T. 9 Catalunya i Espanya (1900-1939)

             
La Crisi de la Restauració.

La II República i la Guerra Civil

nivell general