámaras de gas.

Font: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/07/internacional/1234018580.html

 

"Il.lustració"

"Il.lustració"

    

Per l'estudi del colaboracionisme i la Resistència podeu consultar la web: http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/apendice-colaboracionismo.html.

"Il.lustració" "Il.lustració" "il.lustració" "il.lustració"

               Per l'estudi de la Resistència també podeu consultar:
               http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/segonaguerramundial.htm#Col.laboracionisme

"Il.lustració"

Fotografies de membres de la resistència soviètica (amunt) i, a la dreta, de l'execució del guerriller iogoslau Stjepan Filipović, símbol de la resistència partisana, en el moment de ser forcat pels nazis en Valjevo el 22 de
maig de 1942.

 

Execució del partisà

exercicis

 1. Elaboració d'un mapa sobre els països combatents. Coloreja amb dos colors diferents en un Mapamundi mut els països que formaven el bàndol de l'Eix i el bàndol dels Aliats en :
  • 1939
  • 1942
  • 1944
  Utilitza el mapa mut que hi ha a  http://en.wikipedia.org/wiki/File:BlankMap-World-WWII.PNG 
   
  (Observa que hi ha alguns països que canvien de bàndol en el transcurs de la guerra)
Aliados

Eje

En guerra desde 1937 (Guerra chino-japonesa)
 ChinaChina
1939
 PoloniaPolonia
 FranciaFrancia
G.B. Reino Unido e Imperio Británico
 AustraliaAustralia
 Nueva ZelandaNueva Zelanda
 SudáfricaSudáfrica
Canadá Canada
1940
 NoruegaNoruega
Bélgica Bélgica
 Países BajosPaíses Bajos
 GreciaGrecia
1941
 YugoslaviaYugoslavia
 URSSURSS
USA EEUU
1942
 BrasilBrasil
1943
 ItaliaItalia
1944
Rumania Rumania
 BulgariaBulgaria
Finlandia Finlandia

En guerra desde 1937 (Guerra chino-japonesa)
Japón Japón
1939
 AlemaniaAlemania
 EslovaquiaEslovaquia
1940
Italia Italia  (hasta 1943)
1941
 BulgariaBulgaria  (hasta 1944)
 HungríaHungría
Rumanía Rumania  (hasta 1944)
 FinlandiaFinlandia  (hasta 1944)
1942
Tailandia Tailandia

2. Comenta la situació internacional en la preguerra i les característiques dels tres sistemes que hi convivien a Europa als anys trenta.

 

3. Llegiu el text següent i contesteu les qüestions subsegüents:

FRAGMENTS D’UN MEMORÀNDUM SECRET D’ADOLF HITLER SOBRE EL PLA QUADRIENNAL (agost de 1936)
Enfront del bolxevisme, Europa només compta amb dos estats sòlids: Alemanya i Itàlia. Els altres països estan descompostos per la democràcia, infectats pel marxisme i propers a l’enfonsament. [...] Estic convençut que l’enfrontament amb el bolxevisme no tardarà gaire i que Alemanya té el deure de defensar-se amb tots els seus mitjans. Una victòria del bolxevisme significaria la destrucció definitiva del poble alemany, i l’extensió d’una catàstrofe com aquesta, no la vull ni imaginar [...]. Si nosaltres no aconseguim en un breu termini de temps organitzar un nou exèrcit, ensinistrar-lo i dotar-lo d’un bon armament per convertir-lo en el
millor exèrcit del món, Alemanya estarà perduda. [...] Alemanya està superpoblada i no podem alimentar-nos amb els nostres propis recursos. La solució definitiva es troba en l’engrandiment del seu «espai vital» per poder-se aprovisionar de les bases alimentàries, de les matèries primeres i dels recursos que necessitem. La realització d’aquestes tasques comporta un pla d’acció de diversos anys que ens farà econòmicament independents de l’estranger. [...]
En conseqüència, ens proposem els objectius següents:
a) En quatre anys l’exèrcit alemany ha d’estar preparat per combatre.
b) En quatre anys l’economia alemanya ha d’estar preparada per mantenir una guerra.

Qüestions
1. Resumiu les idees principals del text i situeu-les en el seu context històric. [1,5 punts]
2. Expliqueu les expressions del text en negreta. Per què es fa referència a Itàlia? Quins elements del text fan pensar que Hitler veia la guerra com a inevitable? [2 punts]
3. Expliqueu els fets més rellevants de la política exterior de l’Alemanya nazi i les aliances que van conduir cap a la Segona Guerra Mundial. [1,5 punts]

    Font: SÈRIE 3 PAAU. LOGSE. Curs 1998 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI4. Observeu el mapa i contesteu les qüestions:


ELS QUATRE PASSOS CAP A LA GUERRA (1938-1939)

mapa

                                                      Joe SCOTT, The world since 1914, Oxford, 1989
1. Descriviu a grans trets la informació que proporciona el mapa i situeu-lo en el seu context històric. [1,5 punts]
2. El mapa té com a títol Els quatre passos cap a la guerra. Expliqueu amb detall en què va consistir cada un d’ells. [2 punts]
3. Expliqueu el desenvolupament de la política exterior alemanya des de la pujada de Hitler al poder fins a l’esclat de la Segona Guerra Mundial. [1,5 punts]

Font: SÈRIE 1 PAAU. LOGSE. Curs 1998-99 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

En acabar, consulteu la correcció

 

5. Llegeix el document següent i respon les qüestions:

Camises negres de Milà!
Per a nosaltres, feixistes, habituats a examinar fredament les realitats de la vida i de la història, una de les il lusions que rebutgem és aquella que s'anomena "seguretat col lectiva" [...], que no ha existit mai, que no existeix ara i que mai no existirà.
Un poble viril du a terme la seva pròpia seguretat dins les seves fronteres. Nosaltres no oblidarem mai que la Societat de Nacions ha organitzat una iniqua agressió contra el poble italià. [...] Ha intentat impedir el nostre esforç militar oposant-se a l'obra civilitzadora que du a terme a 4.000 km de la mare pàtria.
Una gran nació ha conquerit, aquests darrers anys, la simpatia del poble italià: parlo d'Alemanya [...]. Les converses de Berlin han donat com a resultat un acord entre aquests dos països. [...] Alemanya no s'adhereix a les sancions de la Societat de Nacions i [...] reconeix de fet l'imperi italià.
Els nostres objectius són els següents: pau amb tothom, pero pau armada. Aixi doncs, el nostre programa d'armament aeri, maritim i terrestre serà seguit puntualment.

                                                                                                               Discurs de Mussolini el 1936

 1. Qui eren els camises negres?
 2. A qué és refereix el text quan parla d'una obra civilitadora a 4.000 km d'ltalia?
 3. Què era la societat de Naciones? Quina actitud va prendre respecte a Itàlia?


6. Discurso que Hitler pronunció el 26 de septiembre de 1938:   “Se me ha acabado la paciencia"

Y ahora tenemos ante nosotros el último problema que hay que solucionar y solucionaremos. Es la última exigencia territorial que debo hacer en Europa, pero es una exigencia que no pienso retirar y que, Dios mediante, haré que se cumpla.
            La historia del problema es la siguiente: en 1918, bajo el lema “El derecho de los pueblos a la autodeterminación”, Europa central fue hecha pedazos y reconstruida por una serie de supuestos “estadistas” dementes. Sin consideración por el origen de los pueblos, sin consideración por su deseo como naciones o por sus necesidades económicas, Europa central fue dividida en átomos y se crearon arbitrariamente esos supuestos estados nuevos.
            A este procedimiento debe su existencia Checoslovaquia. Este Estado checo nació gracias a una mentira, el padre de la cual fue Benesˇ. El señor Benesˇ apareció por entonces en Versalles y lo primero que hizo fue asegurar que existía una nación checoslovaca. Se vio obligado a inventar esta mentira para otorgar una importancia mayor al escaso número de sus propios compatriotas y, de este modo, justificarse. En ese momento, a los estadistas anglosajones, que no eran, como ocurre siempre, muy versados en lo que respecta a cuestiones de geografía o nacionalidad, no les pareció necesario comprobar las afirmaciones del señor Benesˇ. En caso de que lo hubieran hecho, podrían haber comprobado que no existe tal cosa como una nación checoslovaca, sino tan sólo checos y eslovacos, y que éstos no querían tener nada que ver con los checos, pero... (La salva de aplausos interrumpe la frase.)
            De modo que al final, gracias al señor Benes, Eslovaquia fue anexionada por los checos. Pero como este Estado no parecía suficientemente apropiado para vivir, tuvieron que incorporar a tres millones y medio de alemanes, lo que supuso una violación de su derecho a la autodeterminación y de su deseo por la autodeterminación. Éste es el Estado que luego procedió a llamarse a sí mismo Checoslovaquia, lo que supuso una violación del derecho de los pueblos a la autodeterminación, una violación del claro deseo y la voluntad de las naciones a las que se había causado este daño.
            (...)Tan sólo quisiera decir un par de cosas más: estoy agradecido al señor Chamberlain por todos sus esfuerzos. Le he asegurado que no hay nada que el pueblo alemán anhele más que la paz, pero también le he dicho que no puedo ir más allá de los límites de nuestra paciencia. También le he asegurado, y lo repito aquí, que cuando este problema se haya resuelto, para Alemania se habrán acabado los problemas territoriales de Europa. Y le he asegurado que en el momento en que Checoslovaquia solucione sus problemas, lo que significa que los checos alcancen un acuerdo con sus otras minorías, y mediante medios pacíficos y no la opresión, entonces cesará todo mi interés por el Estado checo. ¡Y se lo he prometido! ¡No queremos a los checos!
            Pero del mismo modo, deseo afirmar ante el pueblo alemán que, en lo referente al problema de los Sudetes alemanes, ¡se me ha acabado la paciencia! Le he hecho una propuesta al señor Benesˇ que no es más que la puesta en práctica de lo que él mismo prometió. Ahora la decisión está en sus manos: ¡Paz o guerra! O acepta esta oferta y les concede la libertad a los alemanes, o iremos nosotros mismos a buscar esa libertad. El mundo debe tomar nota de que en cuatro años y medio de guerra, y durante mi larga vida política, hay una cosa que nadie podrá echarme en cara: ¡Nunca he sido un cobarde!
            ¡Ahora me sitúo al frente de mi pueblo como su primer soldado y detrás de mí, para que lo sepa el mundo, marcha un pueblo muy distinto al de 1918! Si en aquel momento un erudito trotamundos fue capaz de inyectarle a nuestro pueblo el veneno de los lemas democráticos, la gente de hoy en día ya no es como la de entonces. Tales lemas son para nosotros como los aguijones de avispa: no pueden hacernos daño, ahora somos inmunes.
            ¡Todo el pueblo germano se va a unir conmigo! Sentirá que mi voluntad es su voluntad. Del mismo modo que su futuro y su destino son la fuerza que me lleva a actuar de este modo.. En este momento todos deseamos formar una voluntad común y esta voluntad debe ser más fuerte que cualquier dificultad y peligro. Y si esta voluntad es más fuerte que todas las dificultades y todos los peligros, llegará un día en que los hará añicos.
¡Estamos decididos!

Traducción: Robert Falcó Miramontes. La Vanguardia 22/08/2003

 1. A qui es dirigeix?
 2. Quin mitjà de comunicació utilitza?. Per què?
 3. Feu un resum del discurs tot destacant la idea fonamental.
 4. Assenyaleu els trets de la i deologia política de Hitler que apareixen en el document.
 5. Quines conseqüències tindrà aquest discurs?
 6. Va complir Hitler les seves promeses?. Raona la resposta.

 

7. Llegiu el document següent:

Berlín, 6.- El canciller Hitler ha hecho una oferta de paz al mundo. En su discurso ha afirmado que, de continuar la guerra actual, acabaría con la civilización europea. En sus palabras estaba viva la visión de Varsovia adonde viajó ayer el Führer y la contemplación de las ruinas, las cenizas aún calientes que ayer eran iglesias, bibliotecas, museos, fábricas, que dieron la medida de que si cuarenta y ocho horas de bombardeos habían destruido una ciudad de un millón de habitantes, cuarenta y ocho semanas podrían destruir Europa entera. Hitler ha expuesto lo que Alemania está dispuesta a ofrecer y a exigir, para evitar la continuidad de una guerra que no daría ni vencedores ni vencidos. Hitler pide la devolución de las colonias, solución al problema de las nacionalidades, arreglo del problema judío y limitación de los armamentos.
                                                                              LA VANGUARDIA, 7 de octubre de 1939

1. Feu un resum del text i situeu-lo  en el context històric.
2. Quines condicions de pau proposa Hitler?.
3. Per què penseu que Hitler ofereix la pau?.
4. Expliqueu les causes de la guerra a què es refereix el text.
5. Comenteu quines varen ser les conseqüències d'aquesta guerra.

 

8. Llegiu el text següent i responeu les preguntes:

L’aliança contra natura entre l’Alemanya nazi i la URSS per beneficiar-se del repartiment de Polònia també era tàctica. Hitler, en previsió de la possibilitat que l’ocupació polonesa fes esclatar la guerra amb França i Gran Bretanya, volia evitar un conflicte amb dos fronts oberts i amb aquesta maniobra va assegurar-se la neutralitat soviètica. Stalin, per la seva banda, justificava el pacte per evitar l’aïllament de la URSS en el context internacional i prevenir una possible agressió alemanya. En qualsevol cas, a més dels polonesos, les principals víctimes del Pacte de No Agressió Germano-Soviètic van ser els comunistes europeus, els quals restaven ideològicament indefensos davant del feixisme.

