Els personatges de l'evolució
 
 

1. Reuniu-vos en grups de quatre persones. Trieu un d'aquests quatre temes (teories anteriors, Lamarck, Darwin, teories posteriors)

2. Busqueu a internet (google, altavista, encarta...) informació sobre els apartats indicats a la columna del tema triat. Presenteu tota la informació que recolliu en una sola pàgina web. Si ja has fet alguna pàgina web, segueix l'exemple pel que fa al contingut i si no n'has fet cap pots anar seguint els passos de l'ajuda.

TEORIES ANTERIORS
LAMARCK
DARWIN
TEORIES POSTERIORS
Biografia d'un autor
Biografia
Biografia
Biografia d'un autor
Creacionisme
La seva època
La seva època
Teoria sintètica
Fixisme i Catastrofisme
Fotos
Fotos
Puntualisme vs Gradualisme
Altres idees
Les seves idees
Les seves idees
Neutralisme
Enllaços interessants amb comentari
Enllaços interessants amb comentari
Enllaços interessants amb comentari
Enllaços interessants amb comentari

3. Una bona manera d'apropar-se als autors de les teories evolutives, és interpretant alguns dels textos que van escriure. De cada tema haureu de contestar les preguntes referides a alguns d'aquests "textos històrics".

 1. Cliqueu "Textos històrics" del tema TEORIES ANTERIORS de la següent taula .
 2. TEORIES ANTERIORS
  LAMARCK
  DARWIN
  TEORIES POSTERIORS
  Textos històrics
  Textos històrics
  Textos històrics
  Textos històrics
 3. Seleccioneu dos textos (indicats pel professor/a) i copieu-los (preguntes associades incloses) en un nou document Word que desareu al disc dur amb el nom: "ta-n-CODI.doc" (on heu de substituir n pel número que formen els números dels textos triats , i CODI pel codi del vostre grup de treball ). Així, si per exemple trieu el text 2 i el 4 posareu 24. Com a codi podeu posar les inicials del primer cognom dels components del grup.
 4. Responeu les preguntes dels textos seleccionats i deseu en el mateix document.
 5. Caldrà que imprimiu les respostes per entregar-les al professor-a.

  Si us repartiu entre tots els alumnes de la classe els diferents textos, al final de les sessions podreu fer una posada en comú per solucionar tots els qüestionaris.

5. Ara es tracta de posar en comú els coneixements de cada grup. Una bona manera de fer-ho serà presentar la pàgina web que heu elaborat als vostres companys. En finalitzar l'exposició s'obrirà un torn de preguntes.

6. Responeu el test autoavaluatiu sobre el treball del vostre grup i imprimiu-lo per lliurar-lo al professor/a.