QUART D'ESO

   DEL"il.lustració"

 

                                                                                                                 AL "il.lustració"

 

                        El Quart d'ESO en els Instituts de Catalunya es refereix a la Història del Món Contemporani (Espanya inclosa, que també pertany al món), és a dir, des de la Crisi de l'Antic Règim a la Guerra Freda. Com el temari és extens i la disponibilitat de temps real escassa, els temes estan compilats en 12 grans apartats:

 Índex

 T.0.  Introducció General al curs :

T. 1 La crisi de l’Antic Règim     
T. 2 Nacionalisme  i  liberalisme (I) La Revolució burgesa
T. 3 Nacionalisme i liberalisme (II) El triomf del liberalisme
T. 4 La revolució industrial i el moviment obrer
T. 5  Catalunya i Espanya al S. XIX
T. 6 L'Època dels Imperialismes (I) 1870-1914
T. 7 L'Època dels Imperialismes (II) 1914-1919
T. 8 L'Època d'entreguerres (1919-1939)
T. 9 Catalunya i Espanya (1931-39) II República i Guerra Civil
T.10 La II Guerra Mundial
T.11 La Guerra Freda (1945-1990)
T.12 Catalunya i España (1939-90) L'època franquista. L'Espanya democràtica.

Tornar a l'Index General

 

"il.lustració"PLANTEJAMENT DEL CURS

 

       Hola, em dic Caty González i sóc la vostra professora virtual de Ciències Socials . Us explicarè què farem en aquest curs d'Història.

ELS OBJECTIUS d’aquestes classes: estem aquí per treballar tots plegats amb diversos objectius: aprovar el curs és un d'ells. Però l'objectiu fonamental és desenvolupar la vostra intel.ligència, les vostres capacitats: ajudar-vos a ser més intel.ligents. Avui en dia es parla molt d'intel.ligència, i es valora molt a les persones que diuen que són intel.ligents. Però, Que és la intel·ligència?. Els alumnes que treuen bones notes són els més intel.ligents?, les persones intel·ligents són les que tenen molts diners?. Què en diríeu?.
             Per començar, recordem una cosa que ha de quedar clara des del primer moment: tots vosaltres sou intel.ligents. La intel.ligència de l'ésser humà és molt complexa i no és fàcil donar una explicació resumida. Però ho intentaré; hi ha diverses definicions d'intel.ligència: és un conjunt de capacitats que té l'ésser humà que li permeten resoldre els problemes que es presenten a la vida; és un conjunt de capacitats que t'ajuden a ser més feliç;  és un conjunt de capacitats que permeten aprendre coses noves i adquirir nous coneixements. Totes aquestes definicions estan relacionades, la base de la intel·ligència, en efecte, consisteix a poder aprendre coses (capacitat d'aprenentatge). I per a què volem aprendre coses?: per resoldre els problemes que tenim (que ens angoixen) i poder estar bé ( o sigui, ser feliç) .
            Aquest conjunt de capacitats no les tenim tots desenvolupades per igual: hi ha qui sap entendre fàcilment les coses, hi ha qui té molta voluntat, qui s'expressa molt bé, hi ha qui és molt ordenat, hi ha qui sap relacionar-se fàcilment amb els altres......... Tot això suposa utilitzar les capacitats que tenim.
             Us he dit abans que tots vosaltres teniu les capacitats mentals que diem intel.ligència: teniu aquestes capacitats en potència, el que volem és que les pugueu desenvolupar aprenent coses noves: quantes més capacitats utilitzes, o sigui, a més intel.ligència, aprens més coses, quantes més coses saps pots resoldre més problemes, no tens tantes preocupacions i pots ser més feliç. El problema no és tenir problemes, és no saber resoldre’s, no saber enfrontar-te a ells.
             Però, tornant als objectius i ara i aquí, no tothom voldrà o podrà aprendre el mateix, no perquè n’hi manquin capacitats, sinó perquè no tothom té els mateixos objectius: hem comentat que un d’ells és el d’aprovar el curs. Hi ha entre els lectors algú  que no vulgui aprovar?. Encara que soni raro, n´hi ha (veig mans aixecades). Doncs bé,  jo no pretenc que tots apreneu el mateix i cadascun, segons els seus objectius, determinarà què voldrà aprendre.
            I, segurament, això dependrà de què voleu fer en acabar l'ESO: treballar (per la qual cosa no és necessari tenir aprovada l'ESO) o continuar estudiant. El que importarà és que a mesura que passin els dies, us adoneu que esteu aprenent coses, que no esteu perdent el temps, que sou persones i no mobles. I tot dependrà solament de vosaltres, de l'interès que tingueu. Perquè per aprendre, solament cal voler fer-ho. El que es diu tenir ganes  (que no és el mateix desitjar que voler. Us en recordeu que vol dir voler ?).

