ON podem trobar les cavitats?


Podem trobar cavitats en qualsevol tipus de roca susceptible a ser disolta per l'aigua (calcàries, dolomies, margues, guixos, sals, conglomerats, gresos ....) i/o en zones amb estructura favorable.

Les més habituals i conegudes es troben en roques carbonatades.

També podem trobar, com a cas especial, cavitats formades dins de gel.


Esquema simplificat dels tipus de roques (les de més interès per la formació de cavitats)

Pàgina principal
Paisatges amb carbonats Paisatges en roques evaporítiques Paisatges amb roques detrítiques Paisatges volcànics