Vicente Moreno Cullell a http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/6-historia-contemporania/6-1-historia-del-mon-contemporani/3-5-la-segona-guerra-mundial/

 1. Què vol dir l'autor amb "L’aliança contra natura "?
 2. A quin pacte es refereix el document?. Quan es va establir i qui eren els signants?
 3. Explica els motius que justificaven aquest pacte.
 4. Segons l'autor, a qui va perjudicar?
 5. Es va respetar aques pacte?. Raona la resposta.


9. Llegiu el següent document:

Ya hemos dicho que solo hay tres medios para que Japón se escape a la presión demográfica de su creciente población. Somos como una gran muchedumbre hacinada en una habitación pequeña y estrecha, y hay solo tres puertas a través de las que podemos escapar, a saber, la emigración, la expansión comercial y la expansión territorial. La primera puerta, la emigración, ha sido prohibida mediante leyes contra la inmigración japonesa en varios países. La segunda puerta, la expansión comercial, está siendo cerrada por la imposición de aranceles comerciales y la anulación de los tratados comerciales. ¿Qué debe hacer Japón cuando se le han cerrado dos de las tres puertas?
Es natural que Japón corra hacia la última puerta que le queda. (…) ¿Qué derecho moral tienen las potencias mundiales, que nos han cerrado las dos puertas de la inmigración y el avance en los mercados mundiales, de criticar que corramos hacia la última puerta que nos queda?

   Coronel Hashimoto Kingoro “La necesidad de la emigración y la expansión” Fines de la década de 1930

 1. Situa el document en el context històrico que correspon.
 2. Comenta les característiques econòmiques, socials i polítiques de Japó en aquest període històric.
 3. Quina finalitat pretén aconseguir l'autor amb el seu discurs?
 4. Quines raons addueix Hashimoto Kingoro per defensar l'expansió territorial de Japó?
 5. En quin context econòmic es van aprovar en molts països alts aranzels proteccionistes en els anys trenta?
 6. Quins actes d'expansió territorial va emprendre Japó durant la dècada dels anys trenta?
 7. Quin país estava imposant forts aranzels comercials?
 8. Amb quina gran potència pugnava Japó en la seva expansió en el Pacífic?
 9. Com va acabar aquesta pugna?

10. Llegiu els següents documents i responeu les qüestions:

Text 1                      
                    
Discurso de Churchill ante la Cámara de los Comunes (13 de mayo de 1940)
Debemos recordar que estamos en las fases preliminares de una de las grandes batallas de la historia (…) Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este Gobierno: «No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor».
Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos, largos meses de combate y sufrimiento. Me preguntáis:
¿Cuál es nuestra política?. Os lo diré: Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esta es nuestra política.  Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración?  Puedo responder con una palabra: Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin victoria, no hay supervivencia.

Text 2
Roma.- El Duce ha dirigido una histórica proclama al pueblo italiano reunido en una masa enfervorizada, en la que ha dicho: "La hora marcada por el destino suena en el cielo de nuestra patria. La declaración de guerra ha sido entregada a los embajadores de Francia e Inglaterra. Entramos en guerra con las democracias plutocráticas y reaccionarias de Occidente que, en todo tiempo, han amenazado la propia existencia del pueblo italiano (...) Estamos decididos a hacer frente a todos los sacrificios de la guerra (...) Un pueblo no es verdaderamente libre si no considera sagrados sus compromisos, y retrocede ante las pruebas supremas que deciden el curso de la historia (...) La Italia proletaria y fascista está en pie, fuerte, orgullosa y unida como nunca (...). Una consigna vuela y hace palpitar los corazones desde los Alpes al océano Indico:"Vencer...pueblo italiano...¡a las armas!". Enormes aclamaciones acogieron las palabras del Duce.
                                                                                                         LA VANGUARDIA, 11 de junio de 1940

Text 3
                     Discurso del General De Gaulle: ¡Francia ha perdido una batalla, no ha perdido la guerra!
Creedme a mí que os hablo con conocimiento de causa y os digo que nada está perdido para Francia. Los mismos medios que nos han vencido pueden traer un día la victoria.
¡Porque Francia no está sola! ¡No está sola! ¡No está sola! Tiene un vasto imperio tras ella. Puede formar un bloque con el Imperio británico que domina los mares y continua la lucha. Puede, como Inglaterra, utilizar ilimitadamente la inmensa industria de Estados Unidos.
Esta guerra no está limitada al desdichado territorio de nuestro país. Esta guerra no ha quedado decidida por la batalla de Francia. Esta guerra es una guerra mundial. (…)
Yo, general De Gaulle, actualmente en Londres, invito a los oficiales y soldados franceses que se encuentren o pasen a encontrase en territorio británico, con sus armas o sin ellas, invito a los ingenieros y a los obreros especialistas de las industrias de armamento que se encuentren o pasen a encontrarse en territorio británico, a poner se en contacto conmigo. Ocurra lo que ocurra la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará.
                                                                                          Charles de Gaulle. Londres, 18 de junio de 1940

 1. Situeu la fase de la guerra que correspon i expliqueu els esdeveniments fonamentals que van succeí.
 2. Explica qui eren els autors.
 3. Comenta l'actuació dels seu país durant la guerra.

 

11. Discurso de Stalin,  el 3 de julio 1941.“¡Defendamos cada centímetro de tierra!”

Camaradas! ¡Ciudadanos! ¡Hermanos y hermanas! ¡Hombres de nuestro ejército y nuestra marina! ¡Me dirijo a vosotros, amigos míos! El pérfido ataque militar emprendido contra nuestra patria el 22 de junio por la Alemania de Hitler sigue adelante.
           (...) ¿Es cierto que las tropas fascistas alemanas son invencibles, tal como pregonan a los cuatro vientos continuamente sus jactanciosos propagandistas? ¡Por supuesto que no! La historia demuestra que no existen ejércitos invencibles, y que nunca han existido. Lo mismo cabe decir del actual ejército fascista alemán de Hitler. Este ejército aún no ha encontrado una resistencia seria en el continente de Europa. (...)
            En cuanto al hecho de que parte de nuestro territorio haya caído en manos de las tropas fascistas alemanas, se debe principalmente a que la guerra de la Alemania fascista contra la URSS empezó bajo unas condiciones favorables para las fuerzas alemanas y desfavorables para las fuerzas soviéticas.
            (...) En lo que a esto se refiere, es de suma importancia el hecho de que la Alemania fascista violara súbitamente y a traición el pacto de no agresión que firmó en 1939 con la URSS, desdeñando el hecho de que sería considerada como agresora por todo el mundo. Naturalmente, nuestro pacífico país, que no deseaba tomar la iniciativa de romper el pacto, no pudo recurrir a la perfidia. Habrá quien se pregunte: ¿cómo es posible que el Gobierno soviético firmara un pacto de no agresión con unos seres tan diabólicos y traidores como Hitler y Ribbentrop? ¿Acaso no fue un error por parte del Gobierno soviético? ¡Por supuesto que no! Los pactos de no agresión son pactos de paz entre dos estados, tal y como Alemania nos propuso en 1939. ¿Podría haber rechazado tal propuesta el Gobierno soviético? (...) ¿Qué ganamos al firmar un pacto de no agresión con Alemania? Conseguimos la paz para nuestro país durante un año y medio y tuvimos la oportunidad de preparar a nuestras fuerzas para repeler a la Alemania fascista en caso de que se arriesgara a atacarnos a pesar del pacto.
           (...)   ¿Qué se requiere para poner fin al peligro que se cierne sobre nuestro país, y qué medidas debemos tomar para aplastar al enemigo? Por encima de todo, es imprescindible que nuestro pueblo, el pueblo soviético, entienda la inmensidad del peligro que amenaza a nuestro país y no caiga en la complacencia, el abandono (...) en nuestras tropas no puede haber sitio para cobardes, para asustadizos y desertores; nuestra gente no debe conocer el miedo en la batalla y debe unirse desinteresadamente a nuestra guerra patriótica de liberación, nuestra guerra contra los esclavistas fascistas.
            (...) Debemos organizar una amplia red de ayuda al Ejército Rojo, asegurar refuerzos para sus soldados y proporcionarle todo lo que necesite; debemos organizar un transporte rápido de tropas y mercancía militar y una amplia red de ayuda para los heridos. Debemos reforzar la retaguardia del Ejército Rojo, subordinar todo nuestro trabajo a esta causa; todas nuestras industrias deben trabajar con mayor intensidad para producir más rifles, ametralladoras, artillería, balas, obuses y aviones; debemos organizar la vigilancia de las fábricas, las centrales eléctricas, las comunicaciones telefónicas y telegráficas y disponer unos refugios antiaéreos efectivos en todas las localidades. Debemos emprender una lucha implacable contra todos los alborotadores de la retaguardia, todos los desertores, todos los que se dedican a sembrar el pánico y rumores; debemos acabar con todos los espías, saboteadores y traidores a la patria, paracaidistas enemigos, y proporcionar ayuda rápida en todo esto a nuestros batallones destructores. Debemos tener en cuenta que el enemigo es astuto, carece de escrúpulos y posee una gran experiencia engañando y difundiendo falsos rumores. Debemos enfrentarnos a todo esto y no caer víctimas de la provocación. Todo el que ponga trabas a las tareas de defensa, ya sea debido a su cobardía o sembrando el pánico, y sin importar de quién se trate, debe ser llevado de inmediato ante un tribunal militar.
            En caso de una retirada forzosa de las unidades del Ejército Rojo, habrá que evacuar todo el material rodante; el enemigo no debe encontrar una sola locomotora, un solo vagón, un solo kilo de cereales y ni tan sólo un litro de combustible. Los agricultores colectivos deberán llevarse su ganado y entregar toda su cosecha a las autoridades del Estado para que la transporten a la retaguardia. Todas las propiedades valiosas incluidos metales no ferrosos, grano y combustible que no pueda ser retirado, deberá ser destruido sin falta. En áreas ocupadas por el enemigo, deberán crearse unidades de guerrilla, tanto montadas como de infantería, y deberán organizarse grupos agitadores para combatir las tropas enemigas, fomentar la guerra de guerrillas en todas partes, destruir puentes y carreteras, dañar líneas telefónicas y telegráficas, así como incendiar bosques, almacenes y medios de transporte. En todas las regiones ocupadas deberán crearse unas condiciones insoportables para el enemigo y todos sus cómplices. Deberán ser acosados y aniquilados a cada paso que den y deberán frustrarse todas las medidas que tomen. Esta guerra contra la Alemania fascista no puede considerarse una guerra normal. No se trata únicamente de una guerra entre dos ejércitos, sino que también es una guerra de todo el pueblo soviético contra las fuerzas fascistas alemanas.
            El objetivo de esta guerra nacional en defensa de nuestro país contra los opresores fascistas no es tan sólo la eliminación del peligro que se cierne sobre nosotros, sino también la ayuda a todos los pueblos europeos que gimen bajo el yugo del fascismo alemán. En esta guerra de liberación no estaremos solos. Esta guerra por la libertad de nuestro país se fundirá con el esfuerzo de los pueblos de Europa y América por su independencia, por las libertades democráticas. Será un frente común de pueblos que lucharán por la libertad y contra la esclavización y las amenazas de esclavización de los ejércitos fascistas de Hitler. A este respecto, son totalmente comprensibles y sintomáticas la histórica declaración pública del primer ministro británico Churchill en lo que concierne a la ayuda a la Unión Soviética, así como la declaración del Gobierno de Estados Unidos en la que expresa su disposición a prestar ayuda a nuestro país, lo cual sólo puede evocar un sentimiento de gratitud en los corazones de los pueblos de la Unión Soviética.
¡Vayan todas nuestras fuerzas en apoyo de nuestro heroico Ejército Rojo! ¡Todas las fuerzas del pueblo para la destrucción del enemigo! ¡Adelante, hacia la victoria!

          Traducción: Robert Falcó Miramontes La Vanguardia,  23/08/2003

 1. Contextualitza el document. A quina fase de la guerra pertany?
 2. A qui es dirigeix?
 3. Quina és la idea fonamental del discurs?
 4. Segons Stalin, per quina raó està avançant l'exèrcit alemany?
 5. Quines mesures proposa per combatre l'enemic?. Es van portar a terme?
 6. Quines conseqüències en el desenvolupament dels esdeveniments bèl.lics comportaran?
 7. Que entenia Stalin per les "libertades democráticas"?

