Breu vocabulari
 • Rascler: Modelat en forma de canals o solcs format per la dissolució de la roca al escolar-se l’aigua de la pluja per sobre d’ella.
 • Dolina: Depressió circular o amb forma d’embut, de dimensions que oscil·len entre pocs metres i centenars de metres.
 • Uvala: Gran depressió kàrstica de vores irregulars.
 • Poliè: Valls kàrstiques, allargades, sovint foses de fons pla limitades per fractures, concentració de la karstificació en una zona alineada.
 • Surgència: Punt o zona de sortida a l’exterior de l’aigua subterrània, font.

 • Avenc (Cast.:Sima): Cavitat bàsicament vertical.
 • Cavitat: Conducte subterrani, inundat o no, de dimensions i formes molt variades.
 • Cova: Cavitat bàsicament horitzontal.
 • Galeria: Tram de recorregut horitzontal d’una cavitat.
 • Pou: Tram de recorregut vertical d’una cavitat.
 • Sistema: Xarxa de diversos avencs i coves connectats entre ells.
 • Espeleotemes: Formacions de formes diverses que s'han format degut a la precipitació del CaCO3 dissolt en l'aigua subterrània.

 • Karst funcional: Cavitat amb curs actiu d’aigua o bé cavitat amb curs actiu d’aigua quan plou o plou molt.
 • Paleokarst (o Galeries fòssils): Part de l’antic sistema que, ha quedat desconnectat i ha deixat de formar part d’una zona inundable.

 


Pàgina principal