La crisi de la Restauració

 

 

 

 

 

Avaluació inicial
La crisi de la Restauració
La dictadura de Primo de Rivera
Exercici de repàs

"il.lustració"

 

Casa Amatller de Puig i Cadafalch 1900, al costat de la Casa Batlló, de Gaudí

Si voleu saber més coses de l'empresari Amatller, industrial xocolater representant de l'alta burgesia catalana, cliqueu aquí

 

Avaluació inicial

 

 

 

 • Definiu:
  nacionalisme, centralisme, caciquisme, colonialisme, dictadura, anticlericalisme, reforma agrària, revolució, Estat Federal.
 • Establiu les característiques d'un Estat Liberal
 • Expliqueu les característiques econòmiques, socials i polítiques de l'Espanya de la Restauració.

La crisi de la Restauració

"il.lustració"  A) Llegiu  el capítol del llibre sobre la crisi de la Restauració i la Dictadura de Primo de Rivera (1899-1930) i feu-ne un resum. Podeu completar la informació amb la lectura d'aquest còmic sobre la primera època de la Restauració i del text següent:

L'evolució espanyola

               L’època de la Restauració espanyola (1874-1931) coincideix quasi pràcticament amb l’època dels Imperialismes (1870-1939). A Europa, el primer període (1870-1900) és quan se senten les bases del segle XX, és una època en la què es consoliden i evolucionen les estructures sorgides de l’època de les revolucions i així continuarà, però amb avenços i retrocessos perquè la lluita entre les forces conservadores i les progressistes serà molt dura.
           
            La Restauració espanyola (1874-1923)  suposa l’evolució de les estructures sorgides en el regnat d'Isabel II: a nivell econòmic continua el lent procés d’industrialització i es manté el desequilibri estructural entre una Espanya perifèrica industrialitzada i una Espanya interior agrària, la qual cosa dificulta la iniciació de la segona fase de la revolució industrial.  A nivell social, el manteniment de la misèria per a una part important de la població espanyola incrementarà els conflictes i les tensions socials, impedirà la mobilitat social i dificultarà l’ampliació de la classe mitjana. A nivell polític, encara que es manté la ficció d’una evolució a l’europea amb l’ampliació de drets (sufragi universal masculí  inclòs) i un torn pacífic de  partits, l’increment d’una oposició cada vegada més radical a aquest Estat Liberal falsificat pel control electoral que suposa el caciquisme, dificulta la consolidació del sistema parlamentari. Això provoca una inestabilitat político-social que enfonsarà la monarquia liberal i el Sistema de la Restauració donant pas a una dictadura militar al 1923. Però Primo de Rivera va ser incapaç de resoldre els problemes de tot tipus que té Espanya (economia subdesenvolupada, aguda conflictivitat social derivada de la misèria de molts, entre altres) el que conduirà a una República democràtica (les propostes de la qual tampoc no seran acceptades i, per tant, no aconseguirà resoldre’ls, amb la qual cosa les tensions internes dirigiran el país cap a la guerra civil.

 1. Quin sistema polític hi havia en l'Època de la Restauració?
 2. Què significa turn pacífic de partits?
 3. Quins partits es turnaven?
 4. Com ho aconseguien?
 5. Per què entra en crisi aquest sistema polític?
 6. Quines guerres va haver-hi a Espanya en aquest període?
"il.lustració"


                                             

 

"il.lustració" B) Llegiu  sobre el catalanisme polític i responeu  les  qüestions següents sobre la taula:  

Organizacions polítiques i obreres (inicis segle XX)

partits

sindicats

Defensors del sistema

Oposició

 

Conservador

Carlins

 

Liberal

Nacionalistes perifèrics (catalans, vascos)

 

 

Republicans

 

 

Socialistes

UGT

 

anarquistes

CNT

 

 1. Resumiu la informació que proporciona. A quina conclusió arribeu?
 2. El partir conservador era d'ideologia liberal?
 3. Comenteu les característiques  programàtiques dels partits polítics liberals i republicans i digueu algun representant.
 4. Quines forces polítiques eren de dretes i quines d'esquerres?. Raoneu la resposta.
 5. Expliqueu les característiques del programa socialista.
 6. Quin era el partit catalanista més important? Quines eren els seus objectius polítics?. Nomeneu algun líder.
 7. Què pretenien els anarquistes? . Quina organització van crear al 1911?
 8. Quin sistema electoral hi havia cap al 1900?.
 9. Expliqueu què era el caciquisme i quines conseqüències va comportar.
 10. Expliqueu les raons de la inestabilitat social i com es manifestava.

"il.lustració"  C) Completeu la taula següent i digueu quina base social tenia cadascun dels partits mencionats.

