"il.lustració"
SEGON D'ESO

 

de l'Edat Mitjana

a l'Edat Moderna

"il.lustració"

índex

T.0 Introducció General
T.1 La civilització bizantina
T.2 La civilització musulmana
T.3 La civilització europea a l'Alta Edat Mitjana
T.4 La Baixa Edat Mitjana europea
T.5 Castilla i Catalunya a l'Edat Mitjana
T.6 Europa a l'Edat Moderna
T.7 La Monarquia Hispànica als segles XVI-XVIIT.0 Introducció General

Plantejament del curs
Avaluació Inicial

""PLANTEJAMENT DEL CURS

Sóc la Caty González, la vostra professora virtual  de Ciències Socials. Us recordaré el que vaig dir l'any passat, que estem aquí per treballar tots plegats amb diversos objectius: aprovar el curs és un d'ells, pero l'objectiu fonamental és desenvolupar la vostra intel.ligència, les vostres capacitats, i, per començar, recordem una cosa que suposo va quedar clara l’any passat: tots vosaltres sou intel.ligents i el que volem és que pogueu desenvolupar les vostres aptituds aprenent coses noves.
 Però, tal com dèiem a Primer, no tothom voldrà o podrà aprendre el  mateix, i com que no tothom té els mateixos objectius, es continuaran fent diferents nivells d'aprenentatge: nivell general destinat a aquelles persones que volen continuar estudiant; nivell de reforç destinat a aquelles persones que volen continuar estudiant però que tenen alguna mancança o dificultat d'aprenentatge, o destinat a aquelles persones que volen deixar els estudis en acabar l'ESO. Ja sabeu que aquests grups de nivells no són tancats i, de fet, les persones del nivell de reforç que volen continuar estudiant han d'intentar passar de nivell al llarg del curs per poder adquirir els coneixements que li asseguren l’aprovat de l'ESO i estar ben preparats per fer  el Batxillerat o algun cicle formatiu.

         En aques curs estudiarem l'Edat Mitjana centrant-nos en les civilitzacions de la mediterrània (musulmana, bizantina i europea) i la civilització europea a l'Edat Moderna.
Quant a les condicions per aprovar, la metodologia i els instruments d'aprenentatge són els mateixos que a Primer, o sigui, que podeu tornar a llegir-los si no els recordeu.


                      

                      I ara, aneu volant a l'Avaluació inicial

 


Tornar a l´índex de Segon                         Tornar a l'Index General