 

12. Declaracions d'A. Hitler 1'11 d'abril de 1942

Cal partir del concepte que aquests pobles -es refereix als territoris russos conquerits- no tenen cap més deure que servir-nos en el terreny econòmic. El nostre esforç s'ha de centrar, conseqüentment, a extreure d'aquests territoris tot allò que puguem. Per tal que es comprometin a enviar-nos els seus productes agricoles i a treballar a les nostres mines i a les nostres fàbriques d'armament procurarem enganyar-los tot obrint múltiples llocs de venda on podran procurar-se els productes manufacturats que necessitin [...].
Els nostres comissaris tindran cura de vigilar i dirigir l'economia dels paisos conquerits [...]; i, sobretot, de la idea dels nostres pedagogs, que tenen la mania d'educar els pobles inferiors, i la mística de l'escola obligatoria, ni se n'ha de parlar. Tot allò que els russos, ucrainesos [...] puguin aprendre (encara que només sigui llegir i escriure) acabaria girant-se contra nosaltres. Un cervell il luminat per algunes nocions d'història arribaria a concebre algunes idees politiques i això no ens afavoriria gens. El millor és instal.lar un altaveu a cada poble, donar algunes noticies a la població i sobretot distreure-la [...]. La radio no els oferirà mai xerrades sobre el seu passat històric. No, música i més música. La música lleugera provoca euforia en el treball [...]
L'única cosa que cal organitzar en territori rus és una xarxa de comunicacions. Heus aqui una condició indispensable per a l'explotació economica racional del pais i també per assegurar-nos en el control [...].
Quant a la higiene dels pobles sotmesos, és perfectament inútil que es beneficiin dels nostres coneixements. El resultat principal d'aquesta iniciativa seria un gran augment del nombre d'habitants. Per aixó, prohibeixo absolutament que s'hi organitzin campanyes d'higiene i de neteja. En aquests territoris tan sols es practica la vacunació obligatoria dels alemanys. Hi haurà metges tan sols a les colonies alemanyes i només per curar els alemanys [...].
La bogeria més gran que podriem fer seria distribuir armes en aquests territoris. La historia ensenya que tots els pobles conqueridors que han donat armes als pobles sotmesos han acabat malament [...]. Aixi que res de milicies ni de policia indígena. Tan sols a nosaltres ens pertocar mantenir la seguretat i I'ordre [...].

1. Quina utliitat tenien els territoris conquerits als enemics?
2. Quin tracte havien de rebre els habitants de les zones ocupades? Per que?
3. Comenta la frase: "Un cervell il.luminat per algunes nocions d'historia arribaria a concebre algunes
     idees pol.lítiques i això no ens afavoriria gens".

 

13. Llegiu el document següent, responeu les qüestions i observeu les fotografies realitzades durant una visita a la catedral de S. Isaac, al Palau de Catalina II i a Peterhof  (llocs on es van fer algunes de les instantànies) en San Petersburg.


Berlín, 20. — La situación en San Petersburgo es catastrófica, según se desprende de declaraciones hechas por desertores y prisioneros Soviéticos. “Nadie puede trabajar más de dos horas al día. Solamente se puede comer carne de rata y de perro”, aseguró el sargento Ivan Schlapakow.
                       Selección de R. Abellán. La Vanguardia del siglo. (Recuperat en La Vanguardia del 8-nov-1998)

 1. Situa el text en l'espai, el temps i l'època històrica.
 2. Com es deia aquesta ciutat en aquella època?.
 3. Comenta les possibles causes de la frase: "Nadie puede trabajar más de dos horas al día".

 


catedral de S. Isaac en l'explanada de la catedral es van plantar cols explanada de S. Isaac: camp de cols catedral de S. Isaac
Avinguda Nevski. Al fons, la torre de l'antiga Duma Invierno del 42 Avenida Nevski 1942 Avenida Nevski durante el sitio a Leningrado
militar soviètica al 1943, al fons, S. Isaac soldats soviètics a l'avinguda Nevski tropes soviètiques entrant al Palau de Catalina II obreres en la restauració de Peterhof

 

14. Llegeix el document següent:

Paris, 8.- Ayer domingo, los judíos franceses se ha exhibido, por primera vez, con la estrella de David sobre su vestimenta, obedeciendo la orden emanada de las fuerzas de ocupación. En Paris se ha podido comprobar que los judíos no son un fenómeno raro en Francia y que no se trata de unos pocos casos, sino de una amplia penetración judía entre el pueblo francés. La estrella se distingue perfectamente ya que está confeccionada en paño amarillo.

                                                                                                              LA VANGUARDIA, 8 de junio de 1942

 1. Amb quin fet relaciones el document?
 2. Quina actitud presenta l'autor davant els fets que relata?

 

15. Observeu el mapa i responeu les qüestions:


  Europa durant la Segona Guerra Mundial

mapa d'Europa

  1. Comenteu el mapa anterior segons la pauta de comentari de mapes que conegueu o, si ho preferiu, contesteu les preguntes següents:
   1. Descriviu el mapa i situeu-lo n el context històric.
   2. Quina és la situació de la guerra en el moment que reflecteix el mapa, i el seu desenvolupament posterior.
   3. Indiqueu alguns dels canvis territorials més importants que s'esdevindran en el mapa europeu en finalitzar la guerra.

  Font: PAAU 1994 Història Contemporània.

   

16. Llegeix els dos documents següents:

Text 1
Berlin, 4.- Ha fallecido R.Heydrich a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado de que fue víctima recientemente. Tenía 38 años de edad. Noticias de Praga informan de que un consejo de guerra ha condenado a muerte a quince individuos. Seis de los reos estaban implicados en el atentado contra el vicepresidente del Reich. Los demás tenían guardadas armas y municiones. En Brunn, otro consejo de guerra ha condenado a la pena capital a 10 personas que estaban complicadas en acciones contra la seguridad del Reich o tenían relaciones directas con los conjurados, habían escondido armas y ocultaban a paracaidistas enemigos.
                                                                                              LA VANGUARDIA, 4 de junio de 1942

Text 2
Oslo.- Diez penas de muerte han sido ejecutadas contra ciudadanos noruegos acusados de transportas explosivos para sabotajes. Con este motivo se ha declarado el Estado de Excepción en Trondheim.
                                                                                             LA VANGUARDIA, 10 de octubre  de 1942

 1. Amb quin fet els relaciones?
 2. Comenta el que sàpigues sobre això.
"Il.lustració"

17. Llegeix els textos següents i compara´ls:

 Text 1                                        LA LUCHA EN ESTALINGRADO (septiembre de 1942)
 Berlín, 24. - A las seis semanas del comienzo de la batalla de Estalingrado, las tropas alemanas han penetrado en el sur y en el noroeste de la ciudad. El avance continuo reduce la zona de repliegue de los soviets que luchan con el Volga a su espalda. Las diversas columnas alemanas convergen en Estalingrado. La lucha de movimientos ha terminado, y deriva a una guerra de posiciones en la que los soldados de infantería y los zapadores llevan el peso de los combates:
Cada casamata es conquistada en lucha cuerno a cuerpo. Se emplean granadas de mano, lanzallamas y otros medios de combate. La batalla es dura, pues los soviets ofrecen una resistencia enconada. Estalingrado reviste gran importancia estratégica e ideológica para los soviets. El zar rojo, cuyo nombre lleva la ciudad, estuvo en la plaza y conjuró a sus habitantes y soldados para que la defendieran hasta derramar la última gota de sangre. Y así, cada casa y cada fábrica es una fortaleza, que debe ser reducida con la ayuda de tanques y lanzallamas

                                                               Selección de R. Abellán. La Vanguardia del siglo. (22 de Noviembre de 1998)

Text 2
Berlín 9.- Se informa que la batalla de Stalingrado ha entrado en una nueva fase. En efecto, alcanzados los objetivos estratégicos cuales eran el centro de la ciudad y el rio Volga, ya no interesa tomar al asalto los demás barrios, sino que bastará con arrasarlos completamente con el fuego de la artillería pesada y ultrapesada. En estas condiciones, resulta indiferente saber cuándo llegará el momento en que el último reducto de la resistencia será vencido. Por otra parte, las formaciones aéreas alemanas bombardean noche y día las posiciones soviéticas y las comunicaciones con Stalingrado, así como el tráfico fluvial con el rio Volga.
                                                                             
                                                                                                   LA VANGUARDIA, 10 de octubre  de 1942

Text 3
No podem ni tan sols replegar-nos cap a les nostres posicions, ja que els homes cauen esgotats. És el quart dia que no han poqut menjar res. Que puc respondre jo, comandant de I'exercit, si un soldat ve i em diu: "Coronel, un mos de pa, si us plau! Ja ens hem menjat els últims cavalls." S'hauria pogut imaginar voste els soldats precipitant-se sobre un cadaver de cavall per tallar-li el cap i devorar-ne el cervell cru? Com podem continuar combatent amb soldats que no tenen ni tan sols roba d'hivern? Qui va ser l'home que va prendre la responsabilitat de declarar que era possible garantir el reavituallament per aire?
                                                                                                                          Declaració del coronel Von Paulus

Text 4
Berlín 9.- Gran cuartel general del Führer. Comunicado especial del alto mando militar: "La lucha en Stalingrado ha terminado. El VI Ejército, mandado por el general Von Paulus, ha sucumbido ante la superioridad numérica del enemigo y en circunstancias desfavorables. Ha compartido su suerte una división de la DCA, dos divisiones rumanas y un regimiento croata que, como ejemplo de camaradería, cumplieron con su deber junto a las fuerzas germanas hasta el último instante. No sabemos cuál será el resultado de esta operación, pero una cosa puede afirmarse hoy y es que el sacrificio de este Ejército no ha sido vano. Enteramente cercado por el enemigo bolchevique, ha resistido heróicamente, librando combates encarnizados y sufriendo toda clase de privaciones. Con esta heróica actuación, ha dado al mando alemán el tiempo de adoptar contramedidas, cuya realización ha sido decisiva para la suerte de todo el frente del Este. La capitulación a la que el enemigo nos invitó dos veces, fue orgullosamente rechazada. El último combate, se ha registrado bajo la bandera de la Cruz Gamada que ondeaba en las ruinas de Stlingrado. Generales, oficiales suboficiales y soldados han combatido hasta el éltimo cartucho. Han muerto para que Alemania viva. Su ejemplo será un modelo que ha de seguirse en el porvenir. Las divisiones del VI Ejército están siendo nuevamente construidas.
                                                                                              LA VANGUARDIA, 6 de febrero  de 1943

 

 

18. Comenta el Mapa de Alemania Nazi o Tercer Reich 1933-1943

 

19. Comenta el següent document:

Berlín.- Con ocasión del "Día de los muertos", el canciller alemán A. Hitler ha pronunciado un importante discurso radiado. En él se ha referido al "judaísmo internacional como el enemigo eterno que nos ha obligado a una guerra sin precedentes. La última fuerza motriz es el odio eterno de esta raza maldita que, desde millares de años, es la verdadera plaga que atormenta a las naciones y que, aliada al bolchevismo, amenaza a Europa con  una horda procedente de Asia Central, como en los tiempos de los hunos y de los mongoles. Sólo el esfuerzo de Alemania ha frenado la invasión y, de esta forma, los 542.000 hombres que han muerto, no han muerto en vano. Héroes eternos y precursores de una era mejor vivirán eternamente entre nosotros. Que el Todopoderoso nos preste ayuda para conducir a nuestra nación a la victoria".
                                                                                              LA VANGUARDIA, 1 de abril  de 1943

"IL.lustració"

20. Llegeix els documents següents i situa'ls en la fase de la guerra que coorresponen. Fes un breu resum dels fets més destacats i cita els principals militars de cada bàndol, anomena també els dirigents polítics més importants.

Text 1                                                                   Vaticinio  de Churchill
Londres, 10.-En un discurso radiado dirigido a la nación, el primer ministro W. Churchill ha vaticinado que "Alemania será vencida antes que el Japón y ello ocurrirá en 1944 o 1945. El Imperio Británico, los Estados Unidos y Rusia estudiarán en conferencias la organización futura del mundo que debe ser nuestra salvaguardia contra una nueva guerra y la garantía de un furturo de paz".
                                                                                                            LA VANGUARDIA, 11 de abril  de 1943

Text 2
Cuartel General Aliado en Africa del Norte.-Comunicado especial: "Siguiendo con la presión de nuestras fuerzas sobre las tropas cercadas al norte de Enfidaville, el Primer Ejército enemigo pidió condiciones para rendirse. El general von Arnim, comandante en jefe de las fuerzas del Eje, fue capturado por tropas de la cuarta división hindú. El número de prisioneros aumenta constantemente y desde el 5 de mayo se han capturado más de 150.000.  (...) La lucha en Africa del Norte ha terminado con la completa derrota del Eje.
                                                                                              LA VANGUARDIA, 20 de mayo  de 1943

"Il.lustració"

 

21. Llegeix els dos documents següents i repon les qüestions::

Text 1
Berlín 18.- El Führer ha decretado la constitución de la Volksturm (Milicia Popular Alemana). el decreto dice: "Después de cinco años de lucha terrible, el enemigo se halla en algunos frentes en las proximidades de las fronteras alemanas a consecuencia de la defección de todos nuestros aliados europeos. El enemigo persigue destruir el Reich y exterminar al hombre Alemán. A la voluntad de aniquilamiento total de nuestros enemigos judeointernacionales oponemos la movilización total de nuestro pueblo. Para reforzar las fuerzas activas de nuestro Ejército, y para luchar sin cuartel en los puntos fronterizos por los que intenten penetrar nuestros adversarios, decreto que en todas las provincias del Reich será formada la Volksturm, integrada por todos los hombres capaces de empuñar un arma, comprendidos entre los 16 y los 60 años. Los hombres de esta milicia serán soldados sujetos a las leyes militares, mientras dure su movilización. Debemos lograr y lograremos que la voluntad de exterminio de nuestros enemigos fracase, y asegurar el provenir de Alemania, que será el porvenir de Europa.
                                                                                                          LA VANGUARDIA, 19 de octubre  de 1944

Text 2
Prisioneros de la Volksturn
Londres, 23 de noviembre de 1944.- Un enviado de la agencia Reuter en Metz comunica que, tras la entrada del III Ejército norteamericano en Metz, han sido capturados los primeros prisioneros de la Milicia Popular Alemana. Llevaban toda clase de armas antiguas y muchos de ellos habían recibido, en apenas quince días, solamente 10 horas de instrucción militar y algunos de ellos no sabían ni cargar un fusil. Los jóvenes, en su mayoría, eran miembros de la Juventudes Hitlerianas y, mientras algunos habían combatido con gran coraje, otros han sido incapaces de aguantar el rigor y la especial dureza de los combates.