Partits

economia

societat

Sistema polític

Liberals

Capitalista
Propietat privada
liberalisme econòmic

 

monarquía
centralisme
liberalisme
comfesional
sufragi universal masculí
bipartidisme
caciquisme

Republicans

 

classista

república
democracia
separació Esglèsia-Estat
pluripartidisme
sufragi universal

La Lliga

Capitalista
Propietat privada
liberalisme econòmic

 

monarquía
comfesional
descentralització
liberalisme
sufragi universal masculí

Socialistes marxistes

Socialista
Propietat estatal
Economía planificada

igualitària

 

 

"il.lustració" D) Llegiu i responeu les qüestions sobre el text següent:

La terra és nostra perquè l'hem regada amb la nostra suor. Ocupem-la i defensem-la fins a la mort. El temps de les súpliques i de les peticions s'ha acabat. Ara ja és el moment d'apoderar-nos-en. Amb el nostre valor aconseguirem allò que és nostre. Pagesos, imitem els nostres germans de Rússia i aviat començarà l'era de justícia social que tots desitgem.
                                                       Pamflet distribuït a Andalucía durant els anys 1918-20

Qüestions:

 1. Escriu la idea fonamental.
 2. En què han d'imitar als "germans de Rússia"
 3. Amb quina ideologia relaciones el document?.

"il.lustració"  Llegiu la informació del llibre sobre la dictadura de Primo de Rivera i completeu-la amb el següent text, en acabar, feu-ne un esquema en claus del seu govern:

                                                              La dictadura de Primo de Rivera

Primo de Rivera va heretar de la Restauració un seguit de problemes:

 • El retràs econòmic que produïa descontent entre la burgesia industrial per la lentitud del procés industrialitzador i mantenia a una part de la població en la misèria.
 • El problema de l’administració de l’Estat, centralista o autonòmic, que els diversos nacionalismes defensaven enfrontant-se entre si  i que causava un particular malestar entre els militars preocupats per la unitat de la pàtria.
 • El problema del funcionament del sistema parlamentari, en el que els partidaris del  manteniment del sistema caciquil  (terratinents) s'enfrontaven als partidaris de la democràcia liberal (burgesia industrial.)
 • La conflictivitat social aguditzada per l’exemple de la revolució russa i la crisi econòmica de la postguerra, amenaçant l’ordre social existent i provocant gran preocupació i temor entre la burgesia agrària, industrial i l’exèrcit (inquietat per l’ordre públic).
 • La confessionalitat de l’Estat, és a dir, si l'Estat havia de ser religiós o laic, en una situació de profund anticlericalisme popular que causava evident incomoditat als catòlics (majoritaris entre la burgesia agrària, sectors de la classe mitjana i pagesos del centre i nord).
 • La guerra del Marroc que, després del desastre d’Annual (1921), tenia profundament disgustats als comandaments militars.

El govern de Primo de Rivera, d’imitació de certes formes feixistes (Mussolini havia pres el poder al 1922), va comptar amb el recolzament de la burgesia agrària, de la industrial i de la mateixa monarquia amb la idea de què seria la persona i la forma de govern, encara que provisional, capaç de resoldre els problemes més urgents del citats anteriorment (especialment, d’assegurar l’ordre social després de la problemàtica viscuda en l’època dels avalots).

 • El primer  que va resoldre va ser la pacificació del Marroc.
 • L'economia es va beneficiar d’una conjuntura econòmica expansiva internacional durant uns anys que va permetre millorar infraestructures (carreteres, obres hidràuliques), disminuir l’atur i millorar els salaris, però, en contrapartida, es va  incrementar el deute públic. Quan va esclatar la crisi del 29, l’oposició a la dictadura era ja molt generalitzada.

La resta del programa aplicat intentava resoldre els altres problemes que el país tenia però un cop suspeses la Constitució i els partits polítics, el caciquisme i la corrupció van continuar funcionant. La qüestió de l‘administració de l’Estat, va ser resolta a la manera centralista, amb la qual cosa sorgirà un catalanisme d’esquerres més radical (1931, Francesc Macià, ERC). Per resoldre la qüestió social es va declarar  il·legal el PCE i la CNT (amb la qual cosa es radicalitzà  l’oposició anarquista -1926, creació de la FAI-) i, a canvi de no ser perseguit, el socialisme havia de moderar les reivindicacions populars mentre es portava a terme una forta  repressió contra els líders obrers. La repressió, l’aliança amb el PSOE  i la millora de la situació econòmica van disminuir la conflictivitat social i van evitar, semblava, la revolució social.

              Feta la feina bruta, la classe dominant comença a veure més defectes que virtuts al règim dictatorial i l’abandona. La falta de suport (fins i tot dins el mateix exèrcit, per les arbitrarietats del dictador) provocarà, finalment, la dimissió de Primo de Rivera.

