Aquests dibuixos mostren l'hemisferi esquerre del cervell:
Parts de la neurona
PartCaracterítiques
Cos cel.lularConté el nucli
DendritesRamificacions curtes
ÀxonProlongació llarga

29. Quina neurona té el cos neuronal dins de la substància grisa?:

28. Quina neurona té el cos neuronal dins de la substància blanca?:

27. Quantes sinapsis té l'arc reflex?:

26. Quantes neurones té l'arc reflex?:

25. Què és un acte reflex?:

24. Quina part de l'encèfal controla la tos?:

23. Quina part de l'encèfal controla la suavitat i precisió del moviment?:

22. Quina part de l'encèfal controla la memòria?:

21. Quina part de l'encèfal controla el ritme del cor?:

20. Quina part de l'encèfal controla la postura del cos?:

19. On està situada l'àrea motora del còrtex cerebral?:

18. Quin lòbul cerebral conté l'àrea visual?:

17. Què és el còrtex cerebral?:

16. Què és la substància grisa?:

15. Què és la substància blanca?:

14. Quina funció té el sistema nerviós vegetatiu?:
Inerva els músculs esquelètics
Inerva els músculs dels òrgans interns
És responsables dels moviments voluntaris
És responsable del moviments involuntaris

13. Quina funció té el sistema nerviós somàtic?:
Inerva els músculs esquelètics
Inerva els músculs dels òrgans interns
És responsables dels moviments voluntaris
És responsable del moviments involuntaris

12. Què són els nervis raquidis?:

11. Què són els nervis cranials?:

10. Quins ossos protegeixen la medul·la espinal?:

9. Quina part del cos controla el costat dret del cervell?:

8. Com s'anomenen les dues parts del cervell?:

7. Quina funció té el líquid cefaloraquidi?:

6. On està situat el líquid cefaloraquidi?:

5. Quina meninge està en contacte amb el teixit nerviós?:

4. Quina funció tenen les meninges?:

3. Quines parts té l'encèfal?:
Nervis raquidis
Medul·la espinal
Cervell
Cerebel
Bulb raquidi

2. Quines són les dues parts del sistema nerviós central?:
Encèfal
Medul·la espinal
Cervell
Cerebel
Bulb raquidi

1. Quines són les dues parts del sistema nerviós?:
Encèfal
Medul·la espinal
Sistema nerviós central
Sistema nerviós perifèric