TEMA 6 Etapa agrària

 

 

La civilització romana

 

dibuix d'una ciutat romana

NIVELL GENERAL

 

 

                                                 

"il.lustració"      NIVELL DE REFORÇ
                                                                                                                                                   

guió

 1. Proposta de treball.
 2. Fer l ’Avaluació Inicial.
 3. Estudieu Roma a l'època de la monarquia i feu els exercicis. La informació teòrica d'aquest tema la podeu trobar en el llibre de text o digital, i els enllaços. En el nivell de reforç hi ha una explicació per a cada època de la teoria bàsica del tema (Monarquia, República, Alt Imperi, Baix Imperi).
 4. Estudieu l'època de la República i feu els exercicis. Podeu fer l'activitat voluntària d'una visita a la Barcelona Romana ( itinerari Barcino). Feu l'activitat sobre els criteris d'autoavaluació en la preparació de l'examen.
 5. Estudieu l' època de l'Alt Imperi. Feu els exercicis.
 6. Feu el treball sobre El món romà
 7. Estudieu l'època del Baix Imperi i feu els exercicis.
 8. Examens. La correcció. Fer l'activitat sobre l' Autoavaluació i anàlisi d'errors.
 9. Pel.lícules recomanades i enllaços.

 

 

OBJECTIUS
 • quant a coneixements conceptuals:
  • conèixer les diferents etapes de la civilització romana i les seves característiques.
  • comprendre el fet de l'exclavitud

 • quant a procediments:
  • repassar la comprensió d'un text
  • repassar el subratllat i l'esquema en claus
  • repassar la interpretació d'un quadre sinòptic
  • iniciar-se en la confecció d'un quadre sinòptic
  • conèixer les normes per la programació de l'horari d'estudi i la preparació de l'examen.
  • aprendre a aplicar criteris d'autoavaluació
  • iniciar-se en el treball en equip

 


Tornar a l'index general