Pla lic
Equip Lic
Aula d'acollida
Centre Acollidor
Entorn
Recursos
 

 

El Departament d’Educació i Universitats, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, planteja el desenvolupament dels Plans Educatius d'Entorn com un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals.

PEE del Vendrell

PEE de Santa Oliva

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits