ARÇ BLANC Crataegus monogyna

 

 

Arbust de 3 a 6 metres d’alçària , verd a l’estiu , amb nombrosos branquillons convertits en agudes espines molt punxants .
Té les fulles molt retallades amb tres lòbuls o més .
Les flors en corimbe blanques i amb les anteres vermelles són molt boniques i aromàtiques , llàstima que al trencar - les cauen els pètals de seguida .
Fruit rodó i vermell , de la grandària d’un pèsol de textura farinosa i dessaborit .
Les flors tenen propietats terapèutiques com a tònic cardíac i circulatori.