GUIÓ T5
CATALUNYA I ESPANYA AL S.XIX  nivell general

  1. Avaluació inicial. La informació teòrica per treballar aquest tema es troba en el llibre de text o també podeu consultar els enllaços.
  2. Feu l’Exercici  sobre l'evolució demogràfica
  3. Feu l’ Exercici sobre l'evolució econòmica .  Feu l’ Exercici sobre  l'evolució social 
  4. Feu l'exercici sobre l'evolució política.
  5. Estudieu el  moviment obrer a Espanya. Feu el Qüestionari de repàs.
  6. Examen. La correcció.
  7. Pel.lícules recomanades. Enllaços d'interès.

OBJECTIUS
Nivell de Reforç
Tornar a l'Index de Quart
Tornar a l'Index General