                      Selección de R. Abellán. La Vanguardia del siglo. La Vanguardia domingo 10 de diciembre de 1999

 1. Indiqueu el context històric dels textos.
 2. Quina és la idea principal?
 3. A quins països es refereix l'autor amb: "la defección de todos nuestros aliados europeos". Quins altres eren aliats d'Alemania? 
 4. Segons el decret, els enemics exteriors d'Alemanya són els judeointernacionals. Concreteu  quins eren els enemics  d’Alemania a l'exterior en l’època del text.   
 5. Feu un esquema en claus de les conseqüències de la IIGM.

 

"Il.lustració"
Els bombardeigs sobre territori alemany es van iniciar a partir de 1942 i van se duts a terme, bàsicament, per l'aviació britànica. Ara bé, va ser el 1945 que els aliats van decidir dur a terme un atac aeri masiu per tal de forçar la rendició. El cas més dramàtic va ser el bombaredeig de la ciutat de Dresden. L'atac aeri va tenir lloc els dies 13, 14 i 15 de febrer de 1945 i va ser realitzat per 1.300 bombamders, que van llançar més de 3.500 tones de bombres. La ciutat va quedar totalment cremada i es calcula que hi van morir entre 140.000 i 200.000 persones més que a Hiroshima i Nagasaki plegades.

22. Llegeix el següent document:

Abans de prendre la decissió final d'utilitzar la bomba atòmica vaig consultar un comitè de les autoritats més destacades en els camps científic, educatiu i polític, a fi d'escoltar les seves opinions i els seus consells. Vaig calcular el temps que podrien resistir els japonesos i quantes vides nord-americanes i japoneses ens costaria envair l'illa principal del Japó. (...). A Postdam, Stalin m'havia informat que passarien tres mesos abans que Rússia estigués en condicions d'obrir un segon front contra Japó. (...).  Churchill i els seus caps militars es van mostrar partidaris de la seva utilització.
            El 26 de Juliol, el primer misnistre Suzuki va declarar que el Japó no faria cas de la declaració de Potsdam en la qual haviem ofert l'alternativa entre la rendició (...) i la inevitable i completa destrucció.
                                                                                                                          Truman, H.S. Mr Ciutadà, 1959

 1. Era aquesta  la primera vegada que s'utilitza la força destructora de les bombes per forçar  la rendició?.
 2. Com es deia qui va decidir llançar la bomba atòmica?. Quin càrreg tenia i amb quins arguments justifica la seva decisió?.
 3. Quin sistema polític hi havia a USA?.
 4. Hi havia canviat algun aspecte degut a la guerra?
 5. Qui dirigia l'equip de científics que va investigar i crear la bomba atòmica?
 6. Et sembla que la Ciència contribueix al progrés de la humanitat?. Raona la resposta.

 

23. Llegeix el següent document:

Tokio, 29 de noviembre de 1944.- Comunicado del Cuartel General Imperial: "Diez aviones de la esquadrilla Hakkos se han arrojado contra buques de guerra enemigos y han hundido un acorazado, tres cruceros pesados y cuatro barcos para transporte de gran tonelaje. Los diez aviones de la esquadrilla, que iban totalmente cargados de explosivos, se han perdido en su misión de sacrificio”.
                                              
                                        Citado en  LA VANGUARDIA, domingo 10 de diciembre de 1999

 1. Contextualitza el document.
 2. Comenta què van fer  els avions Hakkos i per què ho van fer.
 3. Amb quin fet relaciones aquest tipus d'acció?

 

24. Llegeix els següents documents ( Selección de R. Abellán. La Vanguardia del siglo):

Text 1
Londres, 7. - Círculos competentes de Nueva York declaran que hoy se cursará un nuevo ultimátum a Japón, y en él se manifestará que se suspenderá el empleo de la bomba atómica durante 48 horas, plazo en el cual Japón habrá de solicitar la rendición. De lo contrario, la nación japonesa corre el riesgo de desaparecer de la faz de la tierra.
                                                                                                    
La Vanguardia  agosto de 1945

 

Text 2                                                   Aniquiladores efectos de la bomba (9 agosto 1945)      
Londres, 8. - Diez kilómetros cuadrados, o sea el 60 por ciento  de la extensión de Hiroshima, ha quedado reducido a la nada como consecuencia del ingenio atómico arrojado sobre dicha ciudad militar. La nube de humo que se elevó   sobre el objetivo después de la explosión tenía la forma de una seta y alcanzó hasta vez y media la altura del Everest.
Una emisión de Radio Tokio, captada en Nueva York, aseguraba: "Toda señal de vida ha quedado extinguida en Hiroshima. Hombres y animales, plantas e insectos han perecido abrasados por el fuego o por efecto de horrorosísimas ondas de aire incendiado. Resulta imposible hacer el total recuento de víctimas, ya que los restos no pueden ser identificados. Pero hay  que calcular al menos en cien mil los muertos. La ciudad ha dejado de existir".
              

Text 3
Londres, 8. - Varias asociaciones religiosas de Gran Bretaña han dirigido un telegrama al presidente Truman y al primer ministro Attlee en señal de protesta por el uso de la nueva arma. Los mensajes aluden a un "inigualable terrorismo que deshonra a las Naciones Unidas",                              
         Por su parte, el "Times" alerta   sobre el control de la energía atómica, "que debe ser ejercido pensando en los intereses del mundo entero y que no puede quedar en manos de una sola nación".
         El "Manchester Guardian" abunda en el mismo argumento y añade: “El resto del  mundo no podría  reconciliarse con la idea de que Estados Unidos y Gran Bretaña monopolizaran el empleo de la energía atómica".
                                                                                                           (9 agosto de 1945)              

Text 4                                                                   Nagasaki, la segunda víctima          
 Guam, 9. - Una segunda bomba   atómica fue arrojada ayer por la aviación norteamericana contra  Japón, según se anuncia oficialmente. Esta vez el objetivo ha sido  la ciudad  de Nagasaki, situada en  la costa occidental de Kiu-SÌu. Nagasaki es el principal puerto japonés para el abastecimiento del Ejército nipón en China, y cuenta con una población de más de 230.000  habitantes.
   Dispone de grandes astilleros, entre ellos -el más grande- el perteneciente a la compañía Mitsubishi, capaz de construir acorazados y trasatlánticos. Los resultados del ataque han sido, al parecer, tan devastadores como los de Hiroshima.
                                                                                                                (10 agost de 1945)

   
Text 5                                                                 Los peligros de la radiactividad
 Washington, 9. - El doctor Oppenhaimer, que es el director de la  investigación que produjo la bomba atómica, ha manifestado públicamente que no hay fundamento alguno para creer que la explosión de Hiroshima haya dejado alguna  "apreciable radiactividad sobre el   terreno".
           La declaración del sabio investigador atómico ha sido autorizada para negar el reportaje periodístico, firmado por el doctor Jacobson, quien manifestaba en su trabajo que la bomba atómica "dejarÌa, a su paso, una radiactividad fatal que duraría unos setenta años".   
                                                                                                           (10 agosto de 1945)

Text 6
San Francisco, 2. - A bordo del acorazado "Missouri", en la bahía de Tokio, se ha realizado la ceremonia de la capitulación final de Japón. Los representantes del emperador, del Gobierno japonés y del Estado Mayor Imperial nipón firmaron el acta de rendición de su país a las potencias aliadas. A continuación firmó el general MacArthur como jefe supremo de las potencias aliadas y representante
de todas las naciones en guerra con Japoón. Después firmaron los representantes de Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia, Austria, Francia, Holanda y Nueva Zelanda. En calidad de testigos, estuvieron presentes el general americano Wainwrigth, que rindió la fortaleza de Corregidor, y el general británico Percival, que hizo lo propio con la ciudad de Singapur. Al  término del histórico acto, MacArthur pronunció un emotivo discuso.
                                                                                                     (4 de septiembre de 1945)  

Text 7                                                                  Atrocidades japonesas 
Washington, 6. - (Servicio especial de crónicas United Press.) El Departamento de Estado ha prometido un castigo implacable para los culpables de crímenes cometidos contra prisioneros aliados en Japón. Este país ha violado todas las leyes de caballerosidad establecidas para el trato a los prisioneros de guerra. Éstos eran sometidos a   unos regímenes de hambre consistentes en cortas raciones de pan negro cubierto de tierra y carne totalmente podrida. Los alojamientos estaban infectados de parásitos. La suciedad era indescriptible. Aparte, estaban las vejaciones, los malos tratos, los castigos indiscriminados, las flagelaciones. No obstante, la historia completa de la barbarie japonesa no se sabrá  hasta que regresen a sus hogares los hombres, mujeres y niños supervivientes del cautiverio.
                                                                                                                    (7 de  septiembre de 1945)

Text 8                                                                  Las bajas japonesas
 Tokio, 6. - 5.085.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos, han sufrido las fuerzas armadas japonesas en el transcurso de la guerra, según ha declarado un portavoz de la Dieta en un informe sobre las pérdidas humanas y materiales desde el comienzo de la guerra, en 1941. Los muertos, principalmente como consecuencia de los   ataques  aéreos,  suman 241.309, aunque las víctimas habidas en Hiroshima y Nagasaki son difíciles de evaluar, dado el carácter arrasador de las destrucciones  provocadas por la bomba atómica.    
                                                                                                                 (7 de septiembre de 1945)

 

"Il.lustració"
"IL.lustració"

Hiroshima tenia l'agost de 1945 uns 200.000 habitants. En els dos primers minuts després de l'esclat de la bomba van morir al voltant de 60.000 persones  i unes 100.000 van quedar ferides. La majoria es va desintegrar per la bola de foc que es va produir, ja que la temperatura va pujar en un segon a 3.000º C, i la resta va morir a causa de la pressió, dels vents de foc i dels enderrocaments (48.000 edificis van ser destruïts i quasi la totalitat dels hospitals van desaparèixer). Els efectes d'una explosió nuclear s'espandeixen en cercles concentrics a partir del punt d'impacte de la bomba.  Els "hibakusha" (afectats per la explosió) que van conseguir sobreviure van quedar marcats per a la resta de la seva vida amb lesions físiques i psíquiques inguaribles, dominats per la por a les conseqüències que podien patir ells i els seus fills.

 

25. Llegiu la entrevista de Lluis Amiguet a MIWA HIROSHI, portaboz de los supervivientes de Nagasaki [Tengo 76 años. Mañana hará sesenta que me levanto cada día temiendo ser uno de los 7.000 japoneses que mueren cada año por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. He transmitido a mi nieto y a mi hijo debilidad congénita por la radiación. La gente huía de nosotros, los de las bombas, como de apestados.
                                                                      “Mi hijo y mi nieto pagan por la bomba”

