Enllaços - Webs - Links - Enllaços - Webs
   
Federació Catalana d'Espeleologia

Tenen una pàgina amb enllaços a les federacions i les adreces dels clubs catalans.

SEDECK Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst.
Federación Española de Espeleología Tenen una pàgina amb enllaços a la resta de federacions. En castellà.
   
Agrupación Espeleológica Ramaliega Agrupación Espeleológica Ramaliega: Pàgina molt interessant amb molta informació d'interès espeleològic de diverses cavitats i sistemes kàrstics de Cantàbria. Inclou informació i articles de geologia. En castellà.
   

Federación Aragonesa de Espeleología

Pàgina força interessant, de fàcil navegació. Inclou un apartat de geologia dins d'espeleologia: Formació de cavitats i zones kàrstiques. En castellà.
   
Virtual cave Pàgina divulgativa amb conceptes força clars sobre formacions espeleològiques , amb fotografies. En anglès.
   
 Federación Andaluza de Espeleología

Dins l'àrea científica conté mapes SIG de litologies i de sòls. En castellà.


Bibliografia

Llibres:

  • FERNANDEZ, E.; HERRERO, N.; LARIO, J.; ORTIZ, I.; PEIRO, R.; ROSSI, C.; (1995); Introducción a la Geología kárstica, Federación Española de Espeleología, Badalona.
  • CUENCA, J.; CÉSPEDES, M.; (1997) Manual de iniciación a la espeleología, Federación Española de Espeleología.
  • CARDONA, F.; Espeleo Club de Gràcia (1989): Grans cavitats de Catalunya, Primer volum: La serralada Pirinenca, Patrocinat per la Caixa de Barcelona i la Federació Catalana d'Espeleologia.
  • Escola Catalana d'Espeleologia (1989): Iniciació a l'espeleologia, Federació Catalana d'Espeleologia.

Revistes:

  • Centre Excursionista de Catalunya; Club Alpí Català; Espeleòleg.
  • Federación Española de Espeleología; Subterránea.
  • Federació Catalana d'espeleologia; Fulls periòdics d'informació general.

Pàgina principal