Com ha evolucionat i evolucionarà una cavitat?
Les cavitats actives es poden considerar aqüífers, ja que tenim una entrada d'aigua (escolament de la pluja, torrent, neu, ... per exemple Aigualluts (Benasque)), tenim un sistema kàrstic subterrani per on circula i molt sovint s'emmagatzema aigua (les cavitats, inundades o no), i tenim una sortida de l'aigua (surgències o fonts).

En un sistema kàrstic hi ha una part inundada i una part no inundada, que és per on s'infiltra o circula l'aigua fins arribar a la part inundada. En un Karst funcional hi ha circulació d'aigua, continuada o no. El nivell freàtic ens separa la zona inundada de la que no ho és. Varia de manera important amb el temps, les precipitacions i l'època de l'any.

Però si varia el nivell de base (surgència per on surt l'aigua del sistema) ens quedaran, a part de les galeries actives per on circula l'aigua, galeries inundades (si és més alt) o bé galeries fòssils (si ha baixat). El paleocarst és una part de l'antic sistema que per causes geològiques ha quedat desconnectat i ha deixat de formar part d'una zona inundable.

Esquema extret de: Introducción a la geología kárstica, FEE (modificat)


Pàgina principal