Ossos i punts del crani

 

Els ossos del crani

Punts craniomètrics 1

Punts craniomètrics 2

Definicions craniomètriques

Mesurant cranis