Usted cree que EE.UU. necesitaba tirar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para ganar la guerra?
–No. Cada día los historiadores y todo el pueblo japonés vemos más claro que aquella atrocidad  le era innecesaria a Washington para ganar la guerra. Japón ya preparaba su capitulación.
–¿Por qué las echaron entonces?
–Primero por un frío cálculo: querían probarlas sobre carne humana y nosotros éramos la carne humana más a mano que tenían los generales americanos.
–Ellos sabían que sería horrible.
–Sí, pero habían asumido, como el genocida Hitler y el propio y enloquecido Japón imperial que el arma definitiva ya ni siquiera era la atómica: era el terror. La bomba debía ser horrorosa, más allá de todo lo imaginable, para ser eficaz mucho después de que estallara.
–Y lo ha sido. Hace sesenta años que lo es.
–EE.UU. fue en aquel momento un terrorista nuclear. Lo que nos atormenta es pensar ahora que la guerra ya estaba ganada y que ese terror se empleó más allá de los objetivos militares. Querían aterrorizar al mundo y lo consiguieron.
–En su opinión, ¿qué perseguía EE.UU.?–Demostrar su superioridad militar absoluta sobre el planeta y lanzar una advertencia a la Unión Soviética.
–¿Cómo reaccionó el pueblo japonés?
–¿El pueblo? No éramos un pueblo, no éramos ciudadanos, no éramos personas. Éramos súbditos del emperador. Yo crecí en la fe absoluta de que éramos el pueblo elegido por Dios y el emperador del Japón era su hijo único sobre la tierra.
–¿Jamás lo cuestionaron ustedes?
–Jamás. De hecho, creo que Japón aceptó de algún modo sin protesta el terror de las bombas atómicas y no prolongó la resistencia en la posguerra a cambio de que el ocupante respetara el sistema imperial. Y los ocupantes americanos fueron lo bastante hábiles como para mantener ese sistema.
–¿Por qué era tan importante?
–Nuestra obsesión era mantener el sistema imperial porque era nuestra conexión con el cielo más allá de cuanto pudiera ocurrirnos en la tierra. Por otra parte, la estricta censura hizo que sólo nos enteráramos del holocausto los que lo vivimos. El resto de la población vivía sumida en la confusión y su única información era la propaganda primero imperial y luego de las fuerzas de ocupación norteamericanas.
–¿Cómo lo vivió usted?
–Yo tenía 16 años. Han pasado 60 y no he dejado de acordarme ni un solo día de todo aquello. Yo estaba a 10 kilómetros de donde cayó la bomba, pero más cerca se alcanzaron los 3.000 grados Celsius en medio de un ciclón de plutonio. Días después, el hedor de los cuerpos era insoportable, pero tuvimos que acercarnos a ellos.
–¿Por qué?
–Había que impedir las epidemias y todos teníamos que enterrar los muertos. Cuando intentamos ayudar en el rescate, más cerca de donde cayó la bomba, cogí un cadáver entre las ruinas y estiré de él. El brazo se deshizo como si fuera de mantequilla y el estómago estalló emitiendo un surtidor de vísceras amarillentas.
–¿Y usted?
–Estaba paralizado por el horror, como noqueado. Me afectaron las radiaciones de plutonio como a todos. Durante días, semanas, meses y después años la gente un día sufría una diarrea y moría. Otros contemplaban como unas manchas púrpuras en sus pieles anunciaban la muerte inminente.
–Morían en silencio.
–Cada día, sabíamos o veíamos a un amigo a punto de morir por la bomba. Mi profesora del colegio Yamaguchi Takeko murió entre sufrimientos horribles por la radiación... ¡Veinte años después!
–¿Cuántos murieron?
–¿Quién lo sabe? ¿Cuántos morirán aún? ¿Cuántos de mis hijos y nietos morirán por aquella bomba? ¿Cuántos niños nacerán tarados por una guerra que no conocieron?
–¿Sus descendientes sufren anomalías por aquella bomba?
–Mi hijo y mi nieto padecen debilidad congénita por las radiaciones que yo sufrí.
–¿Cuántos como usted?
–Represento a Japan Gensuikyo. Somos 280.000 ciudadanos afectados.
–¿Qué pretenden?–Denunciar que todavía miles de japoneses y sus descendientes sufren el horror de las radiaciones: cáncer, enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas, debilidad hereditaria, horribles taras...¡Y lo que no sabemos todavía!
–La bomba sigue cayendo cada día.
–Sí. Sobre niños que aún no han nacido.
–¿Cree usted posible otro Nagasaki aún después de la guerra fría?
–He dedicado mi vida al estudio del arsenal nuclear y del control armamentístico. Estudié Historia y Politología. Me apasioné por entender las democracias. Me indigné con mi propio país y con el mundo.
–¿Por qué?
–Nuestra democracia es precaria. Ocultamos la verdad y aceptamos la culpa. Aún quedan 20.000 armas nucleares en nuestro planeta. ¡Indígnense conmigo! ¡Digamos basta ahora mismo! ¡Denunciemos a todos los países que las tienen! ¡Es un crimen contra la humanidad y contra nuestros hijos!
–Tiene usted razón.
–Y también las mininucleares. El político y los estados que las tienen son criminales. Dígaselo cada vez que los vea. Proteste.

                                                                                               LA VANGUARDIA, - 05/08/2004


26. Llegiu la entrevista de IMA SANCHÍS  a NAKANISHI EIJI, Superviviente de Hiroshima [Tengo 64 años. Nací en Hiroshima y vivo en Tokio. Estoy divorciado y tengo dos hijos. Soy licenciado en Literatura Alemana y secretario general de Hidankyo, confederación de víctimas de la bomba atómica. Soy de izquierdas y ateo. He venido invitado por Greenpeace para pedir que España sea más activa en el desarme nuclear]
                                                           "Escuchen las voces que vienen de Hiroshima"

Yo tenía 3 años, pero lo que sucedió aquel 6 de agosto de 1945 ha condicionado toda mi vida.
-¿Qué ocurrió ese día?
-Nuestra casa estaba a 2,5 ki-lómetros del corazón de la ciudad de Hiroshima, donde se arrojó la bomba atómica. Allí vivíamos mis padres, mi hermana mayor y yo. La casa quedó destruida totalmente. Mi padre, que todavía dormía, salió despedido con el tatami al patio de la casa.
-Fue un milagro que salieran ilesos.
-Sí. Mi tía, que vivía muy cerca, presenció cómo agonizaba su marido, abrasado por las llamas. Y su hijo, que también tenía 3 años, sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Murió en nuestra casa meses después entre terribles gritos de dolor. Nosotros no éramos combatientes, éramos ciudadanos inocentes. La masacre fue increíble. Aun así tres días después Estados Unidos volvió a lanzar otra bomba sobre Nagasaki, esta vez de plutonio. Más de 200.000 personas murieron: un 70% eran niños, mujeres y ancianos.
-El horror no acabó ahí.
-No. La bomba sigui ó matando a ciudadanos aparentemente ilesos: los efectos de la radiactividad fueron mortales y crueles. En mi barrio, año tras año, morían nuestros vecinos y amigos. Vivíamos atemorizados.
-Se acabó la alegría.
-Se acab ó. Yo no esperaba llegar a cumplir 20 años. A los supervivientes se nos caía el pelo, teníamos colitis, náuseas..., pero la enfermedad que hizo sufrir a más gente fue la leucemia. Hoy los síntomas siguen ahí. Las radiaciones residuales provocan que al cabo de 10, 20 o 30 años caigas enfermo de cáncer.
-¿Cómo vive ese miedo un adolescente?
-Yo era un adolescente oscuro y encerrado en casa, sin amigos. Cada d ía, al acostarme, sudaba de miedo porque pensaba que no iba a despertar. No tenía ninguna esperanza en la vida. Quise suicidarme varias veces, pero era cobarde, no tenía valentía para matarme yo mismo. Era un inseguro.
-¿Qué le hizo cambiar?
-A los 20 a ños asistí a una reunión internacional contra las armas nucleares. Había asistentes de todo el mundo y todos decían que había que luchar para que Hiroshima no se repitiera nunca más. Me sentí muy arropado al ver a tantas personas apoyándome y tuve esperanza. Desde entonces soy otro.
-Le felicito, es usted un valiente.
-A veces he sido un poquito radical.
-Todos deberíamos serlo con las armas nucleares.
-He aprendido a gozar de la vida. Algunos amigos me dicen: "¡Cómo has cambiado!".
-Usted debe de saberlo mejor que nadie, ¿qué merece la pena en la vida?
-La vida misma. Hay tantas cosas bonitas. Me gusta la m úsica y cuando oigo piezas hermosas sé que vale la pena vivir. En mi trabajo por la paz he conocido mucha gente interesante y generosa que me ha ayudado. Un hombre solo no puede hacer mucho.
-¿Qué hace para no desanimarse?
-Mi vida ha sido un ir y venir de la esperanza a la desesperanza. Al pensar en la carrera nuclear me doy cuenta de lo est úpidos que somos los seres humanos. Repetimos una y otra vez los mismos errores. El otro día fui a ver las pinturas negras de Goya y vi la estupidez humana reflejada. Pero también Goya nos está diciendo: "¡Despertaos! No hay que perder la esperanza".
-¿Y qué es la esperanza?
-La confianza en los seres humanos. Ésa es mi ilusión: tener cada día más confianza en las personas que conozco.
-¿Cuál ha sido el momento más feliz?
-Una pregunta dif ícil. Verá, cuando nació mi primer hijo fue el momento más feliz de mi vida, me pareció que todo brillaba: las flores, las personas, quería anunciar al mundo que había nacido mi hijo. Pero hasta que lo vi tuve mucho miedo.
-¿... de que su hijo no naciera bien?
-S í. Cuando mi mujer se quedó embarazada discutimos días y días si seguir adelante, porque teníamos miedo de que nuestro hijo naciera deformado por mi exposición a las radiaciones. Toda mi vida arrastraría la culpa de haber traído al mundo un hijo que sufría. Al final decidimos que pasara lo que pasara le daríamos la bienvenida.
-¿Qué es lo primero que hizo cuando lo vio?
-En lugar de felicitar a mi mujer corr í a comprobar que tuviera cinco dedos perfectos en sus dos manitas. Los contaba y lloraba. Lloraba de alegría y de culpabilidad porque no había sido un hijo deseado desde el primer momento. Me arrepentía de todos aquellos años oscuros de mi adolescencia. Lloraba por muchas cosas.
-Su sufrimiento es muy injusto.
-Lo es, por eso las v íctimas de la bomba atómica tenemos dos demandas: la eliminación de las armas nucleares y la indemnización del Gobierno japonés por los daños causados. Estados Unidos es responsable, pero el Gobierno de Japón también, porque nos metió en una guerra de invasión absurda.
-¿Las víctimas no tienen indemnización?
-El Gobierno no reconoce los da ños causados, no indemnizó a nadie. Vivimos un abandono absoluto. Medio siglo después hemos conseguido que corra con los gastos sanitarios de los enfermos, pero sigue sin reconocer los daños porque la seguridad de Japón depende del paraguas nuclear de EE.UU.
-Qué vergüenza.
-Los pueblos del mundo deben implicarse m ás en la lucha por el desarme nuclear. Que no se repita nunca un Hiroshima. Nosotros vivimos ese mal; escúchennos. Escuchen las voces que vienen de Hiroshima.

                                                                                                                              La Vanguardia, 30/06/2005

 

27. Llegeix els següents documents ( Selección de R. Abellán. La Vanguardia del siglo):

Text 1
Oslo, 31. - Ha comenzado el proceso contra Vidkung Quisling, el colaboracionista noruego que encabezó un gobierno títere, al servicio de los alemanes, cuando éstos ocupaban Noruega. Según la requisitoria del fiscal, Quisling estuvo al servicio de los alemanes, de los que recibió dinero y a quienes facilitó información militar; fue, además, un instrumento del ocupante en la aplicación de todas las leyes represivas. Asimismo, fue responsable de la ejecución de patriotas noruegos, militantes de la resistencia. Otro de los cargos atribuidos fue el de la deportación de judíos,con destino a los campos de exterminio. Pidió la pena de muerte para el acusado, de acuerdo con las leyes militares noruegas, "por traición en guerra".
                                                                                                                      (1 septiembre 1945)

Text 2
  Paris, 10 - A las 9.40 de la mañana ha sido pasado por las armas,en el fuerte de Chatillon, Joseph  Damand, ex jefe de Milicia de Vichy, que fue condenado a muerte  el día 3 del corriente. El único testigo de la ejecución, aparte de los oficiales y soldados de servicio, ha sido el padre dominico Bruckberger, activo miembro de la Resistencia y que asistió a Damand en sus últimos momentos. Antes de morir, Damand escribió una carta al general De Gaulle para pedirle que su ejecución fuera la última y que sean perdonados los demás de  la Milicia. (11 octubre)  
                                                                                                                              (octubre 1945)

Text 3
París, 26. – Tras ser absuelto por los tribunales de la acusación de colaboracionismo, elementos incontrolados del antiguo “maquis” han raptado al autor y actor Sacha Guitry, al que han maltratado y han hecho arrodillarse donde se va a erigir un monumento a la “Resistencia”. Varios fotógrafos obtuvieron placas del hecho.
                                                                                           Mayo de 1948. La Vanguardia del siglo

 1. Explica la raó per la qual van ser condemnats els presoners dels dos primers textos i maltratat l'actor Guitry..
 2. Qui eren els "maquis"?
 3. Què era la "Resistencia"
 4. Qui era De Gaulle?

 

"Il.lustració"

28. Llegeix els següents documents:

Text 1                         Los esclavos laborales del nazismo exigen compensaciones a la industria alemana

Bonn.- La flor y nata de la industria alemana -Daimler-Benz, Siemens, Volkswagen, BMW, Krupp, Man y Leica, entre otras compañías- afronta desde ayer una demanda judicial multimillonaria presentada en Nueva York por los abogados de los trabajadores forzados del II Reich, los también llamados esclavos del nazismo. Esta última demanda forma parte de una ofensiva de las víctimas de los nazis y de sus herederos contra instituciones privadas de Alemania y otros países, sobre todo bancos y compañías de seguros, para recuperar sus capitales o ser justamente compensados.
En una conferencia de prensa telefónica entre Nueva York y Munich, el abogado estadounidense y el alemán dieron sus versiones sobre la demanda. El primero dijo no saber si a la querella se adherirán 5.000 o un millón de personas, pero sí reveló la cifra que exigirá como compensación mínima para cada demandante: (unos 11, 4 millones de pesetas). El abogado norteamericano no fundamenta tanto la querella en los sueldos no devengados, sino en los beneficios que obtuvieron las empresas con el trabajo forzado de miles de personas. Fagan estimó en unos dos millones los trabajadores forzados que hubo en el III Reich, pero resulta muy difícil saber cuántos de ellos viven todavía.  El abogado rechazó el argumento habitual de las compañías de que fueron obligadas a aceptar esos trabajadores forzosos y puso énfasis en  (...)
                                                                            LA VANGUARDIA, martes 1 de septiembre de 1998

Text 2
La industria y la banca alemanas han recaudado finalmente los fondos para indemnizar a los trabajadores forzados del nazismo, pero, antes de iniciar los pagos, exigen que no prosperen nuevas demandas ante tribunales de Estados Unidos. Alemania se comprometió a pagar 850.000 millones de pesetas a víctimas del III Reich.
Alemania quiere saldar de una vez, aunque con más de medio siglo de retraso, una de las últimas deudas de su trágica historia. Por eso las grandes empresas y bancos germanos, bajo la fuerte presión del Gobierno federal, se han apresurado a recaudar, en pocos días, los 1,4 millardos de marcos (casi 120.000 millones de pesetas) que faltaban para completar el fondo que servirá para pagar indemnizaciones a los supervivientes entre los trabajadores forzados del III Reich.
La rápida colecta se inició después de conocer, hace una semana, la polémica decisión de la juez federal de Nueva York, Shirley Kram. Ésta admitió a trámite la denuncia presentada por herederos de víctimas judías del holocausto contra varios bancos alemanes por las expropiaciones durante el nazismo.
En la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, que se ha encargado de reunir el dinero y gestionará el pago de las indemnizaciones a los trabajadores forzados del nazismo, participan unas 6.000 empresas alemanas, entre ellas los nombres más emblemáticos del poderío económico germano.
Entre los iniciadores de la fundación figuran gigantes de la industria alemana como DaimlerChrysler -heredera de Daimler-Benz-, Siemens, Volkswagen, BMW, Bayer, Hoechst, Thyssen-Krupp o Degussa-Hüls, así como la aseguradora Allianz o monstruos bancarios como el Deutsche Bank, Dresdner Bank o Commerzbank.
Todas estas compañías alemanas fueron conscientes desde el principio de que, por imperativo moral y por interés propio, había que resolver el contencioso. Pero miles de compañías medianas escurrieron el bulto porque no vieron peligrar su imagen si no colaboraban con el pago de las indemnizaciones.

