20. Quants cromosomes té un zigot humà?:
2.
23.
46.
Un nombre variable de cromosomes.

19. Quants cromosomes té un òvul humà?
2.
23.
46.
92.

18. Quants cromosomes té un espermatozoide humà?
23 cromosomes.
46 cromosomes.
2 cromosomes.
No té cap cromosoma.

17. Què és la recombinació genètica?
L'aparició de noves combinacions genètiques a conseqüència de la mitosi.
L'aparició de noves combinacions genètiques a conseqüència de la citocinesi.
L'aparició de noves combinacions genètiques a conseqüència de l'encreuament.
L'aparició de noves combinacions genètiques a conseqüència de la duplicacióde l'ADN.

16. Què és l’entrecreuament?
L'intercanvi de porcions cromosòmiques entre els cromosomes homòlegs.
L'intercanvi de porcions cromosòmiques entre les cromàtides d'un cromosoma.
L'intercanvi de porcions cromosòmiques entre qualsevol tipus de cromosoma.
L'intercanvi de porcions cromosòmiques entre les gàmetes.

15. Quina diferència hi ha entre les cèl•lules resultants de la meiosi?:
Tenen un diferent nombre de cromosomes.
Tenen algunes parelles de cromosomes homòlegs i falten altres.
Tenen diferents combinacions de cromàtides dels cromosomes homòlegs.
Tenen diferents parelles de cromàtides dels cromosomes homòlegs.

14. Quantes cèl•lules haploides resulten de la meiosi?
1.
2.
4.
8.
16.

13. Quants cromosomes té cada cèl•lula en la telofase II de la pàgina 29?
1.
2.
4.
8.
16.

12. Què succeeix a l’anafase II?
No es veuen els cromosomes.
Els cromosomes, agrupats per parelles d'homòlegs, ocupen la part central de la cèl·lula.
Es separen els cromosomes homòlegs.
Es separen les cromàtides dels cromosomes.

11. Quantes cromàtides té cada cromosoma en la metafase II de la pàgina 29?
1.
2.
4.
8.
16.

10. Quants cromosomes té cada cèl•lula de la profase II de la pàgina 29?
1.
2.
4.
8.
16.

9. Quants cromosomes té cada cèl•lula de la telofase I de la pàgina 28?
1.
2.
4.
8.
16.

8. Què passa a l’anafase I?
No es veuen els cromosomes.
Els cromosomes, agrupats per parelles d'homòlegs, ocupen la part central de la cèl·lula.
Es separen els cromosomes homòlegs.
Es separen les cromàtides dels cromosomes homòlegs.

7. Com es reconeix la metafase I?
No es veuen els cromosomes.
Els cromosomes, agrupats per parelles d'homòlegs, ocupen la part central de la cèl·lula.
Els cromosomes, agrupats per parelles a l'atzar, ocupen la part central de la cèl·lula.
Els cromosomes estan formats per una única cromàtida.

6. Com s’agrupen els cromosomes de la cèl•lula en profase tardana de la pàgina 28?:
Cada crosomosa està separat dels altres.
Tots els cromosomes estan units entre sí.
Cada cromosoma està unit a un cromosoma no homòleg.
Cada cromosoma està unit al seu cromosoma homòleg.

5. Quants cromosomes té la cèl•lula en profase primerenca de la pàgina 28?
2.
4.
8.
16.

4. Què és la meiosi?:
El procés que divideix una cèl·lula en dues cèl·lules filles idèntiques.
El procés de divisió cel·lular que redueix el nombre de cromosomes a la quarta part.
El procés de divisió cel·lular que redueix el nombre de cromosomes a la meitat.
La divisió del citoplasma d'una cèl·lula.

3. Quants cromosomes té un gàmeta?:
El número haploide de cromosomes de l'espècie.
El número diploide de cromosomes de l'espècie.
Dues parelles de cromosomes.
Una parella de cromosomes.

2. Què és el zigot?:
La unió de dues cèl·lules.
La cèl·lula formada per la unió de dos gàmetes.
La cèl·lula que origina gàmetes.
El conjunt de cromosomes d'una cèl·lula diploide.

1. Què és la fecundació?:
La unió dels cromosomes homòlegs d'una cèl·lula.
La separació dels cromosomes homòlegs d'una cèl·lula.
La unió de dos gàmetes, un òvul i un espermatozoide.
La formació dels gàmetes.