Un microscopi òptic té les característiques següents:
  • Té un ocular de 10 augments.
  • Té tres objectius de 4, 10 i 40 augments.
  • El camp ocular que correspon a l'augment mitjà del microscopi té un diàmetre de 4 mm.
  • El camp ocular que correspon a l'augment més petit del microscopi té un diàmetre de 1 mm.

10. Quin objectiu es deixa posat quan s'acaba d'utilitzar un microscopi?

9. Quan s'ha d'obrir la llum del microscopi?

8. Què cal fer abans de canviar l'objectiu petit per l'objectiu mitjà quan s'observa una preparació microscòpica?

7. Quin objectiu s'utilitza per observar per primer cop una preparació microscòpica?

6. Com es regula la quantitat de llum que arriba a la preparació microscòpica?

5. Quina relació hi ha entre els augments dels objectius i el camp visual?

4. Quin objectiu cal utilitzar per observar sencera una cèl·lula de 2mm?

3. Quins és l'augment més gran del microscopi?

2. Quins és l'augment mitjà del microscopi?

1. Quins és l'augment més petit del microscopi?