Geometria Lineal 3D Mathplet Ajuda: 
 Control del color 
 Objectes presents 
 Amb un click sobre 
 el nom, apareix una 
 finestra de control 
 de l'objecte. 
 Arrosegueu el ratolí 
 sobre l'univers
 
 Rotació 
 Translació 
 Zoom 
 Vista inicial 
 Amagar polígons 
 Amagar sòlids 
 Palette 
 Creació de 
 eixos de coordenades
 vectors, punts, rectes 
 i plans
 Creació 
 d'un objecte 
 Eliminació 
 d'un objecte 


Començament 2000/07/21
Última revisió: 2000/10/01