""

 

 

NIVELLS D’APRENENTATGE: Com que no tothom té els mateixos objectius, es  faran diferents nivells d'aprenentatge: nivell general destinat a aquelles persones que volen continuar estudiant; i que permet tenir una base sòlida per assegurar que no solament s'aprova l'ESO sinó que també es tenen amplis coneixements per després elegir el que es vulgui: estudiar algun mòdul, fer Batxillerat per poder anar a la Universitat o posar-se a treballar. El nivell de reforç està destinat a aquelles persones que volen continuar estudiant però que tenen alguna mancança o dificultat d'aprenentatge, o també està destinat a aquelles persones que volen deixar els estudis reglats (oficials) en acabar l'ESO però que els interessa treure el graduat. Aquests grups de nivells no són tancats i, de fet, les persones del nivell de reforç que volen continuar estudiant han d'intentar passar de nivell al llarg del curs per poder adquirir els coneixements que li asseguren l’aprovat de l'ESO i tenir una bona base. Això significa que el programa s’adaptarà a les necessitats de cada alumne i, per tant, que hi haurà diferents tipus d’exercicis i d’examen. Però jo (i, especialment vosaltres) exigiré  el mateix per a tothom: fer el màxim esforç. Durant els primers dies ja veureu vosaltres mateixos qui pertany a cada nivell.

"il.lustració"

 

 

CONDICIONS PER APROVAR: Per aprovar aquest curs  virtual o sigui, en acabar el curs, l'alumne, també virtual, s’haurà de demostrar:

 • que ha adquirit una certa comprensió de la Hª del Món dels segles XIX-XX, i això significa: aprendre a raonar els fets històrics. El per què els homes i les dones han fet determinades accions: suposo que alguna vegada us heu preguntat com és que Hitler va guanyar les eleccions o per què es va llançar la bomba atòmica a Hiroshima quan el Japó estava a punt de demanar la rendició, per què podeu estudiar gratuïtament i, en cavi els vostres avis/àvies estaven treballant des dels dotze anys. Els historiadors/es investiguen aquest tipus de fets i els han donat una sèrie d'explicacions. En aquestes classes d'Història ens proposarem conèixer aquestes interpretacions.
 • que ha aprés com s’ha d’estudiar adequadament (tècniques d’estudi). L'estudi és un treball intel.lectual. Com tot treball, requereix unes tècniques, una manera de fer les coses, d'estudiar, que us permetran treure profit de l'esforç que feu. És a dir, insistirem en  com s'ha d'estudiar adequadament, com estudiar d'una manera que costi menys esforç i treure millors notes. Però l'esforç s'haurà de fer, i l'haureu de fer vosaltres. "il.lustració"

 

INSTRUMENTS D’APRENENTATGE: les fonts fonamentals d'informació seran les explicacions teòriques bàsiques que trobareu en el material (per al nivell de reforç), el llibre de text o digital corresponent al temari que treballem (per al nivell general, i per al de reforç com ampliació), les explicacions del professor/a, i els enllaços que us proporcionaré per a cada tema, diccionaris, atles de geografia física i de geografia política, els textos i exercicis pràctics que us proposaré, i pel.lícules o documentals que us recomanaré (de visió complementària). També trobareu una gravació de l'explicació que jo dono en les meves classes sobre el tema que estem treballant, tal com la sentiríeu si estiguéssiu a l'aula. Aniria bé disposar d’una Llibreta de Història per fer les pràctiques si penseu seguir aquestes classes virtuals.

         Cada tema estarà organitzat de la mateixa manera:
         Primerament us presentarè un guió que indicarà els pasos que s’hauran de fer per seguir el seu estudi.

 • En primer lloc hi haurà una Avaluació Inicial per saber quins coneixements previs del tema teniu, la qual cosa ens permetrà introduir conceptes o coneixements bàsics. Si no sabeu les respostes no té massa importància, cosa que si la tindria si passa el mateix en acabar-lo.
 • Les idees bàsiques o la teoria fonamental la podeu aconseguir a través del vostre llibre de text, escoltant la gravació explicativa o llegint els apunts inclosos en el material del tema.
 •  Es proposen una sèrie d’exercicis pràctics que serveixen per aplicar la teoria apresa o completar-la.
 • En acabar el tema hi ha un model d’examen que a vegades tindrà la correcció completa . Si no és així, vosaltres mateixos, consultant el llibre, podeu fer l’autocorrecció.
 • S’indicaran algunes pel.lícules per completar aspectes dels coneixements adquirits. En alguns casos hi haurà un qüestionari sobre elles.
 • Finalment s’explicitaran els objectius conceptuals fonamentals que es pretenen aconseguir amb l’aprenentatge d’aquest tema en concret.

       "il.lustració"

 

             La meva funció com a professora virtual serà la de donar-vos la informació i el material necessari per a què pel vostre compte adquiriu els coneixements que vulgueu, i, de manera molt secundària, de suport i ajuda en l'aprenentatge individualitzat si m’escriviu al meu correu electrònic consultant algun dubte i  jo considero oportú respondre-us, per tant, sense comprometre’m a fer-ho. 

             Recordeu que per aprendre es necessiten tres condicions indispensables:

 1. Ser intel.ligents, o sigui, tenir capacitats intelectuals.
 2. Saber estudiar, o sigui, tenir bones tècniques d'estudi.
 3. Voler aprendre, o sigui, tenir la voluntat d'estudiar.

           Ja hem quedat que tots vosaltres sou intel.ligents, les tècniques d'estudi us les ensenyaré jo, la tercera depèn únicament de vosaltres.

Tornar a l'índex de Quart d'ESO
   

Tornar a l'Index General

 

Licencia de Creative Commons
clases virtuales de historia by Caty González Torrijos is licensed under a Creative Commons