RETAULE DE LA PURÍSSIMA   


 
 
 
 
 
Fitxa tècnica
Estil
neoclàssic
Construït
el 1885
Policromat
el 1862
Matèria
fusta, pa d'or, pigments
Tècnica
talla, daurat, policromat
Restaurat
el 1997
    Autor
l'escultor vigatà Llorenç Corominas

Descripció general
La imatge de la Puríssima no és la original, que portava vestits de roba, com la de l'altar del Carme, per això ambdues estaven protegides per una vidriera. Tanmateix la imatge actual és antiga i de talla. A banda i banda hi havia les imatges policromades dels Sants Joaquim i Anna, pares de la Mare de Déu.

A la part superior hi ha una imatge de Sant Eloi, patró dels paraires, que havien estat molt nombrosos a la població de St. Boi. El flanquejaven dos àngels neoclàssics, talment dos atletes grecs, que aguantaven dos canelobres.