PEL.LÍCULES D'INTERÉS

PER A L'ESTUDI DE LA HISTÒRIA

  (la seva visió és convenient per a un bon aprenentatge)

PRESENTACIÓ

           Les pel.lícules i documentals que presento són interessants com a material complementari dels temes històrics que estudiem. Aquestes obres estan relacionades amb algun aspecte de l'aprenentatge històric que m'interessa destacar encara que moltes no estàn fetes expressament amb aquesta intencionalitat pedagògica. De fet, ja se sap que una pel.lícula és ficció, però si està ambientada en una època històrica (i està ben assesorada) el marc que envolta als personatges -vestuari, mobles, vivendas, paisatge urbà i rural,...etc- permet tenir una vissió del moment que és merament impossible suplir per molta imaginació que els historiadors i els professors posem en les paraules. He respectat el títol escollit pel seu autor, però, en general, entre parèntesi he indicat amb el meu títol allò que em sembla que serà d'interès pel meu espectador particular. En cada tema dels estudiats hi ha la relació de pel.lícules recomanades, o sigui que en aquest apartat el que es troba es, simplement, l'enllaç corresponent a les pel.lícules recomanades en cada tema.        

             Totes aquestes pel.lícules o documentals que presento estan dirigides als alumnes de l'ESO i del Batxillerat per visionar-les amb la finalitat d'ampliar els coneixements o de completar l'aprenentatge amb els qüestionaris que algunes proposen, però crec que també poden interessar a d'altres professors per disposar de més material didàctic a les seves classes. La majoria d'aquestes pel.lícules recomanades es poden aconseguir actualment per diversos mitjans, en tot cas, jo disposo d'una còpia de totes elles.
             L'índex està ordenat segons els cursos i el tema al que correspon el film. En l'apartat de pel.lícules recomenades de cada tema s'indica la fitxa tècnica bàsica de cada pel.lícula o documental i, tal com s'ha dit, la temàtica que interessa si no està explicitada al títol (i en alguns casos la duració de les seqüències).

 

ÍNDEX

 

PRIMER D'ESO

 

 

T.2 L'Etapa Depredadora. El Paleolític
T.3 L'Etapa Agrària.El Neolític.
T.4 Les Primeres Civilitzacions
T.5 L'Antiga Grècia
T.6 L'Antiga Roma

 

 

 

QUART D'ESO

T. 1 La crisi de l’Antic Règim     
T. 2 Nacionalisme  i  liberalisme (I) La Revolució burgesa
T. 3 Nacionalisme i liberalisme (II) El triomf del liberalisme
T. 4 La revolució industrial i el moviment obrer
T. 5  Catalunya .i Espanya al S. XIX
T. 6  Imperialisme I 1870-1914
T. 7 Imperialisme II 1914-1919
T. 8 Entreguerres
T. 9 Catalunya i Espanya. La II República i la Guera Civil
T.10 La II Guerra Mundial
T.11 La Guerra Freda
T.12 Catalunya i España (1939-90) Franquisme i la transició

 

PRIMER DE BATXILLERAT

T.1 L'Antic Règim
T.2 L'època de les revolucions (1770-1870)
T.3 L'època dels Imperialismes
      El període 1870-1914
      El període 1914-1919
         La I Guerra Mundial
         La revolució russa
T.4 L'època d'entreguerres (1919-1939)
       L'evolució de la Unió Soviètica
       L'evolució dels països capitalistes
       La crisi de 1929
T.5 La II Guerra Mundial (1939-1945)
T.6 La Guerra Freda (1945-1990)
      Les relacions entre els dos blocs     
      L’evolució dels països capitalistes industrialitzats (1950-90) 
      L'evolució dels països comunistes de l'Europa de l'Est (l'URSS) (1950-1991)
      La descolonització i el sorgiment del Tercer Món

 

SEGON DE BATXILLERAT
T.1 El segle XVIII
T.2 La crisi de l'Antic Règim
T.3 L'època del Liberalisme
T.4 L'època de la Restauració
T.5 La II República
T.6 La Guerra Civil
T.7 El Franquisme
T.8 La Transició

Tornar a l'Index General