Relació entre la derivabilitat i la continuïtat d’una funció en un punt.
Proposició

Si és derivable en és contínua en

Demostració

Suposem doncs que és derivable en  

Anem a veure que  el que equival a veure

Efectivament:


Observació:
Al revés  no és cert  hi ha funcions contínues en un punt que no són derivables en aquell punt.
Exemple:

Anem a veure que f és contínua en x=0 però f no és derivable en x=0

1)      f contínua en x=0

2)       f  no és derivable en x=0