ARTICLES I MATERIAL COMPLEMENTARI
D'INTERÈS HISTÒRIC

               El material que presento a continuació és una recopil.lació d’articles de diari, de gràfics, mapes, o documents de l’època a estudiar, la majoria dels quals no han estat utilitzats en les classes  però que són interessants com material complementari per aquells alumnes de batxillerat que vulguin ampliar coneixements o activitats. Predominen articles de diari relacionats amb algun aspecte del tema que treballem a classe i estan ordenats segons l’època  a què corresponen. En el cas de tratar-se del fragment d'una obra, el títol destaca allò del contingut del paràgraf copiat que m'ha semblat de més interès, si es tracta d'un article d'un diari he respectat el títol escollit pels seu autor, però entre parèntesi he indicat amb el meu títol allò que em sembla que serà d'interès pel meu lector particular. En algun cas, el document estarà acompanyat d'un qüestionari.

 

PRIMER DE BATXILLERAT HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

ÍNDEX

Segle XVIII
La Revolució Industrial
La revolució burgesa
L'època dels imperialismes
L'època d'entreguerres
La II Guerra Mundial
La Guerra Freda

 

PRIMER D'ESO

ÍNDEX

Etapa Depredadora
La civilització romana
La civilització romana. Material de consulta

 

 

 

QUART D'ESO

La crisi de l'Antic Règim

Tornar a índex general