GUIA DIDÀCTICA 

Les WebQuest són activitats col·laboratives que presenten un tema, sovint controvertit, misteriós, curiós, engrescador o atractiu i una proposta de treball on la font d’informació és Internet i on el procés és tan important o més que el resultat final.

Una WebQuest és una investigació orientada, en la qual algunes o totes les informacions, així com els  aprenentatges que les integren son originades amb recursos d’Internet, opcionalment poden suplir-se amb videoconferències. 

El seu inventor les ha definides com: “... una activitat basada en una recerca guiada on la informació amb la qual els alumnes interactuen procedeix parcialment o totalment de recursos a Internet...”. (Bernie Dodge, The WebQuest Page)

Les WebQuest també serveixen  per a integrar les TIC dins el currículum perquè impliquen l’ús de tots els recursos que les noves tecnologies poden oferir: processador de textos, base de dades, fulls de càlcul, eines de comunicació,... 

Aquesta WebQuest es pot aplicar als alumnes de Cicle Superior de Primària  i al Primer Cicle d'ESO, també es podria adaptar per a la seva aplicació a altres cicles.

Tot i que la realització de la tasca proposada implica una acció interdisciplinar les àrees més directament relacionades són les de Llengua Coneixement del Medi Social i Cultural i Plàstica.

 

ÍNDEX