Aquest dibuix representa les parts més importants d'un microscopi òptic.

21. Per què serveix la platina?:
Per controlar la quantitat de llum que arriba a la preparació
Per fer una imatge ampliada de l'objecte observat
Per girar els objectius
Per posar a sobre la preparació

20. Quin objectiu es deixa posat quan guardes el microscopi?:
L'objectiu més gran
L'objectiu mitjà
L'objectiu més petit
No es deixa posat cap objectiu

19. Com reconeixes l'objectiu d'augment més petit?:
Perquè té un número que indica els augments
Perquè és l'objectiu més curt
Perque és l'objectiu més llarg
Forma una imatge ampliada de l'objecte observat

18. Per què serveix el cargol micromètric?
Enfoca la preparació amb més precisió que el cargol macromètric
Enfoca la preparació amb menys precisió que el cargol macromètric
Controla la quantitat de llum que arriba a la preparació
Forma una imatge ampliada de l'objecte observat

17. Per què serveix el cargol macromètric?
Permet enfocar la preparació
Dóna una imatge més gran de l'objecte observat
Controla la quantitat de llum que arriba a la preparació
Mou la platina

16. Per què serveix l'objectiu?
L'objectiu permet enfocar la preparació
L'objectiu dóna una imatge més gran de l'objecte observat
L'objectiu controla la quantitat de llum que arriba a la preparació
L'objectiu mou la platina

15. Per què serveix el diafragma?
El diafragma permet enfocar la preparació
El diafragma dóna una imatge més gran de l'objecte observat
El diafragma controla la quantitat de llum que arriba a la preparació
El diafragma mou la platina

14. Quants objectius té aquest microscopi?
12
34

13. Quines parts del microscopi òptic són lents?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

12. Quina part del microscopi òptic representa el número 12?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

11. Quina part del microscopi òptic representa el número 11?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

10. Quina part del microscopi òptic representa el número 10?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

9. Quina part del microscopi òptic representa el número 9?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

8. Quina part del microscopi òptic representa el número 8?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

7. Quina part del microscopi òptic representa el número 7?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

6. Quina part del microscopi òptic representa el número 6?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

5. Quina part del microscopi òptic representa el número 5?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

4. Quina part del microscopi òptic representa el número 4?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

3. Quina part del microscopi òptic representa el número 3?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

2. Quina part del microscopi òptic representa el número 2?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina

1. Quina part del microscopi òptic representa el número 1?
BraçCargol macromètricOcularObjectiu
DiafragmaCargol micromètricLlumPeu
Tub òpticPinces de subjeccióTamborPlatina