             Llavors, tota l’oposició antimonàrquica comença a organitzar-se, i el nou govern es veu obligat a convocar eleccions municipals amb la intenció de conèixer l’opinió del país. El resultat de les eleccions del 12 d’abril de 1931 va sorprendre a tots, començant pels propis republicans, perquè en les grans ciutats van triomfar els partits republicans i socialista. El 14 d'abril a S. Sebastià, Madrid i Barcelona es proclamava la República, aquella nit, Alfons XIII, conscient de la seva impopularitat, s’exilià. 
"il.lustració" Exercici de repàs

A) Indiqueu la resposta correcta:

L’ESPANYA DE  L'ÈPOCA  DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)

1. L'economia espanyola era una economia industrialitzada.
2. La situació política era d'una gran inestabilitat perquè la majoria de les forces polítiques estaven en l'oposició.
3. La majoria dels diputats del Parlament eren liberals.
4. L'Estat espanyol estava centralitzat.
5. El caciquisme i el frau electoral asseguraven a la burgesia el control del poder polític.
6. A principis de segle hi havia una gran conflictivitat social, a base de vagues, motins, rebel.lions, etc.
7. La Lliga Regionalista era un partit votat per un ampli sector de l'alta burgesia catalana.
8. El govern liberal no tenia el recolçament de la majoria de l'exèrcit.
9. Cambó era un important líder catalanista d’esquerres.
10. Els partits republicans eren revolucionaris, anticapitalistes i antidemòcrates.
11. La CNT era el principal partit anarquista, pero no guanyava mai les eleccions perquè estaven manipulades.
12. Els terratinents constituïen la classe dominant.
13. El sistema polític era democràtic perquè hi havia sufragi universal.
14. La Generalitat era el govern de Catalunya.
15. Els partits  nacionalistes de dretes, com la Lliga,  eren partidaris de  millorar les condicions laborals dels obrers.
16. Francesc Macià va dirigir un partit republicà i catalanista.
17. La dictadura de Primo de Rivera abasta el període 1917-1923.
18. La majoria dels obrers  catalans  eren socialistes.
19. Tots els majors d'edat tenien els mateixos drets.
20. El sindicat anarquista UGT era el majoritari a Catalunya.
21. Durant el govern de Primo de Rivera es va aconseguir la victòria d’Annual.
22. Solament hi havia un Parlament  a tota Espanya.
23. Les dones tenien dret de vot.
24. A començament del segle la  Lliga Regionalista va guanyar les eleccions  a Barcelona.
25. La  petita burgesia votava preferentment als partits republicans.
26. A principis del segle XX no hi havia ja pagesos a Catalunya perquè s'havia  industrialitzat.
27. La classe dominant estava alarmada per la tensió social i la crisi política existents.
28.La majoria del burgesos eren catòlics i molts dels obrers anticlericals.
I ara,........... la correcció enllaç a la correcció


B) Observeu la taula i responeu les qüestions:

                           Morts a Cuba i Filipines (1895-1898)
                      generals              oficials                             soldats
en guerra              1                      60                                  1314
per ferides            1                      81                                    704
per febre groga      -                    313                              13000
per altres malalties  -                    127                              40000
en la travessia         -                       -                                      60

  Fernández Almagro, M. : Hª política de la España contemporánea                      

 1. De què tracta aquesta taula?.
 2. Quan i on la situeu?.
 3. En quina època històrica?.
 4. Amb quin tema dels estudiats la relacioneu?
 5. Expliqueu quina informació ens dóna.  
 6. Analitzeu les causes que devien influir en la mortalitat dels soldats.
 7. Contra qui lluitaven?. Per què?
 8. Quin resultat va tenir aquest conflicte?
 9. Comenteu les conseqüències polítiques d'aquest resultat.
"Il.lustració"


"il.lustració" C) Comenteu la taula de dades:

Anys Nombre    Total     Total
            vagues     obrers    vaguistes
1911    118       29271    22154
1912    169      46538     36306
1913    201     119151    84316
1914    140      76373     49267
1915     91       35413     30591
1916   178     159667    96882
1917   176      85902     71440
1918   256    136078   109168
1919   403    198733   178496
Anuario estadístico español, 1922

 

"Il.lustració"
gràfic sobre la varola

"il.lustració" D) Observeu el gràfic i comenteu el text:

             Uno de los pueblos de Navarra en que más se ha cebado la epidemia variolosa es en el de Ujué. El 13 de octubre (1899) hubo el primer caso de viruela y para estas fechas se calcula que han sufrido la enfermedad 200 personas, habiendo al presente 170 atacados. Las defunciones, afortunadamente, no han pasado de 20, siendo en su mayoría niños los fallecidos. Las escuelas se han cerrado el 15 de diciembre último. Bien merece el pueblo de Ujué que se le presten auxilios sanitarios por las autoridades superiores de la provincia.
               Víctima de rápida enfermedad ha fallecido en Ujué, la respetable y distinguida señora, Dª Matea López y Llanas, dignísima esposa del farmacéutico de la misma localidad, nuestro buen amigo D. Carlos Guallart Pie.

          ¡Que el Señor haya acogido en su seno el alma de tan buena señora, pues bien lo mereció por su religiosidad y acrisolada virtud.
      
       El Eco de Navarra. 16 de enero de 1.900

Tornar al guió del T9                                                                              Tornar a l'índex de Quart