1.Vesícula seminal
 2.Pròstata
 3.Recte
 4.Epididim
 5.Escrot
 6.Testicle
 7.Prepuci
 8.Glan
 9.Penis
10.Uretra
11.Bufeta de l'orina
12.Conducte deferent

15. Per quins conductes passen els espermatozoides després de sortir del testicle?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

14. Com s'anomena l'òrgan copulador de l'home?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

13. Què conté el semen?:
OrinaSecrecions de les vesícules seminals
EspermatozoidesSecrecions de la pròstata

12. Quina funció té la uretra?:

11. Quina funció té la pròstata?:

10. Quina funció tenen les vesícules seminals?:

9. On es produeixen els espermatozoides?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

8. Quines parts de l'aparell reproductor masculí són glàndules?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

7. Com s'anomena la pell que cobreix el gland?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

6. Com s'anomena l'extrem eixemplat del penis?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

5. Sota quin òrgan està situata la pròstata?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

4. Al final de quin conducte està situada la vesícula seminal?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

3. Quin conducte en forma de tub porta els espertamozoides a la uretra?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

2. Per on surten els espermatozoides del testicle?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci

1. Com s'anomena la bossa de pell que conté els testicles?:
EscrotTesticlePenis
UretraEpidídimConducte deferent
RecteBufeta de l'orinaVesícula seminal
PròstataGlandPrepuci