Descripció textual de les imatges

En el còmc d'Ivà hi ha dibuixat un català amb barretina i una medalla amb la senyera que porta  a la mà dreta una borsa amb diners mentre està pensant: ser o no ser català vet aquí el dilema.

 

En el anuncio publicitario de la tienda de sombreros Puigmartí, situada en la Avda. Generalísimo Franco 321, está dibujado un elegante sombrero de señora. Encima se puede leer:


Los rojos no llevaban sombrero.
Atrévase a llevar una distinción.

 

El gràfic de barres sobre el creixement demogràfic de Catalunya presenta les dades següents

anys

creixement vegetatiu
(persones en milers)

creixement migratori*
(persones en milers)

1956-60

160

220

1961-65

240

350

1966-70

260

360

1971-75

310

230

1976-80

270

30

1981-85

105

-80

* el creixement migratori és la diferència entr el nº d'immigrants i el nº d'emigrants

 

 • El quadre sinòptic presenta en primer lloc tres requadres units per una linea recta ab les paraules:
  • turisme 744*
  • diners que envien els treballadors espanyols des de l'estranger 244
  • inversions de capital a llarg termini 300
 • d'aquesta linea recta surt una fletxa cap al requadre següent:
  • superavit de la balança de pagaments comptant tot el conjunt +163
 • a aquest últim requadre arriva també una fletxa del requadre:
  • dèficit de la balança comptant només els intercanvis comercials
 • a aquest últim requadre arriven dues fletxes dels requadres:
  • importacions 2198
  • exportacions 1093

* els números són les mitjanes anuals del període en milions de dòlars.

Guía de la buena esposa: 

 • Consejo 9: Escúchalo, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos.
 • Consejo 10: Nunca te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llega en toda la noche.Trata de entender su mundo de compromisos.

En el cartell de Cañavate es veu un dibuix de un soldat d'alta graduació amb una banda de la bandera espanyola i diverses medalles al pit, alçant un garrot a la mà dreta i potser un rosari a l'a mà esquerra. Des d'uns núvols cauen dues bombes i en el cavall hi ha un tatuatge d'una esvàstica. Per sota del dibuix unes lletres diuen:
                                                                            S.E. el Generalisimo (sense accent)