Examen del T.9 del nivell de reforç
medalla republicana

                               Encercleu la resposta correcta en relació a la  II República (5p)

1. L'economia catalana era una economia industrialitzada però travessava una crisi econòmica.
2.  L'any 31 van haver eleccions parlamentàries generals.
3. El caciquisme i el frau electoral asseguraven a la burgesia el control del poder polític.  
4. La Lliga Catalana era un partit votat per un ampli sector de l'alta burgesia catalana.
5. Per primera vegada Catalunya va tenir un govern propi elegit democràticament  
6. 
7. España era una república democràtica descentralitzada.
8. A la II República van votar per primera vegada les dones. 
9. Tots els partits republicans eren revolucionaris.
10.L'anarquisme era la ideologia predominant entre els obrers catalans.
11. La II República va aconseguir consolidar definitivament  la democràcia.
12. La burgesia industrial era la classe dominant a Catalunya.
13. Solament hi havia un Parlament  a tota Espanya.
14. El primer president de la Generalitat republicana va ser Francesc Macià.
15. Tots els partits nacionalistes eren d'esquerres.
16. El sistema polític era democràtic perquè hi havia sufragi universal.
17. José Antonio era el cap del partit Falange Española.
18. Tots els majors d'edat tenien els mateixos drets.
19. El president de la Generalitat en acabar la guerra era Lluis Companys.
20.

 

Preguntes sobre el següent document:

                      De la totalidad del elemento burgués de la industria textil, que cuenta o contaba en Cataluña con sus 20.000 unidades (...), un 10% ha quedado en sus fábricas, actuando y trabajando como simples obreros (obra de la colectivización); un 40% ha sido eliminado de la esfera social (probablemente asesinados, encarcelados), y un 50% se ha fugado al extranjero, escondido, etc.
                                                                                         Informe  no datat del Sindicat Unic d'obrers tèxtil de la CNT

  1. Quin tipus de font és?.  (0,5p)
  2. Digues la idea principal del text.   (1p)
  3. A quina època històrica pertany? (0,5p)
  4. Explica per què els propietaris de les indústries es van fugar. (1p)
  5. A què es refereix el text amb "obra de la colectivitzación"? . (1p)
  6. Quina ideologia tenie els autors del document?.Indica en què t'has basat per deduir-la. (1)


Anar a la correcció

 

Tornar al guió del T9                                          Tornar a l'índex de Quart