ESTUDI D'UN PAISATGE NATURAL

1.- Localització del paisatge.

2.- Descripció del relleu.

3.- Característiques climàtiques.

     3.1.- Temperatures.
     3.2.- Pluviositat.
     3.3.- Els vents.
4.- Hidrografia.
5.- Geologia i composició dels sòls.
6.- Vegetació i Fauna.
7.- L'acció de l'home.

 

1.- Localització.

- Situació del lloc a estudiar, tot situant-lo en un poble o municipi, comarca, regió, etc.

- Orientació del paisatge, respecte als punts cardinals.
 

2.- Estudi del relleu.

- Localització i situació de les principals unitats del relleu presents al paisatge (serralades, muntanyes, turons, valls, planes, etc...).
 

3.- Característiques climàtiques.

- Situació del paisatge en les grans zones climàtiques mundials i nacionals (mediterrània, atlántica, alta muntanya, continental, etc...).

- Localització dels mesos més càlids i més freds de l'any.

- Distribució de les pluges al llarg de l'any.

- Identificació dels vents dominants segons les èpoques de l' any.
 

4.- Hidrografia.

- Localització dels elements que formen la xarxa hidrogràfica (rius, riberes, estanys, aiguamolls, etc...)

- Situació i característiques de les costes (costes baixes i sorrenques, costes altes i penya-segats, etc...)
 

5.- Geologia i composició dels sòls.

- Característiques i tipus predominants de roques
(sedimentàries, metamòrfiques, calcàries, granítiques, etc...)

- Característiques dels sòls (àcids, calcàris,etc...)
 

6.- Vegetació i fauna.

- Tipus de vegetació predominant en el paisatge (mediterrània, eurosiberiàna, boreal,...).

- Identificació de les espècies vegetals característiques (alzinars, rouredes, garric, màquia, etc...) i les seves formacions (boscos, prats, camps de conreu, etc...).

- Estudi de les espècies animals característiques de la zona (rossegadors, depredadors, ocells i rapinyaires, etc...).
 

 

7.- L'acció de l'home.

- Estudi dels assentaments humans al llarg de la història (cultures primitives, evolució demogràfica, nivell d'industrialització, xarxa de comunicacions, etc. . .).