1. Vena cava
 2. Aurícula dreta
 3. Vàlvula tricúspide
 4. Múscul papil·lar
 5. Ventricle dret
 6. Miocardi
 7. Tendó
 8. Ventricle esquerre
 9. Vàlvula mitral
10. Aurícula esquerra
11. Vena pulmonar
12. Vàlvula semilunar
13. Aorta
14. Artèria pulmonar

15. Quina cavitat del cor té més desenvolupada la musculatura?

14. Com s'anomena el teixit muscular que forma la paret del cor?

13. Quin múscul controla l'obertura de les vàlvules mitral i tricúspide?

12. Quina estructura subjecta les vàlvules mitral i tricúspide del cor?

11. Quina vàlvula hi ha al començament de l'aorta?

10. Per on surt la sang des del ventricle esquerre?

9. Per on passa la sang des de l'aurícula esquerra al ventricle esquerre?

8. A quina cavitat del cor passa la sang des de l'aurícula esquerra?

7. Per quin vas sanguini arriba la sang a l'aurícula esquerra?

6. Per on surt la sang del ventricle dret?

5. Per on passa la sang des de l'aurícula dreta al ventricle dret?

4. A quina cavitat del cor passa la sang des de l'aurícula dreta?

3. A quina cavitat del cor va a parar la sang que porta la vena cava?

2. Quina vena porta sang al costat esquerre del cor?

1. Quina vena porta sang al costat dret del cor?