CANYÍS Phragmites australis

 

És una gramínia, semblant a la canya però no tan alta i amb la tija molt més prima.

Creix en els terrenys inundats i inundables dels quals n'és un potent colonitzador.