 1. Quina acusació es fa a les empreses alemanyes?
 2. Explica què vol dir la frase: "El abogado norteamericano no fundamenta tanto la querella en los sueldos no devengados, sino en los beneficios que obtuvieron las empresas con el trabajo forzado de miles de personas".. (recorda el text ja treballat L'aprofitament econòmic)
 3. Per què penses que quasi al cap de 50 anys d'acabada al guerra, les empreses demandades semblen disposades a acceptar pagar les indemnitzacions?
 4. Quina és la teva opinió personal sobre aquest assumpte?.
                                                                                                                   La Vanguardia 15/03/2001"il.lustració"

29. Llegiu el text següent:

El desembarco de los aliados en Normandía el 6 de junio de 1944 fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el frente oriental, los soviéticos habían comenzado este principio del fin entre diciembre de 1943 y el enero siguiente, cuando la batalla de Stalingrado acabó en una aplastante derrota de la Wermacht alemana y el Ejército Rojo comenzó su imparable ofensiva hacia el oeste, que había de acabar con la conquista de Berlín.
De hecho, hubo tres vencedores: Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. El resto fue una Europa vencida. Todo lo que ha ocurrido en los sesenta años posteriores tiene su origen en esta realidad. La Europa occidental, central, oriental, meridional y balcánica había perdido la guerra de una manera u otra. En según qué casos, se trataba de naciones vencidas dos veces. Por la Alemania nazi, primero. Después, por la URSS. Alemania y Austria, simultáneamente por los soviéticos y por los aliados occidentales.  De este a oeste, Europa se convirtió en un continente de vencidos. O de vencedores que pasaron a ser vencidos cuando no falsamente liberados. Y quedaban por medio las experiencias terribles del holocausto, los bombardeos masivos, los millones de muertos, de desplazados. Bien pronto esta realidad amarga se tradujo en la división en dos de Alemania y, con ella, de toda Europa: la del Este y la del Oeste.
De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran vencedor: Estados Unidos. Gran Bretaña, copartícipe con sobrados méritos en el esfuerzo bélico y la victoria, quedó tan agotada que perdió en el empeño la condición de potencia de primer rango. Lo pagó con la pérdida de su inmenso imperio colonial, en lo cual corrió la misma suerte que naciones vencidas y liberadas como Francia, Bélgica, Holanda e Italia.
A la URSS le ocurrió algo parecido con un retraso de poco más de cuarenta años. Se desintegró. La guerra fría fue, en el fondo, la pugna por ver quién, Estados Unidos o la Unión Soviética, se iba a beneficiar de la victoria conjunta de 1945, pasando a ser, así, la única superpotencia mundial.
No es posible entender el mundo actual sin tener en cuenta estos precedentes.
                                                                          J. Ramón González Cabezas -La Vanguardia 06/06/2004

 1. Quines conseqüències va tenir la IIGM segons el text?
 2. A quina etapa històrica es refereix l'autor?

30. Llegiu els textos següents sobre la commemoració dels   60 anys del desembarcament de Normandia

             Text 1                                               Añoranza de la solidaridad y la certeza moral

Un Reino Unido dividido y hasta cierto punto avergonzado por su papel en Iraq celebra con nostalgia los 60 años del desembarco de Normandía y aquel mundo de certezas morales donde estaba claro quiénes eran los “buenos” y los “malos”, y cuando “luchar por la libertad” no era simple propaganda política o un guiño a los votantes. (...) El Reino Unido dio lo mejor de sí como nación en la Segunda Guerra Mundial. Un pueblo con mentalidad colonial pero intrínsecamente poco militarista, impregnado más por un pragmatismo mercantil que por un celo mesiánico, hizo sacrificios supremos para derrotar la amenaza del nazismo. El 95% de los 60.000 británicos que participaron el 6 de junio en el desembarco de Normandía eran civiles tan sólo tres años antes.
Estados Unidos perdió a decenas de miles de jóvenes en una guerra allende los mares, pero necesitó la provocación de Pearl Harbor y una amenaza a sus intereses económicos y de seguridad para superar los instintos unilateralistas, y además se echó a las espaldas un enorme peso moral con las bombas de Hiroshima y Nagasaki; buena parte de Francia colaboró con Hitler y prefirió el acomodo que la lucha contra los invasores; de todos los protagonistas del gran conflicto del siglo XX, ninguno tuvo un papel tan heroico y tan prístino como Gran Bretaña (y países de la Commonwealth como Australia y Canadá). A pesar de la crueldad y la muerte, generaciones enteras recuerdan el día D y la defensa civil contra los bombardeos nazis como un ejemplo inigualable de solidaridad humana.
Diez mil veteranos han viajado este fin de semana a las playas de la costa normanda para refrescar una memoria debilitada con los años y meditar sobre cómo ha cambiado el mundo, y cómo los hombres siguen luchando y muriendo en guerras que los gobiernos de turno siempre se las arreglan para justificar, pero en las que hay intereses más turbios que la defensa frente al totalitarismo del Tercer Reich.

                                                                                   R. RAMOS. La Vanguardia, 05/06/2004

 

"il.lustració"


 Text 2                                                          Leyenda y trampolín de la superpotencia

La hazaña de Normandía forma parte de la mitología estadounidense. Estos días se ha revivido con mucha intensidad, no sólo por cumplirse el 60.º aniversario, sino por coincidir con el irrepetible encuentro en Washington de más de cien mil veteranos de la Segunda Guerra Mundial para inaugurar el monumento en su honor. El desembarco encarna lo mejor de unos valores y de un espíritu nacional de los que los norteamericanos se sienten tan orgullosos: la generosidad,
(...) Normandía simboliza la determinación estadounidense en ganar la guerra, al precio que fuese, y lograr la rendición incondicional de alemanes y japoneses. Espoleado por el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos había decidido por fin abandonar su innato aislacionismo y acometer una descomunal tarea de rearme. El inmenso potencial de la nación –industrial, agrícola y científico– iba a dedicarse al esfuerzo bélico.
En los análisis y comentarios con motivo del aniversario no se han olvidado de subrayar que el éxito del desembarco se debió también al sacrificio de tantos millones de soviéticos, que frenaron la agresión de Hitler y debilitaron el III Reich por el frente oriental.
La rápida liberación de Francia aceleró el triunfo sobre la Alemania nazi, que se concretó en mayo de 1945. En el frente del Pacífico, los norteamericanos necesitaron tres meses más –y el lanzamiento de dos bombas atómicas– para imponerse a Japón. Emergía así Estados Unidos como superpotencia –con el monopolio nuclear durante unos años– y líder del bloque occidental frente al modelo de la URSS de Stalin.
La reconversión de la muy productiva industria militar en civil y el regreso de millones de veteranos –que estudiaron, se casaron y compraron casas– propiciaron una bonanza económica sin precedentes. Estados Unidos creó la clase media más amplia y próspera de la historia, una sofisticada sociedad de consumo imitada luego en el resto del planeta. Washington apadrinó el surgimiento de unas instituciones multilaterales –Naciones Unidas, Alianza Atlántica, Fondo Monetario Internacional– donde coordinar su influencia global. Ello le ayudó a afrontar la guerra fría.
Normandía fue la génesis de la preponderancia estadounidense en el mundo.

                                                                                                                      E. VAL. La Vanguardia, 05/06/2004              Text 3                                                    Rusia mira de reojo el símbolo de Normandía

Los fastos del aniversario de Normandía se miran en Rusia de reojo. Nadie aquí olvida que la Unión Soviética de Stalin, su país, aguantó con pie firme el frente oriental contra los ejércitos de Hitler e impidió que los alemanes llegaran al Cáucaso y se hicieran con el petróleo que les habría permitido continuar sus planes bélicos. Por eso, frente a la idea occidental de que EE.UU. logró salvar a Europa tras el desembarco de Normandía, en Rusia se asegura que fue la URSS quien con su esfuerzo y el sacrificio de 27 millones de vidas evitó el desastre. Pero una cosa es la opinión de los pueblos y otra los compromisos de los gobernantes. El ministro de Exteriores ruso ya se ha felicitado de que su país esté representado por primera vez con rango presidencial en las celebraciones del desembarco, “que simboliza la reconciliación de toda Europa”.
De hecho, el entendimiento de Rusia con el resto del continente quedó demostrado incluso en la preparación del desembarco de Normandía. Dos oficiales soviéticos de alto rango son recordados estos días en Rusia debido a su participación directa en las operaciones.(...)
Pero no son los únicos. Hoy se recuerda a los emigrantes rusos que lucharon en Francia durante la Segunda Guerra Mundial en el “segundo frente”, como aquí denominan al frente occidental. “Cuando comenzó la (Primera) Guerra, yo estudiaba en el cuerpo de cadetes del emperador Nicolás II. Mi padre era oficial del zar y luchó en la Primera Guerra Mundial, pero tras la revolución mis padres emigraron a Francia”, explica Igor Lopatinsky. Cuando Hitler atacó a la URSS, el padre de Lopatinsky decidió ayudar a su patria. “Yo no entendía nada, porque ellos siempre estuvieron en contra de los bolcheviques. Pero entonces mi madre me dijo: ‘Tontito, es que estos son los nuestros, el pueblo ruso’.”

                                                                                 G. Aragonés,   LA VANGUARDIA - 05/06/2004

 

              Text 4                                                  De cómo se libera Alemania de sus traumas

La primera noticia es que un canciller alemán celebre con los líderes de las potencias aliadas el aniversario del día D. La segunda, que este hecho sin precedentes no extrañe a nadie ni suscite críticas, al margen de la indignación de un puñado de veteranos británicos. La auténtica novedad es que Gerhard Schröder acuda mañana a Normandía y que esto se entienda –en Alemania y en Europa– como un signo de normalidad. No siempre ha sido así. Ni en 1984 ni en 1994 Helmut Kohl asistió a las celebraciones. “Para un canciller alemán no existe ningún motivo de celebración cuando otros celebran la victoria en una batalla en la que murieron de forma desgraciada decenas de miles de alemanes”, dijo hace veinte años el canciller democristiano. “Der Spiegel” revela que fue Kohl quien rechazó la invitación de Mitterrand, aunque él siempre sostuvo que no fue invitado. ¿Qué ha cambiado para que un canciller haya aceptado? Alemania es muy diferente de la de hace veinte años, dividida por el telón de acero, pero también de la de 1994. Berlín es la capital y el país recupera poco a poco su seguridad en la escena internacional. Al contrario que la llamada República de Bonn, la República de Berlín se siente capaz de enviar tropas a los Balcanes y Afganistán y de decir no a EE.UU.
El cambio también es generacional. Quienes gobiernan ahora no vivieron directamente la guerra. En cambio, para la generación de Kohl, cuyo hermano cayó en el frente, la guerra era una herida viva. Asistir a un acto como el que se celebrará mañana implicaba remover un pasado incómodo y triste, e infiltrarse en un club al que Alemania no se sentía con derecho a pertenecer. Finalmente, ha cambiado la interpretación. El día D fue el principio de la derrota de Hitler, del nacionalsocialismo, de Alemania y de los millones de alemanes que, con escasas excepciones, le siguieron en su locura destructora. Así se percibió entonces –en 1948 un 57% de los ciudadanos seguía creyendo que el nazismo era una buena idea–, y después, durante décadas, muchos alemanes lo han percibido como una constatación de la derrota moral que supuso el nazismo. Pero la derrota también fue una liberación, como proclamó el presidente Richard von Weizsäcker en 1985. “El principio de la liberación de Europa”, le parafrasea ahora Schröder, de la liberación de Alemania. Y “liberada” como Francia o Polonia, Alemania ya puede sentarse cómodamente con sus “liberadores”. Todo un signo de que, en palabras del canciller, “la Segunda Guerra Mundial está definitivamente superada”.

                                                                                                                               M. BASSETS La Vanguardia, 05/06/2004

 

Text 5
Berlín.- Alemania rememora la barbarie nazi en el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y el fin del asedio al que las tropas alemanas sometieron a la ciudad rusa de Leningrado en la que fue una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial.
La ciudad soviética soportó desde el 8 de septiembre de 1941 y durante 871 días el acoso de las tropas enviadas por Adolf Hitler con el objetivo de acabar con el gobierno de Iósif Stalin en una estrategia que pretendía extender el dominio nazi a Europa Oriental a costa de la otra gran potencia continental. Sin embargo, el frío y la resistencia de las tropas y población rusas provocaron un desastre cuyas consecuencias marcaron el principio del fin de la expansión nazi en el continente y el inicio de la contraofensiva de los aliados.
El 27 de enero de 1944, los soldados soviéticos conseguían finalmente romper el cerco nazi y acabar con un asedio que había costado más de un millón de víctimas, causadas por las bombas y las balas, pero sobre todo por el frío y el hambre que azotó a la ciudad del oeste ruso.
Entre los muertos se encontraban 5.600 españoles de la División Azul que habían luchado junto a las fuerzas alemanas.(...) El escritor ruso Daniíl Granin, que luchó en las filas soviéticas en Leningrado, explicó que "Durante mucho tiempo no pude perdonar a los alemanes", quien, ante la canciller Angela Merkel, rememoró el hambre, el frío y la necesidades que asolaron durante casi tres años a Leningrado por culpa del bloqueo nazi.
                                                                                             (EFE/José Vicente Muñoz) La Vanguardia, 27-1-2014


31. Comenteu les dades següents i contesteu les qüestions.

Nombre de morts a la Segona Guerra Mundial (xifres aproximades)

dades

font: Cuarenta años después (Los muertos de la II Guerra Mundial pág. 17). El correo de la Unesco, 1985

1. Analitzeu les dades i situeu-les en el seu context històric. [1 punt]
2. Quines raons expliquen les diferències quant a nombre de pèrdues humanes a la Guerra en els diferents països? Quines causes expliquen l'elevat nombre de víctimes civils? [1,5 punts]
3. Expliqueu les conseqüències econòmiques i polítiques de la Segona Guerra Mundial. [2,5 punts]

Font: Sèrie 6 LOGSE setembre del 2000

 

32. Comenta la piràmide d'edats corresponent a Berlín al 1945:

piràmide de població

33. Llegiu els textos següents:

Text 1
Sin embargo, cuando la guerra terminó en 1945 la seguridad económica recién lograda por las mujeres (norteamericanas) se vio de pronto amenazada. A medida que los hombres regresaban con sus familias y amistades, también regresaban a los trabajos que habían abandonado. Evidentemente, se esperaba que las mujeres volvieran a desempeñar los papeles tradicionales de esposa y madre. Algunos académicos se refieren al desasosiego y descontento que se atribuyen a este cambio repentino como un estímulo crucial para el movimiento de liberación femenina de los años sesenta.
                        Font: http://www1.cuny.edu/portal_ur/content/womens_leadership/spanish/las_mujeres_guerra.html  

"il.lustració" "il.lustració"

Text 2
        El primer ministro Abe se disculpa ante las mujeres forzadas a prostituirse en la II Guerra Mundial
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, criticado internacionalmente en las últimas semanas por negar que el Gobierno y el Ejército japoneses estuvieran involucrados en forzar a mujeres a trabajar como esclavas sexuales en burdeles improvisados para los soldados durante la II Guerra Mundial, pidió finalmente perdón ayer.(…)
Sin embargo, el primer ministro no se retractó de sus declaraciones a comienzos de este mes sobre que no había pruebas de que el Gobierno y el Ejército del Japón imperialista hubieran raptado a mujeres para convertirlas en mujeres de consuelo, eufemismo con el que se denomina en Japón a las esclavizadas sexualmente antes y durante la II Guerra Mundial.
Esta postura es coincidente con la de los políticos y la élite conservadora japonesa, que aseveran que esas mujeres, casi todas asiáticas -principalmente chinas y coreanas-, eran prostitutas voluntarias, que percibieron honorarios por sus servicios sexuales. Por el contrario, las damnificadas, cuyo número se eleva a casi 200.000, aunque la mayoría ya ha fallecido, aseguran que fueron obligadas a prostituirse en burdeles abiertos en las líneas de combate.
Sólo en 1993, el entonces ministro de la Presidencia, Yohei Kono, reconoció la participación de las autoridades japonesas en la creación de prostíbulos, en la llamada declaración de Kono.
(…) El Fondo de Mujeres Asiáticas, creado en 1995 y del que uno de sus fundadores es el propio Gobierno japonés, ha indemnizado a las mujeres de consuelo con dos millones de yenes (12.741 euros). (…)
                                                                                                Gloria Torrijos  EL PAÍS, 27 de marzo de 2007

 1. Explica com va afectar la guerra a les dones dels països combatents.

34. Llegiu el text següent  i contesteu les preguntes que l'acompanyen.

                                                                    ELS ACORDS DE JALTA, febrer 1945

  "Ha estat aprovada la declaració següent:

  El premier de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, el primer ministre del Regne Unit i el president deIs Estats Units d'América seran consultats en I'interès comú dels pobles dels seus països respectius  i dels de l'Europa alliberada. Afirmen conjuntament el seu acord per determinar una política comuna deIs seus tres governs durant el periode temporal d'inestabilitat de l'Europa alliberada, amb la finalitat d'ajudar als pobles d'Europa alliberats de la dominació de l'Alemanya nazi, i els pobles dels antics Estats satèl.lits de I'Eix, a resoldre a través de mitians democràtics els seus problemes polílics i economics més urgents.
L'establiment de I'ordre i la construcció d'Europa i la reconstrucció de les economies nacionals han de realitzar-se mijançant procediments que permetin als pobles alliberats  destruir els últims vestigis del nazísme i del feixisme i establir les ínstítucions democràtíques de la seva elecció (..]
  El Regne Unit, els Estats Units d'Amèrica i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques tindran l'autoritay suprema en tot el que faci referència a Alemanya. En l'exercici d'aquesta autoritat prendran les mesures que considerin pertinents per a la pau futura í la seguretat (...)"

                                MESA, R. La sociedad internacional contemporánea, Taurus. Madrid, 1982
Qüestions

1. Resumiu les idees príncipals del text i expliqueu el context históric en qué es va  redactar. [1 punt]
2. Quins polítios es van reunir a Jalta en representació de `URSS, del Regne Unit  deis EUA? Expliqueu les mesures que es van prendre en relació amb Alemanya  per tal de garantir "la pau futura i la seguretat'. lndiqueu, també, altres acords de  la Conferéncia de Jalta. [2 punts]
3. Com va evolucionar posteriorment la relació entre els països reunits a Jalta? ¿Van  mantenir, durant els anys segúents, una política de cooperació? ¿Des daquell  moment ¡ fins a l'actualitat ha canviat molt la situació interna d'aquests paisos  i d'Alemanya? Comenteu-ho. [2 punts]

Font: examen de Selectivitat. Història del món contemporani.35. Llegiu el text següent i contesteu les qüestions:


La Segona Guerra Mundial ha provocat moltes més destruccions que la Primera. A diferència de la precedent, ha estat una guerra total no només pel nombre de nacions simultàniament implicades i per l’amplitud i universalitat dels teatres d’operacions, sinó també perquè els països bel·ligerants han mobilitzat totes les seves forces i recursos. [...]
En la guerra total, la destrucció del complex industrial, sense el qual l’enemic no podria prosseguir la lluita, és tan necessària com l’aniquilació dels exèrcits mateixos; per això els bel·ligerants van devastar el sector urbà, perquè s’hi concentra el potencial industrial; excepte els Estats Units, tots els països en guerra han patit bombardejos aeris massius, principalment la Gran Bretanya i el Japó. Quant a Rússia i Alemanya, on han combatut milions d’homes, els bombardejos terrestres i aeris, els combats, la pràctica de la «terra cremada» i les destruccions sistemàtiques durant la retirada les han convertit en el teatre d’una terrible devastació.
                                                           M. CROUZET, Historia general de las civilizaciones, 1967
Qüestions
1. L’autor del text anterior qualifica la Segona Guerra Mundial de guerra total. Com ho justifica? [1 punt]
2. Expliqueu les conseqüències demogràfiques i econòmiques de la Segona Guerra Mundial. [2 punts]
3. A les acaballes de la Segona Guerra Mundial, les potències vencedores van dur a terme una sèrie de conferències per tal d’organitzar la pau. Indiqueu-les i expliqueu la seva contribució a la configuració d’un nou ordre internacional. [2 punts]

Font: examen de Selectivitat. Història del món contemporani.Sept 98

 

"Il.lustració"

Exercici de repàs

"il.lustració" Contesta les preguntes següents:

 1. Què té a veure el Tractat de Versalles amb la Segona Guerra Mundial?
 2. Quina relació pots establir entre la Guerra Civil espanyola i la II Guerra Mundial?
 3. La conferencia de Munic del 28 de setembre de 1938 va representar:
  •  El començament de la Segona Guerra Mundial       
  • La retirada de Hitler de Polònia 
  • L'obtenció dels Sudets per part d'Alemanya 
 4. Quines de les afirmacions seguents són certes:
  • La politica annexionista de Hitier va abocar els paísos europeus a la guerra
  • La Societat de Nacions va resultar totalment ineficaç per evitar la guerra
  • Els paísos europeus van creure que fent petites concessions a l'expansionisme alemany evitarien el conflicte general
 5. Quin esdeveniment va desencadenar definitivament la guerra?
 6. Indiqueu l'ordre d'ocupació, per part de Hitler, dels territoris seguents:
  • Els Sudets, la part de Txecosiovaquia anomenada Sudets
  •  Austria: I'Anschluss
  • Polonia         
 7. Quin va ser el primer acte de l'expansionisme japonès?.
 8. Explica la importància que van tenir els fets següents en la Segona Guerra Mundial:
  • Batalla d'Anglaterra:
  • Batalla de Stalingrad:
  • Pearl Harbour
  • Guadalcanal:
  • Desembarcament de Normandia:
  • Hiroshima i Nagasaki:
 9. Explica resumidament de quina manera va afectar la Segona Guerra Mundial a la població civil:
 10. Digues quines van ser les principals conferències de pau durant i després del conflicte, quins països hi van participar i quins van ser els acords més significatius:
 11. Anomena els principals organismes de l'ONU i explica’n les funcions.
 12. Fes un esquema de les conseqüències de la II Guerra Munidal.

 

"il.lustració" Feu el test sobre la II G.M. que proposa aquesta web:
http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com.es/2010/05/autoevaluaciontest-sobre-la-ii-guerra.html   

 

 "il.lustració" Per repassar les fases de la guerra podeu consultar l'esquema de l'enllaç següent::    http://blogdelaclasedehistoria.blogspot.com.es/2011/04/fases-de-la-ii-guerra-mundial.html

 

"il.lustració" Per repassar les conseqüències de la guerra podeu consultar aquest resum:

 • demogràfiques:
  • pèrdues humanes de -aproximadament- 50 milions de morts, civils una part important d'ells (a Rússia el 50%)
  • desplaçament de població
 • econòmiques:
  • destrosses materials (vivendes, vies de comunicació, instal.lacions industrials) especialment a Alemanya, Polònia i la URSS
  • carestia i fam. Crisi econòmica a Europa
 • polítiques immediates:
  • hegemonia mundial dels EEUU
  • decadència/dependència d'Europa occidental (crisi econòmica)
  • canvis territorials: Alemanya perd territori en favor de URSS i Polònia. Finlàndia, Bulgària , Hongria i Romania tornen a tenir les fronteres d'abans de la guerra. Itàlia perd l'imperi colonial. Japó perd els territoris conquerits i durant anys estarà intervinguda militarment per USA
 • polítiques a més llarg termini:
  • extensió del socialisme (comunisme) en l'Europa de l'Est i Xina (1949)
  • pas a categoria de gran potència de l'URSS
  • poder mundial repartit entre USA-URSS
  • moviments independentistes de descolonització per efecte de la mateixa guerra i de la decadència de les potencies colonials (GB, F).
 • efectes psicològics de desmoralització i pèrdua en la fe en el progrés i en la ciència per l'horror del conflicte, els camps d'extermini i l'holocaust.

Conferències i projectes de pau: des que la guerra va començar a decantar-se en favor dels aliats, aquests van començar una sèrie de conferències per establir les condicions de la pau en un ambient de desconfiança envers la Unió Soviètica cada vegada més gran:

 • Conferència de Teheran (desembre de 1943), entre EUA (Roosevelt), URSS (Stalin) i Gran Bretanya (Churchill) per  discutir la desmilitarització d'Alemanya després de la guerra.
 • Conferència de Moscú (desembre de 1944) entre URSS (Stalin) i Gran Bretanya (Churchill) per repartir-se zones d'influència en els Balcans.
 • Conferència de Ialta (febrer de 1945) entre EUA (Truman), URSS (Stalin) i Gran Bretanya (Churchill/Attlee) per repartir-se zones d'influència entre EUA i URSS. Alemanya, desmilitaritzada, queda dividida en 4 zones (EUS,URSS,GB i F), el mateix que Berlín, i es concreten les reparacions de guerra que ha de pagar. Es van desmantellar i traslladar plantes industrials alemanyes (principalment a l'URSS).
 • Conferència de Postdam (juliol del 1945), ja en ple enfrontament entre EUA i URSS, s'acorda la pèrdua del 25% de territori alemany en favor de l'URSS i Polònia.
 • Conferència de París ( 1946) es van concretar els tractats de pau amb Itàlia, Bulgària, Hongria i Finlàndia. Àustria queda intervinguda fins el 1955.
 • En la conferència de S. Francisco (abril-juny 1945) es crea la ONU amb la finalitat de preservar la pau mundial (es van adherir els 46 Estats fundacionals), sense interferència en els problemes interns i la utilització de tropes pròpies per la protecció d'un país davant l'agressió d'altre. Els principals organismes seran l'Assemblea General (òrgan deliberatiu), el Consell de Seguretat (òrgan executiu) integrat per 15 membres, 5 permanents (USA,GB,F,URSS i Xina des de 1971) amb dret de vet assegurant-se així el poder de les gran potències i el Secretari General (administra i coordina la institució). L'equilibri de poder en les relacions internacionals, que va entrar en crisi definitiva amb la Primera Guerra Mundial, va ser substituir durant el període d'entreguerras pel principi de seguretat col·lectiva en la Societat de Nacions, i ara, després de l'evident fracàs en la Segona Guerra Mundial, per l'ONU, que reconeix l'estatus superior de les potències permanents del Consell de Seguretat.

 

 "il.lustració" Observa la imatge següent i respon les qüestions. Aquesta imatge, anomenada Rosie the Riveter (la remachadora), es convertirà amb el temps en una icona cultural dels EEUU. Va ser creada per l'artista gràfic J. Howard Miller en 1943.

 • Com es deia la dona dibuixada?. A qui representa?. Descriu-la.
 • Quina finalitat tenia aquest cartell?. Per què era necessari?
 • Creus que va  tenir èxit?. Raona la resposta.
 • Quines conseqüències socials comportarà aquest fet en acabar la guerra?

Examen!

Responeu les qüestions sobre els documents (seleccionats per R. Abella en la secció La Vanguardia del siglo) :

Text 1
Francia, 23. — El Führer ha tenido hoy, con el jefe del Estado español generalísimo Franco, una entrevista en la frontera hispano-francesa. La conferencia se ha celebrado en el ambiente de camaradería y cordialidad existentes entre ambas naciones. (…) En las primeras horas de la noche, el Führer invitó al Generalísimo a una cena en su tren. Tras la cena, ambos cruzaron un saludo de despedida. Seguidamente, el tren del Caudillo emprendió la marcha hacia a España. (24 octubre 1940)

 1. Idea fonamental del document (0,25p)
 2. Quina era la situació francesa en aquest moment?(0,25p)
 3. Quina era la posició espanyola respecte el conflicte?(0,25p)
 4. Com  es descriuen  les relacions entre  el Führer i el generalísimo?. Per què eren així? (0,5p)
 5. Quina era la finalitat de l’entrevista?. Es van posar d’acord?. Raona la resposta. (0,5p)

Text 2
Londres, 18. — En un discurso pronunciado en la Asociación Americana de Ultramar, el primer ministro británico ha hecho hincapié en que la ayuda yanqui es vital para poder ganar la batalla del Atlántico.  (19 marzo 1941)

 1. Contextualitza el document (0,5p)
 2. Comenta les causes de les paraules del ministre.(0,25p)

 

Text 3
Berlín, 20. — La situación en San Petersburgo es catastrófica, según se desprende de declaraciones hechas por desertores y prisioneros Soviéticos. “Nadie puede trabajar más de dos horas al día. Solamente se puede comer carne de rata y de perro”, aseguró el sargento Ivan Schlapakow. (agosto 1942)

 1. Idea fonamental de l’article (0,25p)
 2. Causes d'aquest fet (0,25p)
 3. Conseqüències que va comportar (0,25p)

 

Text 4
Berlín, 15. — Más de doce millones de extranjeros, comprendidos los prisioneros de guerra, trabajan en la economía alemana dentro de las fronteras del Reich. “Deutsche Allgemeine Zeitung” subraya, al mismo tiempo, que en la citada cifra no están comprendidos los obreros y prisioneros que trabajan en los países ocupados por Alemania. Los esfuerzos del doctor Sauckel, delegado para la mano de obra, se han visto coronados por el éxito al haberse movilizado obreros extranjeros, y una gran reserva de trabajo en el Reich. Según el periódico, en 1941 ingresaron en las fábricas de armamento 1.300.000 nuevos obreros nacionales y foráneos. En 1942, 2.800.000 y, desde enero a abril de 1843, 1.200.000. (16 agosto 1943)

 1. Explica les causes de l’emigració extrangera a Alemanya. (0,5p)
 2. Quines eren les fronteres del Reich?. Cita algun dels països ocupats als que fa  referència el text. (0,5p)
 3. Com podríem considerar la situació laboral d'aquests nous obrers?. (0,25p)
 4. Comenta la raó dels esforços del doctor Saukel (0,5p)


Text 5
Londres, 10. —El mariscal Badoglio ha anunciado por Radio Bari la declaración de guerra de Italia a Alemania, como respuesta a los actos de violencia de las fuerzas del Reich contra las tropas italianas. “En consecuencia, tenemos que luchar junto a nuestros amigos de las naciones aliadas porque no habrá paz en Italia mientras quede en nuestro suelo un solo alemán.” (11 septiembre 1943)

 1. Context històric del document (0,5p)
 2. Qui és el Mariscal Badoglio (0,25p)
 3. En el document es comenten les causes de la declaració de guerra, podries ampliar-les?. (0,5p)
 4. Cita les nacions aliades. (0,5p)

 

Text 6
París, 21. — Fernand de Brinon, embajador del Gobierno de Vichy, embajador del Gobierno de Vichy cerca de las autoridades de ocupación y uno de los más destacados adalides de la colaboración franco-alemana, ha sido objeto de un atentado del que ha salido con ligeras heridas. Dos bombas, de regular potencia, hicieron explosión en la villa de Chantilly residencia del político. (22 octubre 1943)

 1. Explica què era el Govern de Vichy. (0,25p)
 2. Quines eren les autoritats d'ocupació? (0,25p)
 3. Diries que Brinon era una col.laboracionista?. Raona la resposta. (0,25p)
 4. Comenta el que pots deduir sobre els autors de l’atemptat (0,5p)

 

Text 7
Sofia, 10.— Un decreto del comisario para Asuntos Judíos, Stomanjakof, establece que todos los judíos de Sofia o de cualquier otra ciudad deberán dejar vacías sus casas el día 30 de noviembre como máximo. Los mismos judíos estarán encargados de vaciar las habitaciones. Podrán vender sus muebles o depositarlos en un guardamuebles. En el caso de que el alojamiento no haya sido evacuado, el comisariado podrá incautarse de la vivienda y vender el mobiliario. (12 noviembre 1943).

 1. Selecciona la idea fonamental (0,25p)
 2. Causes del fet  comentat    (0,25p)             

 

Text 8
Nápoles 9. — El rey Víctor Manuel III ha nombrado al príncipe heredero Humberto lugarteniente general del reino de Italia. En una alocución radiada, el rey se expresó así: “El pueblo italiano sabe que he estado siempre a su lado. Sabe que hace ocho meses puse final Régimen fascista  y  llevé a Italia, a pesar de los peligros, al lado de las Naciones Unidas que luchan contra el nazismo.  (10 mayo 1944)

 1. Quina és la idea fonamental? (0,25p)
 2. Qui era Victor Manuel III?.(0,25p)
 3. Quin règim polític hi havia a Itàlia al 1939? (0,25p)
 4. Què en penses de les paraules de Victor Manuel III ? (0,5p)
 5. A què es refereix amb "las Naciones Unidas"? (0,25p)

 

En acabar, podeu anar a la correcció

Pel.lícules recomanades i enllaços

Recursos

Películas

"Il.lustració"

Comentari de la pel.lícula El judici de Nuremberg

A. Després d'haver vist la pel.lícula o els fragments seleccionats, feu un debat a classe que us permeti aclarir-ne la comprensió.
B. L'any 1948 es van fer a Nuremberg els judicis als criminals de guerra nazi (13 processos), la pel.lícula es centra en el judici a 4 jutges que havien exercit sota el règim nazi. Comenta la pel.lícula seguint el següent guió:

 1. Omple la fitxa tècnica:
  • director:
  • actors:
  • any de producció:
  • època:
  • tema tractat:

 2. Resumeix el fragment/s vist:

 3. Busca informació sobre A. Krupp i analitza el text següent:
   "La economia té necesitat d'un desenvolupament sa i progressiu. Els nombrosos partits polítics lluitaven entre sí en el més complet desordre...Qui  integrem la firma Krupp no som idealistes, sinó realistes. Teniam la impresió de què Hitler  ens oferia la possibilitat d'un desenvolupament autèntic. Per altra banda, l'ha portat a terme. Al principi votàvem al Partir Populista, però els conservadors no podien governar el país. En aquesta lluita implacable pel pa i el poder teniem la necessitat  de ser guiats per una mà forta i dura, i la de Hitler ho era. En els anys transcorreguts sota el seu comandament ens sentiem satisfets. Voliem un sistema eficient que ens proporcionés els mitjans per treballar tranquil.lament.He dit que ignorava completament l'extermini dels jueus i he afegit "Quan es compra un bon cavall, no et fixes en certs defectes (...)".
                                                 Declaració d'A. Krupp en el procés de Nuremberg, doc.
                                                 10746, en Documents d'histoire vivante, dosier VII, ficha 15.
 4. Comenta el text següent
  Convencidos de que la pureza de la sangre alemana es condición para el progreso del pueblo alemán y poseidos de la voluntad inquebrantable de otorgar a la nación alemana la necesaria seguridad para el futuro, el Reichstag ha aprobado la ley que se detalla seguidamente:
  Primero: quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Los matrimonios celebrados a pesar de ello se considerarán nulos, aunque se efectuen en el extranjero con la finalidad de soslayar la presente ley.
  Segundo. Queda prohibido el trato extraconyugal entre judíos y ciudadanos de sangre alemana.
                          Ley para la defensa de la sangre y el honor alemanes, 1936.
 5. Analitza la intervenció dels personatges següents :
  • La intervenció del fiscal Coronel Lauson.
  • La intervenció de la Sra. vídua alemana . És la postura que molts alemanys van prendre davant el genocidi?. Raona la resposta).
  • La primera intervenció de l'advocat defensor Herr Olff . Especialment comenta quina era la justificació de molt alemanys en recolçar Hitler).
  • La intervenció de l'acusat Ernst Jarin. Aquest ex-jutge alemany està relacionat amb el cas Fledenstein, un cas judicial al que s'aludeix al llarg de la pel.lícula: és el jutge que va comdenar a mort al senyor Fledenstein, jueu, acusat de mantenir relacions sexuals amb una noia alemana (especialment, analitza per què Ernst Jarin es considera culpable)
  • La segona intervenció de l'advocat defensor Herr Olff. Presta atenció a les paraules amb qui acaba la  defensa d'Ernst Jarin: "La culpa dels crims comesos sota Hitler no és solament d'Ernst Jarin. Tot el món és culpable".
  • Abans de dictar sentència, es permet als acusats dir algunes paraules. El primer acusat que intervé, diu: "La nostra política era correcta. No hem penedeixo de res. Alemanya volia sobreviure. Calia prendre medides per protegir-la dels seus enemics. Nosaltres eram un baluart contra el bolxevisme. Eram un pilar de la cultura occidental. Dos valors que Occident potser encara vol conservar".   Comenta en què basa la seva defensa el primer acusat.
  • El segon acusat diu el següent: "He dedicat tota la vida a servir el meu país. Vaig ser fidel al concepte que jo tenia pel més elevat de la meva professió, el concepte que diu: sacrificar el propi sentit de la justícia i donar prioritat a l'ordre legal establert. Preguntar tan sols  què és la llei i no si és o no és també justícia. Com a jutge no podia  fer res més. Vull creure que vostra senyoria em declarareu a mi, igual que a milions d'altres alemanys que només cumplien el deure envers el seu país, innocent.". Digues la teva opinió personal sobre les paraules de defensa del segon acusat
 6. Cada dia, la sessió del Tribunal començava amb aquestes paraules "Déu beneeixi als E.E.U.U. i a aquest Tribunal". Comenta-les.
 7. Creus que va ser el judici dels vencedors?. Raona la resposta.
 8. Busca informació sobr si s'ha fet alguna altra vegada un judici per crims de guerra. Raona la resposta.
 9. La pel.lícula planteja que l'alt comandament militar d'USA va presionar al fiscal per a què no demanés penes massa severes, advertint-le aquestes paraules: "En aquests moments no podem perdre Berlin, perquè si perdem Berlin, perdem Alemanya i si perdem Alemaya també perdem Europa. Necessitem el suport del poble alemany, i no l'obtindrem si condemnem els seus dirigents. El principal es sobreviure. Hem d'oblidar si volem continuar vivint". Comenta-les.
 10. També el  jutge principal del Tribunal va ser presionat pel Pentàgon per a què no condemnés als acusats. No obstant això, els quatre acusats van ser considerats culpables de crims contra la humanitat i condemnats a cadena perpètua.
 11. Escriu sobre quina ha estat la intenció de l'autor en fer la pel.lícula.

 

enllaços
"il.lustració"

Tornar a l' índex general